Jump to content
POLITISTI.ro
BGeorge

Modificarea legii privind funcţionarea poliţiei judiciare

Recommended Posts

BGeorge

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și
funcționarea poliției judiciare și pentru stabilirea condițiilor privind acordarea avizului conform organelor de cercetare penală speciale

240_1568217978_Proiect OUG politia judiciara.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius

Extras din expunerea de motive:

Citat:

Astfel, pentru acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară, sunt propuse următoarele condiții specifice:
1. prima condiție se referă la aspecte ce țin de postul ocupat, fiind necesar ca polițistul să ocupe o funcție care presupune necesitatea deținerii sau obținerii avizului de desemnare în poliția judiciară. În acest sens, se va solicita/acorda aviz doar pentru polițiștii care ocupă posturi/funcții ce presupundesfășurarea unor activități specializate de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și de cercetare penală.
În cazul polițiștilor care nu ocupă asemenea posturi (exemplu: criminaliști, suport operativ și managerial) un asemenea aviz nu va fi acordat, ei nefiind îndrituiți potrivit fișei postului să desfășoare activități circumscrise conceptului de poliție judiciară.
Necesitatea deținerii sau obținerii avizului de desemnare în poliția judiciară trebuie prevăzut în fișa postului, ca o condiție necesară ocupării acestuia.
2.cea de a doua condiție vizează aspecte referitoare la pregătirea profesională a polițiștilor (specializarea acestora). Norma abordează diferit situația polițiștilor în funcție de studiile absolvite și modalitatea de dobândire a calității de polițist.
2.1. o primă categorie este reprezentată de absolvenții cu diplomă de licență a unei facultăți cu specializarea „drept”;
2.2. cea de a doua categorie este cea a absolvenților unei instituții de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne care pregătește polițiști, instituție în cadrul căreia se realizează specializarea personalului pentru constatarea infracțiunilor, strângerea datelor în vederea începerii urmăririi penale și cercetării penale.
În concret, este vorba despre ofițerii de poliție absolvenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București și de agenții de poliție absolvenți ai școlilor postliceale ale Poliției Române și Poliției de Frontieră Române.
2.3. cea de a treia categorie se referă la cei care au dobândit calitatea de polițist, prin examen sau concurs, în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) din Legea nr. 360/2002. Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, acești polițiști (încadrați direct sau transferați) trebuie să urmeze un curs pentru inițierea în carieră în instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne. În consecință, abia după specializarea prin acest curs, pentru aceastăcategorie de polițiști se va putea solicita/acorda avizul de desemnare înstructurile de poliție judiciară.

Se legiferează impostura prin aceste prevederi de la punctul 2.3, prin care se pune un semn de egalitate între un absolvent cu diplomă de licenţă al Academiei de Poliție ori a unei facultăţi de drept şi un inginer/contabil/soldăţoi încadrat direct sau transferat care face un curs de iniţiere timp de doar 3 luni. BRAVO impostorilor din MAI ce redactează/propun şi legiferează asemenea idioţenii! Datorită acestor impostori ce legiferează asemenea tâmpenii a fost deprofesionalizată Poliţia Română. 

Propunerea legislativă se află în dezbatere publică pe pagina Transparenţă decizională a ministerului, iar eventualele propuneri şi sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data 11.09.2019, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BGeorge

Era necesară această propunere legislativă având în vedere blocajul în obținerea avizului de poliție judiciară. În ceea ce privește acordarea avizului de poliție judiciară celor încadrați direct, sper să existe o practică unitară prin care să fie chemați la un interviu și abia după ce un magistrat se convinge că are cunoștințe în materie de drept penal și procesual penal să înainteze actele în vederea acordării avizului.

Oricum, reglementând astfel condițiile de acordare a avizului, cred că s-au gândit și la deficitul de personal existent la nivelul structurilor de poliție judiciară, deficit care va rămâne în continuare dacă legiuitorul nu găsește o cale de a motiva polițiștii din aceste structuri ca să rămână în continuare și totodată de a-i încuraja pe anumiți polițiști cu  studii în domeniu să acceadă în structurile de poliție judiciară. 

În acest moment, un polițist de la Ordine Publică, lucrând câteva nopți și weekend-uri, este mai bine remunerat decât un “judiciarist”. Nu contest pericolul la care sunt expuși cei de la ordine publică și nici nu zic ca cei de la OP să fie remunerați mai slab ci doar să fie recompensată pe măsură și munca judiciariștilor.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogdanel

Nu știam de ce nu mi mai vine calitatea de judiciar, din mai o aștept. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • Elvis
   By Elvis
   LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
   (actualizată la data de 24 aprilie 2015*)

