Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'nonprofit'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Categories

 • Professional
 • Useful

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. Acest website este administrat şi susţinut de o entitate nonprofit - Asociaţia Independentă a Poliţiştilor - organizaţie neguvernamentală, apolitică şi independentă, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000. Cei care au bunăvoinţă şi doresc, pot direcţiona până la 3,5% din impozitul pe care îl dau statului către această asociaţie. În acest mod se impune statului cum să fie cheltuită o parte din impozit, iar asta nu vă costă nimic. Suma respectivă oricum este virată către stat şi în situaţia în care nu se optează pentru direcţionarea acesteia prin simpla completare a unui formular. Eventualele sumele primite din această direcţionare de până la 3,5% sunt utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale site-ului www.politisti.ro Atenţie! Redirecţionarea de până la 3,5% din impozit este o opţiune şi nu o obligaţie. Nimeni nu vă poate obliga să faceţi acest lucru. Prin acest mecanism un cetăţean poate decide modul în care sunt cheltuiţi cei 3,5% din impozitul datorat statului pe venit, direcţionând această sumă către o organizaţie nonprofit şi neguvernamentală. Practic cetăţeanul impune statului modul în care doreşte să fie cheltuită o parte din impozitul său. Aceşti bani provin din impozitul pe venitul anual datorat – iar ei fac parte din bugetul de stat. Dacă nu direcţionaţi aceşti 3,5% din impozit, suma nu va rămâne la dvs., statul român încasează oricum aceşti bani. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este în esenţă o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental. Dacă v-aţi hotărât şi doriţi să redirecţionaţi până la 3,5% către Asociaţia Independentă a Poliţiştilor pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale acestui website - www.politisti.ro, trebuie doar să completaţi un formular, pe care să-l trimiteţi ori să-l depuneţi la Administraţia Financiară - Arondarea localităţilor pe unităţile teritoriale ANAF Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România: - venituri din salarii şi asimilate salariilor; - venituri din pensii; - venituri din activităţi independente / activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit; - venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă; - venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; - venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. Persoanele interesate trebuie să descărce, să completeze formularul 230 şi să-l tipărească în două exemplare: Formular 230 2021.pdf Citiţi cu atenţie instrucţiunile de completare! Anul la care se face referire în declaraţie este anul trecut 2020, Rubrica corespunzătoare aflată imediat sub titlu este deja completată În continuare trebuie să completaţi datele voastre de identificare de la rubrica I. "DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI". În rubrica II. "Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit" trebuie bifată opţiunea ”Susţinerea unei entităţi nonprofit” iar datele de identificare ale asociaţiei sunt deja completate: Denumire entitate nonprofit Asociaţia Independentă a Poliţiştilor Cont bancar (IBAN) RO62BTRLRONCRT0P17943901 Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit 29872296 Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzatoare a 3,5% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale şi puteţi lăsa căsuţa necompletată. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal şi se expediază pe adresa Administratiei Financiare de care apartineţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Puteţi opta pentru acestă redirecţionare până în data de 25 mai 2021. Dacă sunt nelămuriri sau aveţi întrebări legate de acest subiect al redirecţionării celor 3,5%, vă rog să postaţi în topicul din secţiunea Observaţii şi sugestii: Direcţionare 3.5% către forum. Mulţumim anticipat pentru susţinere!
 2. După cum vă spuneam cu ceva vreme în urmă, acum pot anunța că oficial a luat naștere: Asociaţia Independentă a Poliţiştilor Este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, al cărei scop este: promovarea respectului fată de lege stimularea legaturilor de prietenie, intrajutorare si respect reciproc creşterea prestigiului si a imaginii poliţiştilor români dezvoltarea schimbului de experienţă profesională promovarea si facilitarea întâlnirilor politistilor şi familiilor acestora Cei care doriți, puteți direcționa 2% din impozitul pe care îl datorați statului către această asociație. Vă pot asigura că în anul 2013, sumele primite din 2% vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale site-ului www.politisti.ro Atenție! Aceasta este o optiune si nu o obligatie. Nici o autoritate a statului, nici o organizație sau angajatorul dvs, nu vă pot obliga să faceți acest lucru. Prin acest mecanism un cetatean poate decide modul in care sunt cheltuiti 2% din impozitul datorat pe venit, directionand aceasta suma catre o organizatie neguvernamentala, practic cetateanul spune statului modul in care vrea sa fie cheltuita o parte din impozitul sau. Acești bani provin din impozitul pe venit anual datorat – ei fac parte din bugetul de stat. Dacă nu direcționați acești 2%, procentul nu va rămâne la voi, statul ia oricum acești bani. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este în esență o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetațean în parte către sectorul neguvernamental. Dacă v-ați hotărât să direcționați cei 2% către Asociaţia Independentă a Poliţiştilor pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor de functionare ale site-ului www.politisti.ro, trebuie să completați formularul 230 (valabil pentru cei ale căror venituri privin exclusiv din salariu). Acesta este formularul: dec_230_2012.pdf După ce îl dați jos și îl printați, trebuie să completați datele voastre de identificare de la rubrica I. "DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI". Datele de identificare ale asociației sunt: Denumire entitate nonprofit Asociaţia Independentă a Poliţiştilor Cont bancar (IBAN) RO58BPOS17408396961RON02 Cod de identificare fiscală a entității nonprofit 29872296 și trebuie completate in rubrica III. "DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003" la pct.2. Susținerea unei entități nonprofit Formularul completat se depune direct la registratura organului fiscal sau se pune în plic și se expediază pe adresa Administratiei Financiare de care apartineți, prin scrisoare recomandată O puteți face până în data de 25 mai 2012. Dacă sunt nelămuriri sau aveți întrebări legate de acest subiect al direcționării celor 2%, vă rog să o faceți în acest topic. De asmenea aș avea rugămintea să ne anunțați și aici dacă ați trimis formularul 230 pentru ca cei 2% să fie direcționați către Polițiști.ro Vă mulțumim anticipat pentru susținere!
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.