Jump to content
POLITISTI.ro

Cursul de capacitate profesională


Horia

Recommended Posts

Va propun sa discutam aici despre Cursul de capacitate profesionala, necesar avansării in gradul profesional de comisar șef, subcomisar și ag. șef de politie.

Spre exemplu, polițistul care are studii de master este exceptat de la participarea la cursurile de capacitate profesională. Unde este prevăzut acest lucru? În ce act normativ?

Participarea la acest curs de capacitate profesionala este obligatorie? Ce se întampla dacă nu mergi?

Link to comment

Art. 16 din Legea nr. 360/2002

(2) Gradul profesional de comisar-șef de poliție, subcomisar de poliție sau agent-șef de poliție poate fi obținut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.

(2^1) Sunt exceptați de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofițerul de poliție care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul științific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază, precum și agentul de poliție care a absolvit studii superioare.

Nu e obligatorie participarea, insa nu iti iei gradul profesional daca nu poti fi exceptat sau nu te duci la cursul de capacitate.

  • Upvote 1
Link to comment
  • Moderator

@Horia,

Principalele prevederi se găsesc în Statutul poliţistului - Legea 360/06.06.2002 republicată:

Art. 16 - (1) Pentru obținerea gradului profesional următor polițistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;
b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puțin «bine». Anii în care polițistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.
(11) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiași categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne.
(2) Gradul profesional de comisar-șef de poliție, subcomisar de poliție sau agent-șef de poliție poate fi obținut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.
(21) Sunt exceptați de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofițerul de poliție care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul științific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază, precum și agentul de poliție care a absolvit studii superioare.

Reglementările din Statutul poliţistului sunt completate de Anexa nr. 4 a Ordinului MAI 140/2016:

Art. 9 - (1) Cursul de capacitate profesională este un program formativ în domeniul ordinii și siguranței publice, cu durata de două săptămâni la forma de învățământ cu frecvență, organizat anual în cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI.
(2) Sunt exceptați de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (1), ofițerul de poliție care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul științific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază, precum și agentul de poliție care a absolvit studii superioare.
(3) Exceptarea de la cursul prevăzut la alin. (2) se realizează de șeful unității la propunerea șefului nemijlocit și a structurii de resurse umane, în baza raportului motivat al polițistului în cauză.

Art. 10 - [ ... ]
(3) Pentru înscrierea la cursul de capacitate profesională, polițistul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
a) este propus de inspectoratul general/similar;
b) se află în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad;
c) a fost evaluat cu calificative care îi permit obținerea gradelor profesionale următoare.

Nu trebuie omisă prevederea din art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naționale nr. 1/05.01.2011 cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 153[ ... ]
(2) Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

Drept urmare, apar trei situații:
1. - polițiști propuși să participe la cursul de capacitate; (sunt în general cei care îndeplinesc condiţiile prev. la art. 16 - (1) lit. "a" şi "b" din Statut şi Art. 10 alin. (3) din Anexa nr. 4 a Ordinului MAI 140/2016).
2. - polițiști care sunt exceptați de la participarea la cursurile de capacitate; (sunt cei prev. la art. 9 alin. (2) din Anexa nr. 4 a Ordinului MAI 140/2016 şi art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naționale nr. 1/05.01.2011).
3. - polițiști care, deși fac obiectul cursurilor de capacitate, refuză în scris participarea la această formă de pregătire; (sunt cei care nu vor să participe, iar în consecință nu vor fi avansați în gradul profesional următor).

  • Upvote 2
Link to comment
  • Moderator

În anul 2004, a intrat în vigoare Legea nr. 288/2004 privind organizarea învățământului superior pe 3 cicluri: I (licență), II (masterat), III (doctorat), (durata de 3 + 2 + 3  ani - adică licență, de 3 ani, în loc de minim 4 ani, masterat, de 1-2 ani, doctorat 3 ani).
Începând cu anul universitar 2005-2006, a demarat efectiv organizarea învățământului superior pe cele 3 cicluri de studii - Bologna.  Drept urmare, în anul 2008 a absolvit prima promoție de studenți ai ciclului de studii de licență în conformitate cu principiile Procesului Bologna, iar începând cu anul universitar 2008-2009, au dat admitere primii candidați la ciclul de studii de masterat ca studii universitare.
În concluzie, toţi absolvenții învățământului superior de lungă durată care au obţinut diploma de licenţă înainte de 2008, li se aplică prev. art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naționale nr. 1/05.01.2011.

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.