Jump to content
POLITISTI.ro

Un maghiar poate lucra în politie fara sa fie pe locurile minoritatilor


dappy

Recommended Posts

Buna ziua,as avea si eu o mica intrebare,daca ai nume maghiar,cetatenie si domiciliul in Romania,se poate lucra in Politie?fara a fi la sectia minoritati la admitere?Multumesc Stima

Link to comment
  • Moderator

Da, se poate.

Trebuie să te pregăteşti şi să susţii examen de admitere la una dintre instituţiile de formare a poliţiştilor.

Link to comment

Ai pus cam prost titlul topicului "Cetatean maghiar poate lucra în politie fara sa fie pe locurile minoritatilor" . Daca ar fi sa-ti raspund la topic, nu s-ar putea.

Cetateni cu nume maghiar din zona Ardealului, sunt cetateni romani de etnie maghiara, si atunci este valabil raspunsul lui Marius.

  • Upvote 2
Link to comment

SELECŢIONAREA, ÎNCADRAREA ŞI FORMAREA POLIŢIŞTILOR

Politistul este functionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Poliţistul işi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

-să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

-să cunoască limba română scris şi vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

-să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să-i împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

-să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

-să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

-să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;

-să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

-să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

-să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului („candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”);

-să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

  • Upvote 1
Link to comment

Eduard,eu am intrebat daca ai nume maghiar si locuiesti in Romania si ai cetatenie Romana si domiciliul in Romania poti lucra in Politie fara sa fii repartizat la minoritate cu numele maghiar,nu am zis "Cetatean maghiar poate lucra în politie fara sa fie pe locurile minoritatilor"

Link to comment

intrebarea era daca am nume maghiar se poate sa nu fiu repartizat la minoritate,stiu ca se poate lucra in politie si cu nume maghiar ,si cristi nu,nu am dubla cetatenie si nici nu doresc, Stima

Edited by dappy
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
  • Moderator

Poți fără probleme.

Oricum pentru a candida pe locurile minorităților trebuie să soliciți tu și să depui ceva documente suplimentare.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.