Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'incadrari directe'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 4 results

 1. Drept urmare a demersurilor MAI în vederea realizării unor încadrări din sursă externă pentru funcţii de poliţişti, e necesar să explicăm pe înţelesul tuturor eventualele consecinţe şi faptul că atât din punct de vedere moral cât şi socio-profesional, o asemenea măsură este un DEZASTRU. Angajarea unor oameni fără o minimă pregătire poliţienească este un demers pompieristic, menit să afecteze atât prestigiul instituţiei, cât şi imaginea poliţistului în ochii cetăţeanului, dar şi raporturile profesionale dintre poliţişti. Realitatea a demonstrat că un asemenea nou venit nu se va putea transforma peste noapte în poliţist, în ciuda celor care susţin contrariul şi categoric va interacţiona negativ cu restul colegilor, al căror rol NU este să pregătească noii cadeţi astfel recrutaţi. Un asemenea individ încadrat de pe stradă, NU este de niciun ajutor, pentru că ipotenţa lui profesională, generată de lipsa pregătirii de bază, trebuie acoperită / compensată cu muncă suplimentară de către ceilalţi poliţişti. În plus, este de notorietate faptul că prin aceste "încadrări directe" sunt angajaţi doar pe bază de cumetrii, relaţii şi pile, tot felul de nepoţi, nepoate, neveste, amante, fine, mătuşi, naşi, unchi etc. care nu sunt capabili să promoveze un examen de admitere într-una dintre instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, dar caută tot felul de modalităţi imorale şi ilegale să pătrundă peste noapte în sistemul poliţienesc. Acest fenomen al angajărilor din sursă externă peste tot în lume generează doar incompetenţă şi corupţie, pentru simplul fapt că se desfăşoară în baza traficului de influenţă şi a unor criterii ce nu au absolut nicio legătură cu performanţa. Un alt aspect important îl constituie legalitatea unei asemenea măsuri. În prezent legislaţia NU permite încadrări directe pentru funcţii specifice de poliţişti absolut deloc. Există o singură excepţie pentru anumite specializări ori calificări profesionale pentru care Ministerul Internelor nu poate asigura formarea profesională iniţială prin reţeaua proprie de instituţii de învăţământ, dar aceste prevederi nu sunt aplicabile pentru funcţiile de agenţi de poliţie. Din punct de vedere legal, Art. 9, alin.(1), din Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului, stabileşte foarte clar că poliţiştii provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne. Art. 9 (1) Poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Cu titlu de excepție, alin (3) al aceluiaşi articol prevede posibilitatea excepţională de încadrare din sursă externă a unor "specialişti" cu studii corespunzătoare cerinţelor postului. (3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de apărare şi siguranţă naţională specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. ... (5) Încadrarea unor specialişti în poliţie se realizează prin concurs sau examen, după caz. Este vorba deci de "situaţii de excepţie", când este necesară încadrarea unor oameni specializaţi pe anumite domenii care nu pot fi acoperite din resurse interne, fapt prevăzut foarte clar în Art. 2 lit. c din O.M.A.I. 665/2008 privind activităţile de management resurse umane în M.A.I. c) funcţii de specialitate - acele funcţii care pentru a putea fi ocupate, potrivit cerinţelor prevăzute în fişa postului, impun existenţa uneia sau mai multor specializări ori calificări profesionale pentru care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative nu poate asigura formarea profesională iniţială sau continuă prin reţeaua proprie de instituţii de învăţământ; În lipsa acestor condiţii, orice ocupare a unor funcţii vacante cu personal poliţienesc se poate face doar prin suplimentarea locurilor în instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, NU din sursă externă. Mai mult, cu siguranţă funcţiile de agenţi de poliţie se încadrează perfect în ipoteza textului de lege menţionat, agentul de poliţie nefiind un "specialist" în