Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii de ratificare a Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
 • 2 months later...
 • Replies 32
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • NewsBot

  32

 • Catalin

  1

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment

TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului „Procesul Praga: Continuarea Dialogului pentru Crearea de Parteneriate în domeniul Migraţiei”, semnat la Bucureşti la 14.09.2011 şi la Viena la 21.09.2011.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
 • 7 months later...

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 zile.

Link to comment

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 zile.

Link to comment

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul hotărârii Guvernului privind abilitarea Ministerului Administrației și Internelor de a da în folosință gratuită bunuri mobile disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea privată a statului.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 06 iulie 2012.

Link to comment
 • 2 weeks later...

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail constanta.barjovanu@mai.gov.ro, până la data de 15.07.2012.

Link to comment
 • 2 weeks later...

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români in străinătate.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 28.07.2012.

Link to comment
 • 2 weeks later...

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a .

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate, până la data de 19 august a.c., pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro.

Link to comment
 • Moderator

Deci încă o modificare a normelor de aplicare a legii armelor și munițiilor.

Am căutat și am aruncat și eu o privire peste aceste modificări ce se doresc a fi operate la normele de aplicare.

Am să le postez aici, să le vedeți și voi fără a mai fi nevoie să căutați și să descarcați pdf-ul respectiv:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr.____din_____________

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 144 din ,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 27 iunie 2011, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor normelor metodologice, după cum urmează:

1. nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 10 alin. (2), 13, 45 alin. (1), 63 alin. (1), 64 alin.(3), 86, 94 alin. (1) şi (2), 95 alin. (3), 99 alin. (1) şi (2), 100, 103 alin. (2) şi 114 alin. (2);

2. nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 14 alin. (2), art. 21, art. 67 alin. (1), art. 95 alin.(1), art. 131 alin. (1), art. 168 alin. (2), art. 173 alin (3) şi art. 174 alin. (1);

3. acceptarea la curs, de către persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, a unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile impuse de art. 24 alin. (2);

4. acceptarea la curs, de către persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere, a unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile impuse de art. 30 alin. (2);

5. nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 116 alin. (1), art. 131 alin. (4), art. 139 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 166 alin. (2);

6. nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 116 alin. (2), art. 161 alin. (2), art. 165 alin. (1) şi art. 167 alin. (3);

Art. 3 - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se constată şi se sancţionează de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, după cum urmează:

a) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3 şi 4;

b. cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 2;

c) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 5;

d) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 6.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) aplică şi sancţiuni contravenţionale complementare în cazul constatării unor contravenţii prevăzute la art. 2, după cum urmează:

a) suspendarea autorizaţiei de funcţionare pentru o perioadă de 3 luni, în cazul încălcării prevederilor art. 116 alin. (1), art. 165 alin. (1), art. 168 alin. (2) şi art. 174 alin. (1) din normele metodologice;

b. anularea autorizaţiilor de funcţionare în cazul încălcării prevederilor art. 116 alin. (2), art. 131 alin. (4), art. 139 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 161 alin. (2), art. 166 alin. (2) şi art. 167 alin. (3) din normele metodologice.

Art. 4 – (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 - (1) Prevederile Secţiunilor 1 şi 3 ale Capitolului IV din normele metodologice, precum şi cele referitoare la condiţia existenţei marcajului pe arme şi muniţii se aplică de la data împlinirii unui termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), armurierii autorizaţi să producă arme şi muniţii pe teritoriul României sunt obligaţi să îşi asigure mijloacele tehnice necesare aplicării marcajului, în condiţiile prevăzute la Secţiunile 1 şi 3 ale Capitolului IV din normele metodologice.

Art. 6 – Ordinele ministrului administraţiei şi internelor prevăzute de normele metodologice se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7 - În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la art. 86 alin (5) din , persoanele care deţin poligoane de tragere sunt obligate să îşi adapteze amenajările conform prevederilor acestor norme tehnice.

Art. 8 - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 care intră în vigoare la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi Hotărârea Guvernului nr. 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor capitolului VI din , se abrogă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR PONTA

Link to comment

Modificarea Hotărârii Guvernului nr.639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Link to comment
 • 3 weeks later...

Transparenţă decizională

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, următoarele proiecte de acte normative:

● proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

● proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor.

Documentele sunt afişate şi pot fi consultate pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile (pentru primul proiect) și, respectiv, 20 de zile (pentru cel de-al doilea proiect).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. I - Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.813 din 18 noiembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) mijloace de transport deţinute legal, cu orice titlu;”

2. La articolul 6 alineatul (1), lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) la şi de la locul de muncă pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte misiuni ordonate, în cazul când unitatea (subunitatea) este situată în afara perimetrului localităţii de domiciliu ori de reşedinţă.

