Jump to content
POLITISTI.ro
Marius

Spete rutiere - neclaritati din circulatia rutiera

Recommended Posts

tiberian

Dacă ar exista marcaje, atunci am mai putea vorbi despre o intersecție nedirijată?

Dupa modul de dirijare a circulatiei :

Cu circulatie dirijata ;

Cu circulatie nedirijata.

Dupa felul de dirijare, intersectiile pot fi :

Dirijate de semnalul agentului de circulatie ;

Dirijate de semnalul semaforului electric ;

Dirijate de indicatoare pentru reglementarea pioritatii ;

Intersectii cu sens giratoriu.

Cam asta zice legea ca a-r dirija o intersectie :clip: . Si nicidecum 5 litri de vopsea care a-r trebui sa fie inainte si dupa locul periculos !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iuliann

Salut...am si eu o intrebare cu privire la o speta la rutiera...daca aveti cumva de solutionat o tamponare in care este implicat un conducator al unui tractor agricol si un autovehicul, de vina fiind conducatorul tractorului, acesta neavand permis de conducere si tractorul nefiind inmatriculat/inregistrat cum procedati...avand in vedere faptul ca potrivit prevederilor art. 6 pct. 6 din OUG 195/2002 R tractoarele agricole nu sunt considerate autovehicule, iar in textul de lege al infractiunii zice ,, conducerea pe drumurile publice al unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere...``. M-am referit la tamponare pentru ca nu prea cred ca isi da careva singur de munca sa opreasca in trafic tractoare sa verifice legalitatea documentelor. Am postat aici pentru ca nu stiu sa deschid un topic nou.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ecou

Art. 20

(1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.

(2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.

(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de:

a) 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1;

b) 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E și Tr;

c) 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A;

d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A;

e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb și Tv.

Din păcate nu sunt corelate alin. 1 și 2 ale art

335 din Codul penal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
RPG

Desi hotararea este data inainte de intrarea in vigoare a noului Cod Penal, avand in vedere ca textul de lege nu a fost modificat, consider ca e inca de actualitate:

 

Lit a și art 10 lit d Cod procedură penală achitarea inculpatului pentru infracțiunile de conducere pe drumurile publice a unui auto vehicul neînmatriculat

 

Dosar nr-

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL GALAȚI
SECȚIA PENALĂ
DECIZIA PENALĂ NR. 769
Ședința publică din data de 17 2008
Completul compus din:
PREȘEDINTE: Petruș Dumitru
JUDECĂTOR 2: Maria Tacea
JUDECĂTOR 3: Ion Avram
Grefier - -
Ministerul Publica fost reprezentat de Procuror - din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de APEL GALAȚI
 
Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea în cauza penală având ca obiect recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea împotriva deciziei penale nr. 300/20.10.2008 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr- ( sentința penală nr. 201 din 17.06.2008 pronunțată de Judecătoria Adjud în dosarul nr-)
 
Dezbaterile și susținerile orale ale cauzei au avut loc la data de 12.12.2008 și s-au consemnat în încheierea de ședință din aceea dată, care face parte integrantă din prezenta, dată la care instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea cauzei astăzi, data de mai sus.
 
Deliberând, instanța a pronunțat următoarea decizie penală:
 
CURTEA,
 
Asupra recursului penal de față:
 
Examinând actele și lucrările dosarului constată următoarele:
 
Prin sentința penală nr. 201/17.06.2008 pronunțată de Judecătoria Adjud în dosarul penal nr-, s-a dispus în baza art. 11 pct.2 lit. a și art. 10 lit. d Cod procedură penală, achitarea inculpatului, pentru infracțiunile de conducere pe drumurile publice a unui auto vehicul neînmatriculat și de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prev. de art.85 alin.1 și de art. 86 al.1 din nr.OUG 195/2002.
 
Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut, în baza probelor administrate, următoarea situație de fapt;
 
La data de 20.09.2007 inculpatul ce efectua lucrări agricole cu tractorul marca Ford TW 35 aparținând SC SRL Sascut pe raza aceleiași localități, a fost trimis de administratorul societății să tracteze combină ce s-a defectat pe o din comuna, Jud. Inculpatul s-a deplasat cu tractorul amintit, ce nu era înmatriculat, pe drumuri publice și agricole, tractând combina la ferma din. S-a întors la volanul aceluiași vehicul, dar a circulat pe alt traseu, intrând și pe raza com.Homocea pe DN 11A. In timp ce circula pe acest drum, în localitatea Lespezi a fost oprit de un lucrător al Postului de Poliție Homocea.
 
Cu această ocazie s-a constatat că inculpatul nu posedă permis de conducere pentru nici un fel de autovehicul, iar cel la volanul căruia se afla nu este înmatriculat, aspecte ce au fost confirmate de adresele nr. - a B și 39664/16.10.2007 a
 
Prima instanță a mai reținut că o componentă a laturii obiective a ambelor infracțiuni și anume, "conducerea unui autovehicul", lipsește întrucât, potrivit disp. art. 6 pct.6 din OUG nr. 195/2002, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele folosite pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule.
 
Împotriva acestei sentințe a declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud, care arată că hotărârea primei instanțe este nelegală deoarece:
 
- au fost reținute, în mod selectiv numai probele în favoarea inculpatului;
 
- declarațiile inculpatului sunt contradictorii în ce privește traseul pe care l-a urmat cu tractorul;
 
- inculpatul cunoștea că tractorul este neînmatriculat și că el nu are permis de conducere;
 
-inculpatul are antecedente de același fel și este recidivist în cond. prev. de art. 37 lit. a Cod penal;
 
- prevederile art. 6 pct.6 din OUG nr. 195/2002 se referă numai la noțiunea de "tractor de ", situație care nu se regăsește în speță.
 
Verificând legalitatea și temeinicia sentinței prin prisma criticilor apelantului, cât și din oficiu, în cond. prev. de art. 371 al.2 cod proc. penală, s-a constatat că prima instanță a reținut în mod corect situația de fapt și, în raport de aceasta, a apreciat în mod judicios că în speță, inculpatul nu a condus "un autovehicul" în sensul prevăzut de lege și, în aceste condiții, faptei săvârșite de inculpat în data de 20 septembrie 2007, îi lipsește o componență esențială a laturii obiective a infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată.
 
Potrivit disp. art. 6 pct.6 din OUG nr. 195/2002, nu sunt considerate autovehicule tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări care se deplasează numai ocazional pe drumul public.
 
In realizarea laturii obiective a infracțiunilor prev. de art. 85 alin.1 și de art. 86 alin.1 din OUG nr. 195/2002 se cere îndeplinite condiția ca autorul faptelor să fi condus pe drumurile publice un autovehicul în sensul prevăzut de lege.
 
Din probele administrate în cauză rezultă cu claritate că inculpatul a condus, în data de 20 septembrie 2007, un tractor în sensul prev. de art. 6 pct.30 din OUG nr. 195/2002, adică un vehicul cu martor folosit în exploatările agricole, care se deplasează pe drumurile publice numai ocazional și nu a condus un tractor rutier, în sensul prev. de art. 6 pct. 31 din același act normativ.
 
Inculpatul a susținut în mod constant că a condus un tractor utilizat în mod special la executarea lucrărilor agricole.
 
De asemenea, inculpatul a recunoscut că în data de 20 septembrie 2007, în mod ocazional s-a deplasat cu acel tractor și pe drumurile publice în executarea sarcinilor primite în legătură cu activități specifice exploatările agricole, că acel tractor nu era înmatriculat și că nu deține permis de conducere pentru a conduce un tractor rutier.
 
S-a apreciat că toate acestea însă nu conduc la reținerea celor două infracțiuni pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, întrucât nu este îndeplinită în întregime latura obiectivă a acestor infracțiuni și anume - conducerea unui autovehicul - în sensul prevăzut de lege.
 
