Jump to content
POLITISTI.ro

Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea muncii la negru


NewsBot

Recommended Posts

În perioada mai – iunie a.c., poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au înregistrat peste 800 de dosare penale referitoare la fapte comise în legătură cu utilizarea forţei de muncă. / Pentru neregulile constatate în urma verificărilor efectuate împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu, au fost aplicate aproape 39.000 de sancţiuni contravenţionale.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • 3 months later...

În perioada mai – octombrie a.c., poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au înregistrat peste 1.700 de dosare penale referitoare la fapte comise în legătură cu utilizarea forţei de muncă. / Pentru neregulile constatate în urma verificărilor efectuate împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu, au fost aplicate peste 67.000 de sancţiuni contravenţionale.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • 7 months later...

Acţiuni pentru prevenirea cazurilor de muncă nedeclarată

În perioada 2 februarie – 5 iunie 2012, în conformitate cu Planul comun de acţiune având ca obiect desfăşurarea în perioada 01.02-30.11.2012 de acţiuni de control în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi a combaterii evaziunii fiscale rezultată din munca la negru,poliţiştii de investigare a fraudelor au efectuat 1.584 acţiuni de control, în vederea identificării şi cercetării faptelor ce sunt incriminate ca infracţiuni în materia angajării şi utilizării forţei de muncă.

În această perioadă, poliţiştii au soluţionat 1.256 de dosare penale în care s-au constatat 1330 de infracţiuni, dintre care 98 de infracţiuni prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă), iar 1.232 de infracţiuni prevăzute în alte acte normative cu incidenţă asupra utilizării forţei de muncă.

De asemenea, în perioada de referinţă, 214 de dosare au fost înaintate parchetului competent

cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi trimitere în judecată.

Munca nedeclarată cunoscută şi sub denumirea generică de muncă la negru este una din abaterile grave, specifice ale criminalităţii din domeniul angajării şi utilizării forţei de muncă.

Urmare a Memorandum-ului de Înţelegere între Comisia Europeană şi România semnat în data de 23 iunie 2009 a fost asumată de autorităţi ca măsură primordială intensificarea activităţilor de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarate.

În acest sens, Inspecţia Muncii a elaborat Strategia Naţională privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012, aprobată prin H.G.nr. 1024/2010 şi Planul naţional de mărire a intensităţii controalelor privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarate, context în care a fost încheiat Protocolul de cooperare interministerial între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu.

Analiza cazuisticii instrumentate până în prezent a scos în evidenţă, în principal, următoarele modalităţi de comitere a infracţiunilor în domeniul muncii la negru:

- falsificarea, de către administratorii societăţilor comerciale, a semnăturilor angajaţilor pe contractele de muncă ori ştatele de plată prezentate organelor de control cu scopul inducerii în eroare a acestora cu privire la respectarea prevederilor legale stipulate de Codul Muncii, ori cu scopul obţinerii aprobărilor necesare pentru alocarea unor subvenţii de la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

- obţinerea ilegală a certificatelor de încadrare în grad de handicap în baza unor adeverinţe eliberate în fals de medicii specialişti ori încadrarea solicitantului într-un alt grad de handicap faţă de cel real, întocmirea unor situaţii false privind necesarul de fonduri pentru plata drepturilor unor persoane defavorizate.

- inducerea în eroare de către unii agenţi de ocupare a forţei de muncă prin promisiunea obţinerii unor locuri de muncă în străinătate, bine remunerate sau a altor avantaje pentru unele persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în schimbul obţinerii unor importante sume de bani.

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea fondurilor publice în sensul deturnării destinaţiei iniţiale a unor sume de bani.

- activitate nenormată, total neevidenţiată şi nefiscalizată, desfăşurată în afara contractului de muncă sau convenţiei civile, fără ştat de plată legal întocmit şi plata obligaţiilor la bugetul de stat, fără pontaj pentru evidenţierea normei de timp, fără documente privind norma de producţie şi felul muncii.

- obţinerea profitului din activităţi pentru care nu există licenţe de autorizare (ex.: recrutarea şi plasarea de forţă de muncă în străinătate, intermedierea în vederea găsirii unui loc de muncă etc.).

- obţinerea de către angajatori de facilităţi de la bugetul de stat, precum subvenţionarea locurilor de muncă, acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă şi acordarea de alte facilităţi prin „simularea” îndeplinirii criteriilor prevăzute de lege pentru aceştia.