3. La articolul 6 alineatul (1), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit.f 1), cu următorul cuprins:

f 1) la şi de la locul de muncă, pe o distanţă de 5-70 km, pentru poliţiştii împuterniciţi să îndeplinească funcţii într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă şi pentru poliţiştii numiţi în prima funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li se pot asigura locuinţe în localitatea în care au fost împuterniciţi/numiţi în prima funcţie. De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţiştii încadraţi la structurile teritoriale ale unor unităţi care au sediul în altă localitate.”

4. La articolul 7 alineatul (1), lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) la şi de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, gratuit, pentru poliţiştii din unităţile situate la distanţe de 5-70 km faţă de localitatea unde domiciliază sau îşi au reşedinţa, mutaţi in interesul serviciului sau numiţi în prima funcţie, ori cu plata unui tarif fix pe zi, stabilit cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, pentru ceilalţi poliţişti. De aceleaşi drepturi, asigurate de unitatea în care este împuternicit, beneficiază şi poliţistul împuternicit să îndeplinească o funcţie într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, ori cea în care acesta are funcţia de bază;”

5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.8 (1) Poliţiştii care, în executarea misiunilor, sunt obligaţi să efectueze cu regularitate deplasări în cadrul localităţii de reşedinţă a unităţii din care fac parte au dreptul, cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii sau a înlocuitorului legal al acestuia, să călătorească cu mijloace de transport în comun, folosind titluri de călătorie procurate de unitate sau să li se deconteze cheltuielile efectuate

pentru procurarea acestora.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe bază de abonament anual, trimestrial, lunar, săptămânal sau zilnic se poate face numai în cazul în care contravaloarea acestuia este mai mică decât cuantumul valorilor însumate ale biletelor de călătorie individuale, cumulate pentru acelaşi număr de zile/perioadă de abonare.

6. Articolul 9 se abrogă.

7. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:

(2) Poliţiştii care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, similare celor prevăzute în cuprinsul articolului 2 al Legii nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român pentru forţele armate, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau

operaţie, cu excepţia cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de către organismele internaţionale sub egida cărora se execută misiunea sau operaţia respectivă. De decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur beneficiază şi poliţiştii care au dreptul, pe timpul misiunii în afara teritoriului statului român, la învoiri plătite acordate în temeiul prevederilor art.20 din Hotărârea Guvernului nr.1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.13. - Deplasarea poliţiştilor în interesul serviciului cu autoturismul deţinut legal, cu orice titlu, se poate face numai cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii sau a înlocuitorului legal al acestuia, atât pentru posesorul autoturismului, cât şi pentru alte persoane din cadrul aceleiaşi unităţi, care se deplasează împreună cu acesta. În acest caz, deţinătorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare al

autoturismului.

9. Punctul 5 al anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

5. Decontarea cheltuielilor de transport în şi din localitatea de delegare se face numai pe baza documentelor de transport şi a legitimaţiilor de călătorie, achiziţionate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare, dar numai atunci când sunt nominale.

10. Punctul 8 al anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

8. În cazul în care condiţiile de transport permit ca poliţiştii să se înapoieze, zilnic sau săptămânal, după terminarea programului de lucru, din localitatea în care sunt trimişi în delegare sau detaşare, şeful unităţii / înlocuitorul legal al acestuia poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport/costul unui abonament lunar de transport/ costul unui abonament săptămânal de transport/ contravaloarea cărţii VSD, dacă acestea sunt mai mici decât cele pentru plata indemnizaţiei de delegare sau detaşare şi a cazării, cu condiţia ca prin aceasta să nu se afecteze bunul mers al activităţilor care fac obiectul misiunii. Prin „carte VSD” se înţelege legitimaţia de călătorie nominală, valabilă timp de o lună pe distanţe de până la 1000 km şi care dă dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui sfârşit de săptămână - începând cu ora 0,00 a zilei de vineri şi până la ora 12,00 a zilei de luni - din perioada de

valabilitate, a câte unei călătorii dus-întors pe relaţii la alegerea călătorului.

11. Punctul 10 al anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

10. Poliţiştii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, se deplasează cu regularitate în alte localităţi beneficiază de abonament lunar de transport în cazul în care valoarea acestuia este mai mică decât costul legitimaţiilor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările efectuate în cursul unei luni”.

