Jump to content
POLITISTI.ro

Adresa catre DOMNUL MINISTRU TRAIAN IGAS


Elvis

Recommended Posts

Catre

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

DOMNULUI MINISTRU TRAIAN IGAS

PROPUNERI

pentru întărirea autorităţii poliţiştilor şi restructurarea MAI

Apreciem că un rol important în slăbirea (pierderea) autorităţii poliţiştilor după anul 1990 l-au avut printre altele:

- evenimentele din anul 1989;

- timiditatea poliţiei din primii ani după aceste evenimente;

- clasa politică nou creată;

- justiţia;

- primenirea aparatului poliţienesc – în sensul că foarte mulţi poliţişti au părăsit sistemul;

- încadrările directe ulterioare determinate de deficitul de personal şi lipsa infrastructurii de şcolarizare care să asigure rata de înlocuire a personalului;

- precaritatea recrutării, cunoaşterii şi selecţionării candidaţilor atât pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. dar mai ales pentru încadrările directe;

- din dorinţa de a avea cu orice preţ poliţişti în stradă s-a făcut rabat la pregătire şi asta în detrimentul comportamentului poliţiştilor şi a calităţii serviciilor acestora;

- atitudinea factorilor politici de decizie faţă de sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (gratularea poliţiştilor, prin campanii media cu salarii nesimţite şi pensii nesimţite);

- nu în ultimul rând corupţia din sistemul de ordine publică, etc.

Trebuie să recunoaştem că autoritatea poliţiştilor este ştirbită uneori şi de către unii şefi profesionali.

Putem spune fără teama că o să greşim că politicienii şi oamenii cu bani din România nu au interesul să avem o poliţie puternică.

În acest sens considrăm că se impune diminuarea până la înlăturarea imixtiunii politicului în structurile poliţieneşti.

I. Pentru întărirea autorităţii poliţiştilor propunem:

1. ÎN DOMENIUL LEGISLATIV

- considerăm că infracţiunea de ultraj este suficient reprezentată în Codul penal şi Codul de procedură penală, punerea în aplicare este deficitară sens în care se impune un acord sau o mai bună conlucrare între conducerile M.A.I., Ministerului Justiţiei şi CSM.

- să se analizeze oportunitatea menţinerii obligativităţii martorului asistent la întocmirea procesului-verbal de către poliţist;

- să se studieze necesitatea simplificării procesului verbal întocmit de poliţist, îndeosebi pentru cei de la formaţiunile de poliţie rutieră;

- elaborarea unei Strategii Naţionale Integrate de Ordine şi Siguranţă Publică care să fie avizată de CSAT şi aprobată prin lege (strategia să cuprindă inclusiv numărul efectivelor care asigură ordinea şi siguranţa publică(POLITISTI), pentru a nu se produce anual fluctuaţii de efective prin legile bugetelor anuale, în sensul că nu se asigură anual bugetarea tuturor indicatorilor de personal ;

- elaborarea Concepţiei de folosire a poliţiştilor pe corpuri (agenţi şi ofiţeri);

- stabilirea procedurilor de intervenţie şi acţiune ale poliţiştilor care să cuprindă şi uzul de armă pentru fiecare situaţie în parte şi să fie aprobate pritr-un act normativ de nivel H.G. sau lege;

- Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române să fie modificată în sensul ca inspectorul general al IGPR să nu mai fie numit prin decizie a primului – ministru ci prin ordin al ministrului de interne iar directorul general al DGPMB şi inspectorii-şefi ai inspectoratelor de poliţie judeţene să fie numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al IGPR fără avizul consultativ al prefectului;

- completarea şi modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, în sensul ca aceasta să cuprindă printre altele şi Cariera poliţistului cu următorul cuprins:

* Recrutarea şi formarea iniţială a poliţiştilor

*Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale

*Numirea poliţiştilor în funcţii

*Poliţiştii stagiari

*Formarea continuă şi evaluarea performanţelor profesionale ale poliţiştilor

* Promovarea poliţiştilor

a) Promovarea poliţiştilor în funcţii de execuţie;

B) Promovarea poliţiştilor în funcţii de conducere

*Modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor conform prevederilor stipulate in Legea 188/1999

*Suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

2. ÎN DOMENIUL FORMĂRII ŞI PREGĂTIRII PROFESIONALE

- poliţiştii să provină numai din rândul absolvenţiilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

