Jump to content
POLITISTI.ro

Aderarea Romaniei la Spatiul SCHENGEN


NewsBot

Recommended Posts

Aderarea României la Spaţiul Schengen, pe agenda discuţiilor oficiale purtate de ministrul Igaş cu Grupul Civic

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş, a avut astăzi, 3 august a.c., la sediul M.A.I., o întâlnire cu reprezentanţi ai Grupului Civic Unitate şi Exigenţă pentru Schengen, România 2011, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de aderarea României la Spaţiul Schengen.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • 1 month later...

Aderarea României la Spaţiul SCHENGEN - pe agenda discuţiilor purtate de ministrul Igas şi comisarul european Cecilia Malmstrom

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian IGAŞ, a avut miercuri, 7 septembrie a.c., la Bruxelles, o întrevedere oficială cu comisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia MALMSTRÖM, pe agenda discuţiilor fiind abordate aspecte legate de aderarea României la Spaţiul Schengen.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • 2 weeks later...

Poziţia României referitoare la aderarea la Spaţiul Schengen

România şi Bulgaria au îndeplinit toate cerinţele acquis-ului Schengen şi au trecut cu succes etapele procesului de evaluare, fapt recunoscut de toate statele membre, inclusiv de Olanda, prin adoptarea Concluziilor Consiliului JAI din data de 9 iunie 2011.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment

Intervenţia ministrului Traian Igaş la Consiliul JAI

Miniştrii de interne şi de justiţie din statele membre UE au luat în discuţie astăzi, 22 septembrie 2011, proiectul Deciziei Consiliului UE privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria şi în România.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • Moderator

Discursul ministrului Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş, la Consiliul J.A.I.

"Aş dori să mulţumesc ministrului Miller pentru introducerea făcută şi în general, pentru eforturile extraordinare întreprinse în ultima perioadă în vederea găsirii unei soluţii la această importantă chestiune europeană.

După 4 ani de la depunerea, de către România, a Declaraţiei de pregătire privind aderarea la spaţiul Schengen, am ajuns astăzi în momentul pe care l-am aşteptat şi pentru care am lucrat în toată această perioadă- discutarea şi aprobarea Deciziei privind aplicarea integrală a prevederilor acquis-ului Schengen în Bulgaria şi Romania.

Nu am să reiau acum, în detaliu, toate acţiunile întreprinse de România în vederea aderării la spaţiul Schengen.

Este un obiectiv pentru care au fost angajate resurse umane şi financiare fără precedent, cu atât mai importante cu cât ele au fost luate într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere economic.

România a efectuat investiţii semnificative, de ordinul miliardelor de Euro, pentru securizarea frontierelor, modernizarea facilităţilor aero-portuare şi a consulatelor, atât din bugetul de stat cât şi din fonduri europene.

Cu toate acestea, am fost conştienţi că toate eforturile noastre au fost îndreptate spre creşterea gradului de securitate la frontierele externe ale Uniunii Europene, dintr-un sentiment al responsabilităţii nu doar pentru cetăţenii României ci pentru toţi cetăţenii europeni.

Aşa cum s-a precizat în Concluziile Consiliului din 9 iunie, România şi Bulgaria au îndeplinit, în totalitate, criteriile acquis-ului Schengen şi au atins un nivel foarte înalt de pregătire pentru aderarea la spaţiul Schengen.

Mai mult decât atât, lucrăm deja în logica unui stat membru Schengen şi participăm activ la toate activităţile întreprinse în vederea asigurării securităţii spaţiului de libertate, securitate şi justiţie.

Suntem pregătiţi şi gata să ne asumăm responsabilitatea de stat membru Schengen. Avem o majoritate a statelor membre care ne susţin şi doresc să le mulţumesc pentru aceasta.

Stimaţi colegi,

Aderarea României la spaţiul Schengen este o obligaţie derivată din Tratatul de Aderare al României la UE, obiectiv acceptat ca atare de toate statele membre cu ocazia ratificării acestui document.

Cadrul juridic de aderare la spaţiul Schengen conţine reguli foarte clare, asumate în totalitate de România la momentul începerii procesului de pregătire a aderării.

Întotdeauna am privit aderarea la spaţiul Schengen ca pe un parteneriat între egali. România şi-a îndeplinit toate responsabilităţile asumate şi în mod firesc şi pornind de la premisa unei cooperări loiale între toate statele membre, avem aceleaşi aşteptări şi de la partenerii noştri.

