Jump to content
POLITISTI.ro

Durata imputernicire pe o functie de conducere


ebilan

Recommended Posts

Buna seara. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la o intrebare: pentru ce perioada poate fi ocupata prin imputernicire o functie de conducere (sef serviciu, sef birou), chiar de catre persoane diferite? Exista o limitare pentru durata imputernicirii pe functia in sine sau numai pentru perioada pentru care o persoana este imputernicita?

Va multumesc anticipat!

Link to comment
 • Moderator

Din câte stiu eu, sper să nu gresesc, aceeasi persoană poate fi împuternicită de două ori maxim. Asta înseamnă 6 luni plus încă 6 luni. În schimb în privinta postului respectiv nu stiu să existe vreun termen limită, adică dacă se schimbă persoana împuternicitului se poate merge asa în continuare.

Link to comment

Art. 92 Legea 188/1999

Art. 92

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentei legi.

(11) În mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcţionari publici sau, după caz, de funcţionari publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în condiţiile în care, din motive obiective, funcţia publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.

(2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(3) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă autoritatea sau instituţia publică a organizat concurs de recrutare sau promovare şi funcţia publică nu a fost ocupată, în condiţiile legii.

(4) Dacă funcţia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, până la data încetării suspendării din funcţia publică, a detaşării titularului funcţiei publice, până la radierea de drept a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. c) sau, după caz, în situaţia în care funcţionarul public de conducere exercită cu caracter temporar o altă funcţie publică de conducere vacantă sau temporar vacantă ori din categoria înalţilor funcţionari publici, până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii.

(5) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar este mai mare, funcţionarul public are dreptul la acest salariu.


 

 • Upvote 2
 • Downvote 2
Link to comment

Zic că mai repede se aplică asta:

OMAI nr. 298 din 23.12.2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 28/12/2011

SECŢIUNEA a 6-a

Împuternicirea pe funcţii de conducere

ARTICOLUL 19

Condiţiile împuternicirii

(1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, pe posturi vacante sau ai căror titulari nu sunt prezenţi în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă) ori ai căror titulari sunt împuterniciţi să îndeplinească atribuţiile altor funcţii prevăzute cu salariu de comandă.

(2) Poliţistul care urmează să fie împuternicit trebuie să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute în fişa postului şi să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

ARTICOLUL 20

Perioada de împuternicire

(1) Împuternicirea se poate face pe o perioadă de maximum 6 luni.

(2) Niciun poliţist nu poate fi împuternicit pe acelaşi post pe o perioadă care să depăşească termenul prevăzut la alin. (1).( abrogat rin O.M.A.I 163/2014)

(3) Prin excepţie, în situaţii extraordinare, împuternicirea poate fi prelungită cu maximum 6 luni peste perioada prevăzută la alin. (1), cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor.

 „(31) In situatia posturilor de conducere vacantate temporar din cauza lipsei din unitate a titularului postului, pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihna), ori a imputernicirii acestuia sa exercite atributiile altor functii de conducere, imputernicirea se poate dispune potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, pana la incetarea situatiei care a condus la vacantarea temporara a postului.” (același ordin)

(4) Perioada în care poliţistul este împuternicit pe o funcţie de conducere constituie vechime în funcţii de conducere.

ARTICOLUL 21

Procedura împuternicirii

(1) Împuternicirea se realizează, cu acordul poliţistului, la propunerea şefului nemijlocit care coordonează activitatea postului de conducere.

(2) Propunerea se materializează într-o notă de prezentare care trebuie să conţină cel puţin următoarele menţiuni:

a) existenţa postului de conducere vacant sau, după caz, situaţia imposibilităţii exercitării atribuţiilor postului de către titular în condiţiile prevăzute de prezentul ordin;

b) persoana propusă, funcţia deţinută şi unitatea din care face parte;

c) îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în fişa postului, precum şi menţiuni cu privire la existenţa/inexistenţa unei sancţiuni disciplinare;

d) acordul poliţistului;

e) motivarea propunerii;

f) perioada pentru care se propune împuternicirea.

(3) Nota se prezintă persoanei competente să aprobe împuternicirea, urmând ca aceasta să desemneze persoana propusă care urmează să fie împuternicită.( modificat prin același ordin )

 La articolul 21, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Nota se prezinta persoanei competente, potrivit normelor de gestiune a resurselor umane, sa aprobe imputernicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmeaza a fi imputernicita.”

(4) Pentru posturile de conducere aflate în subordinea nemijlocită a persoanei competente să aprobe împuternicirea, structura de resurse umane întocmeşte o notă de prezentare referitoare la existenţa postului de conducere vacant sau, după caz, a situaţiei privind imposibilitatea exercitării atribuţiilor postului de către titular, la necesitatea ocupării prin împuternicire a acesteia, precum şi la condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, urmând ca aceasta să desemneze persoana care urmează să fie împuternicită.

(5) Împuternicirea se aprobă prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului, sub semnătură.

