Jump to content
POLITISTI.ro

Lumini de semnalizare tip SUA


VladBordulenco
Go to solution Solved by Marius,

Recommended Posts

  • Moderator
  • Solution

RAR-ul îţi poate răspunde la această întrebare. 

Dar aşa în principiu, Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7  prevăd următoarele condiţii privind instalaţia de iluminare şi semnalizare luminoasă:

1. Lumini de drum 
a. Prezenţă:
i. Obligatorie pentru categoriile M şi N; (categoriile de omologare M şi N sunt autovehiculele complete, completate sau incomplete, destinate utilizării rutiere, având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h)
ii. Interzisă pentru categoria O.
b. Număr: două sau 4 faruri cu lumină albă. Pentru vehiculele din categoria N3 se acceptă încă două lumini de drum suplimentare. Vehiculele echipate deja cu 4 faruri ce pot fi mascate nu pot fi dotate cu două faruri suplimentare decât dacă acestea din urmă sunt destinate semnalizăriiluminoase, constând dintr-o aprindere intermitentă la intervale scurte la conducerea de zi.
c. Conectare: se aprind simultan sau perechi. La trecerea lumini de întâlnire - lumini dedrum se va aprinde cel puţin o pereche de lumini de drum. La trecerea lumini de drum - lumini de întâlnire se vor stinge toate luminile de drum.
d. Martor de conectare: prezenţă obligatorie.
2. Lumini de întâlnire
a. Prezenţă :
i. Obligatorie pentru categoriile M şi N;
ii. Interzisă pentru categoria O.
b. Număr: 2 faruri cu lumină albă.
c. Conectare: La trecerea lumini de drum - lumini de întâlnire se vor stinge toate luminile de drum. La trecere lumini de întâlnire - lumini de drum, luminile de întâlnire pot rămâne aprinse.
d. Martor de conectare: facultativ.
3. Lumini de ceaţă faţă
a. Prezenţă:
i. facultativ pentru categoriile M şi N;
ii. interzis pentru categoria O.
b. Număr: 2 cu lumină albă sau galben.
c. Conectare: aprinderea şi stingerea să fie independentă de funcţionarea farurilor cu lumini de drum sau de întâlnire.
d. Martor de conectare: facultativ.
4. Lumini de mers înapoi:
a. Prezenţă:
i. Obligatorie pentru autovehiculele din categoriile M şi N, precum şi remorcile din categoriileO2, O3, şi O4;
ii. Facultativă pentru categoria O1.
b. Număr: 1 sau 2 de culoare albă.
c. Conectare: la comanda cutiei de viteze, atunci când contactul este pus.
d. Martor: facultativ.
5. Lămpi indicatoare de direcţie
a. Prezenţă: obligatorie
b. Număr:
i. Pentru categoriile M şi N: două în faţă, două în spate (opţional încă două pentru categoriile M2, M3, N2, N3);
ii. Pentru categoria O: două în spate (opţional încă două laterale pentru categoriile O2, O3 sau O4).
Culoare: galben sau roşu.
c. Conectare:
i. independent de orice altă lumină;
ii. toate lămpile de pe aceeaşi parte trebuie aprinse sau stinse din aceeaşi comandă, acestea urmând să clipească sincron;
iii. În cazul tractării unei remorci, comutatorul trebuie să preia şi comanda luminii indicatoare de direcţie a acesteia.
d. Martor de conectare: obligatoriu optic şi / sau acustic.
6. Avarie
a. Prezenţă: obligatorie - reprezintă funcţionarea simultană a lămpilor indicatoare de direcţie.
b. Număr: ca în cazul lămpilor indicatoare de direcţie. Culoare: galben sau roşu.
c. Conectare: comandă distinctă faţă de restul luminilor. Conectarea trebuie să fie posibilă şi cândcontactul nu este pus.
d. Martor de conectare: obligatoriu
7. Lampa stop
(S1 - lampă stop cu intensitate constantă; S2 - lampă stop cu intensitate variabilă zi / noapte; S3 – lampă stop situată deasupra S1 sau S2 şi al cărei centru de referinţă este situat în planullongitudinal median al vehiculului)
a. Prezenţa:
i. obligatorie S1 sau S2;