sensul acestor prevederi legale, iar drept urmare, un astfel de demers este vădit nelegal. Sperăm ca atât poliţiştii în activitate şi în mod special viitorii poliţişti aflaţi încă pe băncile instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, să nu ezite şi să formuleze plângeri penale, petiţii şi reclamaţii către instituţiile competente împotriva celor responsabili, având în vedere că aceştia din urmă vor fi supuşi unor prejudicii directe în cazul aplicării unei asemenea măsuri. Poliţiştii trebuie să fie conştienţi că trădătorii şi trântorii din sindicate, care în marea majoritate sunt şi ei la rândul lor încadraţi direct ori pensionaţi, susţin cu tărie această bătaie de joc la adresa acestei categorii profesionale, datorită faptului că organizaţiile pe care le conduc au devenit adevărate sindicate galbene, iar ei în prezent se bucură de influenţă şi importante privilegii acordate de conducerea ministerului, ce le oferă posibilitatea să-şi încadreze în poliţie proprii lingăi şi slugarnici. Ministerul de Interne susţine pe pagina oficială de facebook că această măsură a încadrării din sursă externă ar fi una de excepţie şi ar avea în vedere acoperirea unui eventual deficit de personal ce ar putea să apară prin ieşirile la pensie. Ceea ce e total fals! Lipsa de personal nu poate fi considerată o situaţie de exepţie, tocmai pentru că prin aceste încadrări directe problema NU va fi rezolvată. Cei angajaţi direct nu îi vor înlocui în adevăratul sens al cuvântului pe cei pensionaţi, ci doar din punct de vedere numeric. Practic aceşti noi angajaţi vor fi la fel ca şi elevii trimişi de şcoli în practică. Chiar şi din punct de vedere economic aceste încadrări directe sunt dăunătoare şi pentru a vă convinge, vă invit să citiţi: De ce suntem împotriva încadrărilor directe!, unde veţi găsi explicat pe îndelete şi argumentat de ce această soluţie nu poate fi una de excepţie, ci doar maschează interese ascunse. Ăstea sunt doar câteva din motivele pentru care poliţiştii adevăraţi consideră că angajările din sursă externă sunt inoportune, neperformante şi în mod special ilegale.
 2. La investire noul Cabinet de tehnocraţi a anunţat că principalul său obiectiv este o reformă a statului şi modernizarea administraţiei, în sensul de a creşte calitatea şi nivelul de competenţă prin profesionalizarea personalului. În ciuda acestor declaraţii, Dacian Cioloş a girat cu propria semnătură o evidentă legiferare a corupţiei, a nepotismului, a deprofesionalizării şi practic, a distrugerii Poliţiei Române, o instituţie fundamentală a statului. Pentru că niciun om normal şi raţional nu poate asocia performanţa şi profesionalismul cu angajarea unor persoane fără pregătire specifică domeniului în care urmează să activeze. Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă prin care se modifică Statutul poliţistului şi oferă legalitate încadrăriilor din sursă externă în Poliţia Română, încadrări care ştim cu toţii că se fac doar pe bază de cumetrii, relaţii, pile şi cunoştinţe, a tot felul de nepoţi, nepoate, neveste, amante, fini, mătuşi, naşi, unchi etc., oameni fără pregătire de specialitate în domeniul poliţienesc, luând o măsură ce constituie exact opusul dezideratului declarat de Guvern la momentul investirii. În acest fel vor fi tranformaţi peste noapte în poliţişti o mulţime de piloşi, indivizi submediocri, nişte eşuaţi profesional şi moral ce nu au reuşit în domeniile pentru care s-au pregătit iniţial şi care în mod evident NU au capacitatea intelectuală să promoveze un examen pentru admitere la una dintre instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor. Această măsură pe lângă faptul că e imorală şi atrage deprofesionalizarea instituţiei, va avea un efect direct asupra siguranţei cetăţenilor, iar acest aspect este clar dovedit de experimentul numit "Poliţia Locală". Aceaste compartimente ale administraţiei locale sunt un exemplu elocvent al consecinţelor oferite de aceste încadrări directe din sursă externă, pentru că întreg personalul poliţiei locale este încadrat de pe stradă, fără