Jump to content
POLITISTI.ro

Proiectele POSDRU


Bibicul

Recommended Posts

Va salut cu respect !

Aveti idee sau ma puteti indruma unde pot afla ce activitati sunt compatibile cu profesia de politist.

De ex. apicultura

Va multumesc anticipat.

Link to comment

E cam neclara treaba, cu toate ca unii se bat ca pumnul in piept ca se poate, altii ca nu se poate !

Am citit de curand punctul de vedere al ANI, din Ianuarie 2015 :

 

Adresa MAI catre ANI :

 

In interesul solutionarii cererilor functionarilor publici cu statut special, prin care acestia solicita acordul institutiei noastre, pentru exercitarea de functii in alte domeniide activitate din sectorul privat care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu fisa postului, va rugam sa ne comunicati cu celeritate punctul dvs. de vedere cu privire la legalitatea desfasurarii acestor activitati .

In acest sens va prezentam punctul de vedere al institutiei noastre:

 

Prin art. 40, pct 3 din Lg 284/2010, Lg. 161/2003:

 3. La art. 96, alin. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii cu statut special pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice. Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii cu statut special pot exercita functii sau activitati in sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public, potrivit fisei postului.    

          

........................

 

Raspuns ANI catre MAI :

 

 

1. Situatia de fapt de analizata: daca exercitarea simultana a functiei publice, de catre functionarii publici cu statut special, si a unor functii in alte domeniide activitate din sectorul privat, precum si desfasurarea unor activitati de comert, ori participarea la administrarea sau conducerea unor societati comerciale, sunt de natura sa genereze situatii de incompatibilitate.

 

2. Dispozitii legale aplicabile

    In conformitate cu prevederile L. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitailor publice, a functionarilor publici si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei:

   

Art. 94, alin. 1: Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica

                      (2). Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati renumerate sau nerenumerate dupa cum urmeaza:

                        a. in cadrul autoritatilor sau institutiilorpublice

                        b. in cadrul cabinetului demnitarului cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat in conditiile legii

                        c. in cadrul regiilor autonome, al societatiilor comerciale ori in alte unitati cu cu scop lucrativ din sectorul public

                        d. in calitate de membru al unui grup de interes economic.

                   (2.1) Nu se afla in situatie de incompatibilitate in sensul alin (2). lit. a) si c) functionarul public care:

                        a. este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa reprezinte interesele statului in legatura cu activitatile desfasurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majorat de stat in conditiile legii

                        b. este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temei legal

                        c. exercita cu mandat de reprezentare pe baza consemnarii de catre o autoritate sau institutie publica in conditiile exprese ale legii

                   (2.2) Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. 2 functionarul public care este desemnat prin act administarativ pentru a face parte din echipa de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturile externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile cu exceptia functionarilor publici care exercita atributii ca auditor sau atributii de control asupra activitatii derulate in acdrul acesteia si a functionarilor publici care fac parte din echipa de proiect dar pentru care activitatea desfasurata in cadrul respectivei echipe genereaza o situatie de conflict de interes cu functia publica ocupata.

                    (3). Functionarii publici care in exercitarea functiei publice au desfasurat activitati de monitorizaare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ de natura celor prevazute la alin 2 lit. c nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici

                    (4). Functionarii publici nu pot fi mandatariai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica exercitata 

                    (5). Insituatia prevazuta la alin. 2 lit. b la incheierea mandatului demnitarului, functionarul public este reincadrat in functia detinuta sau similara

 

Art. 96, alin. 1 Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii cu statut special pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice. Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii cu statut special pot exercita functii sau activitati in sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public, potrivit fisei postului.

                    (2). In situatia functionarilor publici care desfasoara activitati prevazute la alin. 1 documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia publica la care acestia nunt numiti.

 

 

In conformitate cu prevederile Lg 360/2002 :

 

Art. 45, alin 1.Politistului ii este interzis :

                 

                  a .............  f

                 g)  sa efectuieze direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale, cu exceptia calitatii de actionar .

 

Din cele expuse de dumneavoastra (MAI) si din interpretarea sistematica a prevederilor legale incidente opinam ca, exercitarea simultana a functiei publice, de catre functionarii publici cu statut special si a unor functii in alte domenii de activitate din sectorul privat, genereaza o situatie de incompatibilitate in sensul Lg. 161/2003

 

In ceea ce priveste interdictiile prevazute de art. 45 din Lg. 360/2002 urmeaza ca asupra acestora sa se pronunte conducerea institutiei fata de care functionarul se afla in raporturi de subordonare. 

 

     

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.