Am acceptat la Consiliul JAI din iunie să lăsăm un timp de reflecţie până la acest Consiliu, sperând că vom putea ajunge la o soluţie constructivă, în spiritul înţelegerii politice pe care liderii noştri au avut-o în cadrul Consiliului European din iunie.

Îmi exprim convingerea că discuţiile de astăzi pe marginea proiectului de Decizie vor fi productive, deschise şi constructive.

În opinia noastră, textul propus de preşedinţia poloneză constituie o bază potrivită pentru adoptarea unei decizii pozitive, care să răspundă aşteptărilor milioanelor de cetăţeni români şi bulgari.

Vreau să mulţumesc miniştrilor german şi francez pentru deschiderea de a lucra şi susţine formula de compromis a Preşedinţiei polone.

Am acceptat propunerea de aplicare etapizată, a acquis-ului Schengen în privinţa frontierelor aeriene şi maritime în octombrie 2011 şi ulterior cu frontierele terestre, pentru a respecta şi răspunde sensibilităţilor unor state membre critice faţă de extinderea Schengen.

Înţelegem complexitatea contextului european actual şi doresc să vă asigur că vom sprijini activ toate iniţiativele care vor conduce la întărirea securităţii spaţiului de libertate, securitate şi justiţie şi implicit a cetăţenilor europeni.

Nu cred că principiile care stau la baza Uniunii Europene şi creării spaţiului de libertate, securitate şi justiţie trebuie lăsate să fie umbrite de anumite sensibilităţi interne.

Fundamentul unei decizii obiective şi corecte privind aderarea României şi Bulgariei la Schengen trebuie să rămână îndeplinirea criteriilor din acquis-ul Schengen.

Considerăm inacceptabilă crearea unui precedent nefericit, în care anumite state impun condiţionări şi criterii suplimentare subiective, care anulează valoarea unor angajamente politice asumate.

Motivaţiile de politică internă nu ar trebui aduse la Bruxelles. Aici suntem pentru a găsi soluţii de compromis".

Link to comment

Fratilor tare as mai fi dorit sa o pot vedea si pe asta! Oare cum o fi dialogat picoloul nostru cu ministrii inernelor si ai justitiei din celelalte tari participante. Ma gandesc ca doar prin semne ! Si mai pun pariu ca asta nu stie sa pronunte cuvantul Acquis daramite sa mai cunoasca definitia acestuia !

Link to comment
  • 4 months later...

Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul M.A.I., chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, participă, în perioada 14-15 februarie a.c., la cel de-al XV-lea Congres European de Poliţie, care se desfăşoară la Berlin.

La acest eveniment, care are ca temă principală de dezbatere „Reţeaua de securitate: terorismul”, sunt prezenţi înalţi reprezentanţi din cadrul Comisiei Europene, agenţiilor europene de aplicare a legii, ministerelor de interne şi de justiţie, precum şi experţi din peste 50 de state.

În marja congresului, se desfăşoară o sesiune specială, dedicată extinderii Spaţiului Schengen, ocazie cu care partea română şi cea partea bulgară prezintă eforturile întreprinse de cele două state pentru aderare.

Sesiunea va fi prezidată de către domnul Hans – Peter UHL, membru al Bundestag-ului german şi purtător de cuvânt pe politici interne al fracţiunii parlamentare CDU/CSU, domnia sa promovând ideea unei aderări cât mai rapide a României la Spaţiul Schengen. Oficialul german a vizitat România în luna aprilie 2011, ocazie cu care a constatat la faţa locului modul în care ţara noastră asigură frontierele externe ale UE.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • 2 weeks later...

Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul M.A.I., chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, s-a întâlnit vineri, 24 februarie a.c., la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu deputatul Stephan Mayer, membru al Bundestag-ului Republicii Federale Germania. Tema principală a discuţiilor a fost procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen.

Marian Tutilescu a menţionat că au fost îndeplinite toate condiţionalităţile tehnice pentru aderarea la Spaţiul Schengen şi a fost finalizat cu succes procesul de evaluare, concluziile Consiliului JAI privind procesul de evaluare fiind votate pozitiv de toate statele membre.

Remarcând progresele înregistrate de către România pentru aderarea la Spaţiul Schengen şi referindu-se la blocajul determinat de poziţia Olandei, Stephan Mayer a subliniat că Germania doreşte un deznodământ pozitiv şi rapid, reiterând în context susţinerea germană a ideii de aderare în două etape.

