Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'preschimbare'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 14 results

 1. PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE STRĂIN CU DOCUMENT SIMILAR ROMÂNESC actualizat: 2022 1 - Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu documente similare românești, persoanele care au domiciliul sau reședința în România (cel puțin 185 de zile). Dovada domiciliului sau reședinței în România se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre sau regimul străinilor în România, după caz. În acest context, permisele de conducere naţionale străine se preschimbă cu respectarea prevederilor Ordinului MAI nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești. Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, competent (pe a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa), are obligația de a verifica pentru ce categorie continuă să fie valabil permisul de conducere național străin prezentat spre preschimbare. Verificarea se efectuează prin corespondenţă cu autoritatea străină emitentă, sau prin intermediul misiunii diplomatice a statului respectiv în România. 2 - Nu pot fi preschimbate cu documente similare românești, următoarele categorii de documente: permisele de conducere internaționale; permisele de conducere a căror valabilitate a expirat, cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre; permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat; permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător; permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență 195/2002, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din acelaşi act normativ. DOCUMENTE NECESARE Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor de pe raza județului unde are domiciliul sau reședința, următoarele documente: - permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin a cărui preschimbare se solicită, în original. - În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin.(1) lit.b) și c) din ordin (statele prevăzute în Anexele nr. 2 și nr. 3) se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau - documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autoritățile statelor membre UE. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia; - documentul de identitate al solicitantului / documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România (prevăzute la art. 1 alin. (6) din ordin); - cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 din ordin, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura; Cererea de preschimbare a permisului de conducere eliberat de autorităţile competente ale altui stat cu un document similar românesc poate fi descărcată de pe site-ul www.drpciv.ro; - În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată, din România, din care să rezulte că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare; - dovada achitării taxei prevăzute de lege (89 lei - poate fi achitat prin virament sau prin mijloace de plată on-line) aferente preschimbării permisului de conducere. CAZURI PARTICULARE: PERMISE EMISE DE REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD: Pentru preschimbarea permiselor de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la dosarul de preschimbare solicitantul trebuie să depună și documentul (“driving record”) care certifică valabilitatea, pe categorii, a permisului de conducere și conține informații privind starea dreptului de a conduce, precum și un cod de verificare “check code” cu ajutorul căruia Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor să poată verifica autenticitatea documentului. Acest cod este valabil 21 de zile și se poate folosi o singură dată. În cazul în care acesta nu mai poate fi folosit, deținătorul permisului de conducere va solicita generarea altui cod. Solicitantul obține aceste informații de pe platforma pusă la dispoziție de către autoritățile britanice în acest scop, accesând site-ul instituției Driving licence & Vehicle Registration la adresa: https://www.viewdrivingrecord.service.gov.uk/driving-record/licence-number PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE STATUL ISRAEL Potrivit comunicării Ambasadei Israel – Secţia Consulară, confirmarea autenticităţii şi valabilitatăţii, pe categorii, a permiselor de conducere israeliene se obţine numai de către cetăţenii în cauză direct de la Ministerul Transporturilor – Serviciul de înmatriculare din Israel. Acest document va fi depus la dosarul de preschimbare. PERMISE EMISE DE REPUBLICA AFRICA DE SUD Potrivit comunicării Ambasadei Africii de Sud la Bucureşti, confirmarea valabilitatăţii permiselor de conducere eliberate de autorităţile sud-africane se obţine numai de către cetăţenii în cauză, direct de la biroul regional al Departamentului de Drumuri şi Transporturi sud-african. PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE RPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ Potrivit comunicării Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucureşti, valabilitatea permiselor de conducere chinezeşti se confirmă prin traducere legalizată. Autenticitatea documentelor se confirmă legalizat de către Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare China şi apoi supralegalizat de către Ambasada României în China. PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE S.U.A şi CANADA Solicitantul trebuie să depună la dosarul de preschimbare și documentul eliberat de autoritatea americană/canadiană emitentă a permisului de conducere respectiv, de dată recentă, prin care se certifică autenticitatea şi valabilitatea acestuia, pe categorii şi nu este grevat de restricţii, însoţit de traducerea autorizată în limba română. Facem precizarea că acest document trebuie să îl solicite în nume personal, în calitate de titular al permisului de conducere, întrucât Ambasada S.U.A în România nu intermediază verificările de acest gen. PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE EMIRATELE ARABE UNITE Potrivit comunicării Ambasadei Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti, confirmarea valabilitatăţii permiselor de conducere eliberate de autorităţile din acest stat se obţine numai de către cetăţenii în cauză, prin intermediul instituției mai sus menționate. PERMISE EMISE DE REPUBLICA MOLDOVA Pentru urgentarea procedurii de verificare, deținătorul unui permis de conducere moldovenesc poate depune la dosarul de preschimbare şi adeverinţa eliberată de Ambasada Republicii Moldova in România, în original, prin care se certifică valabilitatea, pe categorii, a documentului respectiv. INFORMAȚII PRIVIND EMITEREA PERMISULUI DE CONDUCERE ROMÂNESC În situația în care solicitantul îndeplineşte toate cerinţele mai sus menţionate, i se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului și data depunerii, numele și prenumele, seria și numărul permisului de conducere, statul emitent și categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum și mențiunea „permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare”. În cazul în care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada înlocuitoare se emite cu drept de circulație cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fără a fi depășită perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situații, dovada se emite fără drept de circulație. Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu excepția situațiilor (prevăzute la art. 3 alin. (5) și (7) și la art. 6 alin. (3) și (4) din ordin) ce impun verificări care depășesc acest termen, când se eliberează în termen de 15 zile de la încheierea verificărilor. În situaţiile în care verificările menţionate nu se finalizează în termenul de valabilitate a dovezii înlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se eliberează o nouă dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continuă până la momentul în care se primește răspunsul de la autoritatea competentă din statul membru, când se procedează la eliberarea permisului de conducere. La data înmânării permisului de conducere preschimbat dovada înlocuitoare (prevăzută la alin.(2) din ordin) își încetează valabilitatea. După preschimbarea permisului de conducere străin, instituția prefectului îl remite autorității competente a statului emitent, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării. Potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din 16.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, cu modificările şi completările ulterioare, la preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti se înscriu obligatoriu codurile comunitare armonizate 70, respectiv 71 şi ţara din care a fost preschimbat documentul, la rubrica "Restricţii".
 2. VictorButa

  Preschimbare permis suspendat

  Buna ziua, Am permis de conducere vechi cu adresa pe orasul Iasi. Saptamana trecuta am avut un eveniment rutier si mi s-a suspendat dreptul de a conduce 60 de zile. Sa nu ma duc la Iasi dupa permis, mi-am schimbat CI cu una in care am domiciliul in orasul Bucuresti. Am facut fisa medicala si m-am dus la DRPCIV sa fac dosar de preschimbare permis, pe baza dovezii inlocuitoare care este valabila 15 zile, pentru ca datele din buletin nu mai corespund cu cele din permis Aici mi s-a spus ca nu se poate face dosar pana nu expira perioada de suspendare a acestuia si nu ma prezint la ghiseu cu permisul vechi. Din alte discutii cu alti oameni (nu sunt de competenta) am inteles ca totusi se poate face acest lucru; ma puteti ajuta cu un raspuns? Ma gandesc ca poate, din comoditate, nu au vrut sa ma ajute. De asemenea, mi-am zis ca daca nu pot sa imi schimb permisul sa discut sa vad daca pot sa tina permisul suspendat in Bucuresti si sa nu mai fie trimis la Iasi avand in vedere ca domiciliul in CI este pe Bucuresti acum. Pt aceasta am fost Udriste si aici mi s-a spus la fel ca trebuie sa ma duc la Iasi sa dau examen si tot de acolo sa imi ridic si permisul. Daca am domiciliul schimbat permisul nu se ridica de unde am domiciliul? Va multumesc mult pentru raspunsuri Victor
 3. Buna ziua, Nu stiu daca s-a mai adresat aceasta intrebare dar incerc.. Daca mie imi expira permisul pe 6 decembrie si ma duc si depun actele. trebuie sa depun si permisul vechi? Daca da, mi se da ceva ca sa circul pana la eliberarea noului permis? Daca totusi imi ramane permisul vechi si cel nou nu e disponibil pana la data expirarii celui vechi, raman pieton pana il iau pe cel nou? Multumesc!