In aceste condiții s-a apreciat că hotărârea primei instanței de achitare a inculpatului în temeiul art. 11 pct.2 lit. a și art. 10 lit. d Cod proc. penală este corectă și urmează a fi menținută.
 
Față de aceste considerente, Tribunalul Vranceaa respins ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud.
 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen legal Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, care apreciază hotărârile recurate ca fiind nelegale sub aspectul greșitei achitări a inculpatului.
 
Analizând cauza prin prisma motivelor de recurs invocate dar și din oficiu în limitele prev. de lege, Curtea reține următoarele:
 
În mod judicios instanțele, pe baza analizei probelor administrate în cauză, au stabilit în mod corect situația de fapt.
 
În mod greșit au constatat că fapta inculpatului nu îndeplinește condițiile prev. de lege pentru existența infracțiunii.
 
Analizând probele dosarului, Curtea reține următoarele:
 
Inculpatul, la data de 20.09.2007 fiind surprins de organele de poliție pe raza comunei Homocea, județul V, respectiv pe DN 11 în satul Lespezi, conducând un tractor marca TW 35 - Ford fără a poseda numere de înmatriculare și fără ca inculpatul să posede permis de conducere.
 
Din declarațiile date de inculpat rezultă că acesta efectua lucrări agricole în zona localității Sascut, județul B, fiind trimis de către șeful său în comuna pentru a tracta o combină. Declară inculpatul că s-a deplasat de la spre prin comuna Homocea, satul ( DN 119 ) după care a ajuns în localitatea Lespezi pe DN 11.
 
După ce a ajuns în comuna a luat combina și intenționând să se deplaseze înapoi spre Sascut pe același drum, a fost oprit de organele de poliție în localitatea Lepezi.
 
Această declarație se coroborează cu declarația martorului.
 
Analizând aceste probe, Curtea constată că inculpatul a condus un tractor folosit în exploatarea agricolă pe drumul public, situație în care urmează a fi analizată fapta inculpatului în raport de disp. art. 6 pct. 6 din OUG 195/2002, respectiv dacă tractorul condus de inculpat și folosit la lucrările agricole s-a deplasat ocazional pe drumul public.
 
Legiuitorul a avut în vedere la acest text de lege, pe de o parte ca circulația pe drumurile publice să nu fie îngreunată de către vehicule folosite în exploatarea agricolă, stabilind ca regulă de bază, că acestea nu se pot deplasa pe drumul public.
 
Aceasta a fost intenția legiuitorului, dar având în vedere condițiile specifice exploatărilor agricole și necesitățile ca utilajele agricole să se mute de la un punct de lucru la altul, pentru efectuarea lucrărilor agricole, legiuitorul a prevăzut faptul ca aceste vehicule folosite la exploatarea agricolă să poată circula ocazional pe drumul public.
 
, în raport de cele menționate mai sus, înseamnă rar, cu caracter de excepție, înseamnă că nu există altă posibilitate ( exemplu: travesarea de către un utilaj agricol a unui drum public); deplasarea acestuia pe o distanță scurtă pe drumul public de la un loc de muncă la altul, în condițiile în care nu există altă posibilitate, alt drum de deplasare.
 
Or, în speță, inculpatul s-a deplasat conform propriilor sale declarații, din Sascut la comuna, pe drumul public, atât la dus, respectiv când a plecat până la locul unde se afla combina pentru aot racta, circulând în acest sens, pe DJ 119 apoi pe DN 11, intenționând după ce a cuplat combina să se întoarcă spre localitatea Sascut spre același traseu. Acest lucru rezultă atât din declarațiile inculpatului, cât și din faptul că a fost surprins de lucrătorii de poliție pe drumul de întoarcere în dreptul localității Lespezi.
 
