Jump to content
POLITISTI.ro

Înmatricularea temporară a unui vehicul destinat exportului


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

Înmatricularea pentru export
Înmatricularea temporară a unui vehicul destinat exportului

Înmatricularea temporară pentru export se realizează pentru o perioadă de maximum 30 de zile, dar care nu poate depaşi termenul de valabilitate a asigurării internaţionale - carte verde.

Pentru vehiculele aflate în regim vamal de admitere temporară, perioada de înmatriculare temporară nu poate depaşi sfârşitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârşitul anului urmator, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Perioada de înmatriculare temporară nu poate depaşi termenul limită acordat de autoritatea vamală sau durata dreptului de şedere de care beneficiază cetăţenii străini.

Pentru autovehiculele şi remorcile care se introduc în România printr-o operaţiune de leasing extern sau care sunt de provenienţă straină şi comercializate în România în sistem leasing, durata de înmatriculare temporară nu poate depăşi valabilitatea contractului de leasing şi termenul limită stabilit pentru importul temporar. 

Documente necesare pentru înmatriculare temporară:

 • cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
 • fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
 • asigurare internaţională tip carte verde, original şi copie.

În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.

În cazul absenţei documentelor de înmatriculare eliberate de alt stat, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România.

În lipsa plăcuței/plăcuțelor cu numărul de înmatriculare se reţine o declaraţie olografă din care să rezulte motivul absenţei acestora.

 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare;
 • dovada de plată a timbrului de mediu sau adeverinţă eliberată de A.N.A.F. care evidenţiază că proprietarului nu i s-a restituit cuantumul sau valoarea reziduală a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule. 
Edited by Marius
Actualizare
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.