Jump to content
POLITISTI.ro

Poliţiei Române nu i se asigură carburanţii necesari


Catalin

Recommended Posts

  • Moderator

Ministerul de Interne a rămas fără carburanţi pentru vehicule, astfel că Guvernul a apelat zilele trecute la rezervele de stat.

Pentru a face posibilă folosirea în continuare a vehiculelor de către aceste instituţii, Guvernul a decis să scoată din rezervele de stat, în regim de urgenţă, zeci de tone de motorină, benzină şi, petrol pentru turboreactoare.

 

Guvernul îşi explică decizia de a apela la rezervele de stat prin faptul că în bugetul de stat nu sunt suficienţi bani pentru a acoperi integral cheltuielile pentru furnizarea de carburanţi şi justifică urgenţa prin faptul că, dacă nu sunt asiguraţi rapid carburanţii necesari, funcţionarea instituţiilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale va fi "grav perturbată", având în vedere lipsa acută a carburanţilor strict necesari.

 

Şi uite aşa a fost publicată în M.Of. nr. 453 din 20 iunie 2014 Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi.

O puteţi citi aici:

Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 

Având în vedere insuficienţa resurselor necesare finanţării integrale de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru furnizarea cantităţilor de carburanţi destinate funcţionării tehnicii din dotarea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi a Serviciului Român de Informaţii, concomitent cu necesitatea degrevării bugetului de stat cu cheltuielile tarifului de depozitare suportat de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pe măsura eliberării spaţiilor de depozitare ale unor operatori economici în care sunt păstrate stocuri ale rezervelor de stat,
ţinând seama de faptul că activităţile planificate şi desfăşurate sub egida Tratatului Atlanticului de Nord şi a Uniunii Europene necesită menţinerea în stare de operativitate a capabilităţilor militare şi a tehnicii din dotarea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţi naţionale, trebuie să se reglementeze alocarea de îndată, în natură, a resurselor materiale imperios necesare pentru desfăşurarea misiunilor specifice acordându-se, cu titlu gratuit, carburanţi existenţi în stocurile disponibile ale rezervelor de stat; intervenţia prezentei măsuri legislative este de natură să înlăture o serie de consecinţe negative în spectrul securităţii naţionale şi al strategiei fiscal-bugetare, iar această măsură poate veni imediat în sprijinul solicitării partenerilor strategici ai României de a spori gradual resursele financiare alocate pentru bugetul apărării începând cu anul 2014, astfel încât acesta să atingă nivelul de 2% din PIB, potrivit standardelor NATO.
Neadoptarea măsurii legislative propuse în regim de urgenţă va conduce la neîndeplinirea activităţilor specifice şi perturbarea gravă a funcţionării instituţiilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale, din cauza lipsei acute a carburanţilor strict necesari, iar efectele şi consecinţele negative produse constau în: imposibilitatea desfăşurării misiunilor de asigurare a securităţii protecţiei oficialilor români şi a demnitarilor străini pe timpul prezenţei lor în România aflaţi în sistem de protecţie; prelungirea perioadei pentru care se vor cheltui importante fonduri financiare cu tariful de depozitare în detrimentul economisirii şi/sau destinării lor judicioase pentru refacerea capacităţii proprii de depozitare a statului aflate într-o stare avansată de precaritate; blocarea şi apariţia dificultăţilor în îndeplinirea misiunilor de apărare şi intervenţie antiteroristă, transportului corespondenţei secrete şi oficiale cu asemenea caracter către autorităţile statului pe întreg teritoriul României, a pazei proprii şi a celorlalte misiuni de serviciu; amânarea, replanificarea şi chiar anularea unor angajamente asumate ce fac parte din contribuţia naţională la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară ori de poliţie aeriană,
toate aceste elemente vizând interesul general public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -
(1) Se aprobă scoaterea unor cantităţi de carburanţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, care se acordă, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii.
(2) Cantităţile de carburanţi se scot din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, aflate în unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, sau de la operatorii economici specializaţi care păstrează produsele rezerve de stat potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la valorile şi parametrii specificaţiilor tehnice ale produselor aflate pe stoc.
Art. 2. -
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune cantităţile de carburanţi, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prevederilor art. 1, prin contul "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare", pe baza avizelor de însoţire a mărfii, a proceselor-verbale de predare-preluare, semnate de reprezentanţii desemnaţi de părţi, şi a facturilor, documente în baza cărora se va face şi intrarea în patrimoniul instituţiilor beneficiare.
(2) Pe facturi se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor, ci numai contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor datorate şi suportate de instituţia beneficiară, potrivit regimului fiscal aplicabil în funcţie de destinaţia finală a cantităţilor de carburanţi.
(3) În situaţia în care cantităţile de carburanţi se solicită a se distribui prin operatori economici specializaţi care păstrează produsele rezerve de stat, cheltuielile de emitere a bonurilor/cardurilor de livrare, precum şi alte cheltuieli pentru punerea la dispoziţie la pompă se suportă de către instituţiile beneficiare.
(4) Pentru operaţiunea de livrare a carburanţilor la parametrii specificaţiilor tehnice în vigoare la pompă, în condiţiile prevăzute la alin. (3), Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul Român de Informaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi operatorii economici specializaţi care păstrează produsele rezerve de stat încheie în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă un protocol de colaborare.
Art. 3. -
(1) Prin derogare de la prevederile art. 1342 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a contravalorii totale sau parţiale a acestei taxe, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2014 inclusiv.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile de carburanţi prevăzute la art. 1, cu excepţia cantităţilor de carburanţi care se încadrează în prevederile art. 20660 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată a accizelor este până la data de 30 noiembrie 2014 inclusiv. Pentru livrările de carburanţi prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică prevederile art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Fondurile necesare pentru plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizei se asigură din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, pe anul 2014.
(4) La stabilirea fondurilor prevăzute la alin. (3) înscrise pe documentele justificative conform art. 2 alin. (2) se are în vedere regimul fiscal aplicabil în funcţie de destinaţia finală a cantităţilor, inclusiv drept combustibil maritim pentru nave militare.
Art. 4. -
Preluarea şi transportul cantităţilor de carburanţi aprobate a fi scoase de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se efectuează prin grija Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi a Serviciului Român de Informaţii.
Art. 5. -
Graficul de predare-preluare a produselor şi detaliile tehnice se stabilesc prin protocoale încheiate între părţi.


PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George Cristian Maior
Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
Lucian Silvan Pahonţu
Preşedintele Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
Dan Cornel Baranga
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 18 iunie 2014.
Nr. 39.

 

post-2-0-70065800-1403527740_thumb.png

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.