Jump to content
POLITISTI.ro

Restituirea sumei plătite pentru asigurarea RCA EUROINS


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

După cum probabil toţi ştiţi, la data de 17.03.2023 Consiliul ASF a ridicat autorizația companiei Euroins, compania intrând, conform legii, în insolvență. 
Prin Sentința Civilă nr. 2920/09.06.2023, Tribunalul București a dispus intrarea în faliment a societății EUROINS SA în cadrul dosarului nr. 8813/3/2023, iar drept urmare contractele de asigurare RCA încheiate cu EUROINS SA încetează de drept la data de 08.09.2023. Astfel, începând cu următoarea zi după ziua încetării de drept este necesară încheierea unei noi poliţe de asigurare RCA, la un alt asigurător.

restituire-suma.png

Restituirea sumei plătite pentru asigurarea RCA EUROINS

Pentru a recupera suma de bani (sau o parte din ea) plătită pentru RCA la Euroins, trebuie în primul rând denunţată poliţa de asigurare RCA înaintea datei de încetare de drept a acesteia (08.09.2023), iar ulterior se formulează o cerere către Fondul de Garantare a Asiguraților prin care se solicită restituirea primei, pentru perioada în care riscul este neacoperit de poliţa emisă de Euroins;

Etapele ce trebuie parcurse pentru denunțarea polițelor RCA şi recuperarea banilor:

 1. Se trimite o notificare de reziliere la Euroins SA pe adresa de e-mail dedicată: reziliere@euroins.ro. Email-ul prin care se solicită rezilierea contractului de asigurare RCA trebuie să conţină obligatoriu seria şi numărul poliţei RCA, o copie CI/BI a asiguratului persoană fizică sau împuternicire în cazul asiguraților persoane juridice. Mai jos, găsiţi un model de cerere pt. denunţare poliţă RCA Euroins.
 2. Se transmite la Fondul de Garantare a Asiguraţilor - FGA, o cerere de restituire, completând online formularul dedicat de pe site-ul FGA: Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă RCAwww.fgaromania.ro. Solicitarea respectivă trebuie să fie însoţită de următoarele documente: 
  • Copie act identitate;
  • Copie poliță de asigurare;
  • Împuternicire / Procură, dacă este cazul; 
  • Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

Fondul de Garantare a Asiguraţilor - FGA înregistrează cererile de plată şi le analizează în ordinea primirii şi înregistrării.

Model de cerere pentru denunţare poliţă RCA Euroins

"Subsemnatul ..., CNP ..., domiciliat în ..., asigurat prin poliţa seria ..., nr. ..., cu valabilitate de la ..., până la ..., emisă de EUROINS SA, pentru care am achitat prima de asigurare în valoare de ... RON, denunţ contractul de asigurare încheiat cu societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA și vă rog sa anulați polița RCA seria ..., nr. ... cu valabilitate de la ..., până la ..., eliberată pentru autoturismul cu nr. ... în vederea recuperării sumei aferente.
Ataşez prezentei copia CI şi copie RCA."

 • Like 1
 • Upvote 4
Link to comment
 • 4 weeks later...
 • Moderator

Valabilitatea polițelor emise de asigurătorii în faliment va fi prelungită cu 90 de zile, conform unui proiect de Ordonanţă pregătit de Ministerul Finanțelor. Viitorul act normativ are în vedere polițele RCA emise de Euroins, care, după decizia instanței din luna iunie, urmau să fie anulate în data de 8 septembrie. Pentru că foarte puțini șoferi cu polițe Euroins valabile au denunțat contractele de asigurare, autoritățile au decis prelungirea termenului de valabilitate cu 90 de zile. Astfel, dacă viitoarea OUG va intra în vigoare, polițele RCA emise de Euroins vor fi prelungite până la începutul lunii decembrie.
Puteţi descărca şi consulta proiectul de Ordonanţă aici: https://t.me/politisti/164

 • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.