ii. obligatorie S3 la M1 înmatriculate (fabricate) după data de 1 ianuarie 2007 şi la N1 (cu excepţia şasiurilor-cabină şi a celor cu spaţiu pentru încărcătură deschis) înmatriculate (fabricate) dupădata de 1 ianuarie 2007;
iii. facultativ S3 la M2, M3, N2, N3 şi O.
Culoare: roşu.
b. Număr: 2 lămpi S1 sau 2 lămpi S2 şi, pentru autovehiculele M1, o lampă S3. Este posibilă şi montarea a 2 lămpi S3 sau a unei lămpi S3 decalate faţă de planul median dacă acesta nu se află pe un panou fix al caroseriei. Dacă nu există lampa S3, la toate categoriile cu excepţia M1 şi N1,se mai pot monta două lămpi suplimentare S1 sau S2 la o distanţă, pe înălţime, de minim 600 mm faţă de cele obligatorii.
c. Conectare: la acţionarea pedalei de frână. Lămpile pot fi acţionate şi de frâna de încetinire saude un dispozitiv similar.
d. Martor de conectare: facultativ. Dacă acesta există, acesta trebuie să nu clipească şi să se aprindă în cazul funcţionării defectuoase a lămpilor.
Lampa S3 nu trebuie încorporată într-un alt echipament de iluminare-semnalizare.
Lampa S3 poate fi montat în exteriorul caroseriei sau în interiorul acesteia.
8. Echipament iluminare al numărului de înmatriculare
a. Prezenţă: obligatorie
b. Număr: 1 sau 2 de culoare albă.
9. Lămpi de poziţie faţă
a. Prezenţă:
i. Obligatorie pentru M şi N;
ii. Obligatorie pentru remorci mai late de 1600 mm, facultativă pentru restul.
b. Număr: două de culoare albă sau galbenă.
c. Conectare: aprindere şi stingere simultană.
d. Martor de conectare: obligatoriu.
10. Lămpi de poziţie spate
a. Prezenţa: obligatorie;
b. Număr: 2 de culoare roşie. Opţional, pentru M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4 se mai pot instala două lămpi de poziţie atunci când nu sunt instalate lămpi de gabarit ;
c. Conectare: aprindere şi stingere simultană;
d. Martor de conectare: obligatoriu. Trebuie să fie combinat cu cel al lămpilor de poziţie faţă.
11. Lămpi de ceaţă spate
a. Prezenţă: facultativă.
b. Număr: 1 sau 2 de culoare roşie;
c. Conectare:
i. Lampa sau lămpile de ceaţă spate să nu se poată aprinde decât atunci când farurile cu lumină de drum, farurile cu lumină de întâlnire sau farurile de ceaţă faţă sunt şi ele aprinse;
ii. Lampa sau lămpile de ceaţă spate să se poată stinge independent de orice alt far;
iii. Sau se aplică una din posibilităţile următoare:
- lampa sau lămpile de ceaţă spate pot continua să funcţioneze până când lămpile de poziţie sunt stinse şi trebuie să rămână stinse până când vor fi reaprinse în mod deliberat;
- un avertizor, cel puţin acustic, în plus faţă de martorul obligatoriu, se declanşează atunci când contactul este tăiat sau cheia de contact este retrasă şi uşa conducătorului este deschisă, dacă lămpile indicate la paragraful i. sunt aprinse sau stinse, în timp ce întrerupătorul lămpilor de ceaţăspate este conectat;
iv. Sub rezerva dispoziţiilor enunţate la paragrafele i. şi iii., funcţionarea lămpii sau a lămpilor deceaţă spate trebuie să fie independentă de aprinderea ori stingerea oricărei alte lămpi.
d. Martor: obligatoriu.
12. Lămpi de parcare
a. Prezenţă: facultativă pe autovehicule care nu depăşesc 6 m lungime şi 2 m lăţime. Interzisă pe oricare alte vehicule.
b. Număr: fie 2 în faţă şi 2 în spate, fie câte o lampă pe fiecare latură. Culoare: alb în faţă, roşie în spate sau galben auto dacă sunt reciproc încorporate cu lămpile de direcţie laterale ori cu lămpile de poziţie laterale.
c. Conectare: lămpile de parcare aflate pe aceeaşi parte a vehiculului să poată fi aprinse independent de alt echipament de iluminat chiar şi când contactul nu este pus.
d. Martor de conectare: facultativ
Funcţionarea acestor lămpi poate fi asigurată prin aprinderea simultană a lămpilor de poziţie faţă şi spate situate de aceeaşi parte a vehiculului.
13. Lămpi de gabarit
