Jump to content
POLITISTI.ro

Introducerea armelor de foc în România


Berger
Go to solution Solved by Marius,

Recommended Posts

Bună ziua, pun întrebarea aici pentru că în altă secţiune nu am dreptul.

Povestea pe scurt. Un prieten cetăţean francez, dar care are rezidenţa în România, este pasionat de tir şi vrea să aducă armele pe care le are în Franţa, în România.

Am contactat Federaţia Română de Tir şi m-au îndrumat către legea 295/2004 - articolul 4, de aici

Acolo am găsit 3 articole despre introducerea în ţară a armelor, dar ele se refereau doar la cetăţeni străini care NU au reşedinţa în România. 

De exemplu: aricolul 113, 115, 116.

Problema este că nu ştiu dacă se aplică şi în cazul prietenului meu care este rezident în România.

Şi ar mai fi ceva:

la articolul 115 scrie aşa:

Autorizația de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1) Rezidenții statelor membre care doresc să călătorească în România cu armele de foc pe care le dețin trebuie să obțină, în prealabil, o autorizație de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepția cazului în care se află în situația prevăzută la art. 113 alin. (2) lit. c).

De unde se poate obţine această autorizaţie?

Mulţumesc anticipat pentru răspunsuri sau orice informaţie utilă.

Link to comment
  • Moderator
  • Solution

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018 precizează:

Art. 60 - Rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România pot călători temporar în România cu armele letale deținute, precum și cu muniția corespunzătoare, în limita permisă de Lege (Legea 295/2004) pentru cetățenii români, numai în baza unui pașaport european pentru arme de foc valabil, precum și a unuia dintre următoarele documente:
a) autorizație de introducere a armelor și a munițiilor în România;
b) invitație nominală de la o asociație de vânătoare din România, legal constituită, invitație de participare la un concurs de tir organizat de o asociație sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate, a cluburilor/asociațiilor sportive pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii dar care încă nu au federație sportivă națională sau, după caz, invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari legal constituită, ori a unei instituții muzeale din România.

Art. 61 - (1) În vederea obținerii autorizației prevăzute la art. 60 lit. a), solicitantul depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la structura de specialitate din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv din cadrul oricărui inspectorat județean de poliție, o cerere însoțită de următoarele documente:
a) pașaportul european pentru arme de foc, în original și în copie;
b) actul de identitate, în original și în copie;
c) dovada îndeplinirii condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor pe teritoriul României;
d) după caz, alte documente care justifică motivele pentru care se solicită eliberarea autorizației.
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Cererea și documentele prevăzute la art. 61 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, se depune de către cetăţenii străini, personal sau prin mandatar şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, în raza căreia va fi stabilită reşedinţa persoanei solicitante, în termen de 30 de zile.

Anexa-6-Cerere-eliberare-autorizatie-introducere-Romania-arme-de-foc.doc

Link to comment
  • Marius changed the title to Călătoria în România cu arme de foc
  • Marius changed the title to Introducerea armelor de foc în România

Mulțumesc pentru răspuns. Mai am totuși o neclaritate  legată de punctul c al articolului 61 citat de dvs:

c) dovada îndeplinirii condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor pe teritoriul României;

Mă întreb: în ce constă această dovadă?

am găsit articolul 31, dar nu mi se pare că explică în ce ar putea consta "dovada îndeplinirii condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor"

 

Condițiile de păstrare și port ale armelor letale

(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme letale are obligația de a păstra arma și muniția înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea armei și muniției prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locuri special destinate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare și pază, care se pot regăsi asupra acestuia.(la 04-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 196 din 31 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 01 noiembrie 2019 )

Mulțumesc anticipat.

Edited by Berger
Link to comment
  • Moderator

În general detaliile sunt prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

Spre exemplu, condițiile care te interesează le găsești în:

Secţiunea a 3-a Condițiile păstrării și asigurării securității armelor letale și a munițiilor

Art. 15 - (1) Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să păstreze armele letale și munițiile acestora la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separat de arme. Armele letale, cu excepția celor cu destinația apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.

(3) În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deținătorul are obligația de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spațiu special amenajat pentru depozitare, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliție competent și conectate la un dispecerat de alarmare și intervenție specializat.

Art. 16 - Muniția destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate față de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepții:

a) în cazul armelor de apărare și pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartușe destinate unei singure arme;

b) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port și folosire, poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartușe cu proiectil.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.