Jump to content
POLITISTI.ro

Modalităţi de a deveni poliţist de frontieră


NewsBot

Recommended Posts

Modalităţi de a deveni poliţist de frontieră

 

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul Academiei de Poliţie „A.I.Cuza” – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră, respectiv Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontiera ,,Avram Iancu"- Oradea.

Sunt puse la dispoziţie un număr de 90 de locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră, astfel :
- la Academia de Politie ,,A.I. Cuza" Bucureşti – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră,
- curs de zi – 30 locuri: din care 1 loc pentru etnicii
rromi şi 1 loc pentru alte minorităţi;

- la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu"- Oradea, curs de zi - 60 locuri: din care 1 loc pentru etnicii rromi şi 1 loc pentru alte minorităţi.

Totodată, Academia Tehnică Militară – pune la dispoziţie un număr de 5 locuri pentru Poliţia de Frontieră.

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile de resurse umane ale unităţilor teritoriale ale poliţiei de frontieră şi personalul desemnat din cadrul Serviciilor Teritoriale ale Poliţei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.
Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA”:
• data limită de înscriere este 14.06.2013 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• data limită de depunere a dosarului de candidat este 21.06.2013 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
• perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 20.07 – 03.08.2013 (la sediul Academiei de Poliţie).

PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
,, AVRAM IANCU” - ORADEA:
• data limită de înscriere este 02.08.2013 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• data limită de depunere a dosarului de candidat este 12.08.2013 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
• perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 08.09 – 15.09.2013, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).

PENTRU ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ:
• data limită de înscriere este 14.06.2013 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• data limită de depunere a dosarului de candidat este 21.06.2013 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea).

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră - se realizează în zilele de 09 şi 10 iulie 2013, ora 08.00 la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei nr.9 -11, sector 1, Bucureşti.

Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.
Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

INFORMATII DE BACKGROUND

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate de cele două instituţii de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 •  Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 •  Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 •  Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 •  Sa fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 •  Să aibă vârsta de minimum 18 ani şi maxim 27 ani împliniţi sau să îi împlinească în anul 2013;
 •  Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 •  Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 •  Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 •  Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 •  Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt acestea definite de lege;
 •  Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 •  Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 •  Să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
 •  Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;

Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel :
I. ACADEMIA DE POLITIE ,, A.I.Cuza " BUCURESTI - Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră - concursul se va desfăşura în 2 etape :
Etapa I - probe eliminatorii:
- contravizita medicală;
- verificarea aptitudinilor fizice.

Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.

La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

Etapa II - probe scrise de verificare a cunoştinţelor
Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt :
- Istorie (test grilă);
- Limba română (test grilă) ;
- Limba străină : engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă - la alegere (test grilă);

Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet www.academiadepoliţie.ro

II. SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,,Avram Iancu "- ORADEA - concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:
Etapa I- constă in:

- contravizita medicală;
- verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere
Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.
Etapa II – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor.

Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:
- Limba română ( test grilă)
- Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă)

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

Pentru eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane, Bd. Geniului nr.42C, Bucureşti, sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19378, 19346.

I.G.P.F. - Biroul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment
 • 2 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.