Jump to content
POLITISTI.ro

OMAI 216/2009 privind cercetarea prealalbila a personalului MAI


Dan

Recommended Posts

Sper sa nu aveti nevoie dar daca ajungeti sau ati ajuns in situatia asta este bine de stiut

Ordin nr. 216/2009 privind cercetarea penala a personalului din structurile Ministerului Administratiei si Internelor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 23/09/2009

Avand in vedere prevederile art. 201, 207, 208 si 209 din Codul de procedura penala, ale art. 27 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 si 8 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

Art. 1. - In sensul prezentului ordin, prin personal al Ministerului Administratiei si Internelor se intelege: functionari publici, politisti - functionari publici cu statut special, cadre militare in activitate, personal contractual, soldati si gradati voluntari, care au raporturi de serviciu sau de munca cu Ministerul Administratiei si Internelor, precum si elevii si studentii inmatriculati in institutiile de invatamant proprii.

Art. 2. - Urmarirea penala a faptelor comise de personalul Ministerului Administratiei si Internelor se efectueaza de catre procurori, potrivit legii, si de catre:

a) organele de cercetare ale politiei judiciare, anume desemnate prin dispozitie de zi pe unitate;

b)organele de cercetare penala speciale, anume desemnate prin ordin de zi pe unitate.

Art. 3. - (1) Personalul prevazut la art. 2 lit. a) se desemneaza, de regula, din randul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Corpului de control al Directiei generale control si audit intern sau din celelalte structuri de control apartinand unitatilor Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Persoanele prevazute la art. 2 lit. a se desemneaza dintre ofiterii specializati, potrivit dispozitiilor art. 208 alin. (1) lit. a) si b din Codul de procedura penala.

Art. 4. - (1) Pentru a fi desemnati in conditiile art. 3, ofiterii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba studii juridice superioare cu diploma de licenta;

b ) sa aiba functia sau gradul cel putin egal cu cel al persoanei cercetate;

c) sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;

d) sa nu se afle in curs de cercetare prealabila, cercetare ori in judecata unui consiliu de onoare sau consiliu de judecata;

e) sa nu fie invinuit sau inculpat intr-o cauza penala;

f) sa nu se afle in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de lege.

(2) Inlocuirea ofiterilor desemnati in conditiile art. 2 se efectueaza pentru cazurile de incompatibilitate prevazute de lege.

(3) Actul prin care se face desemnarea sau inlocuirea se va comunica in termen de 3 zile unitatii de parchet competente care asigura supravegherea urmaririi penale ori procurorului ce efectueaza urmarirea penala.

Art. 5. - Anumite acte de cercetare penala privind savarsirea infractiunilor de coruptie, a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie ori in legatura directa cu infractiunile de coruptie, in care este implicat personalul Ministerului Administratiei si Internelor, vor fi efectuate, in conditiile legii, de catre ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie.

Art. 6. - (1) Anumite acte de cercetare penala privind savarsirea unor infractiuni, altele decat cele prevazute la art. 5, in care sunt implicate organele de cercetare ale politiei judiciare vor fi efectuate, in conditiile legii, de catre ofiterii de politie judiciara anume desemnati in acest scop in conditiile art. 3 alin. (1).

(2) Cercetarea penala a infractiunilor in care sunt implicati politisti, altii decat cei prevazuti la alin. (1), se efectueaza dupa cum urmeaza:

1. de catre organele de cercetare ale politiei judiciare din cadrul Corpului de control al Directiei generale control si audit intern, pentru:

a) politistii numiti in functii de catre ministru, secretarii de stat si/sau secretarul general;

b ) politistii numiti in functie de catre directorii generali/directorii unitatilor din aparatul central;

c) directorii din cadrul aparatului central si al structurilor/unitatilor subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;

2. de catre organele de cercetare ale politiei judiciare din cadrul compartimentelor de control ale structurilor/unitatilor subordonate Ministerului Administratiei si Internelor, pentru:

a) politistii din competenta de numire a sefilor (comandantilor) acestora;

b ) alti politisti, din dispozitia sefilor (comandantilor) unitatii din care fac parte sau a structurilor ierarhic superioare.

(3) Cercetarea penala a infractiunilor in care sunt implicati militari se efectueaza de catre organele de cercetare ale politiei judiciare din cadrul Corpului de control al Directiei generale control si audit intern sau de catre organele de cercetare penala speciale prevazute la art. 2 lit. b, in conditiile legii.

(4) Cercetarea penala a infractiunilor in care sunt implicate alte categorii de personal din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se efectueaza de organele de cercetare penala ale politiei judiciare, potrivit legii.

(5) Actul prin care se face desemnarea se va comunica in termen de 3 zile unitatii de parchet competente care asigura supravegherea urmaririi penale ori procurorului ce efectueaza urmarirea penala.

Art. 7. - Plangerea, denuntul sau procesul-verbal de sesizare din oficiu, dupa caz, cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre personalul Ministerului Administratiei si Internelor se va inregistra la secretariatul unitatii adresante si va fi inaintat de indata unitatii de parchet competente, in vederea atribuirii numarului unic.

Art. 8. - Seful unitatii din care face parte personalul Ministerului Administratiei si Internelor fata de care se efectueaza acte de urmarire penala (inclusiv actele premergatoare) are obligatia sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a cercetarii penale.

Art. 9. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Edited by copman
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.