Jump to content
POLITISTI.ro

Raportul SNPPC respectare procedura ocupare functii


gigabyte

Recommended Posts

Fratilor cine spunea pe aici ca Gigabyte si SNPPC s-au dat la fund si ne-au uitat de tot?

S-au inselat. Gigabyte traieste! De SNPPC nu bag mana in foc.

Edited by SandoKhan
  • Upvote 1
Link to comment

raportul postat de dvs poate fi depus si la nivel de inspectorate?bine-nteles cu modificarile de rigoare in antet si titulatura?din cate pot sa observ e material ce poate constitui proba la un eventual proces?

Edited by elenarina
Link to comment

Pe pagina noastra de internet, exista modelul facut pentru inspectorate judetene. Cel postat aici, este modificat de mine pentru Bucuresti si, bineinteles i-am adaugat o formula de incheiere.

In ceea ce priveste observatia ta, foarte buna, ai sesizat rostul acestui raport.

Temerea mea este ca, "baietii astia" nu il vor baga in seama, considerand ca rapoartele ii intarzie in desfasurarea concursurilor organizate abuziv, fara a lua in considerare prevederile articolului 100, din Legea nr.188/1999, pe care şefii M.A.I. nu îl respectă, în cadrul acţiunii de restructurare a personalului.

Imi permit sa afisez aici continutul articolului postat pe prima pagina a SNPPC.

SINDICALIŞTI, LEGISLAŢIA ESTE ÎN AVANTAJUL VOSTRU, FOLOSIŢI-O!

Stimaţi colegi,

întrucât se apropie data examenelor pentru ocuparea funcţiilor, din statele de personal restructurate, SNPPC vă reaminteşte că trebuie să vă folosiţi de un drept incontestabil pe care îl aveţi, ca cetăţeni ai României şi ca funcţionari publici. Este vorba despre verificarea legalităţii depline a unei acţiuni la care urmează să participaţi.

Deci,

Fiecare dintre dumneavoastră să solicite şi să primească un răspuns scris nominalizat, din partea inspectorului şef (şeful structurii) din care să rezulte că, înainte de folosirea examenului pentru departajare, a fost respectată în cazul dumneavoastră, personal, procedura de ocupare a funcţiilor, pe criteriile prevăzute de art. 100 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată.

anexăm la finalul materialului un model de raport prin care se solicită acest lucru)

Despre această problemă, SNPPC a mai postat, pe Intrapol, un articol amănunţit în data de 6 iulie, 2011, dar importanţa subiectului ne impune să revenim. Pentru început, publicăm integral conţinutul articolului, din Legea nr.188/1999, pe care şefii M.A.I. nu îl respectă, în cadrul acţiunii de restructurare a personalului.

Art. 100

(1) In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii publice sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri:

a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;

b) sunt reduse atributiile unui compartiment;

c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;

d) este schimbata structura compartimentului.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea urmatoarelor criterii:

a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public;

b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica;

c) pregatirea profesionala;

d) sa fi desfasurat activitati similare.

(3) In cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica.

(4) Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.

(5) In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.

Observăm că fiind vorba despre un text de lege, articolul în discuţie trebuie studiat şi respectat alineat după alineat, în ordinea numerotării acestora.

Prin urmare,

alineatul (2) arată că primul pas legal în departajarea personalului este verificarea dosarelor profesionale şi numirea în funcţii a celor care îndeplinesc integral şi cumulativ criteriile specificate de lege.

Acolo unde situaţia reală o impune, aplicarea legii se va extinde prin conţinutul alineatului (3). Adică se va organiza un examen, pentru departajare. Dar, această nouă formă de triere a personalului este un al doilea pas. El se face după trierea/departajarea prin criteriile reglementate la alin.(2).

Totul este logic şi simplu:

prin aplicarea criteriilor din alin.(2) sunt reaşezaţi pe funcţii toţi cei care îndeplinesc, integral şi cumulativ, cerinţele din fişele posturilor noului stat reorganizat. Dar, conform dinamicii angajărilor şi evoluţiei profesionale, este evident că nu toţi salariaţii îndeplinesc cerinţele din alineatul respectiv. Rămân, astfel, salariaţi care trebuie să fie departajaţi altfel decât prin dosarele lor profesionale. Pentru ei, selecţia este reglementată în alin.(3): care prevede examen.

