Jump to content
POLITISTI.ro

100 de ani de la promulgarea primei legi moderne


NewsBot

Recommended Posts

Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sărbătoreşte, anual, la data de 19 martie, Ziua Paşaportului Românesc.

În acest an, ziua de 19 martie reprezintă pentru poliţiştii de paşapoarte din întreaga ţară, un moment special, ocazionat de împlinirea a 100 de ani de la atestarea primei legi moderne în domeniu, Înaltul Decret regal No. 1.758, denumită "Lege asupra paspoartelor".

În cei 100 de ani de existenţă, paşaportul românesc a evoluat şi s-a modernizat pe măsura dezvoltării societăţii româneşti.

Avem un motiv de satisfacţie deplină, noi, poliţiştii de paşapoarte, de a spune cu mândrie, acum, la ceas aniversar, ,,Servim Patria!”.

* * *

Informaţii de back-ground:

Un moment de referinţă în evoluţia istorică a paşaportului românesc l-a constituit promulgarea, la 19 martie 1912, a primei legi moderne în domeniu, Înaltul Decret regal No. 1.758.

Astfel, prin “Legea asupra paspoartelor” statul român introducea primele principii procedurale generale în privinţa paşapoartelor şi a biletelor pentru trecerea frontierei, obligatorii pentru autorităţi şi cetăţeni.

„Liberate de ministerul de interne şi de prefecţii de judeţe, paspoartele” acelor vremuri aveau formatul „unei cărţi mici portative”, de dimensiunile 9 cm pe 13 cm şi erau „compuse din 20 de pagini numerotate”. Fiecare pagină avea un „fond încadrat, compus cu motive naţionale în culoarea liliacului deschis, făcând să iasă în aparenţă marca ţării şi având deasupra cuvântul „România” iar dedesubt cuvântul „Pasport”.

Fie că s-au numit salvconducte, scrisori adeveritoare, cărţi de pribegie, răvaşe, sineturi, teşcherele, foi de circulaţie, foi de călătorie, pasuri, pasuşuri sau paşapoarte, aceste documente de trecere a frontierei emise de autorităţile statale certificau, în esenţă, identitatea, cetăţenia şi calitatea posesorului lor.

Începând cu anul 1928, au fost introduse paşapoartele de protejat român, iar în legislaţia din anul 1938 s-a modificat statutul călătoriilor acestora, protejaţii români beneficiind numai de certificate de călătorie, doar în cazuri bine justificate.

Cronologic, istoria paşapoartelor continuă cu perioada celui de-al doilea război mondial, când, în scopul îndeplinirii unor misiuni în interesul sau în serviciul statului, în anul 1941, a fost introdusă categoria de paşapoarte de serviciu care se distingeau printr-o tehnică specială de prindere (lipire, broşare) a filelor de coperţi, care crea un efect de evantai.

Dacă în acele vremuri, autorităţile se confruntau cu documente de călătorie ,,plăsmuite, drese ori prefăcute”, transformările economice şi politice care s-au succedat cu rapiditate la nivel european au determinat şi o creştere a infracţionalităţii în acest domeniu.

Prevenirea falsificării paşapoartelor a determinat sporirea eforturilor comune fiind astfel adoptate măsuri la nivel european pentru creşterea gradului de siguranţă al documentului de călătorie. Astfel, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat „Regulamentul (CE) 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele de securitate şi datele biometrice în paşapoartele şi documentele de călătorie emise de satele membre”, act obligatoriu ce asigură implementarea unor măsuri unitare pe întreg teritoriul UE. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Uniunii Europene din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, România, ca stat membru, a introdus paşapoartele electronice. În evoluţia formei şi conţinutului său, odată cu inserarea unor elemente de identificare biometrică, se realizează o corelaţie fiabilă între deţinătorul legal al documentului şi documentul respectiv.

Direcţia Generală Paşapoarte

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.