Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'ipj'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. Buna. Din 01.08 am fost mutat de la alt ipj la ipj-ul de domiciliu, la cerere, si inca nu am fost repartizat la vreo formatiune. Seful de la RU mi-a comunicat ca sunt locuri vacante la municipiu, unde domiciliez, insa seful ipj a negat acest lucru, si nici nu mi-a spus unde sunt locuri libere. Mi-a spus sa astept. In cazul in care ma numeste in alta localitate, desi sunt locuri vacante la municipiu (am mentionat in raportul de mutare ca doresc sa fiu mutat in localitatea mea de domiciliu), ce optiuni am? Va rog..
 2. Având în vedere că există destule situaţii în care prevederile legale privind mutarea poliţiştilor nu sunt respectate, am zis că e bine să discutăm şi să lămurim aceste aspecte. Prevederile legale ce reglementează mutarea poliţiştilor sunt cuprinse în Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului: Art. 271 - (1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin: a) delegare; b) detaşare; c) participare la misiuni internaţionale; d) împuternicire pe o funcţie de conducere; e) transfer; f) mutare; g) punere la dispoziţie. (2) Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în profesie, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii. Art. 272 - Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept, din iniţiativa sau la cererea sa. Art. 273 - În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia următoarelor situaţii: a) ca urmare a desfiinţării postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi; b) s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul; c) s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu; d) s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei. [...] Paragraful 8. Mutarea Art. 2719 - Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care urmează să se mute, în următoarele situaţii: a) în interesul serviciului; b) la cererea poliţistului. Art. 2720 - Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului. Aceste prevederi din Statutul poliţistului se completează cu cele din Anexa nr. 7 a Ordinului M.A.I. 140/2016: Paragraful 9. Procedura mutării polițistului Art. 14 - (1) Mutarea polițistului se face pe un post vacant, cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului. (2) Mutarea polițiștilor se poate face și dacă posturile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situația în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe posturile vizate, cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișele posturilor. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), mutarea polițistului în unitatea din care a plecat se poate face, în interesul serviciului, și fără existența unui post vacant, la încetarea situațiilor care au determinat numirea într-un stat anexă. Art. 15 - (1) Mutarea polițistului în interesul serviciului în cadrul aceleiași unități se realizează, fie la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea șefului unității, fie la inițiativa acestuia din urmă. (2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului. (3) Decizia privind mutarea se ia după obținerea acordului scris al polițistului. Art. 16 - (1) Mutarea polițistului în interesul serviciului în cadrul altei unități se realizează, fie la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea șefului unității, fie la inițiativa acestuia din urmă. (2) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare solicită șefului unității cedente acordul de principiu. Șeful unității/Șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului. (3) În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare solicită acordul scris al polițistului, precum și al șefului unității cedente. (4) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (3), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, transmite unității cesionare motivarea refuzului aprobării mutării. Art. 17 - (1) Mutarea polițistului la cerere în cadrul aceleiași unități se solicită de către polițist, prin raport scris adresat șefului unității. (2) Raportul, înregistrat la secretariatul unității, se transmite structurii de resurse umane pentru a confirma existența postului vacant și îndeplinirea de către polițist a condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului. (3) Raportul, avizat de șeful structurii la care se solicită mutarea, se prezintă șefului unității. (4) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului. (5) Refuzul privind mutarea se motivează și se comunică polițistului. Art. 18 - (1) Mutarea polițistului la cerere în cadrul altei unități din MAI se solicită de către polițist, prin raport scris adresat șefului unității cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unități. (2) Șeful unității cesionare solicită șefului unității cedente acordul de principiu. (3) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului. (4) În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare transmite unității cedente raportul de mutare al polițistului și solicită acordul șefului unității cedente. (5) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare și polițistului motivele care au stat la baza refuzului mutării. Art. 181 - (1) În vederea ocupării posturilor vacante prin mutare, unitățile în ale căror state de organizare sunt prevăzute își pot manifesta intenția, prin postarea pe site-ul oficial, a posturilor și a cerințelor de ocupare a acestora. (2) În procedura de identificare a polițistului care poate face obiectul mutării, șeful unității cesionare poate dispune cu privire la susținerea de către acesta a probelor cu relevanță directă pentru performanța pe post, inclusiv a celor cu caracter eliminatoriu.
 3. Audit la nivelul I.P.J Timiş şi I.P.J. Ilfov Începând cu data de 3 septembrie ac., ministrul Administraţiei şi Internelor, Mircea Duşa, a dispus efectuarea unui audit de specialitate privind actul managerial la nivelul conducerilor Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Timiş și Ilfov. Măsurile vin ca urmare a înregistrării unui număr mare de fapte de corupţie sesizate la nivelul I.P.J. Timiş şi a modului în care s-a realizat activitatea de prevenire a actelor de corupţie în rândul poliţiştilor. Auditul la nivelul I.P.J. Ilfov va verifica modul în care s-au desfăşurat activităţile de investigare a dosarelor ce vizează fapte comise cu violenţă rămase cu autori necunoscuţi. Direcţia Informare şi Relaţii Publice - Ministerul Administraţiei şi Internelor
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.