Jump to content
POLITISTI.ro

Proiectul Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 modificata


Recommended Posts

Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor reglementează în prezent doar aspecte ale legii referitoare la:

- eliberarea, suspendarea şi anularea licenţelor şi a avizelor;

- normele tehnice care trebuie respectate pentru proiectarea şi realizarea sistemelor de alarmare;

- documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de paza şi documentele pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire;

Prin Legea nr. 40/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 au fost aduse modificări substanţiale actului normativ în cauză şi s-a instituit obligativitatea elaborării şi aprobării prin hotărâre a Guvernului a unor noi norme metodologice care să vizeze aplicarea în ansamblu a Legii nr. 333/2003.

Astfel, în forma actuală a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 nu sunt reglementate:

- cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport folosite pentru asigurarea transporturilor de valori sau a celor cu caracter special;

- cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel;

- ocupaţiile care fac obiectul activităţilor de pază şi tipul de formare profesională necesar pentru practicarea acestor ocupaţii şi tematicile programelor de formare profesională de bază şi perfecţionare,

Toate aceste elemente sunt prevăzute în Legea nr. 333/2003 la art. 27 alin. (4), art. 28 alin. (3), art. 41 alin. (3) şi art. 411 alin. (4) şi necesită a fi tratate în detaliu prin norme metodologice de aplicare.

Prin proiect se propune:

1. Stabilirea măsurilor minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi, inclusiv a cerinţelor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel.

2. Stabilirea cerinţelor minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport pentru protecţia personalului însoţitor şi a valorilor transportate.

3. Determinarea regulilor şi a modului de realizare a sistemelor de pază în cazul pazei cu efective de jandarmi, cu poliţia locală, pază proprie sau prin societăţi specializate de pază şi protecţie.

4. Instituirea condiţiilor necesare obţinerii/reînnoirii licenţei de funcţionare de către societăţile specializate pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie.

5. Precizarea normelor tehnice privind proiectarea, modificarea, instalarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare.

6. Identificarea ocupaţiilor care fac obiectul activităţilor de pază, tipul de formare profesională necesar pentru practicarea acestor ocupaţii, precum şi tematica programelor de formare profesională.

7. Descrierea şi modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază proprie.

8. Stabilirea modului de realizare a selecţiei, atestării, angajării, pregătirii şi dotării personalului de pază şi gardă de corp.

9. Sancţionarea faptelor de încălcare a obligaţiilor stabilite prin normele metodologice.

Prin prezentul proiect de act normativ se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Astazi se va discuta si in Comisia de Dialog Social / Subcomisia de Dialog Profesional si vom informa pe cei interesati.

Aici puteti consulta PROIECTUL : http://www.mai.gov.ro/index02_3.htm

  • Upvote 1
Link to comment

Urmare Şedinţei din 27.05.2011 a Subcomisiei de Dialog Social – Domeniul Ordine şi Siguranţă Publică, cu privire la NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţţia persoanelor, care sunt puse pe site-ul M.A.I.-transparenţă decizională, venim cu următoarele propuneri:

I.- Art. 2 alin. (3) „Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, cu competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la efracţie”.

Propunere: Să se revadă prevederile alin. 3, în sensul de a se defini analiza de risc.

II.- Art. 52, alin. (4) „Este interzisă montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă sau acustică precum şi inscripţionarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societăţilor specializate de pază şi protecţie”.

Propunere: Ar trebui detaliat /adăugat, referitor la ... “ precum şi inscripţionarea , contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de societăţile specializate de pază şi protecţie“, în sensul de a se specifica clar ce se inscripţionează pe aceste autovehicule;

III.- Art. 90, alin. (1) „Societăţile specializate de pază şi protecţie , precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei pot înfiinţa dispecerate de zonă pentru prestarea serviciilor de monitorizare şi intervenţie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege”.

Propunere: Să se stabilească/definească zona, fie cu privire la întinderea teritorială, fie cu privire la numărul obiectivelor monitorizate, etc.;

Referitor la proiectul de Hotarare care ar urma să înlocuiasca HG. nr. 1010/2004 va mai facem urmatoarele propuneri:

- Anexa nr. 3 art.1 alin (4) nu se este compatibiul cu prevederile art. 44 aln (1) din Legea 333/2003 care stipulează că pe uniformă se inscriu numai numele şi sigla angajatorului;

- Anexa 6 B - art. 50 aln. (4) : modelul este prea încarcat, seamană mai mult cu o adeverinţă de serviciu;

Propunem ca ecusonul să cuprindă numele firmei, numele agentului, funcţia şi numărul atestatului.

Link to comment
  • Moderator

Va mai supun atentiei o propunere.

In Anexa 3, intitulata: "DESCRIEREA, CULOAREA SI MODELUL UNIFORMELOR DE SERVICIU ALE PERSONALULUI DE PAZĂ PROPRIU"

avem:

Art. 1 – (1) Uniformele de serviciu sau de protectie se stabilesc de către fiecare angajator, astfel încât, prin croială si culoare, acestea să nu prezinte o asemănare evidentă cu articolele de echipament ale autoritătilor publice, de natură să creeze confuzii.

Acest articol este foarte vag formulat si lasa posibilitatea interpretarii lui de catre patronii cu mai multa imaginatie. Iar ceea ce se mentioneaza in titlu, nu se regaseste in continutul anexei. Nu exista o descriere sau vreo referire exacta la culori. Cred ca ar trebui sa fie mentionate macar culorile care sunt interzise a fi folosite la stabilirea uniformei. Nu sunt foarte multe culorile folosite de autoritatile statului (albastru, negru, verde, combinatiile de camuflaj, etc). Sunt destule firme de paznici ce datorita tinutei adoptate arata ca niste grupari paramilitare. Si cred ca s-ar impune sa se prevada si o sanctiune pentru cei ce nu respecta. (nu am verificat daca exista sau nu)

De exemplu in Craiova o astfel de firma are echipati bodyguarzii aia, astfel incat poti sa juri ca sunt scutieri, au casti, scuturi, etc, iar in anexa 3 la litera B.- Echipamentul de protectie: nu exista nicaieri astfel de articole ( sunt mentionate doar: combinezon, salopete; cizme de cauciuc).

Link to comment

@Catalin

Acest lucru s-a intamplat si in anul 2004, cu un singur model/culoare la uniforma agentilor d epaza, dar ulterior la contestarea actului normativ, s-astabilit ca fiecare societate d epaza si protectie sa-si aleaga modelul/culoarea conform Regulamentului Propriu, aprobat la licentiere de DOP.

Vedeti ca totusi prin noul act normativ se incearca sa se limiteze...

Cu stima,

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.