Această deplasare pe drumurile publice, cu tractorul de către inculpat depășește cadrul ocazional, avut în vedere de către legiuitor. Mai precis, inculpatul a condus un tractor folosit la lucrările agricole pe drumurile publice, pe o distanță mare comportându-se ca și cum ar fi condus un tractor rutier, respectiv tractor abilitat să circule pe drumurile publice.
 
În aceste condiții, Curtea apreciază că inculpatul a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina sa, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și fără a poseda permis de conducere.
 
Este adevărat, că nu este considerat autovehicul tractorul folosit în exploatările agricole, dar în condițiile în care inculpatul a condus tractorul pe drumurile publice, pe o distanță mare, tractorul folosit își pierde această calitate de a nu fi considerat autovehicul, fiind folosit și condus pe drumurile publice și nu în mod ocazional.
 
Pentru a putea fi condus pe drumurile publice, tractorul trebuia să fie înmatriculat iar inculpatul trebuia să posede permis de conducere a tractorului pe drumurile publice.
 
Neavând permis de conducere și conducând un tractor pe drumul public, inculpatul a săvârșit infracțiunea de conducere fără permis iar în condițiile în care tractorul nu era înmatriculat și infracțiunea de conducere a unui autovehicul neînmatriculat.
 
În consecință, se va admite recursul declarat de parchet și în rejudecare se va constata că inculpatul a săvârșit infracțiunile deduse judecății.
 
La stabilirea sancțiunii ce se va aplica inculpatului pentru aceste fapte, instanța urmează a avea în vedere următoarele:
 
- inculpatul lucra la o exploatare agricolă pe raza localității Sascut la SC SRL pe un tractor agricol care nu era înmatriculat. Obligația de înmatriculare a autovehicului revenea administratorului societății și nu inculpatului dar acesta, în momentul în care a condus tractorul pe drumurile publice cunoștea faptul că acesta nu este înmatriculat. În acest context, Curtea apreciază că fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice un autovehicul neînmatriculat nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni, deoarece nu avea obligația să înmatriculeze acest autovehicul;
 
- inculpatul a săvârșit infracțiunile deduse judecății în calitatea de sa de lucrător la o societate agricolă, mai precis a executat dispoziția administratorului societății care l-a trimis să tracteze combina aflată în altă localitate; deci, activitatea sa infracțională nu a fost în totalitate deliberată, acesta săvârșind infracțiunea de conducere fără permis pentru a-și păstra locul de muncă, executând dispoziția administratorului societății. Este adevărat, că administratorul societății conform declarațiilor date de inculpat, nu i-a spus să se deplaseze cu tractorul pe drumurile publice, această rezoluție fiind luată de inculpat în mod deliberat, fără știrea administratorului dar, Curtea apreciază că infracțiunile reținute în sarcina inculpatului au fost într-un fel determinate de locul de muncă al inculpatului și de faptul că pentru a-și păstra acest loc de muncă, trebuia să execute dispozițiile șefilor săi.
 
Față de cele menționate mai sus, având în vedere condițiile premise ce au dus la săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului, coroborate și cu conduita sa sinceră, Curtea apreciază că în cauză se poate dispune aplicarea disp. art. 18 indice 1 Cod penal și să aplice inculpatului pentru faptele deduse judecății sancțiunea unei amenzi administrative într-un cuantum corespunzător ce va asigura scopul prev. de art. 52 Cod penal.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
 
ÎN NUMELE LEGII
 
DECIDE:
 
Admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea împotriva deciziei penale nr. 300/20.10.2008 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr- ( sentința penală nr. 201 din 17.06.2008 pronunțată de Judecătoria Adjud în dosarul nr-) și în consecință:
 
Casează în totalitate Decizia penală nr. 300/2008 a Tribunalului Vrancea și Sentința penală nr. 201/2008 a Judecătoriei Adjud și în rejudecare:
 
În baza dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală în referire la art. 10 b 1 Cod procedură penală cu aplicarea art. 18 1 Cod penal, achită pe inculpatul ( fiul lui și, născut la data de 13.07.1982 în F, Județul B, CNP: -, domiciliat în comuna, județul B) pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul neînmatriculat și fără permis de conducere prev. de art. 85 alin. 1 și 86 alin. 1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.
 