Art. II - Hotărârea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 20 februarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.5 - (5) Poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 lit. a), b, c), e) şi j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ei şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.

2. La articolul 2 alineatul (1), lit. b se modifică şi va avea următorul cuprins:

b. mijloace de transport deţinute legal, cu orice titlu;”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.5 - (1) Poliţiştii au dreptul la transport dus-întors în contul unităţilor din care fac parte, când se deplasează pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului respectiv, o singură dată pe an.

(2) Poliţiştii care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de contravaloarea a două foi de drum, două tichete şi suplimente pentru trenul şi clasa la care au dreptul pe distanţa calculată între localitatea unităţii în care acesta este încadrat şi localitatea în care se află punctul de trecere al frontierei pe unde se face ieşirea din ţară.”

4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 9. - Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta pot folosi autoturismul deţinut legal, cu orice titlu, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii din care se mută, pentru un singur drum. În acest caz deţinătorul legal, cu orice titlu al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare al autoturismului. De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţistul împuternicit să îndeplinească o funcţie într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, ori cea în care acesta are funcţia de bază;

Art. III. – În anul 2012, fondurile bugetare necesare punerii în aplicare a modificărilor/completărilor aduse celor două acte normative se asigură din sumele aprobate cu această destinaţie şi pentru această natură de cheltuieli prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.

PRIM - MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA

Bucureşti,

Nr. _________

Link to comment

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006.

Textul acestui document

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Link to comment

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment
 • 3 weeks later...

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2008 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Link to comment

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind declararea Zilei de 14 mai Ziua dreptului internațional umanitar.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment
 • 1 month later...

Transparenta decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor privind elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment
 • 3 weeks later...

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 12.11.2012

Link to comment
 • 2 months later...

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment
 • 1 month later...

Transparenta decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea dispoziţiilor legale din domeniul evidenţei persoanelor, actelor de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actelor de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.

Prezentul demers legislativ urmăreşte realizarea cadrului normativ privind:

1. reglementarea conţinutului Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.), precum şi a procedurilor privind actualizarea R.N.E.P.;

2. forma şi conţinutul de date al documentelor de identitate ce urmează a fi puse în circulaţie începând cu data de 01.07.2013, respectiv:

a) pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea electronică de identitate (C.E.I) şi dovada de reşedinţă;

b) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, care au reşedinţa pe teritoriul României - cartea de rezidenţă şi cartea electronică de rezidenţă (CER), precum şi carte de rezidenţă oermanentă şi carte de rezidenţă electronică permanentă;

2^1) în ceea ce priveşte forma acestor documente, sunt implementate standardele ICAO în materia actelor de identitate, respectiv ID-1;

2^2) referitor la conţinutul de date al actelor de identitate:

a) cartea de identitate conţine date în format tipărit, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă, suplimentare faţă de cele aflate în circulaţie în prezent; datele cu caracter personal vizibile sunt:

- numele şi prenumele titularului;

- sexul;

- cetăţenia titularului;

- data şi locul naşterii titularului;

- semnătura olografă a titularului;

- imaginea facială a titularului;

- C.N.P.;

- adresa de domiciliu a titularului.

b) în cazul cărţii electronice de identitate/rezidenţă, de tip smart card, aceasta conţine, suplimentar, date în format electronic, astfel:

- datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;

- prenumele părinţilor titularului;

- certificate digitale;

- date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete;

3. condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul microprocesorului cărţii electronice de identitate, respectiv al cărţii electronice de rezidenţă;

4. ansamblul procedural realizat de personalul cu atribuţii în materia soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, respectiv de actualizare a R.N.E.P.

Proiectul nu aduce atingere dreptului persoanei la viaţă privată. Documentele electronice – CEI şi CER – reprezintă doar o opţiune pe care solicitanţii o au la dispoziţie, în raport cu actele de identitate/ rezidenţă clasice.

Cartea Electronică de Identitate şi Cartea Electronică de Rezidență se eliberează numai la solicitarea persoanei interesate, în varianta în care aceasta consideră că răspunde intereselor sale: cu sau fără amprente digitale.

Datele biometrice se colectează exclusiv pentru a fi introduse în CEI/CER şi nu se stochează în baze de date, pentru interogări ulterioare.

