Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

am si eu o intrebare:intru in contradictie cu vreun act normativ in vigoare daca fac asigurari de locuinte,etc, avand in vedere faptul ca sunt viitor politist, actual elev???

multumesc anticipat pentru raspunsuri

Edited by Catalin
Rolul titlului este acela de a identifica usor natura discutiei/problemei dupa citirea acestuia.
Link to comment

Faci o adresa ANI si un raport la SMRU.

Daca iti raspund ca aceasta activitate nu intra in conflict de interese cu calitatea ta de viitor politist poti sa faci, daca nu niste ,,domnii" te vor sicana.......

Link to comment

M-am mai interesat simona86 şi am aflat că nu există un nomenclator care să specifice clar ce activităţi au şi ce activităţi nu au voie să desfăşoare poliţiştii. Conform Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, este stipulat că citez

Incompatibilităţi privind funcţionarii publici

Art. 94. - (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.

(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

b ) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

(2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;

b ) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

(2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.

Art. 96. - (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.

(2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi.

Cel mai bun sfat, părerea mea, verifică-ţi fişa postului şi atât timp cât natura activităţii pe care doreşti să o desfăşori nu este în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public cu statut special nu ai de ce să îţi faci griji. Succes!

Edited by copman
Link to comment

mersi,copman. momentan fisa postului la mine nu exista! iar asta ca daca nu este înlegătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public cu statut special este interpretabil...unora li se poate parea ca este in legatura directa, altora nu...asa ca...traiasca parintii

Link to comment

Copman tocmai asta este capcana in care au cazut majoritatea politistilor din Politia Romana.

Te lasa sa desfasori alte activitati pentru ca donii sa poata sa iti taie toate sporurile ,dar nu iti spun prin LEGE care sunt aceste activitati.

,,Cele care nu intra in legatura directa sau indirecta"........vax albina.

Edited by Elvis
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.