 4. Documentele necesare pt eliberarea unui nou permis de conducere ca urmare a expirarii, deteriorarii, pierderii/furtului sau schimbarii numelui Documente necesare: Fişa deţinătorului permisului de conducere (formular tip, procurat de la un birou de copiat acte completat prin dactilografiere, semnat şi datat); Fişă medicală tip permis, încheiată la una din policlinicile abilitate; Taxă reprezentând contravaloarea permisului de conducere plătită la C.E.C. sau B.C.R.; Act de identitate original şi copie xerox; Permisul de conducere sau declaraţia de pierdere şi timbru de 1 RON (permis pierdut); Actul în urma căruia s-a produs schimbarea numelui (certificat căsătorie, hotărâre de divorţ, etc) original şi copie xerox;
 5. Buna ziua, Am o intrebare la dumneavoastra, o persoana cu permis de conducere englezesc(obtinut in Romania initial, dar preschimbat in englezesc), care doreste preschimbarea lui intr-unul romanesc deoarece au expirat categoriile pentru vehicule mari, dar care nu a primit o dovada de la politie in urma depunerii dosarului pentru preschimbare, poate circula in Romania? Mentionez ca permisul englezesc este la dosar, iar dovada nu i-a fost eliberata. Multumesc frumos, O zi buna!
 6. Va rog sa mă informati ce acte trebuie sa depun pentru preschimbarea permisului de conducere al carui termen de valabilitate expira peste 1 luna (vreau sa-l schimb până atunci) Precizez ca am 45 ani impliniti, domiciliul în București.. Din ce m-am documentat pe net, rezultă câteva întrebării: - de unde descarc sau unde gasesc fișa posesorului permisului de conducre ? - daca mai trebuie certificat medical in cazul meu ? - unde trebuie platita taxa permis si ce cuantum are acum ? - se pot rezolva toate acestea in sediul din Pipera nr. 49 ?
 7. Bine v-am gasit. M-am casatorit anul trecut in octombrie, si pe noua carte de identitate am domiciliul in Bucuresti (eu fiind din Constanta). Permisul de conducere l-am obtinut in 2007 in Constanta, si nu l-am schimbat in cele 10 luni care au trecut de cind m-am casatorit, pentru ca nu am condus. Acum as vrea sa il schimb, si am citeva nelamuriri: 1. Trebuie sa refac vizita medicala? 2. Permisul il schimb la sectia de politie de la actualul domiciliu, sau in Constanta, unde l-am obtinut? 3. Ce acte si taxe sint necesare? Am mai cautat informatii pe net, dar am gasit chestii contradictorii.. Multumesc, Alina
 8. Buna ziua, Am nevoie de ajutorul celor competenti in legatura cu ceva informatii: In scurt timp mai exact 16 mai implinesc 18 ani si as dori sa schimb buletinul inainte de a implini 18 ani ( acum daca se poate) si am si 2 motive pentru care as vrea sa fac asta: 1,la 18 ani nu mai vreau sa pierd vremea cu schimbarea buletinului timp in care imi pot rezolva treburile cu examenul pentru permisul auto si 2 in scurt timp de la implinirea varstei de 18 ani trebuie sa plec afara ( parintii lucreaza in strainatate) asa ca timpul o sa fie scurt si de aceea am decis sa va intreb pe dvs care sunt formalitatile pentru schimbarea buletinului ( am inteles ca nu se poate schimba pana la 18 ani). Daca totusi nu se poate,as putea sa il declar furat,pierdut neavand importanta amenda care o voi plati. Va Multumesc si astept ceva raspunsuri.
 9. Dosman

  Driving Licence for Romania

  Good evening and thank you for this oportunity. Im a Panamenian Citizen married to a Romanian and i have a resident card for romania ,i also have a driving license for panama and will like to exchange it for Romania,however there are 3 list of countries that do not need to do test to exchange their licenses ,and Panama its not listed on any of them ,now i have tried it all ,ask driving schools ,police friends and no one knows how to proceed in this case,driving schools wont accept me because i have a license already,witch i was told that as long as i drive with my passport its ok,i have not done it because i know better,however i started working in the country and i need a car to move around and with out a license its useless. so please if anyone know what steps i need to take in order to obtain a license in romania with my conditions please advice. GOOGLE TRANSLATE: Bună seara și vă mulțumesc pentru această oportunitate. Im un Panamenian Cetățean căsătorit cu o româncă și am un card de rezident pentru România, am, de asemenea, un permis de conducere pentru panama și va dori să-l schimbe pentru România, cu toate acestea, există 3 lista țărilor care nu au nevoie să facă test de schimb licențele lor, și Panama sale nu sunt enumerate pe oricare dintre ele, acum i-am încercat pe toate, adresați-vă școli, prieteni de poliție de conducere și nimeni nu știe cum să procedeze în acest caz, școlile de șoferi obiceiul ma accepte, deoarece am deja o licență, vrăjitoare mi sa spus că, atâta timp cât eu conduc cu pașaportul meu e ok, nu am făcut-o pentru că știu mai bine, cu toate acestea am început să lucreze în țară și am nevoie de o masina pentru a se deplasa și cu o licență inutil sa. așa încât vă rugăm, dacă cineva știe ce măsuri am nevoie pentru a lua în scopul de a obține o licență în România cu condițiile mele, te rog sfaturi.