Deputatul german a apreciat şi conţinutul pozitiv al Raportului de etapă, din luna februarie 2012, al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, arătând că rolul acestui mecanism este unul de îndrumare şi de sprijin.

Chestorul şef de poliţie Marian Tutilescu a precizat că, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor se acordă o atenţie deosebită prevenirii şi combaterii corupţiei, precum şi sarcinilor ce derivă din Strategia Naţională Anticorupţie.

El a amintit că au fost făcute investiţii importante pentru securizarea frontierelor, modernizarea facilităţilor aero-portuare şi a consulatelor, atât din bugetul de stat cât şi din fonduri europene. A fost amintit şi rolul României de contributor activ la securizarea frontierelor externe ale Spaţiului Schengen prin participarea la acţiunile FRONTEX din Marea Mediterană.

Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale a ţinut să mulţumească pentru buna cooperare existentă între ele două state şi pentru sprijinul tehnic şi politic acordat României de către Republica Federală Germania.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • 6 months later...

Precizări M.A.I. privind aderarea României la spațiul Schengen

Luând act de declarațiile doamnei Viviane Reding, comisarul european pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei Europene, referitoare la aderarea României la spațiul Schengen, Ministerul Administrației și Internelor face următoarele precizări:

Cu ocazia Consiliului Justiției și Afaceri Interne din iunie 2011, au fost adoptate în unanimitate de către miniștrii de interne ai statelor membre concluziile Consiliului privind îndeplinirea de către România a criteriilor de aderare la spațiul Schengen, conform acquis-ului relevant.

Este surprinzător faptul că un oficial al Comisiei Europene face o conexiune explicită între Mecanismul de Cooperare și Verificare și procesul de aderare la Schengen, în pofida punctului de vedere susținut de Comisia Europeană și prezentat de către Serviciul Juridic al Consiliului Uniunii Europene, potrivit căruia între cele două procese nu există nicio legătură.

De altfel, decizia privind aderarea unui stat la Schengen se ia în cadrul reuniunii miniștrilor de interne din Consiliul Justiție și Afaceri Interne, cu votul unanim al acestora.

Având în vedere rolul Comisiei Europene de gardian al respectării și implementării nediscriminatorii a tratatelor europene, inclusiv a acquis-ului Schengen, declarația oficialului european este cel puțin lipsită de fundament juridic.

Ministerul Administrației și Internelor va continua consultările cu statele membre în vederea atingerii obiectivului aderării la spațiul Schengen.

Link to comment
  • 7 months later...

preluare cotidianul.ro din 19 aprilie 2013

Sub pretextul reorganizării administraţiei publice,

Guvernul a desfiinţat departamentul Schengen aflat în subordinea MAI

Departamentul care se ocupa de îndeplinirea condiţiilor necesare pentru aderarea României la spaţiul Schengen a fost desfiinţat. Decizia a fost luată printr-o hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului de Interne, documentul fiind publicat deja în Monitorul Oficial.

Măsura este explicată de minister prin faptul că „se re-evaluează structura organizatorică a MAI”. În urma acestei decizii, „activităţile realizate în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen şi la Convenţia de aplicare a acestuia vor fi coordonate de către un subsecretar de stat”, se precizează în nota de fundamentare a actului normativ.

În acelaşi document se mai spune că „demersul urmăreşte adaptarea cadrului instituţional existent la modificările legislative şi structurale intervenite ca urmare a măsurilor de reorganizare a administraţiei publice centrale, mai precis a reorganizării Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin înfiinţarea Ministerului Afacerilor Interne, stabilind structura organizatorică şi efectivele noii instituţii”.

Departamentul Schengen a fost înfiinţat în 2007, în timpul Guvernului Tăriceanu, ca “autoritate naţională în domeniu care asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen”. Conducerea era asigurată de un şef de department cu grad de secretar de stat. Întâmplarea face că la vremea respectivă, ca şi acum, la conducerea MAI să fie un ministru liberal.

În 2007, portofoliul de la Interne era ocupat de Cristian David, iar acum postul este deţinut de Radu Stroe.

