Jump to content
POLITISTI.ro

Eliberarea unui pasaport - acte necesare, noutati legislative


Recommended Posts

Cetatenii romani care îndeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 248 / 2005 au garantat dreptul la libera circulatie si, în mod corespunzator, au dreptul la eliberarea, detinerea si folosirea unui pasaport in conditiile legii. Pasaportul face dovada identitatii si cetateniei titularului si ii da dreptul de a iesi si de a intra in tara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului international de calatori. In strainatate, pasaportul da dreptul titularului la asistenta si protectie din partea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale Romaniei. Pasaportul este proprietatea statului roman. Tipurile de pasapoarte eliberate cetatenilor romani in conditiile legii sunt: diplomatic, de serviciu si simplu.

Pasapoartele simple se elibereaza de Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, cetatenilor români care nu se afla în una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori în strainatate. Pasapoartele simple se pastreaza de catre titulari, care au obligatia de a nu le înstraina, cu exceptia situatiilor în care documentele se retin de autoritatile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare straine, în vederea aplicarii vizei. Pasapoartele simple ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se pastreaza de catre parintii acestora, reprezentantii legali sau, dupa caz, de catre însotitori, atunci când minorii se deplaseaza în strainatate împreuna cu alte persoane, în conditiile prezentei legi.

Pasapoartele simple pot fi retinute numai de catre organele de politie, autoritatile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din strainatate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, precum si cele pentru evidenta persoanelor, doar în cazul în care situatia o impune, pentru exercitarea atributiilor specifice prevazute de lege. În aceste situatii autoritatile care retin pasapoartele au obligatia sa elibereze titularului o dovada care sa ateste faptul ca pasaportul a fost retinut, precum si motivele care au stat la baza acestei masuri.

Valabilitatea pasapoartelor simple este de:

 • 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;
 • 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 14 si 25 de ani;
 • 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani

  Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti, în tara, la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, în a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar în strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României. Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata în tara de notarul public, iar în strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României. Termenul pentru eliberarea pasapoartelor simple este de 20 zile lucratoare. Termenul de solutionare a cererilor de eliberare a pasapoartelor cu plata tarifului suplimentar de 100 lei (RON) este de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii. Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple in regim de urgenta se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple. In cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României in strainatate, termenul de eliberare a pasapoartelor este de 90 zile calendaristice de la data depunerii cererii.


  Documentele necesare pentru:

  Eliberarea sau preschimbarea pasaportului simplu
  • cererea tip;
  • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
  • dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
  • 32 lei RON (315.000 lei ROL) - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC sau Trezorerie);
  • 64,20 lei RON (642.000 lei ROL) - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC sau sucursalele BCR);
  • pasaportul anterior, daca este cazul.

   Depunerea cererii de eliberare a unui nou pasaport de catre mandatar

   Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

   In acest caz, cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:
   • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate al titularului, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
   • dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
   • 32 lei RON (315.000 lei ROL) - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC sau Trezorerie);
   • 64,20 lei RON (642.000 lei ROL) - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC sau sucursalele BCR);
   • pasaportul anterior, daca este cazul;
   • procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
   • 2 foto color (dimensiune 3,5 X 4,5 cm) ale titularului. In cazul procurilor autentificate in strainatate, una dintre fotografii va fi aplicata pe procura sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmata de functionarul consular, prin semnatura si stampila;
   • actul de identitate, aflat in termen de valabilitate, al mandatarului, original si copie xerox.

    In situatia depunerii cererilor prin procura speciala autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, copiile documentelor mentionate, respectiv actul de identitate si pasaportul titularului, se certifica de catre functionarul consular, nefiind in acest caz necesara prezentarea lor in original.

    Eliberarea pasaportului in caz de furt, pierdere, deteriorare sau distrugere
    • cerere model
    • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii buletinului de identitate sau cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
    • dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
    • 32 lei RON (315.000 lei ROL) - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC sau Trezorerie);
    • 64,20 lei RON (642.000 lei ROL) - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC sau sucursalele BCR);

     PIERDEREA pasaportului se declara de titular la cea mai apropiata unitate de politie sau la autoritatea care l-a eliberat, cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pasaport, situatie in care titularului va declara pe propria raspundere imprejurarile producerii evenimentului. In cazul declararii FURTULUI pasaportului simplu, este necesara prezentarea dovezii eliberate de organele de politie. In cazul declararii FURTULUI pasaportului simplu in strainatate, adeverinta va fi insotita si de o traducere a acesteia, efectuata de un traducator autorizat. In cazul DISTRUGERII pasaportului simplu, se va prezenta pasaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu conditia ca acestea sa cuprinda elemente care sa faca posibila identificarea documentului.

