Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

 • Moderator

Având in vedere că în multe situații o grămadă de habarnisti își dau cu părerea pe la TV, după diferite rețineri și descinderi ale poliției, afirmând tot felul de inepții cu privire la procedurile penale, consider că e bine să lămurim câteva aspecte privind mandatul de aducere.

Eliberarea mandatului de aducere presupune existenţa unor condiţii și este reglementat de art. 183, Cod de Procedură Penală.

În primul rând, o persoană poate fi adusă cu un astfel de mandat de aducere atunci când persoană respectivă (învinuit, inculpat sau martor), a fost citată cu respectarea dispoziţiilor art. 176, Cod de Procedură Penală, adică după ce a primit o citaţie.

Din conţinutul alin. 1 al art. 183 reiese că se poate pune în executare mandatul de aducere, atunci când persoana nu s-a prezentat sau în situaţia în care "ascultarea sau prezenţa ei este necesară".

În conţinutul alin. 2 al aceluiaşi articol, se arată că "învinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă organul de urmărire penală sau instanţa constată motivat că în înţelesul rezolvării cauzei se impune această măsură".

Coroborând cele 2 alineate ale art. 183 Cod de Procedură Penală, reiese că o persoană poate fi adusă cu mandat atunci când e învinuită, sau inculpată, sau când la instanţa de judecată se impune audierea sa ca martor.

Chiar dacă legiuitorul nu a precizat în mod expres prezenţa martorului, acest aspect reiese chiar din caracterul de excludere a învinuitului sau inculpatului de la obligaţia de a da declaraţii. Conform dispoziţiilor art. 70, alin. 2 Cod de Procedură Penală, învinuitul sau inculpatul nu are obligaţia să dea declaraţie, iar în acest context, prezenţa obligatorie în faza de cercetare şi urmărire penală sau în faza judecătorească este a martorului.

În concluzie, mandatul de aducere se poate îndeplini faţă de învinuit sau inculpat, în orice fază judiciară cât şi faţă de martor.

Trebuie însă precizat că în conformitate cu prevederile alin. 3 din art. 183 Cod de Procedură Penală, persoanele aduse cu mandat, nu pot fi reţinute decât pe "timpul strict necesar pentru audierea lor, în afară de cazul în care s-a dispus reţinerea sau arestarea preventivă a acestora”.

Deci, aducerea cu mandat prevede şi excepţiea de la procedura uzuală de citare, adică o persoană învinuită sau inculpată poate fi adusă cu mandat chiar fără a fi citată.

 • Upvote 4
Link to comment

Ok.,dar ptr a duce la indeplinire un mandat de aducere emis de judecator,procuror sau politist, cel care il executa poate intra in locuinta persoanei pe numele caruia este emis mandatul de aducere?

Daca se impune, adica persoana poate sa se sustraga si sa fuga, se poate aplica masura incatusarii persoanei ?

Sau se merge pe varianta orientarii de la caz la caz?

Link to comment
 • Member

Potrivit dispozitiilor art 184 alin 3 ind 1 Cpp "Daca invinuitul inculpatul sau martor(difera de la speta la speta) refuza sa se supuna mandatului de aducere sau incerca sa fuga va fi adus prin constrangere in fata organului e urmarire penala sau a instantei de judecata.

In procesul verbal de executare a mandatului politistul caruia i-a fost repartizat va consemna ce a constatat la fata locului respectiv:
-persoana a fost gasita si condusa la sediul ....
-persoana nu a putut fi adusa din motive de boala....
-persoana nu a fost gasita la dresa indica, astfel efectuand verificari pt identificare adresei unde locuieste efectiv, rezultatul fiind urmatorul.....
Neandeplinirea de catre celui caruia i-a fost repartizat mandatul va fi sanctionata cu amenda judiciara.

Se poate intra in locuinta unei persoane fizice decat pentru:

 • pt executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti(mandat de executare a pedepsei; perchezitie domiciliare: evacuare; masuri de siguranta; executare silita)
 • pt inlaturarea unei primejdii privind viata si bunurile unei persoane
 • pt apararea sigurantei nationale si a ordinii publice
 • pt prevenirea unei epidemii

Mandatul de aducere nu face parte din aceasta categorie!

 • Upvote 2
Link to comment

Eu fiind unul care executa mandate, aduc câteva informaţii utile referitoare la Mandatul de aducere .

Mandatul de aducere este ordinul dat de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată către organul de executare, de a aduce o persoană la sediul său (al organului judiciar respectiv).

Mandatul de aducere reprezintă actul procesual prin care se ordonă conducerea unei persoane în faţa organelor judiciare, iar aducerea propriu-zisă (actul de executare a mandatului) constituie unact procedural cu caracter de constrângere.

