Jump to content
POLITISTI.ro

Minori întorşi de la frontieră


NewsBot

Recommended Posts

Peste 1500 minori întorşi de la frontieră anul acesta

* Din analizele Poliţiei de Frontieră s-a constatat că, în perioada vacanţei de vară, numărul minorilor cetăţeni români care ies din ţară se triplează faţă de o perioadă normală a anului.

* Reamintim că cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul ambilor părinţi sau al reprezentantului legal.

* În primele cinci luni ale acestui an, poliţiştii de frontieră nu au permis ieşirea din ţară unui număr de 1.578 cetăţeni români minori care nu îndeplineau condiţiile legale pentru a călători în străinătate.

Statistică

O dată cu începerea sezonului estival, tot mai mulţi cetăţeni români aleg să petreacă concediile în afara graniţelor ţării, împreună cu copiii lor.

Astfel, s-a constatat ca, în perioada vacanţei estivale a anului trecut (iunie-septembrie 2012) numărul minorilor care au ieşit din ţară a fost de aproximativ 3 ori mai mare (peste 76.000 minori) decât în alte perioade ale anului.

Pentru efectuarea formalităţilor la ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori, sunt necesare mai multe documente valabile care trebuie prezentate poliţiştilor de frontiera de către părinţi sau de către însoţitorii acestora, în conformitate cu prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

În primele 5 luni ale anului 2013, poliţiştii de frontieră nu au permis ieşirea din ţară unui număr de 1.578 cetăţeni români minori (care reprezintă aproximativ 4% din totalul minorilor care au ieşit din ţară - 40.000 cetateni romani minori), ca urmare a faptului ca însoţitorii acestora nu aveau documentele necesare pentru a îndeplini condiţiile legale.

Din cazuistică s-a constatat ca celor mai mulţi minori, cetăţeni români, nu li s-a permis ieşirea din ţară deoarece, fie părintele însoţitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială, fie însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, nu au prezentat cazierul judiciar.

Totodată, pe parcursul anului 2012, au calatorit in strainatate peste 137.500 cetăţeni români minori. In acelaşi an, poliţiştii de frontieră nu au permis ieşirea din ţară unui număr de 4.884 care nu îndeplineau condiţiile legale pentru a călători în străinătate.

Condiţii de ieşire din ţară

Având in vedere faptul ca perioada vacantelor mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării, precum şi faptul că se întâlnesc situaţii în care prevederile legale nu sunt cunoscute, reamintim condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate:

Legea 248/2005 prevede faptul ca aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) - numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

Poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai în următoarele cazuri:

- în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;

- în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

Declaraţia trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni:

- scopul deplasării

- ruta urmată până în statul de destinaţie

- în cazul în care minorul urmează să ramână în statul de destinaţie, trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul sau dacă urmează să se întoarcă, trebuie sa fie precizat însoţitorul.

Nu mai este necesară declaraţia celuilalt părinte, dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

- în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă, pe lângă cazierul judiciar, o declaraţie:

a ambilor părinţi,

a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,

a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal

Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.

Declaraţiile prevăzute ca şi condiţii la călătoria minorului în străinătate trebuie redactate în două exemplare şi trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinatate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autoriăţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. Un exemplar al declaraţiei se păstrează de către însoţitor, iar al doilea exemplar însoţeşte paşaportul sau cartea de identitate a minorului.

Măsuri

În situaţia în care poliţiştii de frontieră vor constata că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.

Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi, vor proceda la informarea imediată a acestora, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. In cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, organele poliţiei de frontieră vor anunţa de îndată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care va iniţia procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi, potrivit legii.

I.G.P.F. - Biroul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.