A. CONCEPTIA DE FORMARE A AGENTILOR DE POLITIE

a) Formarea iniţială a agenţilor de poliţie să se realizeze în şcoli de formare din structura inspectoratelor generale, astfel:

• durata studiilor să fie de doi ani, activităţile de pregătire în şcoli alternând cu cele de practică în unităţile operative;

• formarea iniţială în şcolile postliceale să asigure pregătirea, în specialităţile ordine publică şi tehnicieni criminalişti, avându-se în vedere standardele ocupaţionale şi competenţele profesionale solicitate absolvenţilor pentru practicarea profesiei în calificarea obţinută;

• timp de minimum 4-5 ani după absolvire, agenţii de poliţie să-şi desfăşoare activitatea în unităţi operative pe posturi corespunzătoare specialităţii absolvite.

B) Specializarea agenţilor în diferite profile, conform nevoilor operative ale unităţilor, să se realizeze ulterior formării iniţiale, numai după efectuarea serviciului de minimum 4-5 ani la formaţiunile de ordine publică sau criminalistică, după caz, pentru a permite selecţia personalului, prin concurs şi pe baza disponibilităţii şi abilităţilor acestuia, pentru o specializare anume. Specializările să se obţină numai prin cursuri cu durată variabilă (stabilite pe baza standardelor ocupaţionale şi a competenţelor necesare pentru specializările respective) în unităţi de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru formarea continuă a personalului.

c) Formarea iniţială a agenţilor în alte specialităţi (aviaţie, marină, armament, muniţii, geniu etc.) să se realizeze în instituţiile de învăţământ din subordinea M. Ap.

B. CONCEPTIA DE FORMARE A OFITERILOR DE POLITIE

a) Formarea iniţială a ofiţerilor să se realizeze în Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de ordine şi siguranţă publică, astfel:

-durata studiilor de licenţă să fie de 3 ani la zi şi 2 ani la f.r.(numai pentru agenţi absolvenţi ai cursurilor cu durata de 2 ani);

-formarea iniţială în academie să asigure pregătirea în specialităţile ordine publică şi criminalistică;

-timp de minimum 4-5 ani după absolvire, ofiţerii de poliţie să-şi desfăşoare activitatea în unităţi operative pe posturi corespunzătoare specialităţii absolvite.

B) Recrutarea din sursă internă să asigure acoperirea deficitului de ofiţeri (aproximativ 40% din necesar) prin trecerea agenţilor de poliţie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în corpul ofiţerilor, ceea ce presupune:

-obligativitatea ca agenţii să fi desfăşurat activităţi în poliţie timp de minimum şase ani;

-selecţia riguroasă şi frecventarea unui curs de carieră.

c) Specializarea ofiţerilor în alte profile, conform nevoilor operative ale unităţilor, să se realizeze ulterior formării iniţiale, numai după efectuarea stagiului de minimum 4-5 ani în specialitatea obţinută la absolvirea academiei sau a cursului pentru trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor. Specializările să se obţină numai prin cursuri cu durată variabilă (stabilite pe baza standardelor ocupaţionale şi a competenţelor necesare pentru specializările respective) în unităţi de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru formarea continuă a personalului.

d) Formarea iniţială a ofiţerilor din alte specialităţi (aviaţie, marină, armament, muniţii, geniu etc.) să se realizeze în instituţiile de învăţământ din subordinea M. Ap.

După opinia noastră structurile financiare, logistice si medicale ar trebuii să fie încadrate numai cu P.C.

3. ÎN DOMENIUL OPERAŢIONAL

- asigurarea dotării poliţiştilor cu mijloacele individuale;

- implicarea conducerii M.A.I. şi poliţiei în soluţionarea operativă a distorsiunilor ce apar în aplicarea legislaţiei sau pentru adoptarea unor practici unitare comune cu justiţia (reprezentanţii parchetului şi instanţelor judecătoreşti);

- pregătirea minuţioasă a acţiunilor de intervenţie la care să participle toate elementele implicate.

4. ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII PUBLICE

- acţiunile de intervenţie ale poliţiei să nu se mai desfăşoare în prezenţa presei;

- să fie mediatizate cu precădere acţiunile reuşite ale poliţiei;

- să se mediatizeze modul de comportare al cetăţenilor la acţiunile poliţiei (o patrulă de ordine publică, un agent de poliţie rutieră etc.);

- apreciem că se realizează o mediatizare excesivă a acţiunilor D.G.A.

5. ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE

-asigurarea unei riguroase cunoaşteri a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ poliţienesc cât şi a poliţiştilor pe parcursul carierei;

6. ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SOCIALE A POLIŢIŞTILOR

- ca în toate ţările democratice să fie statuate sisteme coerente şi eficiente de protecţie socială a poliţiştilor şi personalului pensionat din poliţie prin:

*asigurarea unor salarii motivante şi a unor pensii care să compenseze câtuşi de puţin obligaţiile, incompatibilităţile, eforturile prelungite, frecventele condiţii stresante şi a riscurilor deosebite din activitatea operativă, care pot afecta serios starea de sănătate şi integritatea fizică a personalului iar datorită tuturor acestora speranţa de viaţă a poliţistului român este de 62,5 ani;

II. Pentru restructurarea MAI

Susţinem că reformarea unui sistem este o activitate de durată de care nu trebuie să ne aducem aminte numai atunci când suntem strâmtoraţi din punct de vedere financiar şi afirmăm în stănga şi în dreapta că restructurăm sistemul prin disponibilizare, pentru că asta nu se mai cheamă reformă.

Adevăratele reforme se iniţiează după o minuţioasă analiză a fenomenului infracţional, a profesionalismului poliţiştilor, a volumului de sarcini ce le au de îndeplinit poliţişti, a dotării tehnice şi de ce nu dar nu în ultimul rând a nivelului de educaţie şi civilizaţie a poporului ce îl deservesc şi în orice caz restructurările cu disponibilizări de efective nu se declanşează în perioade de criză.

Apreciem şi susţinem bunele intenţii de modernizare, eficientizare şi de ce nu de perfecţionare organizatorică a tuturor structurilor MAI, însă nu prin disponibilizare de personal în situaţii de criză, mai ales în condiţiile în care Poliţia Română are un deficit de peste 8000 de poliţişti.

Au fost şi în alte ţări situaţii când datorită nivelului ridicat de dotare tehnică a poliţiei s-a găsit necesară restructurarea personalului, dar nu prin disponibilizări forţate, ci în timp, prin pierderi naturale, precum şi prin trecerea unora dintre aceştia în zona administraţiei centrale a statului.

Aşa s-a procedat şi în Franţa când în anul 2003 a fost declanşată, în urma unui studiu riguros şi a unei noi concepţii de folosire a efectivelor, acţiunea de reducere în timp a numărului comisarilor de poliţie de la 2060 la sub 1900 şi a ofiţerilor de poliţie de la 15.600 la sub 10.000.

Cu toate acestea dacă disponibilizarea de personal este o problemă conjuncturală dictată de criză propunem următoarele soluţii de reducere a cheltuielilor ce privesc ordinea publică cum ar fi:

- renunţarea la bugetarea oricăror investiţii în MAI;

- unităţile Aparatului Central al MAI să fie reorganizate la nivel de direcţie, cu un număr rezonabil de funcţii care să fie încadrate cu profesionişti recunoscuţi din toate inspectoratele generale şi să aibă numai sarcini de reglementare, coordonare, îndrumare şi control;

- toate unităţile să aibă maxim un locţiitor;

- redimensionarea Centrului Cultural al MAI – ansamblul artistic „CIOCÂRLIA” să fie scos din subordinea MAI;

- Clubul sportiv „DINAMO” să fie scos din subordinea MAI;

- Direcţia Medicală să fie reorganizată la nivel de serviciu în cadrul Direcţiei Generale Logistice, iar structurile teritoriale subordonate să treacă în subordinea unităţilor pe care le deservesc;

- înfiinţarea structurilor unice financiare şi logistice la nivelul judeţelor;

- reunificarea Direcţiei Generale de Paşapoarte cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;

- revenirea la structura de Unitate Specială de Aviaţie, întrucât nu se justifică inspectorat general. Dacă se doreşte să avem elicoptere în diferite zone ale ţării putem avea înţelegeri cu M.Ap. şi Ministerul Transporturilor ca elicoptere ale unităţii să fie dislocate pe aeroporturi sau aerodromuri din subordinea acestor ministere;

- unificarea D.G.A. cu D.G.I.P.I.;

-Direcţia Informare şi Relaţii Publice să fie reorganizată la nivel serviciu în cadrul Secretariatului General;

- desfiinţarea funcţiei de Secretar de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi preluarea atribuţiilor de către Secretarul de Stat, şef al Departamentului Schengen;

- suprimarea unui post de Secretar general adjunct;

- reorganizarea tuturor instituţiilor şi structurilor subordonate MAI, astfel încât să se reducă substanţial numărul funcţiilor de conducere ( ex.: DGCCO să fie unificată cu DIC);