Potrivit art.183 alin.1 C.pr.pen., o persoană poate fi adusă în faţa organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă fiind anterior citată nu s-a prezentat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară.

Mandatul de aducere trebuie să conţină aceleaşi menţiuni ca şi cele prevăzute de lege pentru citaţie (art.176 C.pr.pen.). De aceea, înainte de a se proceda la executarea mandatului de aducere, organul de executare care a primit documentele este obligat să verifice dacă mandatul cuprinde următoarele menţiuni:

-denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care l-a emis, sediul său, data emiterii şi numărul dosarului;

-numele, prenumele celui citat, calitatea în care este citat şi indicarea obiectului cauzei;

-adresa celui citat, care trebuie să cuprindă localitatea, judeţul/sectorul, strada, număr şi apartamentul unde locuieşte;

-ora, ziua, luna şi anul, locul de înfăţişare precum şi invitarea celui în cauză să se prezinte la data şi locul indicate, cu arătarea consecinţelor legale în caz de neprezentare,

-semnătura şi ştampila organului emitent.

Învinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă organul de urmărire penală sau instanţa constată motivat că în interesul rezolvării cauzei se impune această măsură (art.183 alin.2 C.pr.pen.). De asemenea, în cadrul procedurii de urgenţă de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante, legea prevede (în art.472 alin.1 C.pr.pen.) că martorii şi partea vătămată sunt aduşi cu mandat, fără a fi citaţi în prealabil.

Persoanele aduse cu mandat nu pot rămâne la dispoziţia organului judiciar decât timpul strict necesar pentru audierea lor, în afară de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivă a acestora (art.183 alin.3 C.pr.pen.).

Persoana adusă cu mandat de aducere trebuie ascultată de îndată de către organul judiciar (art.183 alin.4 C.pr.pen.).

Executarea mandatului de aducere se efectuează potrivit art.184 C.pr.pen., prin organele poliţiei şi jandarmeriei. Se impune ca persoanele însărcinate cu executarea mandatului de aducere să poarte uniformă, să se legitimeze regulamentar şi să comunice clar motivul prezenţei lor, precum şi temeiul legal în baza căruia execută această activitate.

În situaţia în care persoana arătată în mandat nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea mandatului constată aceasta printr-un proces- verbal care se înaintează de îndată organului de urmărire penală ori instanţei de judecată. De asemenea, dacă persoana arătată în mandat, cu excepţia învinuitului sau inculpatului, nu poate fi adusă din orice altă cauză, cel însărcinat cu executarea constată aceasta printr-un proces-verbal care se înaintează organului judiciar. Dacă organul de executare nu găseşte persoana prevăzută în mandat la adresa indicată, trebuie să facă cercetări şi, în cazul în care aceste cercetări rămân fără rezultat, încheie un proces-verbal care va cuprinde menţiuni despre cercetările făcute şi care va fi înaintat organului judiciar. În procesul-verbal întocmit trebuie menţionate investigaţiile întreprinse (verificări la administraţia blocului unde domiciliază persoana respectivă, verificări la vecini, verificări la locul de muncă etc.) şi date privind persoanele cărora li s-au solicitat relaţii (nume şi date de stare civilă). Verificări se fac şi în cazul în care persoanele arătate în mandat, cu excepţia învinuitului sau inculpatului, nu pot fi aduse din orice altă cauză.

Executarea mandatului de aducere trebuie făcută cu respectarea deplină a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale prevăzute în Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Dacă învinuitul sau inculpatul refuză să se supună mandatului de aducere sau încearcă să fugă, va fi constrâns la executare (aşa cum rezultă din dispoziţiile alin.31 al art.184 C.pr.pen.). Aceasta înseamnă că împotriva învinuitului sau inculpatului care refuză să se supună mandatului de aducere se poate folosi şi constrângerea.

Constrângerea la care va fi supus învinuitul sau inculpatul de către organul de executare atunci când refuză să se supună mandatului constă în conducerea forţată a acestuia la organul judiciar care a emis mandatul; această constrângere nu trebuie înţeleasă însă în sensul întrebuinţării forţei brutale. Pentru a se evita acuzaţiile de lovire sau vătămare corporală, constrângerea se poate realiza prin folosirea unui ton convingător, autoritar, sever, categoric, fără a se folosi injurii sau ameninţări, aducându-se la cunoştinţa persoanei respective obligaţia de a se prezenta la organul judiciar (pentru a da declaraţii în legătură cu cauza în care a fost citată) şi consecinţele nerespectării prevederilor legale.