     Minorii cu varsta de peste 14 ani

     Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:
     • cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentarii cartii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
     • dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
     • 32 lei RON (315.000 lei ROL) - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC sau Trezorerie);
     • 64,20 lei RON (642.000 lei ROL) - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC sau sucursalele BCR);
     • pasaportul anterior, daca este cazul;
     • declaratia ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal, care sa ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu pentru minor;
     • certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox, in cazul in care se prezinta doar declaratia unuia dintre parinti.

     Declaratiile privind acordul cu privire la eliberarea pasaportului simplu pentru minor pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox. Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, precum si in fata autoritatilor straine, acestea din urma trebuind sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961. In cazul declaratiilor autentificate de autoritatile straine, care indeplinesc conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau au aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atat originalul, cat si o traducere legalizata.

     Minorii cu varsta de pana la 14 ani

     Includerea in pasaportului parintilor si eliberarea pasaportului simplu pentru minorii care n-au implinit varsta de 14 ani nu necesita prezenta copilului la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple. Mai mult, includerea minorilor in pasapoartele parintilor odata cu emiterea pasapoartelor acestora, este scutita de plata taxelor consulare. In cazul includerii ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor, taxele sunt urmatoarele: - 3 RON - taxa consulara - pentru titularul pasaportului - 3 RON- includerea - pentru fiecare minor ce urmeaza a fi inclus. Cererile pentru includerea (cerere model nr. 4) in pasapoartele ambilor parinti sau in pasaportul unuia dintre acestia trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente: certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox; declaratia celuilalt parinte prin care isi exprima acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox; actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Declaratiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox. Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, precum si in fata autoritatilor straine. La depunerea cererii vor fi prezentate, pe langa documentele necesare, si 2 fotografii color identice, cu dimensiunile 35 x 45 mm pentru pasaport individual si cu dimensiunile 25 x 35 mm pentru includerea in pasaportul unuia dintre parinti. Confirmarea fotografiei reprezentandu-l pe minor se face de catre parinti in fata functionarului care primeste cererea la Serviciul Public Comunitar pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple al localitatii de domiciliu. Cererile pentru includerea minorului ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor se depun personal de catre acestia numai la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple al judetului de domiciliu.

     Cererile care privesc INCLUDEREA in pasapoartele ambilor parinti sau in pasaportul unuia dintre acestia

     vor fi insotite de urmatoarele documente:

     [*]certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;

     [*]declaratia celuilalt parinte prin care isi exprima acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox;

     [*]actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;

     In cazul includerii ulterior eliberarii ulterior eliberarii pasapoartelor parintilor, taxele sunt urmatoarele:

     • 3 lei RON (30.000 lei ROL) - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC sau Trezorerie);

     • 3 lei RON (30.000 lei ROL) - includerea;

     Declaratiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezinta si actele de identitate valabile ale parintilor, in original si copie xerox. Declaratiile pot fi autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, precum si in fata autoritatilor straine, acestea din urma trebuind sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961.

     Cererile care privesc ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU pentru minorul care nu a implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre ambii parinti, de parintele supravietuitor, de parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, de reprezentantul legal. Cererile pot fi formulate doar de catre unul dintre parinti atunci cand este imputernicit de catre celalalt parinte prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori cand exista acordul scris al acestuia, autentificat in aceleasi conditii. Atunci cand, din motive obiective, nici unul dintre parinti nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevazute mai sus, pot fi formulate de o persoana imputernicita de catre parinti prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

     Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente

     [*]certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;

     [*]dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:

     [*]32 lei RON (315.000 lei ROL) - taxa consulara (se poate achita la agentiile CEC sau Trezorerie);

     [*]64,20 lei RON (642.000 lei ROL) - costul pasaportului (se poate achita la agentiile CEC sau sucursalele BCR);

     [*]pasaportul anterior, daca este cazul;

     [*]actele de identitate ale parintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;

     Eliberarea dovezilor privind dreptul de folosire a pasaportului:

     [*]cererea formulata in scris de solicitant, care trebuie sa cuprinda: nume, prenume, data si locul nasterii, domiciliul stabil, seria si numarul pasaportului si motivul pentru care solicita adeverinta;

     [*]copii ale pasaportului si actului de identitate;

     [*]chitanta prin care face dovada achitarii taxei consulare in valoare de 22 RON;

     NOTĂ- Taxele afișate este posibil să fi suferit modificări.