- să fie desfiinate formaţiunile de crimă organizată sau cercetare penală din IGPF sau IGJR;

- redimensionarea direcţiilor din Aparatul Central al Inspectoratelor Generale, în raport cu sarcinile şi misiunile ce li se vor stabili pentru viitor în condiţiile unei descentralizări reale;

- suspendarea temporară a indemnizaţiilor de conducere ale tuturor persoanelor ce deţin funcţii de conducere, întrucât coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor deţinute sunt superiori coeficienţilor funcţiilor celorlalţi lucrători din subordine;

- reducerea numărului consilierilor până la desfiinţarea Cabinetului demnitarului;

- suspendarea primei lunare de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din salariul de bază;

- anularea tuturor deplasărilor în străinătate;

- restrângerea la maximum a inspecţiilor şi controalelor;

- restrângerea la maximum a parcului auto, să rămână în circulaţie numai maşinile operative;

- suprimarea funcţiilor de conducători auto(şoferi) ai directorilor şi şefilor de la toate structurile Aparatului Central al MAI şi unităţile subordonate cu excepţia ministrului, secretarilor de stat, secretarului general, inspectorilor generali şi şefilor inspectoratelor judeţene;

- suspendarea pe o perioadă determinată a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI;

- elaborarea unei dinamici de personal adecvate situaţiei;

În situaţia în care în cadrul procesului de restructurare şi reformă se ajunge la concluzia că se impune şi o reducere a efectivelor, aceasta să se realizeze, în timp, pe cale naturală.

  • Upvote 8
Link to comment
Share on other sites

  • Moderator

- elaborarea Concepţiei de folosire a poliţiştilor pe corpuri (agenţi şi ofiţeri);

Cam ce presupune această concepție de folosire a polițiștilor pe corpuri?

Totuși, ca de obicei, eu am ceva de comentat. :lol:

De exemplu, aceste măsuri:

- anularea tuturor deplasărilor în străinătate;

- restrângerea la maximum a parcului auto, să rămână în circulaţie numai maşinile operative;

mie mi se par, irealizabile.

Acum, doar nu o să ne izolăm de lumea civilizată. Sunt anumite evenimente la care reprezentanții ministerului trebuie să participe și ... nu suntem totuși Congo.

Iar privind treaba cu mașinile, la fel, e un pic cam prea drastică ... și cred că ar bloca întreg sistemul.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Cand lucrai la economic faceai aceiasi munca ca un ofiter ?Sau chiar mai multa?Aveai mai putine dosare, Catalin?

Despre asta vorbesc ,la munca egala ,renumeratie egala. Adica daca esti ofiter si ai salariul mai mare trebuie sa muncesti mai mult decat un subtofiter.

Si ca tot venii vorba s-a umplut politia de manageri, sefi si sefuleti de servicii, birouri, formatiuni, compartimente care ,,controleaza traficul aerian" cu toate ca au atributiuni de indrumare, sprijin si control. Cam cate dosare rezolvau intr-un an cei trei sefi ai tai?

Nu ar fi fost normal la pregatirea ,vechimea, competenta si salariul lor sa rezolve toate cauzele complexe?

Sa fie clar specificat in cadrul unei formatiuni ce face ofiterul si ce face agentul. Asa mi s-ar parea normal.

Vad ca esti inima larga.

Deci crezi ca este foarte bine sa mai trimitem primarii impreuna cu secretarele sau familia prin Venezuela la schimb de ,,experiente"?.

Cu cat este delegatia mai numeroasa cu atat mai bine si uite asa ne vom lua primele de vacanta prin 2015.

Si as mai fi curios cam cat este suma totala alocata pentru protocolul MAI, din care se cumpara somon fumee, Jack Daniels ,dar nu din asta ordinar ... sa aiba peste 5 ani vechime, vinuri de colectie, icre negre etc.

Vis-a-vis de masinile din operativ ,poate daca ar ramane decat cele care chiar sunt folosite si forjate sefii nu si-ar mai duce copii la scoala sau gradinita ,dupa caz, nu si-ar mai plimba amantele si nevestele, nu si-ar mai face cumparaturile de sarbatori cu masinile de serviciu.

Poate sunt irealizabile, poate eu sunt un visator, dar stii ceva Cataline , hai sa nu ne creada prosti, macar sa le aratam ca mai stim si noi cate ceva.

Cu stima. :emo-yessir:

Edited by Elvis
  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.