Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'prima inmatriculare'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Categories

 • Professional
 • Useful

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. Prima înmatriculare a unui vehicul în România Documentele necesare înmatriculării unui vehicul în România cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale; cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, original şi copie; actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie; dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi; copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia; dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia; dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii; începând cu data de 14 martie 2013, dovada de plată a timbrului de mediu pentru autovehicule; dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare; certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice. În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. În cazul absenţei documentelor de înmatriculare eliberate de alt stat, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România. În lipsa plăcuței/plăcuțelor cu numărul de înmatriculare se reţine o declaraţie olografă din care să rezulte motivul absenţei acestora. Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie. TAXE Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv – 60 de lei; autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 de lei. Taxele se achită la organul fiscal al administraţiei publice locale pe a cărui raza de competenţă teritorială se află domiciliul/sediul solicitantului. Contravaloarea eliberării Certificatului de înmatriculare – 37 de lei. Plata contravalorii documentului eliberat se poate face la unităţile CEC BANK şi BCR. Contravaloarea plăcuțelor cu numere de înmatriculare: plăcuță tip A – formă dreptunghiulară 20 de lei; plăcuță tip B – formă pătrată 23 de lei; plăcuță tip C – pentru motociclete – 17 lei. Pentru atribuirea unui număr preferenţial se achită suplimentar tariful de 45 de lei. Pentru păstrarea unui număr atribuit anterior se achită tariful de 30 de lei. Contravaloarea plăcuțelor cu numere de înmatriculare se achită la ghişeu. TERMEN Pentru eliberarea certificatului de înmatriculare/dovada înlocuitoare, cărţii de identitate a vehiculului, plăcuțelor cu numărul de înmatriculare şi a permisului de conducere/dovada înlocuitoare, termenul este de aproximativ 2 ore.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.