Jump to content
POLITISTI.ro

OMAI 154 din 2004 - activităţile de educaţie fizică şi sport

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Ordin MAI 154 din 03.03.2004 - privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne

Documentul în format PDF conţine Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne.

ATENŢIE!
Începând cu noiembrie 2017, când a fost publicat în Monitorul oficial OMAI 144 din 2017 privind modificarea şi completarea unor ordine ale ministului, prezentul Ordin al ministrului administraţiei şi internelor 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne, şi-a încetat aplicabilitatea în ceea ce priveşte probele, normele şi baremele stabilite pentru verificarea performanţelor fizice ale candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante.


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.