 10. tyshaya

  Preschimbare permis auto

  buna ziua.m-am casatorit de curand si mi-am schimbat buletinul.vreau sa imi schimb si permisul de conducere ,deoarece acum am numele dupa casatorie.intrebarile mele sunt urmatoarele:daca permisul meu auto e aproape de un an facut mai trebuie sa fac vizita medicala?si m-ar interesa sa stiu exact ce acte am nevoie pentru preschimbare.am cautat pe internet dar am gasit mai multe raspunsuri si mi-ar fi de mare ajutor daca as primi raspunsurile asteptate.va multumesc
 11. Ordinul MAI nr. 123 din 2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului În vigoare de la 08.08.2013 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 06.08.2013. În temeiul art. 24 alin. (53) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte condiţiile privind eliberarea: a) permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia; b) duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative. Art. 2. - (1) Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar. (2) În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenţia de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. (3) Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior. Art. 3. - (1) Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, prevăzută în anexă, se depune împreună cu următoarele documente: a) actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi copie, sau, în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3), numai în copie; b) procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2); c) dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere; d) documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul prevăzut la art. 1 lit. a); e) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului; f) două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) şi în cazul cererilor depuse la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliul solicitantului. (2) Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, după confruntarea copiei cu acesta. (3) Fotografiile titularului se confirmă de către lucrătorul serviciului public comunitar care primeşte cererea şi trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) reprezintă fizionomia actuală a titularului; b) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului capului; c) titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună; sau d) dacă titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, faţa acestuia, de la baza bărbiei şi până la frunte, trebuie să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină; e) titularul poate purta ochelari ale căror lentile nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama ochelarilor nu acoperă nicio porţiune a ochilor. (4) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2): a) cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se semnează de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă; b) documentul prevăzut la alin. (1) lit. d), care trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine; documentul se prezintă la serviciul public comunitar în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular; c) fotografiile se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv pe procura specială, în colţul din dreapta sus, şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular. (5) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (3), cererea poate fi transmisă prin poşta electronică, situaţie în care documentele prevăzute la alin. (1) se transmit odată cu cererea, scanate, în format electronic. (6) În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii prevăzute la art. 2 alin. (1). Art. 4. - (1) Documentele care însoţesc cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se arhivează la serviciul public comunitar care soluţionează cererea. (2) După implementarea cererii în Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Până la eliberarea noului permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, care atestă depunerea actelor, cu excepţia situaţiei în care documentele au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3). Art. 5. - În permisul de conducere se menţionează categoriile de vehicule pe care titularul este apt din punct de vedere medical să le conducă, precum şi perioada de valabilitate administrativă a permisului de conducere pentru fiecare categorie de vehicule. După caz, în permisul de conducere se înscriu şi codurile armonizate ale Uniunii Europene. Art. 6. - (1) Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă teritorială se află această adresă. (2) În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondenţă, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menţionat de solicitant în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin poşta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere titularul depune la serviciul public comunitar, în original, documentele ale căror copii au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (5). Art. 7. - (1) Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat poate fi efectuată şi în cazul reţinerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, dacă nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce în condiţiile art. 115 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care permisul de conducere a fost reţinut în condiţiile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pot depune cereri pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă ori a unui duplicat, în condiţiile prezentului ordin, cu excepţia cazurilor în care permisul de conducere a fost reţinut ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate. Art. 8. - (1) În cazul deţinerii unui permis de conducere emis de un alt stat decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, care a înlocuit un permis de conducere obţinut în România, se poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat, în condiţiile prezentului ordin, numai pentru categoriile obţinute prin examen în România, dacă dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendată sau grevată de alte restricţii. (2) În situaţia menţionată la alin. (1), solicitantul depune, pe lângă documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. f) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011. (3) Permisul de conducere străin se remite autorităţii emitente. Art. 9. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 8 august 2013. Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 12. Buna seara ! As dori va rog frumos o informatie... In data de 9-05-2013 am depus dosarul complet pentru preschimbare permis de conducere obtinut in Republica Moldova in cel romanesc. Mentionez ca permisul obtinut in Republica Moldova expira pe 18-06-2013... Am inteles ca procedura este destul de complexa in sensul ca actele se duc la ambasada, de la ambasada la ministerul afacerilor externe apoi in Moldova... Eu va intreb daca din cauza complexitatii procedurii este vreun pericol sa nu ajunga actele acolo in timp util si sa-mi expire permisul moldovenesc si sa nu-l mai pot preschimba !? Sau cat dureaza mai exact aceasta procedura.... Mentionez ca sunt din Buzau.. Va multumesc anticipat !
