Jump to content
POLITISTI.ro

Fost detinator locuinta pot beneficia de compensatie chirie?


Sam

Recommended Posts

In situatia in care am detinut in trecut o locuinta, (mai exact am fost co-proprietar prin mostenire al unei locuinte ce a fost instrainata/vanduta), iar in prezent nu mai detin locuinta si am fost mutat in interesul serviciului in localitatea unde imi desfasoar serviciu, am dreptul si pot beneficia de compensatia lunara pentru chirie? 
Multumesc pentru eventualele raspunsuri si clarificari.

Link to comment
  • Moderator

Extras din HG 284 din 2005 (actualizată în 2007)

Art. 2
Poliţistul numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea în care îşi are domiciliul beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie dacă indeplineste cumulativ urmatoarele cerinţe:
a) nu efectueaza naveta la şi de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;
b) poliţistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu detine locuinta proprietate personala în localitatea în care a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului;
c) unitatea de politie în care poliţistul este incadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spatiu de locuit corespunzător;
d) poliţistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu are atribuita, prin contract de închiriere, o locuinta din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului;
e) poliţistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decat cel prevăzut la lit. d), incheiat şi înregistrat la administratia financiară în condiţiile legii;
f) şi-a stabilit reşedinţa în localitatea în care a fost numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuinţei inchiriate potrivit lit. e).

Art. 3
(1) Poliţistul numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul beneficiaza de compensatie lunara pentru chirie dacă indeplineste cumulativ urmatoarele cerinţe:
a) poliţistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu detine locuinta proprietate personala în localitatea de domiciliu;
b) unitatea de politie în care politistul este incadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia şi, după caz, membrilor familiei sale spatiu de locuit corespunzător;
c) poliţistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia nu are atribuita, prin contract de închiriere, o locuinta din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
d) poliţistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decat cel prevăzut la lit. c), incheiat şi înregistrat la administratia financiară în condiţiile legii;
e) poliţistul şi-a stabilit reşedinţa sau domiciliul la adresa locuinţei inchiriate potrivit lit. d);
f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că politistul se afla într-un caz justificat de a beneficia de compensatie pentru chirie.
(2) Ancheta sociala prevăzută la alin. (1) lit. f) se efectueaza de către o comisie constituita prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are în vedere urmatoarele criterii:
a) poliţistul nu detine un spatiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu, în situaţia în care şi-a stabilit reşedinţa la adresa locuinţei inchiriate potrivit alin. (1) lit. d), ori nu detinea la adresa anterioara de domiciliu, în situaţia în care şi-a stabilit domiciliul la adresa locuinţei inchiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau
b) din motive neimputabile politistului, acesta se afla în imposibilitatea obiectiva de a mai locui la adresa de domiciliu; sau
c) domiciliul politistului este stabilit într-un spatiu de locuit corespunzător, care este ocupat de acesta în baza unui contract de închiriere.
(3) Rezultatul anchetei sociale se consemneaza într-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane.

Art. 31
(1) Nu se acordă compensatia lunara pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost incheiat cu copiii/parintii politistului ori ai sotiei/sotului acestuia/acesteia.
(2) În cazul contractelor de închiriere incheiate între politist ori sotia/sotul acestuia/acesteia şi persoane juridice care au în obiectul de activitate inchirierea de imobile nu subzista obligaţia înregistrării contractului la administratia financiară.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.