Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'timbru'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. Autoritatile fiscale au emis acum ceva timp un comunicat in atentia contribuabililor in ce priveste solicitarea/emiterea adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule sau a valorii reziduale a taxei. Incepand cu data de 01.01.2013, O.U.G. nr. 1/30.01.2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2) din lege, publicata in M.O. nr. 79/31.01.2012, si-a incetat aplicabilitatea. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile provenite de la autovehicule, obligatia de plata a taxei intervine si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii. In cazul in care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a Legii nr.9/2012, iar proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala pevazuta la art.7 alin.(1) din lege, organul fiscal competent elibereaza o adeverinta care evidentiaza aceasta situatie. Documentul se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate. IMPORTANT: Adeverinta se elibereaza de catre organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, insotita de urmatoarele documente: copia cartii de identitate a vehiculului copia certificatului de inmatriculare Prin organ fiscal competent se intelege: in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal Adeverinta nu se elibereaza: in cazul autovehiculelor care la momentul inmatricularii faceau parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite la plata acestor taxe in cazul autovehiculelor inmatriculate in perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2010, pentru care, la momentul inmatricularii, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule era zero Mai pe înțelesul tuturor, la orice transcriere a dreptului de proprietate al unui autoturism înmatriculat înainte de 01.01.2007, cu excepția cazurilor prevăzute mai sus, este necesară solicitarea unei adeverințe ”ANAF” din care să rezulte faptul dacă taxa de poluare/timbru, etc a fost sau nu restituită. Este obligatorie emiterea cererea și emiterea adeverinței ori de câte ori se efectuează trascrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului. În atache aveți un model de cerere. Dacă sunt nelămuriri nu ezitați să întrebați. Cerere ANAF comunicare nerecuperarea taxei de poluare.pdf
 2. Taxe judiciare de timbru pentru introducerea plangerilor contraventionale precum si obligatia platii unor cheltuieli de judecata in favoarea statului pentru petentii care primesc o solutie de respingere a acestor plangeri ori care isi retrag plangerea. CSM propune modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru: În esenţă, propunerile de modificare se referă la reevaluarea cuantumului taxelor judiciare de timbru, cuantum care, în prezent, se situează încă la nivelurile stabilite pentru anul 2007, instituirea obligaţiei plăţii unei cauţiuni atunci când se solicită suspendarea executării unui act administrativ – de genul actelor care sancţionează contravenţiile şi amenzile de orice fel – , instituirea unei taxe judiciare de timbru pentru introducerea unei plângeri contravenţionale, precum şi obligaţia plăţii unor cheltuieli de judecată în favoarea statului pentru petenţii care primesc o soluţie de respingere a acestor plângeri (care, statistic, sunt cele mai numeroase) ori care îşi retrag plângerea. Totodată, a fost reanalizată o mai veche propunere a CSM referitoare la oportunitatea instituirii unor cheltuieli de procedură datorate statului nu doar în materie contravenţională, ci, în general, în cauzele civile. De asemenea, prin această propunere se are în vedere ca aceste taxe judiciare să revină titularului de drept, adică în administrarea puterii judecătoreşti, asigurând astfel o finanţare adecvată a sistemului de justiţie. În acelaşi timp, până la materializarea acestor propuneri, o parte a cuantumului taxei judiciare de timbru se propune a fi trecută în bugetul ordonatorilor de credite – instanţele de judecată. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât va fi necesară finanţarea implementării codurilor de proceduri civilă şi penală şi a Codului penal. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei în legătură cu aceste propuneri, în vederea elaborării/declanşării unei iniţiative legislative în materie, având ca scop actualizarea şi racordarea normelor la realităţile şi necesităţile actului de justiţie.
 3. După cum știți atât persoanele fizice cât și cele juridice pot beneficia de scutiri, reduceri sau eșalonări ale taxei de timbru judiciar în instanță cu respectarea unor condiții. Sistemul de plată al taxei judiciare de timbru a fost modificat substanțial prin OUG nr. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 392, din 29 iunie 2013 și intrată în vigoare la data publicării iar unele taxe au fost mărite chiar și de zece ori. Cu toate acestea a fost menținută prevederea conform căreia toate persoanele fizice care nu pot face față cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obținerea unor consultații juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiție pot beneficia de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare de timbru prevăzute de lege. Ce persoane fizice pot beneficia de aceste prevederi ? persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii de acordare, se situează sub nivelul de 300 lei persoanele al căror venit mediu lunar pe membru de familie, în ultimele două luni formulării cererii de acordare, se situează sub nivelul de 600 lei, în acest caz sumele de bani constituie ajutor public judiciar și se avansează de către stat in proportie de 50% Cum trebuie să procedeze persoanele fizice pentru a beneficia de aceste scutiri sau reduceri ? Scutirile, reducerile, eșalonările sau amânările de la plata taxelor judiciare de timbru se acordă în baza unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar adresate instanței competente pentru solutionarea cauzei în care se solicită ajutorul. Potrivit dispozitiilor legale, în cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea în executare a unei hotărâri, cererea este de competenta instanței de executare. În cazul încuviințării cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul ori termenele de plată și cuantumul ratelor. Potrivit OUG nr. 80/2013, eșalonarea plății taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni și pentru maximum 12 termene. În cazul eșalonării sau amânării, instanța transmite hotărârea de încuviințare, care constituie titlu executoriu, organelor competente pentru urmărirea executarii obligației de plată ori, dupa caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părții din taxa datorată, la termenele stabilite. Totodată, dacă reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, instanța de judecată va obliga pe pârâtul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a acordat reducerea. Dispozitivul hotărârii constituie titlu executoriu. În ce condiții pot beneficia persoanele juridice de aceste facilități ? cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condițiile legii, indisponibilizate
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.