Comentariu propriu :

Masura desfiintarii, in opinia mea este corecta si extrem de oportuna, de aceea o salut cu mare simpatie. Tehnic indeplinim conditiile de aderare, decizia este doar la nivelul politicii europene. Conditionarea de MCV este injusta , deoarece legislatia europeana in materia Schengen nu a conditionat vreodata justitia de acest domeniu (MCV este un mecanism inventat pentru 2-3 tari ) . Sper ca politicienii romani au realizat ca Europa are nevoie de noi in spatiul Schengen si dupa aceea noi avem nevoie de acest mecanism/sistem. Asa ca vom intra in acelasi fel cum am aderat in U.E. , adica cand vor ei, indiferent daca indeplinim sau nu in totalitate conditiile de eligibilitate.

Edited by LORD
Link to comment
  • Moderator

Chiar şi Ministerul de Interne anunţă în aproape fiecare comunicat de presă faptul că

Aşa că poliţiştii ăştia, aşa blamaţi de întreaga societate şi-au făcut treaba şi au dovedit chiar şi în această problemă că dacă se doreşte performanţă şi se investeşte în acest domeniu, rezultatele apar imediat, drept dovadă este că poliţiştii români au acces la bazele de date Schengen încă de la sfârşitul anului 2010. Le folosesc şi chiar suntem printre cele mai eficiente servicii poliţieneşti în privinţa rezultatelor în urma utilizării acestor baze de date.

Numai că analiştii şi ziariştii ipocriţi mănâncă rahat pe la televizor, spunând în repetate rânduri că europenilor le-ar fi teamă să ne ofere acces poliţiştilor români la bazele lor de date. Ceea ce în realitate este o dezinformare crasă

Problema aderării la Schengen, NU ţine de poliţiştii români, ei şi-au îndeplinit obligaţiile cu brio, ci ţine de politicienii ăştia ce îşi fac imagine pozând în nişte haiduci când critică poliţia şi poliţiştii.

PS: Eu mi-aş fi dorit ca în urma acestei reorganizări a aparatului central să scăpăm de Ciocârlia, Dinamo şi alte asemenea entităţi parazite.

Link to comment
  • 7 months later...

Comunicat comun Ministerul Afacerilor Interne - Ministerul Afacerilor Externe

 

În cadrul Consiliului JAI din 5 - 6 decembrie 2013, România a prezentat, împreună cu Bulgaria, o declarație politică privind aderarea la Schengen.

În declaraţie, România și Bulgaria îşi exprimă dezamăgirea faţă de imposibilitatea adoptării unei decizii pozitive privind aderarea lor la spaţiul Schengen la acest moment şi au reiterat că au îndeplinit toate criteriile de aderare conform acquis-ului Schengen, fapt recunoscut de către toate Statele Membre şi stipulat în mod repetat în Concluzii ale Consiliului și ale Consiliului European, precum și în rezoluțiile Parlamentului European pe acest subiect. 

România şi Bulgaria reiterează faptul că au un nivel înalt de pregătire pentru aderare, rezultat al unor investiţii semnificative şi al eforturilor constante ale autorităţilor competente. Acest fapt a fost confirmat de evaluările efectuate, recunoscute ca atare de către Consiliul UE și Parlamentul European încă din 2011. 

De asemenea, cele două ţări subliniază faptul că nu există nici un motiv, juridic sau bazat pe realităţi concrete, pentru o nouă amânare a deciziei, precum și faptul că soluția avansată privind o aderare etapizată nu a condus, până în prezent, la vreun rezultat.

România consideră că o nouă discuție la Consiliul JAI privind aderarea la Spaţiul Schengen fără perspectiva unei decizii politice care să întrunească unanimitatea este de natură să perpetueze acest blocaj, care nu îi poate fi imputat, dat fiind faptul că a îndeplinit toate criteriile prevăzute de acquis-ul Schengen.

Evidențiind menținerea angajamentului privind aderarea la Spaţiul Schengen şi deschiderea de a coopera îndeaproape cu Statele Membre pentru atingerea acestui obiectiv, România și Bulgaria au precizat că vor solicita reluarea discuţiei în cadrul Consiliului, fără întârziere, în momentul în care este întrunită unanimitatea. 

Totodată, cele două state au invitat partenerii europeni să răspundă, în cel mai scurt timp posibil, aşteptărilor legitime privind o decizie pozitivă de aderare a României și Bulgariei la Spaţiul Schengen, în conformitate cu prevederile Tratatului de aderare.

În acest context, România adresează din nou mulțumiri pentru sprijinul deschis și ferm acordat în acest proces de către instituțiile europene și marea majoritate a Statelor Membre, precum și pentru abordarea principială a acestora în susținerea necesității formulării unei decizii politice pozitive pentru România și Bulgaria. 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.