Jump to content
POLITISTI.ro

Controlul masinii de catre firmele de paza


Fabinski

Recommended Posts

  • Moderator

Cred că da. Depinde de ce scrie în regulamentul de ordine interioară. Depinde și care sunt condițiile în care ți se permite accesul cu autoturismul pe proprietatea lor.

  • Upvote 1
Link to comment

este parcarea lor , dar eu nu am semnat nicaeri ca sunt de acrod cu ei si nu mi sa adus la cunostinta ca ar avea dreptul. Numa ca daca o mai fac o data sa nu fac iara scandal cu ei ca nu ii las. Ca eu stiam ca doar Politia Romana are dreptul de a controla masina si nu ciuriburi astia de increzuti.

Link to comment
  • Moderator

E greu de spus, pentru că nu ai explicat în detaliu care este situația acolo. Una este o parcare din curtea unei uzine unde muncitorii sunt controlați la ieșirea din curtea întreprinderii și alta este o parcare din centrul unui oraș, ce se află în proprietatea unei firme private ce oferă contracost spații de parcare publicului. Amândouă sunt parcări private, dar pentru fiecare se aplică reguli separate deoarece una nu este deschisă publicului, ci doar angajaților, iar cealaltă este destinată accesului publicului.

Link to comment
  • Moderator

Eu ştiu că paznicii nu au dreptul să controleze maşinile şi nici persoanele, bagajele şi aşa mai departe. Numai polițiștii trebuie să aibă asemenea atribuții.

Personalul de pază este obligat să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit și să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității.

Dacă agenții de pază încalcă legea și controlează persoane, bagaje, autovehicule din incinta pe care o păzesc, persoanele respective, care au suferit astfel de abuzuri pot să facă o plângere la poliție pentru a denunța astfel de practici.

Articolul 48 din Legea 333/2003, care indică atribuțiile personalului de pază, nu se stipulează că agenții de pază au voie doar să oprească şi să legitimeze:

Art. 48. − În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:

a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;

b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;

d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;

f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;

g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;

h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;

i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;

j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;

k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;

m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;

o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;

p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;

q) să respecte consemnul general şi particular al postului.

  • Upvote 1
Link to comment

pe o proprietate privata se poate face orice prevede regulamentul locatiei. asa cum la intrarea pe un stadion te poate controla firma de paza / steward, la fel si in parcarile private. nu trebuie semnat nimic, simplul acces in acel spatiu te obliga la respectarea regulilor. nu vrei, parasesti spatiul.

anunti degeaba politia, agentii de paza nu savirsesc nici o infractiune. daca nu vei dori sa fii controlat, vei fi dat afara din spatiul respectiv. atit timp cit nunesti retinut impotriva dorintei tale, nu exista infractiune.

nu uita ca si la mall exista regulamente interioare referitoare la parcare. masinile se blocheaza daca parchezi aiurea. si asta nu este infractiune si nici nu incalca vreo lege: este spatiu privat.

  • Upvote 2
Link to comment

si la Mioveni la toate portile de acces se face control al vehicolului, si la intrare si la iesire, acelasi lucru si la rafinarie la Vega... sunt niste exemple....

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.