Urmările „muncii la negru” cât şi ale celorlalte ilegalităţi săvârşite în acest domeniu se răsfrâng în mod diferit asupra angajatului, angajatorului, dar şi asupra sistemului de asigurări sociale. Dintre acestea putem menţiona:

- angajatul nu beneficiază de salariul minim pe economie, sporuri salariale determinate de vechime, condiţii de muncă, nu are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, naşterea unui copil în familie), pentru studii etc.;

- angajatul nu este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile cum sunt: invaliditatea, accidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, bătrâneţea, decesul;

- angajatul nu beneficiază de indemnizaţia pentru maternitate precum şi pentru creşterea copilului sau îngrijire de până la 2 ani sau îngrijirea copilului bolnav, nu beneficiază de pensie de limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaş;

- angajatorul nu poate atrage răspunderea penală, administrativă, sau delictuală a angajatului – persoană ce prestează activităţi fără a fi încadrată legal în muncă, pentru pagubele produse de acesta din urmă angajatorului sau unor terţe persoane, cu ocazia prestării de activităţi;

- utilizarea forţei de muncă fără întocmirea formelor legale duce la eludarea, din partea angajatorului, de la plata contribuţiilor prevăzute de lege în sarcina acestuia, astfel fiind prejudiciat sistemul asigurărilor sociale.

Cea mai mare parte a forţei de muncă angajată fără întocmirea formelor legale a fost identificată în domenii precum cel al construcţiilor, transporturilor, regimul silvic, industrie uşoară, baruri-restaurante şi al serviciilor – pază, coafură, frizerie, spălătorii şi vulcanizări auto, centre fitness, iar persoanele cele mai expuse în privinţa angajării fără forme legale provin din rândul celor cu nivel de pregătire educaţională şi profesională redus, şomerilor, tinerilor absolvenţi de instituţii de învăţământ ori a celor aflaţi aproape de pensionare, fiecare din aceste categorii sociale, acceptând, dintr-un motiv sau altul, compromisuri legate de condiţiile de angajare, modul de salarizare, timpul de lucru.

O altă formă de exercitare a muncii la negru o reprezintă categoria persoanelor fizice autorizate, cu preponderenţă în domeniile agricultură, artizanat, comerţ en–detail, servicii casnice sau în domenii în care raportul de muncă este ascuns sub raportul civil al persoanei fizice autorizate : construcţiile, serviciile.

Situaţia operativă mai relevă faptul că agenţii de ocupare a forţei de muncă desfăşoară activităţi şi obţin profit fără respectarea reglementărilor legale în ceea ce priveşte recrutarea şi plasarea de forţă de muncă pentru a lucra în străinătate.

Fenomenul muncii la negru se află în strânsă corelare cu fenomenul evaziunii fiscale, manifestându-se fie sub forma neînregistrării în evidenţele contabile de către unii dintre agenţii economici a veniturilor acordate forţei de muncă, fără întocmirea ştatelor de plată şi fără achitarea obligaţiilor la bugetul de stat, fără pontaj şi documente pentru evidenţierea normei de timp şi a felului muncii prestate. Acest fapt ce conduce la prejudicierea bugetului de stat prin nevirarea contribuţiilor aferente acestor salarii şi prin nedepunerea de către angajatori, în termenul legal, a sumelor încasate de la salariaţi pentru plata contribuţiilor la sistemul public de asigurări sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

Acţiunile vor continua şi în perioada următoare, în colaborare cu instituţiile implicate în combaterea şi sancţionarea fenomenului de muncă nedeclarată.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment
  • 1 month later...

Acțiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală şi muncă la negru

În această dimineaţă, Poliţia Capitalei, prin structurile de investigare a fraudelor, acţionează în sistem integrat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, Garda Financiară –Comisariatul Bucureşti şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală şi muncă la negru.

Astfel, se desfăşoară verificări în cadrul unor dosare penale, la zece sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale pe raza sectoarelor 1, 3 şi 5.

Aceste societăţi comerciale au ca domenii de activitate construcţiile, alimentaţia publică şi turismul.

Ofiţerii de la investigarea fraudelor deţin date şi informaţii că administratorii acestor societăţi comerciale folosesc forţă de muncă fără a respecta prevederile Codului Muncii, sustrăgându-se astfel de la plata contribuţiilor datorate bugetului consolidat al statului român (impozitul pe salarii, contribuţii la asigurările de sănătate şi somaj).

D.G.P.M.B. - Compartimentul Comunicare Publică

Link to comment
  • 1 month later...

Controale la spălătorii auto, pentru prevenirea muncii la negru

Opt infracţiuni de evaziune fiscală au fost constatate ieri, de poliţiştii bucureşteni, în timpul unei acţiuni desfăşurată pentru prevenirea evaziunii fiscale şi a muncii la negru.

Ieri, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor - Poliţia Sectorului 3, împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti, au efectuat controale pe linia combaterii evaziunii fiscale şi a muncii la negru, la mai multe spălătorii auto.

