Jump to content
POLITISTI.ro

Cum e cu arestul preventiv?


acol

Recommended Posts

Citesc in ziar ca in seara asta il elibereaza pe Sorin Apostu,dupa 10 luni de arest preventiv.Calin Stoia a fost eliberat dupa 5 luni.Si asa mai departe,lista cu celebritati,politicieni si oameni de rand arestati preventiv si eliberati poate continua.Aud mereu la televizor ca x sau y au fost arestati preventiv pentru un numar de zile si apoi au fost eliberati.

In fine,pentru mine nu e clar deloc cum e cu arestul preventiv, poate ma ajutati Dvs sa inteleg.

Link to comment

Conform - Codul de procedura penala

Arestarea preventiva

Art. 146

Arestarea învinuitului în cursul urmăririi penale

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143 şi există vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 148, procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, când consideră că arestarea învinuitului este necesară în interesul urmăririi penale, numai după ascultarea acestuia în prezenţa apărătorului, întocmeşte propunerea motivată de luare a măsurii arestării preventive a învinuitului.

Dosarul, împreună cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive, întocmită de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, se prezintă preşedintelui ori judecătorului delegat de acesta de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea faptei prevăzute de legea penală ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

La prezentarea dosarului de către procuror, preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de acesta fixează ziua şi ora de soluţionare a propunerii de arestare preventivă, până la expirarea celor 24 de ore de reţinere, în cazul în care învinuitul este reţinut. Ziua şi ora se comunică atât apărătorului ales sau numit din oficiu, cât şi procurorului, acesta din urmă fiind obligat să asigure prezenţa în faţa judecătorului a învinuitului reţinut.

Propunerea de arestare preventivă se soluţionează în camera de consiliu de un singur judecător, indiferent de natura infracţiunii.

Învinuitul este adus în faţa judecătorului şi va fi asistat de apărător.

Dispoziţiile art. 1491 alin. 6 şi ale art. 150 se aplică în mod corespunzător.

Participarea procurorului este obligatorie.

După ascultarea învinuitului, judecătorul, de îndată, admite sau respinge propunerea de arestare preventivă, prin încheiere motivată.

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. 1, judecătorul dispune, prin încheiere motivată, arestarea preventivă a învinuitului pe o durată ce nu poate depăşi 10 zile.

Totodată, judecătorul, admiţând propunerea, emite, de urgenţă, mandatul de arestare a învinuitului. Mandatul cuprinde în mod corespunzător menţiunile arătate în art. 151 alin. 3 lit. a)-c), e) şi j), precum şi numele şi prenumele învinuitului şi durata pentru care este dispusă arestarea preventivă a acestuia.

Dispoziţiile art. 152 alin. 1 se aplică în mod corespunzător.

În caz de respingere a propunerii de arestare preventivă, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul poate dispune măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau aceea de a nu părăsi ţara.

Împotriva încheierii se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă.

Art. 147

Arestarea învinuitului la instanţa de judecată

Instanţa de judecată, în situaţiile arătate în partea specială, titlul II, poate dispune arestarea învinuitului în cazurile şi condiţiile prevăzute în art. 146. Când s-a dispus arestarea, preşedintele completului de judecată emite mandatul de arestare a învinuitului, Învinuitul arestat este trimis de îndată procurorului împreună cu mandatul de arestare.

Art. 148

Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea inculpatului

Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143 şi există vreunul dintre următoarele cazuri:

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecată, ori există date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei;

a1) inculpatul a încălcat, cu rea-credinţă, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara ori obligaţiile care îi revin pe durata acestor măsuri;

b.) există date că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea adevărului prin influenţarea unei părţi, a unui martor sau expert ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de probă;

c) există date că inculpatul pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni;

d) inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune;

e) există date că inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau că încearcă o înţelegere frauduloasă cu aceasta;

f) inculpatul a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

În cazurile prevăzute în alin. 1 lit. a)-e), măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată numai dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 4 ani.

Art. 149

Durata arestării inculpatului

Durata arestării inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăşi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în condiţiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului, când arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului, iar în cazul când arestarea a fost dispusă în lipsa acestuia, termenul curge de la data punerii în executare a mandatului de arestare.

Când o cauză este trecută pentru continuarea urmăririi penale de la un organ de urmărire la altul, mandatul de arestare emis anterior rămâne valabil. Durata arestării se calculează potrivit dispoziţiilor alineatului precedent.

Sper ca a fost de folos si ai inteles ! :emo-yessir:

Edited by Eduard
Link to comment

Da,a fost de folos,multumesc.

N-am inteles totusi partea aceasta : "Durata arestării inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăşi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în condiţiile legii" (care lege?...)