 13. Ordin MAI 163 din 10 august 2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti Actualizat: 19.05.2022 Art. 1 - (1) Prezentul ordin reglementează preschimbarea, la cerere, cu documente similare româneşti a permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la art. 83 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi a celor a căror valabilitate este recunoscută în mod unilateral potrivit art. 83 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. (2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale prevăzute la alin. (1) cu documente similare româneşti persoanele care au sau îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (3) Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea permiselor de conducere naţionale prevăzute la alin. (1) cu documente similare româneşti este serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar, pe a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (4) Pentru stabilirea competenţei potrivit alin. (3), solicitantul trebuie să declare pe propria răspundere că: a) locuieşte în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România, dintre care cel puţin una de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; sau b) revine periodic la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau c) locuieşte în mod obişnuit la o adresă de pe raza de competenţă a serviciului public comunitar datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuieşte temporar şi în alt stat membru pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată. (5) În sensul prezentului ordin, prin state membre se înţelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decât România, statele membre ale Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, precum şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, până la data încheierii perioadei de tranziţie, aşa cum a fost stabilită, după caz, prin art. 126 sau 132 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. (6) Dovada domiciliului sau a reşedinţei în România se face cu documente aflate în termen de valabilitate, după cum urmează: a) pentru cetăţenii români, cu actul de identitate; b) pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetăţeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României; c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de şedere legală pe teritoriul României. Art. 2 - (1) Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile: a) statelor membre prevăzute în anexa nr. 1; b) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, cu excepţia celor menţionate la lit. a), prevăzute în anexa nr. 2; c) statelor prevăzute în anexa nr. 3. (2) Permisele de conducere care conţin informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor europene armonizate, se preschimbă cu documente similare româneşti, cu condiţia înscrierii acestor coduri în rubrica "Restricţii" din permisul de conducere. (3) Codurile prevăzute la alin. (2) sunt cele cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, cu modificările ulterioare. Art. 3 - (1) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile echivalente permiselor de conducere româneşti. (2) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) ca urmare a schimbării permiselor româneşti, prin care nu au fost echivalate toate categoriile deţinute în România, se preschimbă cu documente similare româneşti cu toate categoriile înregistrate în evidenţa autorităţilor române, pentru care dreptul de a conduce nu a fost suspendat de către autorităţile competente româneşti sau autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1). (3) Preschimbarea permiselor de conducere naţionale emise de statele cu care România a încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoaştere reciprocă a permiselor de conducere se face conform condiţiilor prevăzute în aceste tratate. (4) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de vârstă prevăzute la art. 20 din ordonanţa de urgenţă sunt preschimbate cu documente similare româneşti numai după data la care deţinătorul împlineşte vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria din care face parte vehiculul respectiv. (5) Permisele de conducere eliberate de autorităţile statelor membre care au fost pierdute, furate sau deteriorate se preschimbă pe baza informaţiilor pe care serviciul public comunitar căruia i se solicită preschimbarea permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat le deţine cu privire la solicitant şi la permisul de conducere sau, în lipsa acestor informaţii, pe baza unei atestări primite de la autorităţile competente din statul membru care a eliberat permisul iniţial. (6) Pentru facilitarea verificării informaţiilor cu privire la solicitant şi la permisul de conducere în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate de autorităţile statelor membre, pierdute, furate sau deteriorate, potrivit alin. (5), se poate utiliza reţeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene. (7) În situaţia în care există indicii suficiente pentru a suspecta că solicitantul preschimbării permisului de conducere eliberat de autoritatea competentă a unui stat membru este deja titularul unui alt permis de conducere eliberat de un alt stat membru, se efectuează verificări împreună cu autorităţile competente ale statelor membre, inclusiv prin utilizarea reţelei permiselor de conducere a Uniunii Europene. (8) Procedurile de solicitare a atestării prevăzute la alin. (5) şi de efectuare a verificării