De asemenea, prin prezentul proiect sunt instituite norme metodologice în concordanţă cu dinamica procesului legislativ intervenit de la data adoptării actelor normative care fac obiectul prezentului demers, în scopul optimizării activităţii specifice proceselor de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, respectiv pentru actualizarea în mod complet şi coerent a R.N.E.P.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail nicolae.ploesteanu@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment

Transparenta decizionala - proiectul pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Reglementarea propusă urmăreşte crearea premiselor necesare actualizării permanente a evidenţei vehiculelor înmatriculate, facilitând identificarea utilizatorilor acestora şi instituirea unui mecanism suplimentar de asigurare a executării sancţiunii amenzii contravenţionale, care, pe cale de consecinţă, va reduce substanţial posibilitatea de fraudare a prevederilor legale menite să asigure disciplina şi siguranţa traficului rutier. În acest sens, se propune:

1. instituirea obligaţiei persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în România, care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat, de a prezenta, la cererea poliţistului rutier, pe lângă documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul; acest document va fi însoţit de traducerea în limba română, în original, efectuată de către un traducător autorizat a cărui semnătură a fost legalizată.

2. ca datele referitoare la autovehicul şi documentul doveditor al titlului cu care este deţinut acesta să fie înscrise în evidenţa autovehiculelor sau remorcilor înmatriculate în alte state, care se ţine de către poliţia rutieră.

3. ca autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, să poată circula pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului.

4. ca regula menţionată la pct. 3 să nu se aplice:

a) autovehiculelor şi remorcilor conduse de persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare;

b) autovehiculelor şi remorcilor cu care se efectuează, în condiţiile legii, transport rutier public de mărfuri sau persoane ori, după caz, transport în regim de închiriere sau serviciu de închiriere;

c) autovehiculelor şi remorcilor conduse de persoane aflate în raporturi juridice de muncă cu persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare /care au calitatea de asociat, acţionar sau administrator, după caz, în raport cu persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare;

d) autovehiculelor şi remorcilor utilizate în baza unui contract de leasing.

Menţionăm faptul că excepţia de la lit. c) a fost introdusă pentru evitarea unor situaţii de îngrădire ori limitare a dreptului la muncă al persoanelor ori libertatea alegerii locului muncii.

5. introducerea de sancţiuni în caz de nerespectare a obligaţiilor prezentate la pct. 1 şi 3 (amendă prevăzută în clasele a III-a şi a IV-a de sancţiuni, reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare);

6. certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu număr de înmatriculare reţinute pentru nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la pct. 1 al prezentei să fie păstrate la sediul serviciului rutier din care face parte agentul constatator pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare, iar în situaţia în care în acest termen conducătorul vehiculului prezintă documentele care îi conferă dreptul de a conduce vehiculul, certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu număr de înmatriculare se restituie; în caz contrar, acestea se remit autorităţii emitente.

7. introducerea sancţiunii suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule în cazul nerespectării obligaţiei de a achita amenda contravenţională în termenul prevăzut de lege;

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail – legislatie@mai.gov.ro în termen de 10 de zile.

Link to comment
 • 4 weeks later...

Proiect OMAI - procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Proiectul supus dezbaterii publice, întregeşte procedura de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere cu reglementări vizând examinarea candidaţilor la obţinerea permisului de conducere din categoria AM (mopede), ca urmare a includerii acestora în categoria autovehiculelor, respectiv procedura de examinare în traseu a conducătorilor de vehicule din categoria A, A1, şi A2.

Potrivit proiectului de act normativ, promovarea probei teoretice (calificativul „admis”) permite susţinerea succesivă a probei practice pentru o perioadă de un an de la data absolvirii cursurilor de pregătire teoretică şi practică; în cazul nepromovării probei practice (calificativul „respins”), aceasta poate fi reluată, fără susţinerea probei teoretice, după cel puţin 15 zile de la data obţinerii calificativului şi prezentarea dovezii efectuării a 6 ore de pregătire practică.

Susţinerea probei practice se realizează astfel:

a) numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;

b) în poligon şi traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 şi A;

c) numai în traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv.

Candidaţii la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei unităţi autorizate, se pot prezenta la examen fără să mai facă dovada absolvirii unei şcoli de şoferi.

Totodată, la susţinerea probei practice în traseu pentru categoriile A1, A2 şi A, candidatul va conduce însoţit, pe acelaşi vehicul, de un instructor din cadrul unităţii autorizate. Examinatorul supraveghează candidatul dintr-un autovehicul aparţinând unităţii autorizate şi condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator şi candidat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicaţii.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Persoană de contact: comisar șef de poliție Enache Mihail, tel. 021/301.95.70., int. 14328.

Link to comment
 • 1 month later...

Transparenta decizionala in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul autorizării şi executării lucrărilor de construcţii, calităţii în construcţii şi amenajării teritoriului şi urbanismului.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.