Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'lucru'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Categories

 • Professional
 • Useful

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. Ordin nr. 577/2008 privind programul de lucru al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 22/08/2008 Ministerul Internelor si Reformei Administrative Avand in vedere prevederile art. 39 si 44 din Legea 360/2002 - Statutul poliţistului cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr.15/2008, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin: Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 In sensul prezentului ordin, prin program de lucru se intelege perioada in care politistul isi desfasoara activitatea si indeplineste sarcinile si atributiile de serviciu potrivit prevederilor fisei postului. Art. 2 (1) Durata programului de lucru al politistului este, de regula, 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, cu un repaus saptamanal de 2 zile, de regula sambata si duminica. (2) Acordarea zilelor de odihna saptamanala ce se cuvin politistului, in zile consecutive, poate fi amanata, in mod exceptional, numai daca interesele serviciului o impun, cel mult de doua ori intr-o luna, fara a depasi 30 de zile de la data la care persoana a fost la program. (3) Durata maxima legala a programului de lucru nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata programului de lucru poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pentru o perioada de referinta de 3 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Art. 3 (1) Programul de lucru se organizeaza in zilele lucratoare, in intervalul orar 08,00-16,00. (2) In unitatile in care programul de lucru nu poate fi desfasurat in intervalul de timp prevazut la alin. (1), acesta este organizat, prin dispozitia sefilor structurilor respective, cu consultarea Corpului National al Politistilor si a altor asociatii profesionale legal constituite, precum si a sindicatelor reprezentative, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. (3) Prin exceptie, pentru desfasurarea unor activitati temporare cu caracter specific, sefii de unitati pot organiza, fara consultarea asociatiilor cu caracter profesional si a organizatiilor sindicale reprezentative, programul de lucru in alt interval orar, cu obligatia de a asigura timpul liber corespunzator. (4) Programul de lucru al compartimentelor care desfasoara activitati cu publicul se stabileste de catre seful unitatii, in raport cu amploarea activitatii, asigurandu-se personalului respectarea programului de lucru legal si repartizarea corespunzatoare a volumului de munca. Art. 4 (1) In situatii de catastrofe, calamitati, tulburari de amploare ale ordinii si sigurantei publice ori alte asemenea evenimente, la instituirea starii de urgenta sau a starii de asediu, la declararea mobilizarii si la razboi, la alarmarea unitatii, politistul este obligat sa se prezinte de indata la unitatea din care face parte. (2) In cazul producerii vreuneia dintre situatiile prevazute la alin. (1), politistul care se afla intr-o alta localitate se prezinta in cel mai scurt timp la cea mai apropiata unitate a Ministerului Internelor si Reformei Administrative si ia legatura cu unitatea din care face parte. Art. 5 (1) Pentru politistii incadrati, conform statelor de organizare si fiselor posturilor, pe functii care impun o specializare profesionala pentru care legislatia in vigoare prevede un timp de lucru mai mic de 8 ore pe zi, programul de lucru va fi adaptat corespunzator. (2) Seful unitatii poate dispune reducerea programului de lucru in caz de conditii climaterice extreme, intemperii si in alte conditii prevazute de lege, fara recuperarea orelor ce constituie diminuarea programului de lucru. Art. 6 Programul de lucru pentru politistul detasat in afara Ministerului Internelor si Reformei Administrative se stabileste de catre seful unitatii unde acesta este detasat. Art. 7 (1) Politistul delegat isi desfasoara activitatea conform programului normal de lucru al unitatii la care este delegat. (2) Pe timpul delegarii nu se pot plati ore suplimentare. Art. 8 (1) Prin modul de proiectare a fiselor posturilor si prin organizarea activitatii, sefii unitatilor asigura incarcarea echilibrata cu sarcini a politistilor, potrivit fiecarei categorii profesionale, utilizarea completa de catre acestia a timpului de munca si indeplinirea indatoririlor curente in timpul programului normal de lucru. (2) In situatii neprevazute, care impun desfasurarea de activitati peste durata normala a programului de lucru, seful unitatii dispune in scris, cu justificarea temeinica a hotararii sale, efectuarea de ore suplimentare. (3) Sarcinile care presupun desfasurarea de activitati dupa incheierea programului normal de lucru si cele care necesita chemarea politistilor la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestora, se indeplinesc in conditiile alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2). Art. 9 La evaluarea capacitatii manageriale a sefului unitatii, conducerea ierarhica, potrivit competentelor, va avea in vedere si utilizarea eficienta a personalului avut la dispozitie. Art. 10 Orele de serviciu