   Articolul 1
   Poliţia judiciară este organizată şi funcţionează în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
   Articolul 2
   (1) Poliţia judiciară este constituită din ofiţeri şi agenţi de poliţie, specializaţi în efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de cercetare penală.
   (2) Ofiţerii şi agenţii specializaţi prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare.
   (3) Ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare funcţionează lucrători specializaţi din Ministerul Afacerilor Interne anume desemnaţi de ministrul afacerilor interne, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau sunt desemnaţi şi funcţionează în alt mod, potrivit unor legi speciale.
   (4) Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare.
   (5) Poliţia judiciară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie se organizează şi funcţionează potrivit legii speciale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie**).
   Articolul 3
   (1) Poliţiştii care nu fac parte din poliţia judiciară au dreptul şi obligaţia de a efectua orice act de constatare a săvârşirii infracţiunilor, conform legii.
   (2) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a încunoştinţa de îndată procurorul sau organele de cercetare ale poliţiei judiciare cu privire la constatarea săvârşirii infracţiunilor şi de a le înainta, totodată, actele de constatare.
   Articolul 4
   Organele de cercetare ale poliţiei judiciare sunt organizate şi funcţionează în structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în structura Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române şi a unităţilor teritoriale ale acestora.
   Articolul 5
   În desfăşurarea celorlalte activităţi profesionale decât cele conduse şi controlate, potrivit legii, de către procuror, poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare se subordonează ofiţerilor ierarhici numiţi potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.
   Articolul 6
   (1) Numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile structurilor poliţiei judiciare se fac potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
   (2) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către lucrătorii poliţiei judiciare a obligaţiilor ce le revin în activitatea desfăşurată în calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate retrage avizul prevăzut la art. 2 alin. (3). Retragerea avizului conduce la încetarea calităţii de lucrător în cadrul poliţiei judiciare.
   (3) La evaluarea profesională a poliţiştilor din cadrul poliţiei judiciare care se realizează de către şeful nemijlocit se va ţine cont şi de referatul conducătorului parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea aceştia.
   (4) Regulamentul privind întocmirea şi comunicarea referatului prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
   Articolul 7
   (1) Pentru faptele de indisciplină săvârşite de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita ministrului afacerilor interne declanşarea cercetării prealabile pentru angajarea răspunderii disciplinare.
   (2) Răspunderea disciplinară se stabileşte în condiţiile Legii nr. 360/2002
   privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
   Articolul 8
   (1) Organele de cercetare ale poliţiei judiciare îşi desfăşoară activitatea sub conducerea, supravegherea şi controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire dispoziţiile acestuia.
   (2) Şefii ierarhici pot da poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară dispoziţii şi îndrumări în efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor şi de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infracţiunilor şi începerii urmăririi penale.
   (3) Organele ierarhic superioare ale poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară nu pot să dea îndrumări sau dispoziţii privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens.
   Articolul 9
   (1) Lucrătorii de poliţie judiciară din structurile teritoriale îşi îndeplinesc atribuţiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea şi controlul prim-procurorilor parchetelor de pe lângă judecătorii şi tribunale, corespunzător arondării acestora.
   (2) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel îşi exercită autoritatea şi controlul nemijlocit asupra lucrătorilor de poliţie judiciară din circumscripţia curţii de apel.
   (3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi exercită autoritatea şi controlul direct sau prin procurori desemnaţi asupra organelor de poliţie judiciară din întregul teritoriu.
   Articolul 10
   Lucrătorilor poliţiei judiciare li se aplică prevederile Statutului poliţistului***) şi ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea structurilor din care fac parte.
   ──────────
   **) A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   ***) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare.
   ──────────
  • fiatjustitia
   By fiatjustitia
   Salut. Sunt nou intrat in cadrul acestui forum , asa ca imi cer scuze daca intrebarea pe care o voi adresa a mai facut deja subiectul unor topice anterioare. 
   Intentionez  anul viitor sa ma inscriu pentru concursul de admitere in cadrul unei scoli de agenti de politie. Din ce am citit si din raspunsurile care mi-au fost oferite, specializarea dobandita in urma absolvirii unei scoli de agenti de politie este Ordine publica.
   Care sunt posibilitatile ca, in urma absolvirii scolii de agenti de politie, sa devin organ de cercetare penala a politiei judiciare ? Am absolvit Facultatea de Drept , iar stiintele penale m-au atras mai mult decat orice alta ramura a dreptului , asa ca politia judiciara ar fi exact ceea ce mi s-ar potrivi. Desigur, sunt constient ca la finalul celor doi ani de studiu, in functie de medie si de locurile disponibile , se realizeaza o  repartizare pe judete si ca este posibil ca o perioada de timp sa nu am nicio legatura cu politia judiciara.
   Totusi, cum se poate intra in randul lucratorilor specializati ce formeaza politia judiciara ? Legea 364/ 2004 e lipsita de detalii. Cred ca exista vreun ordin de ministru sau ordonanta de urgenta care detaliaza conditiile, dar nu am gasit nimic. Sau, cel putin, poate nu am fost eu atent .
   Va mutumesc !
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.