Jump to content
POLITISTI.ro

Documente necesare eliberării certificatului de distrugere


Recommended Posts

  • Moderator

Radierea definitivă din circulaţie a unui vehicul se realizează în condiţiile privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prezentării certificatului de distrugere.

Certificatul de distrugere reprezintă singurul document în baza căruia se face dovada predării vehiculului scos din uz şi tratării acestuia la operatorii economici autorizaţi.

La preluarea vehiculului scos din uz, operatorul economic autorizat pentru tratarea acestuia are obligaţia să emită certificatul de distrugere şi să îl înmâneze ultimului deţinător al vehiculului.

 
În vederea eliberării certificatului de distrugere, colectarea vehiculelor scoase din uz se face în baza următoarelor documente:
 
  • cartea de identitate a vehiculului în original, precum şi o copie care va fi predată operatorului economic care efectuează colectarea sau, după caz, tratarea vehiculelor scoase din uz;
  • în cazul vehiculelor scoase din uz care aparţin unei persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al persoanei împuternicite de acesta să efectueze predarea vehiculului scos din uz, însoţit de actul notarial de împuternicire;
  • în cazul vehiculelor scoase din uz care aparţin unei persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate să efectueze predarea vehiculului şi delegaţia din partea societăţii deţinătoare a vehiculului scos din uz.

 

Se exceptează vehiculele fără proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi trecute în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de pe a căror rază au fost ridicate potrivit Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Eliberarea certificatului de distrugere se face gratuit.

Link to comment
  • Marius unfeatured this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.