prestate de politist peste durata prevazuta la art. 2 alin. (1) se considera ore suplimentare si se platesc sau se compenseaza cu timp liber corespunzator, conform dispozitiilor legale privind salarizarea politistilor. Art. 11 Politistul care din motive intemeiate intarzie sau absenteaza de la serviciu este obligat sa anunte imediat seful nemijlocit. Art. 12 Politistul poate parasi locul de munca in timpul programului numai in situatii temeinic justificate, cu acordul sefului nemijlocit, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare. Art. 13 (1) Situatia prezentei la programul de lucru se intocmeste de catre compartimentul cabinet, secretariat (similar) sau de catre seful ierarhic/persoana desemnata si se transmite in timp util la structura financiar-contabila de care apartine unitatea. (2) Situatia prevazuta la alin. (1) se aproba de seful unitatii, singurul in masura sa opereze modificari ulterioare, pentru situatii legal justificate. (3) Situatia privind orele suplimentare prestate de politisti peste programul normal de lucru se tine de catre seful nemijlocit, potrivit tabelului prezentat in anexa nr. 1. Situatia centralizatoare, la nivelul unitatii, cu politistii care au desfasurat ore suplimentare se face potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2. (4) Inscrierea de date neconforme cu realitatea referitoare la prezenta la programul de lucru se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare. Capitolul II - Dispozitii specifice Art. 14 (1) Caracterul permanent si obligatoriu al serviciului politienesc obliga politistul ca pentru indeplinirea atributiilor de serviciu sa se prezinte la programul de lucru stabilit, precum si in afara acestuia, in situatii temeinic justificate. (2) Programul de lucru este stabilit astfel incat sa se asigure continuitatea serviciului politienesc si refacerea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de lege. (3) Intre doua zile de munca, timpul de repaus acordat politistului nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Art. 15 (1) Pentru politistii care desfasoara activitatea in schimburi, precum si pentru cei care desfasoara activitati operative se asigura in cursul unei luni cel putin un repaus saptamanal, sambata si duminica, in zile consecutive. (2) Politistii aflati in timpul liber, dupa efectuarea serviciului, nu participa la executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare, la activitatile de pregatire fizica, la analize profesionale sau orice alte activitati care nu sunt impuse de o stare exceptionala sau de necesitate. Participarea politistului la astfel de activitati din timpul liber se face prin compensarea in mod corespunzator cu timp liber sau plata orelor suplimentare. (3) Munca suplimentara si munca de noapte sunt prestate de catre politisti in limitele si cu drepturile compensatorii prevazute de lege. Art. 16 Orele efectuate in scopul asigurarii serviciului de permanenta se compenseaza prin acordarea de timp liber corespunzator, in zilele imediat urmatoare, iar cand nu este posibil, seful unitatii, pe baza unei planificari, acorda zilele de recuperare in urmatoarele 60 de zile lucratoare. Art. 17 (1) Pe timpul executarii unor misiuni si actiuni punctuale, specifice serviciului politienesc, programul de lucru se stabileste de catre seful unitatii. (2) In cazul structurilor operative, in functie de specificul misiunilor sau de situatia operativa existenta, se va asigura prezenta la serviciu a cel putin 1/3 din politisti, inclusiv in zilele nelucratoare. (3) Cand misiunile/actiunile se desfasoara neintrerupt mai multe zile, politistilor li se asigura o zi de odihna pentru fiecare 3 zile efectuate, la care se adauga numarul zilelor de odihna legale cuprinse in perioada respectiva. (4) In cazul in care activitatea nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, zilele de repaus saptamanal vor fi acordate in alte zile ale saptamanii sau, prin planificare, vor fi cumulate pe o perioada mai mare, cu respectarea principiului continuitatii serviciului politienesc. (5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplica actiunilor si misiunilor desfasurate in afara teritoriului national. Art. 18 In unitatile de invatamant ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care asigura pregatire politieneasca, programul de lucru va fi organizat in functie de activitatile didactice specifice, cu consultarea Corpului National al Politistilor si a altor asociatii profesionale legal constituite, precum si a sindicatelor reprezentative, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. Capitolul III - Dispozitii finale Art. 19 Programul de lucru al politistilor se precizeaza in fisa postului, in conditiile stabilite de normele interne ce reglementeaza activitatea de management al resurselor umane in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Art. 20 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind programul de lucru, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal atrage dupa sine sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare. Art. 21 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. Art. 22 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.