Jump to content
POLITISTI.ro

Săptămâna Naţională a Voluntariatului - Agenţia Naţională Antidrog


NewsBot

Recommended Posts

logo_ANA.jpg

Pentru a marca Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Agenţia Naţională Antidrog organizează în perioada 14-20 mai 2012 activităţi care urmăresc mobilizarea sincronizată a voluntarilor antidrog şi organizaţiilor partenere din mediul guvernamental şi non-guvernamental, prin acţiuni preventive în comunitate. La nivel teritorial, acţiunile vor fi coordonate la nivelul Centrelor Regionale de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CRPECA).

Voluntariatul, ca activitate desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, reprezintă o formă de participare civică şi este modalitatea prin care se facilitează implicarea formalizată în viaţa socială. Activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi interculturale. Fiecare acţiune responsabilă şi în acord cu obiectivele instituţionale a voluntarilor antidrog conferă substanţă contribuţiei generale a societăţii civile la implementarea politicilor din domeniul drogurilor, dezvoltarea unor abordări inovatoare bazate pe o imagine realistă a nevoilor concrete de la nivelul comunităţii. De asemenea, acţiunile voluntarilor antidrog contribuie la continuitatea activităţilor iniţiate de sectorul guvernamental în domeniul prevenirii consumului de droguri în comunitate, tratamentului dependenţei şi reabilitării consumatorilor de droguri.

La nivel european, activitatea de voluntariat în domeniul drogurilor este reglementată de prevederile Cartei privind rolul Societăţii Civile în Politicile în domeniul Drogurilor în Uniunea Europeană şi recomandarea Parlamentului European cu privire la o implicare mai activă a societăţii civile, ONG-urilor şi sectorului voluntar în soluţionarea problemelor cauzate de droguri. Acestor prevederi li se adaugă obiectivele cuprinse în Strategia Naţională Antidrog 2005-2012, Legea voluntariatului nr. 195/2001 modificată şi reglementările interne ale Agenţiei Naţionale Antidrog. Metodologia de lucru cu voluntarii, elaborată în cadrul ANA, oferă cadrul organizat şi standardizat de lucru cu această categorie de persoane, prezentând în detaliu procedura de dobândire a calităţii de voluntar antidrog, precum şi modalităţile de formare iniţială şi continuă a voluntarilor antidrog. În baza acestui document şi în continuarea activităţilor preconizate pentru Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Agenţia Naţională Antidrog organizează sesiuni de formare specifică a voluntarilor antidrog înregistraţi în evidenţele instituţiei în cadrul cărora se vor oferi informaţii despre voluntariatul antidrog, tipurile de activităţi în care se pot implica voluntarii, idei de programe de voluntariat, modalităţile de recrutare şi formare voluntari, managementul voluntarilor, designul şi evaluarea programelor de voluntariat, exemple de bune practici în ceea ce priveşte contribuţia voluntarilor la campaniile de prevenire a consumului de droguri derulate de ANA până în prezent, precum şi o formare iniţială în domeniul drogurilor.

Să fii voluntar antidrog înseamnă să câştigi experienţă profesională, să utilizezi cunoştinţe sau abilităţi pe care nu le foloseşti în alt mediu profesional, să faci parte dintr-o organizaţie cu rol de coordonare în domeniul drogurilor, să înveţi lucruri noi şi să îţi formezi deprinderi utile, să îţi faci noi prieteni şi cunoştinţe, să întâlneşti persoane importante din comunitate, reprezentanţi instituţionali, alţi voluntari, să fii implicat în mod responsabil în activităţi de prevenire a consumului de droguri şi să faci parte dintr-o echipă tânără şi dinamică. A fi voluntar antidrog înseamnă în primul rând a înţelege problemele actuale ale comunităţii în care trăieşti. De aceea, Agenţia Naţională Antidrog te invită să te alături celor peste 5000 de voluntari antidrog de la nivel naţional şi să contribui la reducerea fenomenului drogurilor din România. Pentru a deveni voluntar antidrog nu trebuie decât să te adresezi Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) din judeţul/sectorul tău. Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
  • Moderator

Câtă pălăvrăgeală, lipsită complet de substanță. Unii de pe la agenția asta se plictisesc și au mult timp liber.

Spune-i frate omului concret, ce și cum te poate ajuta, dacă vrea să devină voluntar ...

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.