Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'martor asistent'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. În practica judiciară în materie contravenţională, au fost identificate frecvent, pe lângă motivele de nulitate absolută, prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 şi alte motive care conduc la anularea proceselor verbale de constatare a contravenţiei de către instanţă. Dintre aceste motive, cel mai des întâlnit îl constituie nerespectarea prevederilor art. 19 din OG 2/2001 prin aceea că majoritatea proceselor-verbale sunt semnate de martorul asistent în lipsa contravenientului şi totuşi se consemnează în acest act împrejurarea percepută doar de agentul constatator, nu însă şi de martor, privind refuzul de a semna al contravenientului. În toate aceste situaţii, dacă martorul nu a perceput personal acest refuz, deci nu poate confirma această împrejurare în faţa instanţei, soluţia legală este aceea de a se consemna că actul a fost întocmit în lipsa contravenientului. Potrivit dispoziţiilor art. 19 din OG nr. 2/2001, martorul menţionat în procesul-verbal de contravenţie trebuie să fie în principal, martor-asistent, fiind necesar ca acesta să ateste în faţa instanţei absenţa contravenientului sau refuzul acestuia de a semna procesul-verbal, la momentul semnării actului de către martor. În situaţia în care contravenientul nu este găsit la faţa locului de către agentul constatator, iar agentul constatator nu a constatat personal săvârşirea faptei de natură contravenţională, se vor lua declaraţii scrise persoanelor implicate şi martorilor oculari, în vederea stabilirii în mod corect a situaţiei de fapt şi se va consemna în procesul-verbal "contravenientul nu este de faţă". În situaţia în care contravenientul afirmă că nu va semna procesul-verbal şi pleacă înainte ca poliţistul să scrie actul constatator, la completarea procesului-verbal rămânând doar martorul, se va consemna în procesul-verbal "contravenientul nu este de faţă". La rubrica obiecţiuni ale contravenientului se va consemna: "contravenientul nu a dorit să asiste la întocmirea procesului-verbal" ori "contravenientul nu mai este de faţă". Varianta "contravenientul refuză să semneze" se va folosi doar în situaţia în care contravenientul refuză să semneze procesul-verbal întocmit, iar martorul a auzit acest refuz şi poate să confirme acest aspect ulterior, în faţa instanţei, ceea ce presupune ca martorul şi contravenientul să se afle în acelaşi loc, în momentul întocmirii actului. Potrivit dispoziţiilor art. 19 alin 3 din O.G. 2/2001, în lipsa unui martor asistent, se va consemna în procesul-verbal motivul real pentru care documentul s-a încheiat în acest mod (de exemplu: "nu a fost de faţă nici un martor deoarece: este ora târzie, persoanele prezente refuză să semneze în calitate de martor, fiindu-le teama de contravenient, persoanele de faţă, fiind prieteni ai contravenientului, refuză să semneze ori de faţă erau prezenţi numai agenţi constatatori" etc.) Nu trebuie omis faptul că multe procese-verbale au fost anulate de instanţă pentru nerespectarea prevederilor art.19 din OG 2/2001, în situaţia în care martorii asistenţi, fiind audiaţi de către instanţă, au declarat că nu au auzit refuzul contravenientului de a semna procesul-verbal, contravenientul nefiind de faţă în momentul în care lor li s-a cerut să semneze în calitate de martor asistent, deşi în procesul-verbal s-a consemnat "contravenientul refuză să semneze, fapt atestat de martor". O altă practică greşită şi un alt motiv pentru anulare a actului de constatare este aceea de a consemna "FIŞĂ 112" sau "SESIZARE 112" la rubrica martor, în loc de numele şi datele de identificare ale unui martor şi fără a preciza motivul pentru care actul a fost întocmit în lipsa unui martor asistent.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.