a. Prezenţa: obligatorie pe vehicule cu lăţime mai mare de 2,10 m; facultativă pe vehicule cu lăţimea cuprinsă între 1,80 m şi 2,10 m. Pe autoşasiuri, lămpile de gabarit spate sunt facultative (vor fi montate pe suprastructură);
b. Număr: două vizibile din faţă şi două vizibile din spate. Culoare: alb în faţă şi roşu în spate.
c. Conectare: să poată fi acţionate simultan.
d. Martor de conectare: acelaşi cu cel de la lămpile de poziţie.
Lămpile vizibile din spate şi din faţă, situate pe aceeaşi parte a vehiculului, pot fi combinate într-un singur echipament. Distanţa în plan transversal dintre o lampă de gabarit şi lampa de poziţie corespunzătoare trebuie să fie de minim 200 mm.
14. Catadioptri spate netriunghiulari
a. Prezenţă: obligatorie la autovehicule, facultativă la remorci, cu condiţia de a fi grupate cu alte echipamente de semnalizare luminoasă.
b. Număr: 2 de culoare roşie.
Suprafaţa iluminată poate avea părţi comune cu suprafaţa aparentă a oricărei lămpi spate.
15. Catadioptri spate triunghiulari
a. Prezenţă: obligatorie la remorci, interzisă la autovehicule.
b. Număr: 2 de culoare roşie. Montare: triunghiul cu vârful în sus.
Nici un echipament de iluminat nu poate fi plasat în interiorul triunghiului.
16. Catadioptri faţă netriunghiulari
a. Prezenţă: obligatorie pe remorci şi pe autovehiculele cu faruri escamotabile; facultativă pecelelalte autovehicule.
b. Număr: 2. Culoare identică cu lumina primită (catadioptri albi sau incolori);
Suprafaţa iluminată a catadioptrilor poate avea părţi comune cu suprafaţa aparentă a oricărui echipament de iluminat situat în faţă.
17.Catadioptri laterali netriunghiulari
a. Prezenţă: obligatorie pe orice autovehicul cu lungimea de peste 6 m şi pe orice remorcă; facultativă pentru restul autovehiculelor.
b. Număr: în funcţie de lungimea vehiculului, din 3 m în 3 m (4 m dacă structura vehiculului nu permite respectarea prescripţii). Culoare: galben. Catadioptri laterali spate pot fi şi roşii dacă sunt grupaţi cu lămpile de poziţie spate, cu lămpile de gabarit spate, cu lămpile de ceaţă spate, cu lămpile de parcare sau cu lămpile de poziţie laterale spate roşii.
Suprafaţa iluminată a catadioptrilor laterali poate intersecta suprafaţa aparentă a oricărei alte lămpi laterale. De asemenea, catadioptrii laterali pot fi incluşi în lămpile de poziţie laterale.
18. Lămpi de poziţie laterale
a. Prezenţă: pe toate vehiculele a căror lungime depăşeşte 6 m, în afară de autoşasiuri. Lampa cumarcajul SM1 se foloseşte pentru toate categoriile de vehicule, lampa cu marcajul SM2 poate fi folosită numai pe M1. Pe vehicule din categoriile M1 şi N1 cu lungime sub 6 m pot fi folosite lămpi de poziţie laterale cu condiţia ca acestea să completeze vizibilitatea geometrică redusă a lămpilor de poziţie faţă şi spate.
b. Număr: în funcţie de lungimea vehiculului, din 3 m în 3 m (4 m dacă structura vehiculului nu permite respectarea prescripţii). Culoare: galben; lămpile de poziţie laterale spate pot fi totuşi roşii dacă sunt grupate, combinate sau reciproc încorporate cu lămpile de poziţie spate, cu lămpile de gabarit spate, cu lămpile de ceaţă spate sau cu lămpile de parcare spate.
c. Conectare: să poată fi acţionate simultan;
d. Martor de conectare: facultativ (funcţia trebuie să fie preluată de martorul pentru lămpile de poziţie).

Iar ca principiu trebuie precizat că dacă vei prezenta la RAR un autovehicul omologat în SUA care posedă lumini galbene din construcţie, vehicul omologat de tip pentru circulaţia internaţională, RAR-ul îi va elibera carte de identitate, ITP etc.
Repet, pentru un răspuns specializat la întrebare trebuie să te adresezi Registrului Auto Român.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.