Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'inmatriculat'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. TRANSCRIEREA dreptului de proprietate Înmatricularea unui autovehicul înmatriculat anterior în Romania Documentele necesare pentru transcrierea dreptului de proprietate - (înmatricularea unui autovehicul înmatriculat anterior în România pe numele noului proprietar) 1. cererea tip a solicitantului; 2. fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului proprietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent); În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia; Fişa de înmatriculare a vehiculului nu se mai solicită în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea actului de înstrăinare-dobândire prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016. 3. dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare - se poate achita la ghișeul de depunere documente; 4. actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie. 5. procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului; 6. copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia; 7. documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie. În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie; 8. cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; 9. dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia; 10. certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate. 11. plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul a fost înmatriculat în acelaşi judeţ/mun. Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi vechile plăcuţe cu numărul de înmatriculare. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat pentru păstrarea numărului de înmatriculare respectiv; 12. dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar) - se poate achita la ghișeul de depunere documente.
 2. Salut, sunt interesat dacă autoturismele înmatriculate in Kosovo cu plăcute "neutre" asemănătoare cu cele din poza atașata sunt recunoscute in Romania. Urmează sa închiriez o mașina pentru a veni in tara in concediu și nu doresc sa am surprize la vama sau in tara.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.