     Noutăți legislative

     Conform U.E. până pe 26.06.2013 statele membre trebuie să își armonizeze legislația națională privind elementele de securitate și biometrice, în acest sens autoritățile române elaborând un proiect legislativ pentru modificarea Legii 248/2005. Ca noutăți se pot distinge câteva modificări importante :

     [*]copiii cu vârste mai mici de 12 ani nu vor mai fi amprentați (față de vârsta de 6 ani în prezent)

     [*]scurtarea valabilității pașapoartelor eliberate minorilor cu vârsta de peste 6 ani

     [*]pașaportul pirdut și recuperat va putea fi folosit

     [*]

     posibilitatea sesizării celui mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, dacă titularul constată că datele înscrise în document sunt incomplete sau inexacte, în prezent fiind necesară sesizarea organului emitent

 • Upvote 3
Link to comment

Dane fara suparare dar ce ai postat tu contine date eronate ....Legea 248/2005 s-a modificat si din 2009 pasapoartele sunt de 2 feluri...temporare si electronice.....difera pretul..perioada de valabilitate si perioada de eliberare.....

paşapoarte simple electronice=244,00 lei* (costul paşaportului) + 32,00 lei* (taxă consulară);

- paşapoarte simple temporare = 84,00 lei* (costul paşaportului) + 32,00 lei* (taxă consulară) + 100* lei (tarif suplimentar).

Paşaportul simplu electronic se eliberează conform legii în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare (în prezent termenul este redus la 14 zile calendaristice). Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 12 luni şi se eliberează conform legii în termen de cel mult 3 zile lucrătoare (în prezent termenul este redus la 2 ore), în următoarele situaţii:

 1. pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
 2. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state în care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 3. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar filele au fost epuizate;
 4. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească urgent în străinătate;
 5. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii, concursuri oficiale, pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pt.obţinerea acordului celuilalt părinte;

Pentru eliberarea pasaportului simplu temporar in oricare din situatiile mentionate mai sus se percepe tariful suplimentar de 100 lei prevazut de Legea nr.248/2005.

CERERILE DE ELIBERARE A PASAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE SI A PASAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE SE DEPUN SI SE TIPARESC AUTOMAT IN MOMENTUL DEPUNERII DOCUMENTELOR LA GHISEU

includerea minorului in pasaportul parintilor nu se mai face de vre-o 3 ani

Edited by domnisoara
 • Upvote 2
Link to comment
 • Moderator

De asta ne stângem pe aici, să învățăm unii de la alții, să ne completăm, corectăm și astfel să încercăm să fim la curent cu ultimele noutăți, pentru că nimeni nu le știe pe toate. Eu prefer să fiu corectat sau completat de unul de-al meu, decât să greșesc în fața unui străin. Așa că nu ezitați să împărtășiți cunoștiințele voastre, din domeniile în care v-ați specializat sau le stăpâniți, cu colegii voștri, pentru că vom avea de câștigat cu toții.

 • Upvote 1
Link to comment

nu vreau sa supar pe nimeni cu nimic...dar stiu cum este acolo in perioada asta sunt cozi interminabile nervi si stres de amandoua partile....e pacat sa stai la coada si cand ajungi acolo sa te intorci ca nu ai actele complete ...e un domeniupe care il stapanesc destul de bine zic eu asa ca daca aveti intrebari sau nelamuriri nu ezitati sa ma intrebati...incerc sa va ajut atat cat pot

Link to comment
 • 3 months later...

Citez din ce a scris Dan"Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata în tara de notarul public, iar în strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României"

Din informatiile care le am eu,si in urma unui telefon dat la Sectia Pasapoarte :blink: mi sa spus ca nu se mai accepta procura(in tara sau la ambasada) pentru eliberarea unui pasaport,persoanelor cu domiciliul in strainatate.

As dori sa verific autenticitatea informatiei

Multumesc!

Edited by Laura6
Link to comment
 • 8 months later...
 • Moderator

Legea nr. 175/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 343/2013 şi a intrat în vigoare pe 10 august 2013.

 

Conform modificărilor aduse de Lega nr. 175/2013 Vârsta de amprentare a fost schimbată în cazul eliberării paşapoartelor pentru minori, aceasta se va face de-acum de la 12 ani. Îniţial vârsta de la care se făcea amprentarea era de şase ani.