Edited by acol
Link to comment
  • Moderator

A legii penale :)

Daca vrei sa studiezi fizica cuantica, nu te bagi direct sa rezolvi probleme, nu? Inveti mai intai niste notiuni elementare (de drept, in cazul nostru).

Link to comment
  • Moderator

Pentru ca dupa fiecare 30 de zile, procurorul facea propunere de prelungire a arestarii preventive si instanta o accepta (in conditiile legii penale).

Link to comment

Ok ;)

Transpunand teoria in practica,se poate explica cum de un individ cu permisul luat si cu mai multe dosare penale pentru aceasta,nu este arestat preventiv (sau "chiar e tot"?)

Edited by acol
Link to comment

Art. 148

Condiţiile şi cazurile în care se dispune arestarea inculpatului

d) inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune;

Pentru acest caz , cel ce are un dosar penal pentru conducere fara permis si mai este gasit inca o data conducand un vehicul fara permis nu ar trebui sa fie inchis ?

Pun aceasta intrebare deoarece sunt atatea cazuri cu dosare penale multiple pentru aceasta infractiune ?

Cine si unde se gaseste greseala care face ca un asemenea individ sa mai fie liber pe strazi ?

Link to comment
  • Moderator

Nu este o greșeală, este un drept al judecătorului. El poate spune că nu se impune arestul preventiv și întrucât este independent și inamovibil, nimeni nu îl poate întreba de ce a decis așa. Vorba unui cunoscut politican, sunt un fel de „mici Dumnezei”.

Link to comment

Dosar nr. 10781/301/2009

INFRACŢIUNEA DE CONDUCERE FĂRĂ PERMIS A UNUI AUTOTURISM PE DRUMURILE PUBLICE ÎN FORMĂ CONTINUATĂ (UNITATA LEGALA DE INFRACTIUNI) ŞI ÎN STARE DE RECIDIVĂ POSTCONDAMNATORIE. REVOCAREA BENEFICIULUI LIBERARII CONDITIONATE.

Prin sentinţa penală nr.416 din 25.08.2009 pronuntata in dosarul nr. 10781/301/2009 Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a dispus in baza art.86 alin.1 din OUG 195/2002 rep.cu aplic.art.41 alin.2 C.p. şi art.37 lit.a C.p. condamnarea inculpatulpatului S F la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere fără permis a unui autoturism pe drumurile publice în formă continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie.

În baza art.61 C.p. s-a revocat beneficiul liberării condiţionate din pedepsa de 9 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.602/2006 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti definitivă prin neapelare cu privire la restul de 906 zile rămas neexecutat din această pedepsă şi a contopopit pedeapsa nou aplicată de 3 ani şi 6 luni cu restul de pedeapsă de 906 zile neexecutat, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.71 alin.2 C.p. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.p. de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea integrală a pedepsei aplicate.

În baza art.350 alin.1 C.p.p.s-a menţinut starea de arest a inculpatului, iar în baza art.88 C.p.s-a computat din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestului preventiv de la data de 24.05.2009 ora 16.45 la zi.