împreună cu autorităţile competente ale statelor membre, în condiţiile prevăzute la alin. (7), se stabilesc prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Art. 4 - Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti în situaţia în care se constată că deţinătorii acestora posedă şi un alt permis de conducere naţional. Art. 5 - Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), următoarele categorii de documente: a) permisele de conducere internaţionale; b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat, cu excepţia celor eliberate de autorităţile statelor membre; c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricţii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat; d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător; e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. Art. 6 - (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii depun personal, la serviciul public comunitar competent potrivit art. 1 alin. (3), dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente: a) 1. permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) a cărui preschimbare se solicită, în original. În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau 2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a). În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia; b) documentul de identitate, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România prevăzute la art. 1 alin. (6); c) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura; d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere, achitată prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare. (3) Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a valabilităţii acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat. (4) Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile statelor membre pierdute, furate sau deteriorate se realizează cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3). (5) Pentru facilitarea verificărilor prevăzute la alin. (3) se poate utiliza reţeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene. (6) Procedurile de efectuare a verificărilor prevăzute la alin. (3) şi (5) se stabilesc prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Art. 7 - (1) După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate. (2) În situaţia în care a fost depus permisul de conducere, solicitantului i se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului şi data depunerii, numele şi prenumele solicitantului, seria şi numărul permisului de conducere, statul emitent şi categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum şi menţiunea "permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare". (3) În cazul în care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada înlocuitoare se emite cu drept de circulaţie cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fără a fi depăşită perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situaţii, dovada se emite fără drept de circulaţie. (4) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu excepţia situaţiilor în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (7) şi la art. 6 alin. (3) depăşesc acest termen, când permisul de conducere românesc se eliberează în termen de 15 zile de la încheierea verificărilor. (5) În cazurile în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (7) şi la art. 6 alin. (3) nu se finalizează în termenul de valabilitate a dovezii înlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se eliberează o nouă dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continuă până la momentul în care se primeşte răspunsul de la autoritatea competentă din statul emitent, când se procedează la eliberarea permisului de conducere românesc. (51) La data înmânării permisului de conducere românesc, ca urmare a preschimbării permiselor de conducere naţionale prevăzute la art. 1 alin. (1), dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (2) şi (5) îşi încetează valabilitatea. (6) Preschimbarea permisului de conducere eliberat de autorităţile statelor cuprinse în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3, precum şi orice reînnoire sau înlocuire se înregistrează pe permisul de conducere românesc eliberat, prin înscrierea la rubrica «Restricţii» a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71. Art. 8 - (1) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) deţinute de membrii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, de corespondenţii de presă străini, precum şi de reprezentanţii organizaţiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, pot fi preschimbate cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent. (2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, conţinând următoarele documente: a) documentul de identitate, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi documentul din care rezultă codul numeric personal atribuit de autorităţile competente din România; b) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil şi cu majuscule, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color cu dimensiunea 35/38,5 mm de dată recentă, precum şi semnătura; c) documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi d) şi, după caz, la art. 6 alin. (2). (3) După primirea şi verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului originalul documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a). Art. 9 - (1) Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, şi permisele de conducere naţionale deţinute de personalul aflat pe teritoriul României în misiune oficială, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale, indiferent de statul emitent. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3), autoritatea competentă să efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar pe a cărui rază îşi au sediul autorităţile publice care organizează misiunea. (3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, conţinând documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi (d) şi, după caz, alin. (2), şi la art. 8 alin. (2) lit. b), precum şi un document emis de către o autoritate/instituţie publică din România din care să rezulte că acesta se află în misiune oficială pe teritoriul României, sub egida unei organizaţii internaţionale interguvernamentale. (4) După primirea şi verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate prezentat. Art. 10 - După preschimbarea permisului de conducere, instituţia prefectului remite autorităţii competente a statului emitent permisul de conducere naţional vechi, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează această autoritate cu privire la efectuarea preschimbării. Art. 11 - (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autorităţile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetăţeni români, altele decât statele membre, în vederea încheierii, în condiţiile legii, a unor tratate bilaterale între România şi statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere. (2) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor acordă statelor membre asistenţă în procesul de punere în aplicare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006, şi face schimb de informaţii privind permisele de conducere pe care le-a eliberat, le-a schimbat, le-a înlocuit, le-a reînnoit sau le-a retras. Art. 12 - Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, urmează fie procedura legală în vigoare la data efectuării solicitării, prevăzută de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, cu completările ulterioare, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului. Art. 13 - Dispoziţiile din prezentul ordin referitoare la utilizarea reţelei permiselor de conducere a Uniunii Europene se aplică de la data la care această reţea devine operaţională. Art. 14 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 15 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 16 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006, cu completările ulterioare. Anexa nr. 1 LISTA cuprinzând statele membre, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise 1. Republica Austria 2. Regatul Belgiei 3. Republica Bulgaria 4. Republica Cehă 5. Republica Cipru 6. Republica Croaţia 7. Regatul Danemarcei 8. Republica Elenă 9. Confederaţia Elveţiană 10. Republica Estonia 11. Republica Finlanda 12. Republica Franceză 13. Republica Federală Germania 14. Irlanda 15. Republica Italiană 16. Republica Islanda 17. Republica Letonia 18. Principatul Liechtenstein 19. Republica Lituania 20. Marele Ducat al Luxemburgului 21. Republica Malta 22. Abrogat. 23. Regatul Norvegiei 24. Republica Polonă 25. Republica Portugheză 26. Republica Slovacă 27. Republica Slovenia 28. Regatul Spaniei 29. Regatul Suediei 30. Regatul ţărilor de Jos 31. Ungaria Anexa nr. 2 LISTA cuprinzând statele membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise 1. Republica Africa de Sud 2. Republica Albania 3. Republica Armenia 4. Republica Azerbaidjan 5. Uniunea Bahamas 6. Regatul Bahrain 7. Republica Belarus 8. Bosnia şi Herţegovina 9. Republica Federativă a Braziliei 10. Republica Centrafricană 11. Republica Democratică Congo 12. Republica Cote d'Ivoire 13. Republica Cuba 14. Emiratele Arabe Unite 15. Federaţia Rusă 16. Republica Filipine 17. Georgia 18. Republica Guyana 19. Republica Islamică Iran 20. Statul Israel 21. Republica Kazahstan 22. Republica Kîrgîză 23. Republica Kenya 24. Statul Kuwait 25. Republica Liberia 26. Republica Macedonia de Nord 27. Regatul Maroc 28. Republica Moldova 29. Principatul Monaco 30. Mongolia 31. Muntenegru 32. Republica Niger 33. Republica Islamică Pakistan 34. Republica Peru 35. Statul Qatar 36. Republica San Marino 37. Republica Senegal 38. Republica Serbia 39. Republica Seychelles 40. Republica Tadjikistan 41. Republica Tunisiană 42. Republica Turkmenistan 43. Republica Turcia 44. Ucraina 45. Republica Orientală a Uruguayului 46. Republica Uzbekistan 47. Republica Socialistă Vietnam 48. Republica Zimbabwe 49. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 51. Republica Irak 52. Republica Uniunea Myanmar 53. Republica Federală Nigeria 54. Regatul Arabiei Saudite 55. Palestina 56. Regatul Thailanda 57. Republica Honduras 58. Principatul Liechtenstein 59. Sultanatul Oman Anexa nr. 3 LISTA cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise 1. Canada 2. Republica Coreea 3. Republica Arabă Egipt 4. Regatul Haşemit al Iordaniei 5. Japonia 6. Republica Libaneză 7. Republica Arabă Siriană 8. Statele Unite ale Americii 9. Republica Populară Chineză 10. Abrogat. 11. Australia Permisele emise de autorităţile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere româneşti valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.
 14. Am permis de conducere categoria "A" expirat de 10 ani, dar am condus un moped, pentru preschimbare trebuie sa mai fac scoala iarasi? Va multumesc!
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.