Jump to content
POLITISTI.ro

Ghid privind investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor

   (0 reviews)

2 Screenshots

About This File

Ghid de bune practici privind efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 218 - art. 223 C. pen. comise asupra minorilor.
Ghidul este destinat procurorilor, conducătorilor unităţilor de poliţie şi tuturor poliţiştilor, reprezentând un instrument de orientare generală a activităţii desfăşurate de aceştia în cauzele având ca obiect infracţiuni împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra minorilor.
Cuprins:
1. Justificare. Scop 
2. Destinatarii ghidului 
3. Măsuri privind organizarea activităţii de urmărire penală în cauzele având ca obiect infracţiuni împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra minorilor
4. Măsuri imediate şi activităţi urgente la momentul sesizării unei infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra unui minor
5. Audierea minorului (locul audierii; pregătirea audierii; persoanele care participă la audiere; rolul psihologului; audierea și consemnarea declaraţiei)
6. Informarea direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului
7. Procedee probatorii specifice (evaluarea minorului; expertiza psihologică; expertiza medico-legală psihiatrică; expertiza genetică judiciară;
8. Comunicarea soluţiei 
9. Formarea profesională a procurorilor şi ofiţerilor de poliţie anume desemnaţi. Evaluarea şi revizuirea anuală a ghidului.
10. Anexe:
Anexa 1 – Fişă de evaluare iniţială a situaţiei copilului victimă
Anexa 2 - Formular privind informarea victimei infracţiuni
Anexa 3 – Listă cu psihologii/specialiştii desemnaţi de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, sectoarele 1-6, să participe la audierea minorilor victime
Anexa 4 – Protocolul de audiere "NICHD"
Anexa 5 - Model orientativ dispozitiv expertiză psihologică privind minorul victimă
Anexa 6 – Model orentativ solicitare raport de evaluare suspect/inculpat major
Anexa 7 – Model orentativ adresă DGASPC/furnizor privat de servicii sociale.

  • Upvote 1

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.