De asemenea, pentru a se evita acuzaţiile de comitere a infracţiunii de violare de domiciliu, precum şi reacţiile violente invocate ca legitimă apărare, în situaţia în care cel pe numele căruia s-a emis mandatul de aducere se află la domiciliu, este interzisă pătrunderea în forţă în curtea sau în locuinţa sa, de preferat fiind încercarea de a atrage persoana respectivă în afara acesteia. În eventualitatea în care cel în cauză invită organul de executare în locuinţă, acceptarea invitaţiei se va face, de regulă, în prezenţa a cel puţin doi martori.

Dacă persoana indicată în mandat invocă faptul că trebuie să anunţe un apărător ales şi comunică o dată rezonabilă la care se va prezenta, se face menţiune despre aceasta în procesul-verbal de executare a mandatului de aducere, la care se va anexa declaraţia olografă, sub semnătură, a persoanei în cauză.

Neexecutarea mandatelor de aducere constituie abatere judiciară şi se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1000 lei, potrivit art.198 alin.1 lit.b C.pr.pen..

 • Upvote 5
Link to comment
 • Member

Avem standard operațional și procedură de sistem în acest sens. La un moment dat s-a realizat și un nomenclator pentru a stabili structura competentă să execute mandatele pentru fiecare UAT din țara asta, dar care a fost respins de CSM. Motivația: ei vor sa dea mandatele cui si unde vrea muschii lor...

 • Upvote 2
Link to comment
 • 1 year later...

Salut, Eduard! In cazuistica, am intalnit un mandat de aducere emis de catre un ofiter de politie din cadrul unei sectii a DGPMB, aspect pe care nu il consider tocmai corect. In CPP nu am sesizat sa se specifice ca mandatul de aducere poate fi emis de catre organul de cercetare al politiei judiciare, ci doar de catre organul de urmarire penala(procuror) sau instanta de judecata. Bun. Dar in art.183 alin.3 se specifica faptul ca persoana adusa cu mandat nu poate ramane la dispozitia organului judiciar decat timpul necesar... O.k., sintagma "organ judiciar" la cine se refera? Este posibil ca din aceasta cauza sa se faca o confuzie? Astept pareri... :)

 • Downvote 7
Link to comment

Nu il consideri tu corect pentru ca nu cunosti un lucru elementar : politistul care are calitatea de organ al politiei judiciare este organ de urmarire penala, alaturi de procuror. Concluzia : politistul - organ de urmarire penala poate emite mandat de aducere. Citeste art.183 CPP 

Edited by drAGO5
 • Upvote 1
Link to comment
 • Member

Art. 201

Organele de urmărire penală

Urmărirea penală se efectuează de către procurori şi de către organele de cercetare penală.

Organele de cercetare penală sunt:

a) organele de cercetare ale poliţiei judiciare;

b) organele de cercetare speciale.

 • Upvote 4
Link to comment

sau domnul politist care emite acel mandat de aducere, considera ca executantul e mai bogat ca el si are si mai mult timp la dispozitie, ca stim cu totii cum se executa mandatul de aducere; ii aduci la cunostinta si el zice, domnule eu merg, da nu am bani de transport!

 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment
 • Moderator

Salut, Eduard! In cazuistica, am intalnit un mandat de aducere emis de catre un ofiter de politie din cadrul unei sectii a DGPMB, aspect pe care nu il consider tocmai corect. In CPP nu am sesizat sa se specifice ca mandatul de aducere poate fi emis de catre organul de cercetare al politiei judiciare, ci doar de catre organul de urmarire penala(procuror) sau instanta de judecata. Bun. Dar in art.183 alin.3 se specifica faptul ca persoana adusa cu mandat nu poate ramane la dispozitia organului judiciar decat timpul necesar... O.k., sintagma "organ judiciar" la cine se refera? Este posibil ca din aceasta cauza sa se faca o confuzie? Astept pareri... :)

 

Aşa se întâmplă când îţi dai cu părerea despre aspecte care te depăşesc...esti jăndar cumva? :))

 • Upvote 2
Link to comment

Snake, daca esti politist este foarte grav ca nu cunosti care sunt organele de urmarire penala.

Daca esti din alte structuri de ordine, respectiv locala sau jandarmerie, este de inteles si inteleg daca din "cazuistica" ta nu ai intalnit un mandat de aducere emis de un ofiter de politie.

Mai astepti pareri....?

Edited by spectre
 • Upvote 1
Link to comment
 • Moderator

Stai să vadă un mandat aducere emis de un agent de poliţie...cred că ar face un atac de appoplexie, bietul Snake.. :))

 • Upvote 4
Link to comment
 • Active member

N-am pus in executare un mandat de aducere pana acum, dar, din discutiile cu colegii care au ceva experienta, mandatul de aducere poate fi baza legala de a intra in locuinta celui vizat, evident cu ceva mai multa finete, fara spargeri de usi si alte minunati si doar in cazul invinuitilor, nu si a martorilor.  Eu vorbesc de ce s-a intamplat lor.