Însuşi legiuitorul a impus, prin numerotarea alineatelor, această ordine în care se procedează pentru ocuparea funcţiilor restructurate: mai întâi prin criteriile din lege şi abia apoi prin examene, cu tematici hotărâte de comisiile locale!

Conform principiilor de reorganizare a instituţiilor publice prin reducerea posturilor ocupate de funcţionarii publici, raportat la prevederile art. 69 alin.(1) lit. j) din Legea nr. 360/2002 există mai multe etape, conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publici:

1. Stabilirea noii structurii organizatorice, precum şi stabilirea atribuţiilor şi condiţiilor specifice pentru fiecare post.

Reorganizarea implică indentificarea factorilor care necesită schimbarea structurii unităţii/compartimentului supus restructurării - factori obiectivi care vizează eliminarea disfuncţionalitatilor şi factori subiectivi - determinaţi de anumite lipsuri, concretizaţi în acţiuni de imbunătăţire a activităţii.

2. Aprobarea structurii organizatorice prin act administrativ al ministrului administraţiei şi internelor.

3. Identificarea poliţiştilor care îndeplinesc condiţiile de numire, raportat la noile fişe de post, conform art. 100 alin. (2), respectiv: este schimbată structura compartimentului şi se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%, categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale poliţiştilor, îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică, pregătirea profesională, să fi desfăşurat activităţi similare prevăzute de funcţia publică.

4. După aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţii şi numirea funcţionarilor în noile posturi, conform criteriilor prevăzute de art. 100 alin. (2), poliţiştii care nu îndeplinesc condiţiile de numire conform art.100 alin. (1) şi (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sunt puşi la dispoziţie, conform art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 şi suspuşi examinării prevăzute de art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 republicată.

În perioada de punere la dispoziţie se disting următoarele situaţii:

• se organizează examen de către structurile M.A.I. suspuse reorganizării, conform art. 100 alin.(3) din Legea nr. 188/1999;

• pentru persoanele care sunt declarate „admis” la examen, se emite actul administrativ de numire în noua funcţie publică pentru care s-a organizat examenul;

• pentru persoanele care sunt declarate „respins” la examen, până la expirarea perioadei de punere la dispoziţie, instituţia publică are următoarele obligaţii:

- dacă în cadrul structurilor M.A.I. există funcţii publice vacante corespunzătoare, acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie poliţiştilor;

- dacă nu există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul structurilor M.A.I., după expirarea perioadei de punere la dispoziţie, se emite actul administrativ privind încetarea raporturilor de serviciu.

În contextul celor de mai sus, amintim reglementarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici unde sunt descrise, în detaliu, etapele de reorganizare a unei instituţii publice prin reorganizarea unor posturi (aşa cum este situaţia structurilor M.A.I.).

Pentru o informare mai amănunţită, consultaţi www.ina.gov.ro/procedura/reorganizare

Problema este că şefii M.A.I. şi consultanţii lor vor să impună un alt fel de a se citi şi aplica o lege. Ei trec direct la măsura finală, examenul, fără o vorbă despre ordinea prevăzută în lege.

Reamintim că, faţă de acest abuz, SNPPC a chemat în justiţie M.A.I. Dar termenul primit, în scurt, nu este unul eficient faţă de datele stabilite pentru susţinerea examenelor.

De aceea, este absolut în interesul dumneavoastră, stimaţi colegi, să cereţi de la şefii de structuri confirmarea scrisă, înaintea participării dumneavoastră la examen, că a fost respectată, mai întâi, procedura de ocupare a funcţiilor prevăzute de art. 100 alin. (2) din Legea nr.188/1999 republicată.

Stimaţi colegi,

vă rugăm să înregistraţi solicitarea dumneavoastră din timp, la secretariatul unităţii, înainte de data desfăşurării examenului la care veţi participa.

Deci, dacă ştiţi că îndepliniţi toate criteriile cerute de fişele noilor posturi şi, totuşi, aţi fost pus în situaţia de a da examen, ca o condiţie de a rămâne angajat al M.A.I., puteţi chema în instanţă, cu sprijinul sindicatului, pe organizatorul examenului. În acest caz, cea mai importantă probă este răspunsul scris al angajatorului că departajarea dumneavoastră a respectat prevederile art.100 alin. (2).

Cererea dumneavoastră este legală.

Şi, în fond, de ce nu v-ar da angajatorul răspunsul solicitat, din moment ce consideră că acţiunile sale sunt corecte!

B.Ex.C.

sursa http://www.snppc.ro/stire.php?id=122

Edited by gigabyte
  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.