Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'inmatriculat'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Categories

 • Professional
 • Useful

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. TRANSCRIEREA dreptului de proprietate asupra unui vehicul Actualizat: mai 2023 Transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul în cazul vânzării-cumpărării unui vehicul, se realizează la SPCRPCIV din judeţul de domiciliu al cumpărătorului. Datele de contact ale SPCRPCIV se regăsesc pe prima pagină a site-ului DRPCIV - www.drpciv.ro. Paşii procedurali Prezentarea, de către solicitant, la ghişeu cu documentele necesare. Implementarea datelor în sistemul informatic, de către lucrătorul de la ghişeu. Eliberare dovadă înlocuitoare certificat (opţional) - se realizează pe loc. Certificatul de înmatriculare se transmite prin poştă, la domiciliul titularului certificatului de înmatriculare (Timp mediu de livrare - 5 zile). Plăcile de înmatriculare se ridică de la sediul SPCRPCIV. Pentru București și Ilfov, și certificatul de înmatriculare se ridică de la sediul SPCRPCIV. Documentele necesare pentru transcrierea dreptului de proprietate - (înmatricularea unui autovehicul înmatriculat anterior în România pe numele noului proprietar) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii; Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire; Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare - 49 lei. Actul de identitate al solicitantului, în original. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora - Delegaţie; În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie. Procura specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia; Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local; În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie. În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie; Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia; Certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar; Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, inclusiv în situația în care combinația numărului de înmatriculare a fost păstrată de fostul proprietar. Acestea se restituie pe loc solicitantului, când se transferă automat noului proprietar, precum și în situația în care fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, sau a cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior) Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 2. Salut, sunt interesat dacă autoturismele înmatriculate in Kosovo cu plăcute "neutre" asemănătoare cu cele din poza atașata sunt recunoscute in Romania. Urmează sa închiriez o mașina pentru a veni in tara in concediu și nu doresc sa am surprize la vama sau in tara.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.