În baza art.191 C.p.p. inculpatul a fost obligat la plata sumei de 1300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunta acesata sentinata instanta a retinut ca la data de 06.05.2008, în jurul orelor 01.00, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe Calea Şerban Vodă din direcţia Bd.Pieptănari către Bd. Dimitrie Cantemir, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 13.05.2008, în jurul orelor 00.20, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul BMW cu număr de înmatriculare B.02.JEN condus de inculpatul S F pe str. Nerva Traian din direcţia Splaiul Unirii către Bd. Octavian Goga, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 10.06.2008, în jurul orelor 22.40, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul BMW cu număr de înmatriculare B.02.JEN condus de inculpatul S F pe Calea Călăraşilor din direcţia str. Traian către Popa Nann, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 20.06.2008, în jurul orelor 02.55, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul BMW cu număr de înmatriculare B.02.JEN condus de inculpatul S F pe Calea Şerban Vodă din direcţia Bd.Tineretului către Bd. Pieptănari, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 26.06.2008, în jurul orelor 17.45, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul BMW cu număr de înmatriculare B.02.JEN condus de inculpatul S F pe Bd. Camil Ressu din direcţia Bd. Nicolae Grigorescu către str. Dristor, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 27.06.2008, în jurul orelor 02.45, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul BMW cu număr de înmatriculare B.02.JEN condus de inculpatul S F pe Bd. Decebal din direcţia Piaţa Alba Iulia către Piaţa Muncii, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 03.07.2008, în jurul orelor 11.00, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe str. Unităţii din direcţia Bd. Burebista către şos. Mihai Bravu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 17.07.2008, în jurul orelor 23.40, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul BMW cu număr de înmatriculare B.02.JEN condus de inculpatul S F pe Bd. Unirii din direcţia Bd. Mircea Vodă către Bd. I.C. Brătianu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 01.08.2008, în jurul orelor 23.55, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe şos. Mihai Bravu din direcţia str. Dristor către Calea Văcăreşti, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 26.08.2008, în jurul orelor 11.00, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe Bd. Iuliu Maniu din direcţia Lujerului către Bd. Vasile Milea, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 19.10.2008, în jurul orelor 23.30, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe şos. Vitan Bârzeşti din direţcia Pod Vitan către şos. Olteniţei, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 27.10.2008, în jurul orelor 23.30, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe Bd. Nicolae Bălcescu din direcţia Bd. Magheru către Bd. D.I. Dobrescu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 03.11.2008, în jurul orelor 00.40, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe Bd. I.C. Brătianu din direcţia Piaţa Unirii către Piaţa Universităţii, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 05.11.2008, în jurul orelor 02.10, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe str. C.A. Rosetti din direcţia Calea Victoriei către Bd. Magheru, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 06.11.2008, în jurul orelor 04.00, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe Calea Şerban Vodă din direcţia şos. Olteniţei către Bd. Dimitrie Cantemir, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 07.11.2008, în jurul orelor 18.50, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe şos. Viilor din direcţia str. Constantin Istrati către şos. Giurgiului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 08.11.2008, în jurul orelor 00.40, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe str. Caporal Preda din direcţia str. Amurgului către Calea Ferentari, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 20.11.2008, în jurul orelor 15.30, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe Bd. Gheorghe Şincai din dircţia Pod Timpuri Noi către Bd. Tineretului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 27.11.2008, în jurul orelor 04.00, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Audi 80 cu număr de înmatriculare W-56251 Z condus de inculpatul S F pe Bd. I.C. Brătianu din direcţia Piaţa Universităţii către Piaţa Unirii, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 08.01.2009, în jurul orelor 03.10, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul BMW cu număr de înmatriculare B.02.JEN condus de inculpatul S F pe şos. Mihai Bravu din direcţia Bd. Basarabia către Piaţa Iancului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 05.02.2009, în jurul orelor 02.00, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul BMW cu număr de înmatriculare B.02.JEN condus de inculpatul S F pe str. Luica din direcţia str. Turnu Măgurele către şos. Giurgiului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 26.03.2009, în jurul orelor 00.15, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Nissan Maxima cu număr de înmatriculare B.11.TLC condus de inculpatul S F pe Calea Văcăreşti din direcţia Bd. Tineretului către Piaţa Sudului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 02.04.2009, în jurul orelor 04.40, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Nissan Maxima cu număr de înmatriculare B.11.TLC condus de inculpatul S F şos. Mihai Bravu din direcţia str. Baba Novac către str. Alexandru Magatti, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 05.04.2009, în jurul orelor 03.00, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Nissan Maxima cu număr de înmatriculare B.11.TLC condus de inculpatul S F pe str. C.A. Rosetti din direcţia Bd. Magheru către Calea Moşilor, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 15.04.2009, în jurul orelor 15.00, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Nissan Maxima cu număr de înmatriculare B.11.TLC condus de inculpatul S F pe str. Nerva Traian din direcţia Bd. Octavian Goga către Splaiul Unirii, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 26.04.2009, în jurul orelor 01.45, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Nissan Maxima cu număr de înmatriculare B.11.TLC condus de inculpatul S F pe şos. Mihai Bravu din direcţia Calea Vitan către Splaiul Unirii, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 01.05.2009, în jurul orelor 22.37, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul Nissan Maxima cu număr de înmatriculare B.11.TLC condus de inculpatul S F pe şos. Giurgiului din direcţia Bd. Pieptănari către str. Toporaşi, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 19.05.2009, în jurul orelor 15.45, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul VW Passat cu număr de înmatriculare B.036793 condus de inculpatul S F pe şos. Colentina din direcţia Doamna Ghica către Ziduri Moşi, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La data de 24.05.2009, în jurul orelor 16.45, cadre ale Brigăzii de Poliţie Rutieră aflate în serviciu de patrulare au oprit, pentru control, autoturismul VW Passat cu număr de înmatriculare B.036793 condus de inculpatul S F pe şos. Mihai Bravu din direcţia str. Unităţii către str. Dristor, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Din probatoriu administarat a rezultat ca inculpatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie.