În baza disp. art. 91 Cod penal aplică inculpatului, măsura administrativă a amenzii în cuantum de 1000 lei.
 
În baza disp. art. 189 Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 1000 lei la judecata în fond a cauzei.
 
Onorariul apărătorului desemnat din oficiu în sumă de 200 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției către Baroul Galați.
 
Definitivă.
 
Pronunțată în ședință publică azi, 17.12.2008.
 
PREȘEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,
 
Grefier,
Red. 18.12.2008
Tehnored. 18.12.2008.
Apel: -
Fond:
 
Președinte: Petruș Dumitru
Judecători: Petruș Dumitru, Maria Tacea, Ion Avram

 

http://jurisprudentacedo.com/Lit-a-si-art-10-lit-d-Cod-procedura-penala-achitarea-inculpatului-pentru-infractiunile-de-conducere-pe-drumurile-publice-a-unui-auto-vehicul-neinmatriculat.html

Citeste cu atentie motivatia pentru care instanta, in recurs, caseaza hotararile anterioare si arata ca inculpatul a savarsit fapta, fiind intrunite elementele laturii obiective a infractiunilor.

 

De asemenea pentru a intelege vointa reala a legiuitorului e intereseanta denumirea art 334 si art 335 NCP, respectiv: "Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat" si "Conducerea unui vehicul fără permis de conducere".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iuliann

Am citit si eu art. 20 din OUG 195/2002 R, dar e foarte aiurea, e ceva de genul ca legea te obliga sa ai permis pentru ele, dar nu te sanctioneaza daca nu ai. Tot aiurea e faptul ca acum cu Noul Cod Penal doar la denumirea infractiunilor spune conducerea unui vehicul, dar la unele alineate textul de lege spune conducerea unui autovehicul si exact la alea cel mai des intalnite.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iuliann

Deci pana la urma voi cum ati solutiona tamponarea in speta pe care am scris-o? Ati intocmi dosar penal sau nu? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ecou

Imi place motivarea, dar in acea vreme aveam 18'1.

A promovat o soluție de compromis. Respect pentru judecătorul respectiv!

Dar in prezent nu mai avem o astfel de soluție :/

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ciopy23

@Iuliann

Eu as face dosar avand in vedere art 23 din Oug 195. Si eventual cond auto sa sesizeze CCR cu privire la neconstitutionalitatea art. si sa vedem ce spun ei.

Edited by danpin

Share this post


Link to post
Share on other sites
ciopy23

Deci pana la urma voi cum ati solutiona tamponarea in speta pe care am scris-o? Ati intocmi dosar penal sau nu?

Si as mai face dosar la 334 al 3 pt tractarea unei remorci neinregistrata. Totusi pt tractor ar trebui sa vezi daca are eliberata CIV si sa vezi daca este tractor agricol sau forestier. Tractorul tb sa aibe CIV pt ca mai nou e prev si ca trebuie sa aibe Itp. Ori itp fara CIV nu se poate. Daca nu are eliberat CIV nici noi nu putem sa il invinovatim ca si cand ar fi autovehicul si nici el nu se poate apara cum ca ar fi vehicul. Asa ca daca vrei sa iti faci treaba stabilesti daca este tractor agricol si te extinzi in cercetari sau nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
alex1988

Nu am găsit un topic adecvat şi am îndrăznit să întreb aici.

Întrucât controlul de fond a fost programat, aş dori, dacă mă poate ajuta cineva, să aflu care sunt toate evidenţele ce se înfiinţează la nivelul unei Formaţiuni de Poliţie Rutieră. Am găsit  într-un document toate evidenţele necesare dar nu mai dau de el şi nici nu-i mai ştiu denumrea.

Cred că am toate evidenţele necesare, dar pănă nu sunt sigur, nu sunt împăcat cu mine. 

Mulţumesc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.