Jump to content
POLITISTI.ro

Obtinere permis de conducere cetatean strain


omide

Recommended Posts

Salutare

Am un prieten a carui viitoare sotie e nemtoaica si care vrea sa obtina permis conducere la noi in tara.

Ce anume trebuie sa faca?

Cum procedeaza cu examenul?

Exista vreo posibilitate sa dea examenul in limba ei materna, sau macar engleza?

Link to comment
 • Marius changed the title to Obtinere permis de conducere cetatean strain
 • 5 years later...

Buna ziua! Am o intrebare. Pot sa dau de permisul de conducere fara buletin de Romania?

Am dubla cetatenie (olandez-roman) dar am doar buletin de Olanda. 

Am fost nascut in Bucuresti deci am CNP de romania, si de dovada de domiciliu fac rost de la primaria orasului in care stau.

 

Link to comment
 • Moderator

@PhilipDuta, răspunsul este da.

Se pot înscrie la examenul pentru obţinerea permisului de conducere persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 231 alin. (2) din Ordonanța de urgență 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice actualizată, ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puțin 6 luni.

În sensul Ordonanţe de urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice actualizată, pentru procedurile aferente obţinerii permisului de conducere, au domiciliul sau reședința în România persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. locuiesc în mod obișnuit cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale și profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din România, dacă persoanele nu au legături profesionale;
 2. revin periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;
 3. locuiesc în mod obișnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deși locuiesc temporar și în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni cu durată determinată.

Dovada încadrării în una dintre situațiile prevăzute mai sus, precum și a studiilor în România se face, în condițiile stabilite prin Ordinul MAI 268 din 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, astfel:

(21) Dovada domiciliului sau a reședinței în România în sensul art. 231 alin. (2) din Ordonanța de urgență se face cu documente aflate în termen de valabilitate, care atestă că adresa curentă a candidatului se află pe raza de competență a serviciului public comunitar, după cum urmează:
a) pentru cetățenii români, cu actul de identitate;
b) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României;
c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României.
(22) Dovada studiilor în România se face cu următoarele documente:
a) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflat în termen de valabilitate, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditată/acreditate în condițiile legii, care să ateste că urmează studii în România de cel puțin 6 luni;
b) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României, aflat în termen de valabilitate, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditată/acreditate în condițiile legii, care să ateste că aceștia urmează studii în România de cel puțin 6 luni.
(23) În situația în care nu se poate face dovada domiciliului sau a reședinței cu documentele prevăzute la alin. (21), candidatul face dovada domiciliului sau a reședinței cu alte documente care să justifice în raport cu o adresă anumite elemente de fapt cum ar fi, fără a se limita la acestea, prezența sa fizică, precum și a membrilor de familie ai acestuia, existența unei locuințe la dispoziția sa, locul de exercitare a activităților profesionale, locul de școlarizare efectivă a copiilor, locul de situare a intereselor sale patrimoniale, a celui al legăturilor administrative cu autoritățile și instituțiile publice.

@omide, deşi răspunsul este cam tardiv, poate ajută totuşi pe altcineva:

On 02.07.2017 at 19:39, omide a scris:

Exista vreo posibilitate sa dea examenul in limba ei materna, sau macar engleza?

În mod normal proba teoretică se susține în limba română.
Există însă şi câteva excepţii:

 • În cazul candidaților cetățeni români aparținând minorităților naționale, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limba maternă, în condițiile art. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • În cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor Confederației Elvețiene, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană.
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.