În drept, s-a retinut ca fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice, în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 06.05 2008 - 24.05.2009 mai multe autoturisme fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere fără permis a unui autoturism pe drumurile publice în formă continuată (ca unitate legală de infracţiuni) şi în stare de recidivă postcondamantorie prevăzută de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 rep. cu aplic.art.41 alin.2 c.p. şi art.37 lit.a C.p., acesta fiind condamnat prin sentinţa penală nr.602/2006 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, definitivă prin neapelare în urma unei contopiri la o pedeapsă rezultantă de 9 ani şi 6 luni închisoare, încarcerat la 04.11.1998 şi eliberat la 05.09.2007 urmare a sentinţei penale nr.2074 din 31.08.2007 a Judecătoriei Piteşti, rămânând cu un rest rămas neexecutat de 906 zile, iar in baza art.61 C.p. a revocat beneficiul liberării condiţionate din pedepasa de 9 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.602/2006 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, definitivă prin neapelare cu privire la restul de pedepasă de 906 zile rămas neexecutat din această pedeapsă şi a contopit acest rest cu pedeapsa nou aplicată prin prezenta, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 3 ani şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art.71 alin.2 C.p. si art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.p.

Astfel, instanţa a retinut că, inculpatul prin activităţile sale de a conduce de 29 de ori autoturismele pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, a adus atingere siguranţei circulaţiei rutiere, săvârşind o faptă cu un pericol social concret ridicat, dând dovadă de constanţă şi perseverenţă infracţională aplicandu-i acestuia o pedeapsă orientată spre maximul prevăzut de lege dozată la 3 ani şi 6 luni închisoare singura în măsură să conducă la reeducarea inculpatului şi la atingerea scopului preventiv, educativ şi sancţionator prevăzut de legiutor.Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, sentinţa penală nr.416 din 25.08.2009,dosar nr. 10781/301/2009????????

Te-ai lamurit !

Edited by Eduard
Link to comment
  • Moderator

Cu alte cuvinte,politia il aresteaza pe cel care conduce fara permis in mod repetat si si judecatorul ii da drumul de fiecare data?

Poliția NU arestează pe nimeni, ci doar îi reține și împreună cu procurorul, îi prezintă judecătorului pentru ca acesta să dispună arestarea.

În general procurorii și mai ales judecătorii nu acordă o prea mare importanță infracțiunilor la regimul rutier. S-a împământenit ideea conform căreia aceste încălcării ale legislației nu prezintă un pericol social real. Și de aceea există foarte multe astfel de situații.

De ce? Tocmai pentru că munca polițiștilor de la rutieră este luată în derâdere, deși în niciun alt „domeniu” nu există mai mulți morți sau răniți.

  • Upvote 1
Link to comment

Corect.Din pacate chiar si unii asa-zisi VIP cu mare priza la public (ex Mircea Badea) iau Politia Rutiera in deradere,tocmai ei care ar trebui dea un exemplu de cinste si corectitudine si sa incurajeze oamenii sa respecte legile.Un alt exemplu este Huidu care a tot ras de legi pana in ziua cand a ucis (la care i-au dat executarea pedepsei cu suspendare,ce nedreptate)

Si exemplele pot continua.

Totusi mare bataie de joc cu retinerea si dispunerea arestarii de catre judecatori.Politistii retin infractorii iar judecatorii le dau drumul, adica "uite hotul,nu e hotul!".Politistii poate isi pun viata in pericol,fac eforturi sa prinda infractorul si poate se mai trezesc si cu o reclamatie pentru abuz,ca tot e la moda acum si paoi vine judecatorul si spune ca omul nu-i un pricol public...in conditiile astea nu e de mirare ca sunt atatia infractori in libertate!

Edited by acol
  • Upvote 1
Link to comment

În general procurorii și mai ales judecătorii nu acordă o prea mare importanță infracțiunilor la regimul rutier. S-a împământenit ideea conform căreia aceste încălcării ale legislației nu prezintă un pericol social real.

Aveam o parere mai buna despre judecatori

Link to comment

Acol, trebuie sa intelegi ca masura arestarii preventive este masura extrema care se poate lua impotriva unui om! De cele mai multe ori, politistii propun retinerea, insa procurorul nici nu vrea sa auda, pentru ca este nevoit sa propuna arestarea preventiva! Am patit-o intr-un dosar de trafic de persoane, cand procurorul de caz a sustinut propunerea mea, insa procurorul sef a vrut sa arunce "pisica moarta" , adica dosarul cu 4 autori la un alt parchet, pentru a nu fi nevoit sa ia el hotararea! Nu detaliez ce a urmat, dar pot sa-ti spun ca totusi din 4...2 au fost arestati preventiv pt.29 zile, mandatele prelungindu-se 6 luni... Asa ca DA, judecatorii sunt niste Dumnezei...

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.