Acum nu stiu daca practica pana in acest moment a fost una viciata si neconforma cu litera legii in ceea ce priveste executarea mandatelor de aducere, dar cert e ca cei cu care am discutat pana acum nu au intampinat repercusiuni legale, chiar daca au fost formulate plangeri impotriva lor pt violare de domicilliu.

Link to comment
 • 9 months later...
 • Moderator

Noul Cod de Procedură Penală

CAPITOLUL I

Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere

Art. 265

Mandatul de aducere

(1) O persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară, sau dacă nu a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică fără echivoc că persoana se sustrage de la primirea citaţiei.

(2) Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei.

(3) În cursul urmăririi penale mandatul de aducere se emite de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii de către instanţă.

(4) În cazul în care pentru executarea mandatului de aducere este necesară pătrunderea fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu, în cursul urmăririi penale mandatul de aducere poate fi dispus, la cererea motivată a procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul.

(5) Cererea formulată de procuror, în cursul urmăririi penale, trebuie să cuprindă:

a) motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);

b) indicarea infracţiunii care constituie obiectul urmăririi penale şi numele suspectului sau al inculpatului;

c) indicarea adresei unde se află persoana pentru care se solicită emiterea mandatului de aducere.

(6) Cererea prin care se solicită, în cursul urmăririi penale, emiterea unui mandat de aducere se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

(7) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune motivat, prin încheiere definitivă, admiterea solicitării parchetului şi încuviinţarea aducerii persoanei solicitate, emiţând de îndată mandatul de aducere.

(8) Mandatul de aducere emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să cuprindă:

a) denumirea instanţei;

b) data, ora şi locul emiterii;

c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de aducere;

d) scopul pentru care a fost emis;

e) numele persoanei care urmează a fi adusă cu mandat şi adresa unde locuieşte. În cazul suspectului sau inculpatului, mandatul de aducere trebuie să menţioneze infracţiunea care constituie obiectul urmăririi penale;

f) indicarea temeiului şi motivarea necesităţii emiterii mandatului de aducere;

g) menţiunea că mandatul de aducere poate fi folosit o singură dată;

h) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.

(9) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt satisfăcute condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), dispune, prin încheiere definitivă, respingerea cererii, ca neîntemeiată.

(10) Mandatul de aducere emis de organul de urmărire penală, în cursul urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul judecăţii, trebuie să cuprindă, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la alin. (8).

(11) Organul judiciar ascultă, de îndată, persoana adusă cu mandat de aducere sau, după caz, efectuează de îndată actul care a necesitat prezenţa acesteia.

(12) Persoanele aduse cu mandat rămân la dispoziţia organului judiciar numai pe durata impusă de audiere sau de îndeplinirea actului procesual care a făcut necesară prezenţa lor, dar nu mai mult de 8 ore, în afară de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivă a acestora.

Art. 266

Executarea mandatului de aducere

(1) Mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de ordine publică. Persoana căreia i se încredinţează executarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis şi îi solicită să o însoţească. În cazul în care persoana indicată în mandat refuză să însoţească persoana care execută mandatul sau încearcă să fugă, aceasta va fi adusă prin constrângere.

(2) În vederea executării mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţa de judecată, organele prevăzute la alin. (1) pot pătrunde în locuinţa sau sediul oricărei persoane, în care există indicii că se află cel căutat, în cazul în care acesta refuză să coopereze, împiedică executarea mandatului sau pentru orice alt motiv temeinic justificat şi proporţional cu scopul urmărit.

(3) Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea mandatului constată aceasta într-un proces-verbal, care se înaintează de îndată organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată.

(4) Dacă cel însărcinat cu executarea mandatului de aducere nu găseşte persoana prevăzută în mandat la adresa indicată, face cercetări şi, dacă acestea au rămas fără rezultat, încheie un proces-verbal care va cuprinde menţiuni despre cercetările făcute. Procesul-verbal se înaintează, de îndată, organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată.

(5) Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unităţii militare sau prin poliţia militară.

(6) Activităţile desfăşurate cu ocazia executării mandatului de aducere sunt consemnate într-un proces-verbal, care trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;

b) locul unde este încheiat;

c) menţiuni despre activităţile desfăşurate.

Noul Cod de Procedură Penală actualizat prin:

Lege nr. 255/2013 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale din 19 iulie 2013, Monitorul Oficial 515/2013;

 • Upvote 1
Link to comment
 • 5 years later...

Bună seara!! Daca mai este valabila discuția o întrebare simpla.....daca persoana desemnata în mandatul de aducere(suspecta fiind) are un copil de 5 luni și îl alăptează se mai pune în aplicare mandatul????

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.