 

Valabilitatea paşapoartelor pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani va fi de trei ani, iar valabilitatea paşapoartelor pentru copiii cu vârsta de peste 12 ani va fi de cinci ani, iar preţurile paşapoartelor electronice simple (pentru copii) vor fi:

 • 244 de lei – pentru cei care n-au împlinit 12 ani;
 • 270 de lei – pentru cei cu vârsta de peste 12 ani.

La aceste preţuri se adaugă şi taxa consulară de 32 de lei.

Link to comment

Direcția Generală de Pașapoarte - Comunicat

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că prin Legea nr. 175 din 6 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 343 din 11 iunie 2013, a fost stabilit cadrul necesar aplicării la nivel naţional a prevederilor art. 1 pct. 2a) lit. a) din Regulamentului (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, adoptat la data de 28 mai 2009, de modificare a Regulamentului CE nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, în sensul modificării vârstei limită de la 6 ani la 12 ani prevăzută pentru minorii exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale.

În acest sens, începând cu data de 12 august 2013, minorii care nu au împlinit vârsta de 12 ani sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale.

Totodată, prin Legea nr. 175 din 6 iunie 2013 se realizează o corelare a vârstei limită de 12 ani prevăzută pentru minorii exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale cu valabilitatea paşaportului simplu electronic, context în care, valabilitatea paşaportului simplu electronic urmează a fi de:
- 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani;
- 5 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani.
În privinţa cuantumului taxelor pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, precizăm faptul că acestea sunt de:
- 270 lei (inclusiv TVA) pentru paşapoartele simple electronice care au valabilitatea de 5 ani;
- 244 lei (inclusiv TVA) pentru paşapoartele simple electronice care au valabilitatea de 3 ani.

Menţionăm faptul că, pentru toate situaţiile în care la data plăţii contravalorii paşapoartelor simple electronice solicitantul se încadra la condiţiile de eliberare a unui paşaport electronic cu valabilitate 5 ani, plătind astfel suma de 270,00 lei, iar ulterior după data de 12.08.2013 (inclusiv), la data depunerii cererii, se încadrează la condiţiile pentru eliberarea unui paşaport electronic cu valabilitate 3 ani, Compania Naţională „Imprimeria Naţională”-S.A. va proceda la restituirea diferenţei de 26,00 lei.
Restituirea diferenţei se va efectua, pe baza următoarelor documente depuse/transmise prin poştă către C.N.”Imprimeria Naţională” din Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr.244D, sector 6, după cum urmează:
1. cerere depusă de părintele copilului minor, cu specificarea datelor de identificare şi a datelor referitoare la modificarea de restituire a diferenţei de 26,00 lei( cont IBAN, banca titularului de cont);
2. copie act de identitate părinte;
3. copie paşaport electronic copil minor.

Modalitatea de restituire a diferenţei de 26 lei se va aduce la cunoştinţa cetăţeanului, prin înscrisuri vizibile afişate la ghişeele/punctele de lucru din cadrul Serviciilor Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple judeţene.

De asemenea, precizăm că şi după data de 12.08.2013 preţurile vor fi diferenţiate, la momentul încasării, în funcţie de vârstă. În cazul în care încadrarea persoanei se face la o altă categorie de vârstă la data depunerii cererii de eliberare a paşaportului faţă de data achitării taxei, nu se va percepe diferenţa de preţ.

Direcția Generală de Pașapoarte

Link to comment
 • 2 months later...

Buna seara! O sa plec in cateva zile in luna de miere in Punta Cana, Republica Dominicana. Eu si sotul ne-am schimbat pasapartele si ne-am facut acum o saptamana pasapoarte valabile 1 an de zile (temporare). Daca pe site-ul MAE scrie clar faptul ca:

 

"Pentru a se evita refuzul intrării în Republica Dominicană, se recomandă cetăţenilor români următoarele:

 • să deţină un paşaport cu valabilitate minimă de  6 luni de la data ieşirii de pe teritoriul caraibian;"

credeti ca vom avea vreo problema la plecare, la aeroport sau la destinatie? Escala este in Paris si apoi zbor direct.

Puteti sa imi spuneti, va rog, daca e posibil sa avem vreo surpriza neplacuta din cauza ca nu avem un pasaport electronic? Pasapoartele actuale sunt valabile pana in noiembrie anul 2014.

 

Va multumesc!

Link to comment
 • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.