Cu această ocazie au fost verificate treisprezece societăţi comerciale, fiind constatate opt infracţiuni la Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Totodată, s-au aplicat patru amenzi contravenţionale conform Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, în valoare de 40.000 de lei, şi au fost indisponibilizate băuturi alcoolice şi răcoritoare, în valoare de 20.000 de lei.

Exemplu:

Administratorul unei societăţi comerciale din Bucureşti este suspectat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor - Poliţia Sectorului 3 că a achiziţionat şi comercializat mărfuri, fără documente de provenienţă şi fără a înregistra în contabilitatea societăţii toate veniturile rezultate din vânzări.

La punctul de lucru al societăţii comerciale, poliţiştii au găsit băuturi alcoolice şi răcoritoare, în valoare de 10.000 de lei, pe care le-au indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Pe numele acestuia s-a întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală.

Data: 15/09/2012 Sursa: DGPMB

Link to comment
  • 4 months later...

Acţiuni pentru prevenirea “muncii la negru”

În urma controalelor efectuate în cursul anului trecut, de către poliţiştii structurilor teritoriale de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au fost înregistrate aproximativ 4.000 de dosare penale referitoare la fapte comise în legătură cu utilizarea forţei de muncă.

Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în colaborare cu Inspecţia Muncii şi Garda Financiară a iniţiat, la data de 25 ianuarie 2012, Planul comun de acţiune având ca obiect desfăşurarea, în perioada 01.02.-30.11.2012, de acţiuni de control în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi a combaterii evaziunii fiscale, rezultată din munca la negru.

În această perioadă, poliţiştii de investigare a fraudelor au efectuat 3.632 de acţiuni şi controale, desfăşurând, în principal, activităţi în vederea identificării şi cercetării faptelor ce sunt incriminate ca infracţiuni în materia angajării şi utilizării forţei de muncă.

Astfel, în timpul acţiunilor de control, au fost înregistrate 3.951 de dosare penale, în 2.897 dintre acestea fiind dispusă începerea urmăririi penale faţă de 3.377 persoane, iar alte 22 de dosare penale au fost declinate în favoarea unităţilor de parchet competente.

În dosarele penale în care s-a dispus începerea urmăririi penale s-au constatat 3.467 de infracţiuni, dintre care 492 de infracţiuni prevăzute în Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare (Codul Muncii) şi 2.975 de infracţiuni prevăzute în alte acte normative cu incidenţă asupra utilizării forţei de muncă.

Totodată, în perioada de referinţă, din totalul dosarelor în care s-a început urmărirea penală, 609 dosare au fost înaintate parchetului competent, cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi trimitere în judecată pentru infracţiuni în legătură cu recrutarea şi folosirea forţei de muncă.

Informaţii de background:

Munca nedeclarată (cunoscută şi sub denumirile muncă fără forme legale sau muncă la negru), reprezintă orice activitate prestată în cadru legal şi plătită, dar nedeclarată autorităţilor publice, putând fi doar estimată ca şi amploare a fenomenului. Este una dintre abaterile grave întâlnite de oamenii legii în cadrul controalelor efectuate la diferitele tipuri de angajatori.

Urmare a Memorandum-ului de Înţelegere între Comisia Europeană şi România, semnat la data de 23 iunie 2009, a fost asumată de către autorităţi, ca măsură primordială, intensificarea activităţilor de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarate.

În acest sens, Inspecţia Muncii a elaborat Strategia Naţională privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012, aprobată prin H.G.nr. 1024/2010 şi Planul naţional de mărire a intensităţii controalelor privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarate, context în care a fost încheiat Protocolul de cooperare interministerial între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment
  • 1 year later...

DOSAR PENAL PENTRU MUNCĂ LA NEGRU

 

În urma unui control la o societate comercială din Argeș au fost descoperite nouă personae care lucrau fără contract de muncă. În cauză a fost întocmit dosar penal și au fost aplicate sancțiuni în valoare de 80.000 de lei.

 

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor Argeș, împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş, au efectuat controale la mai mulţi agenţi economici cu obiect de activitate construcţii şi restaurante pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în domeniul utilizării forţei de muncă.

 

În urma verificărilor efectuate la o societate comercială s-a constatat faptul că nu au fost respectate condiţiile privind utilizarea forţei de muncă, 9 persoane desfășurând activități fără contract de muncă.

 

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru încălcarea prevederilor Codului Muncii.

 

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 80.000 lei.

 

Sursa: IPJ Arges

Link to comment
  • 2 weeks later...

ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA MUNCII „LA NEGRU”

122 de infracţiuni au fost constatate şi peste 300 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproape 2.200.000 de lei, au fost aplicate, în trei zile, în urma unei acţiuni pentru prevenirea şi combaterea muncii „la negru”, coordonate de Poliţia Română, în colaborare cu Inspecţia Muncii.

În perioada 15 – 17 octombrie a.c., Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., a coordonat o acţiune, la nivel naţional, în colaborare cu Inspecţia Muncii, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea ilegalităţilor comise în domeniul utilizării forţei de muncă “ la negru “.

Echipele de control, formate din poliţişti de investigare a fraudelor şi specialişti din cadrul inspectoratele teritoriale de muncă, au efectuat 197 de controale, care au vizat 1.005 agenţi economici care îţi desfăşoară activitatea în diferite domenii.

În urma controalelor, au fost întocmite 104 dosare penale, în cadrul cărora sunt cercetate 139 de persoane, bănuite de comiterea a 122 de infracţiuni.

Dintre infracţiunile constatate, 37 sunt de primire la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă, faptă prevăzută de Codul Muncii, 76 sunt evaziuni fiscale, 6 sunt înşelăciuni şi 4 sunt falsuri în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, pentru neregulile constatate, poliţiştii şi inspectorii de muncă au aplicat 303 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.190.700 de lei.

Exemple semnificative:

■ Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Arad, împreună cu inspectori de muncă de la I.T.M. Arad au identificat o societate comercială din Ineu, cu obiect de activitate fabricarea de produse manufacturiere, care a primit la muncă 19 persoane, fără a le întocmi contracte individuale de muncă în formă scrisă.

■ La o societate comercială din Galaţi, cu obiect de activitate lucrări de construcţii, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreună cu inspectori de muncă de la I.T.M. Galaţi au identificat 14 muncitori care nu aveau contracte individuale de muncă.

■ O societate comercială din Turda, care se ocupa cu fabricarea vinului a fost depistată de poliţiştii de investigare a fraudelor din Cluj şi de inspectorii I.T.M. Cluj că îşi desfăşura activitatea cu 6 persoane, pentru care nu fuseseră încheiate contracte individuale de muncă, conform legislaţiei în vigoare.

■ Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B, împreună cu inspectori de la I.T.M. Bucureşti au identificat 2 firme din Bucureşti, cu obiect de activitate lucrări de construcţii, respectiv comerţ, care îşi desfăşurau activitatea cu 20, respectiv 8 persoane, care nu aveau contracte individuale de muncă.

■ De asemenea, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune prin utilizarea de mijloace frauduloase şi fals în înscrisuri sub semnătură privată de către reprezentanţii a 3 firme.

Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi indus şi menţinut în eroare reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş cu privire la existenţa unor raporturi juridice de muncă cu persoane care îndeplineau cerinţele prevăzute de art.85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Aceştia ar fi utilizat în mod fraudulos înscrisuri care atestau în mod nereal încheierea contractelor de muncă şi acordarea drepturilor salariale în baza cărora au beneficiat în mod injust de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în total 295.644 de lei.

■ În urma verificărilor efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din Teleorman, la o brutărie din comuna Scrioastea, s-a constatat faptul că nu au fost întocmite documente privind aprovizionarea cu materie primă şi pentru valorificarea producţiei, în condiţiile în care a fost estimat că se produceau zilnic 250 de pâini albe, a câte 300 de grame.

Informaţii de background:

Munca nedeclarată (cunoscută şi sub denumirile de muncă fără forme legale sau muncă la negru), reprezintă orice activitate prestată în cadru legal şi plătită, dar nedeclarată autorităţilor publice, putând fi doar estimată, ca şi amploare a fenomenului. Este una dintre abaterile grave întâlnite de autorităţi, în cadrul controalelor efectuate la diferitele tipuri de angajatori.

Munca la negru are efecte negative, pe termen scurt, dar şi pe termen lung, atât pentru individ cât şi pentru societate, pentru bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat, existând o relaţie interdependentă între plata contribuţiilor şi impozitelor şi accesul la drepturile de asigurări sociale şi alte măsuri de protecţie socială, lipsa de venituri la bugetul consolidat al statului afectând sistemele de asigurare socială. În acelaşi timp, acest fenomen are efecte negative şi pentru cei care prestează activitatea nedeclarată situându-i pe o poziţie precară din punct de vedere economico-social, fără posibilităţi de progres profesional şi mai ales fără protecţie socială.

Din aceste motive, dar şi din cauza gravităţii, permanentizării şi repetabilităţii actelor de muncă nedeclarată cu consecinţe negative asupra bugetului de stat consolidat, prevenirea şi combaterea muncii la negru sunt prioritare pentru combaterea evaziunii fiscale.

Sursă: IGPR

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.