ARTICOLUL 22

Prelungirea împuternicirii

(1) Prelungirea împuternicirii se face în condiţiile art. 20 alin. (3), după parcurgerea procedurii prevăzute la art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), d), e) şi f).

(2) Prelungirea împuternicirii se dispune prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului, sub semnătură.

ARTICOLUL 23

Încetarea împuternicirii

(1) Împuternicirea încetează la data expirării perioadei dispuse prin dispoziţia/ordinul emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Împuternicirea încetează înainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispoziţia/ordinul emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, în următoarele situaţii:

a) la ocuparea postului prin concurs/examen;

b) la propunerea justificată a persoanei prevăzute la art. 21 alin. (1), cu aprobarea persoanei competente;

c) la revenirea titularului postului;

d) la solicitarea scrisă a poliţistului împuternicit;

e) în alte situaţii temeinic justificate.

Acest ordin a fost modificat prin Ordinul MAI nr. 163/2014 - modificarea si completarea Ordinului MAI nr. 298/2011 - procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

Edited by iav
 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment

Da ai dreptate, dar în principiu este cam tot aia. nu mai sunt art.20 la 23 sunt art.10 și 11 din anexa 7, dar nu am găsit și perioada, sau nu am căutat bine.

§7. Procedura împuternicirii poliţistului

Articolul 10

(1) Împuternicirea se realizează la propunerea şefului nemijlocit care coordonează activitatea postului de conducere.

(2) Propunerea se materializează într-o notă de prezentare care trebuie să conţină cel puţin următoarele menţiuni:

a) existenţa postului de conducere vacant sau, după caz, temporar vacant;

b) persoana propusă, funcţia deţinută şi unitatea din care face parte;

c) îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în fişa postului, precum şi menţiuni cu privire la existenţa/ inexistenţa unei sancţiuni disciplinare sau la faptul că poliţistul nu se află în curs de cercetare disciplinară;

d) acordul scris al poliţistului;

e) motivarea propunerii;

f) perioada pentru care se propune împuternicirea.

(3) Nota se prezintă persoanei competente să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmează a fi împuternicită.

(4) Pentru posturile de conducere aflate în subordinea nemijlocită a persoanei competente să aprobe împuternicirea, structura de resurse umane prezintă, printr-o notă, fişa postului vacant/temporar vacant, urmând ca aceasta să dispună cu privire la împuternicirea unui poliţist.

Articolul 11

Prelungirea împuternicirii se realizează potrivit procedurii prevăzute la art. 10.

Link to comment
 • Active member

Mai pe scurt fara poliloghie: o imputernicire dureaza maxim 6 luni sau pana la terminarea situatiei ce a dus la vacantarea temporara a postului. Adica daca seful respectiv pleaca in concediu de crestere a copilului, medicale, etc poate sa fie imputernicita o persoana si 2 ani. Dupa expirarea perioadei de 6 luni i se poate prelungi imputernicirea cu inca 6 luni timp in care unitatea e obligata sa scoata la concurs postul.

Edited by Ben
Link to comment

Multumesc pentru raspunsuri.

Situatia e urmatoarea: Functia F - post vacantat in martie 2016 prin pensionare. 

Prima imputernicire in perioada aprilie 2016 - octombrie 2016, persoana A.

A doua imputernicire in perioada octombrie 2016 - aprilie 2076, persoana B.

Intrebarea este, persoana B mai poate fi imputernicita, sau faptul ca au fost deja doua imputerniciri pe functia F1, structura e obligata sa scoata postul la concurs?

Multumesc inca o data!

 

*octombrie 2016 - aprilie 2017, imi cer scuze!

Nu pot edita post-ul anterior.

Link to comment

Daca postul se scoate la concurs hortaraste ordonatorul de credite. Daca esti politist la un IPJ, inspectorul sef. Daca nu il scoate la concurs imputerniceste un alt politist. Este o poveste lunga cu aceste imputerniciri. Persona B mai poate fi imputernicita inca 6 luni. Sau cel putin asa este legal. Art. 27 din Statutul politistului lasa loc de foarte multe interpretari. Ti-am pus sus 188/1999 sa poti face o comparatie.

Subsecțiunea 6: Împuternicirea

Art. 27 indice 15

(1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor unei funcții de conducere, pe un post vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcție de conducere ori nu este prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepția perioadei concediului de odihnă.

(2) Poate fi împuternicit polițistul care îndeplinește condițiile de studii prevăzute în fișa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare.

(3) Pe perioada împuternicirii, polițistul beneficiază, după caz, și de drepturile care se cuvin polițistului detașat.

Art. 27....16

(1) Polițistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul polițistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului.

(2) În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situației care a condus la vacantarea temporară a postului.

 

Edited by Elvis
 • Upvote 1
Link to comment
 • Member

Si mai era prevazut, nu mai stiu daca in Statut sau OMAI 140/2016, ca tb organizat concursul in termen de un an de la vacantarea postului.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.