şcoală, ce au frecventat nişte cursuri timp de 3 luni, iar eficienţa şi competenţa acestora o poate vedea toată lumea zi de zi. Mai grav este că aceşti indivizi încadraţi în poliţie peste noapte fără pregătire, vor avea dreptul să poarte arme de foc şi vor fi înarmaţi (exact cum a fost şi cazul criminalului de la "Perla"), ori este lesne de înţeles, pentru orice om raţional, că acest aspect atentează la siguranţa tuturor şi atrage o influenţă în societate ce este mai mult decât catastrofală, fiind de fapt o măsură iresponsabilă. Poliţia Româna este principala instituţie de aplicare a legii, iar activitatea poliţiştilor reprezintă imaginea şi calitatea serviciilor prestate de Guvernul României către cetăţean în domeniul asigurării ordinii publice şi siguranţei, fiind o componentă extrem de importantă în orice stat de drept european. Ori prin această măsură dezastruasă şi iresponsabilă este afectată direct calitatea serviciilor poliţieneşti, prestigiul instituţiei, cât şi imaginea poliţistului în ochii cetăţeanului, majorând dispreţul societăţii pentru această categorie profesională, datorită împământenirii în conştiinţa publică a percepţiei conform căreia oricine poate deveni poliţist, că nu e necesară o pregătire teoretică şi o specializare, că e suficient să îmbraci în uniformă orice individ şi-l trimiţi pe stradă. Iar acesta este unul dintre principalele motive pentru care Poliţia este percepută aşa cum bine ştim cu toţii de către societate. Referitor la legalitatea acestei măsuri, impuse prin această Ordonanţă de urgenţă, Curtea Constituţională a hotărât de mai multe ori că, prevederile din Legea 360/2002 rep. privind Statutul poliţistului şi în special cele privind exercitarea raporturilor de serviciu ale poliţistului, fiind funcţionar public civil cu statut special, trebuie reglementate, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, numai prin lege organică, iar prin modificarea şi completarea acestor reglementării legislative de către puterea executivă se încalcă art. 1 alin. (4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. În plus, conform prevederilor art. 115 alin (6) din Constituţie, ordonanţele de urgenţă nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului. Tot Curtea Constituţională a explicat prin hotărârile sale cum stă treaba cu acel caracter de urgenţă şi situaţia extraordinară ce ar justifica necesitate unei ordonanţe de urgenţă. Mai exact, pentru a exista elementele necesare definirii unui caz excepţional, în sensul constatării unui pericol public major şi care să nu poată fi evitat decât pe calea emiterii unei ordonanţe de urgenţă, aceasta trebuie să conţină măsuri urgente pentru salvarea unui interes public aflat în pericol. Ori lipsa de personal invocată în expunerea de motive NU este un pericol public major. De ce? Simplu, această lipsă de personal, nu a apărut peste noapte, nu este deloc ceva neprevăzut. Chiar şi în expunerea de motive a ordonanţei ministerul recunoaşte că acest deficit de personal provine din perioada 2009 – 2015. Deci nu s-a produs peste noapte. Atunci întrebarea firească care se pune este: Când a fost serios acest minister? În decursul celor şase ani, când specialiştii de la resurse umane au spus că suntem prea mulţi şi au fost acceptate disponibilizările sau acum când brusc s-au trezit şi ne spun că deficitul de personal crează un pericol public major!? Înseamnă că trăim într-un astfel de pericol public major de cel puţin şase ani. Mai mult decât atât, zilele trecute a avut loc bilanţul activităţii Poliţiei Române pe anul 2015, iar de acolo conducerea ministerului şi a Poliţiei Române ne-au spus destul de clar că criminalitatea stradală are cea mai mică valoare din ultimii zece ani. Deci nu putem vorbi despre acel "pericol public major" necesar, pentru a se justifica modificarea unei legi organice printr-o ordonanţă de urgenţă. Ceea ce conducătorii actuali ai MAI realizează prin acest val de încadrări directe, nu este nimic altceva decât o veritabilă bombă cu ceas, ce va afecta Poliţia Română şi serviciul poliţienesc pentru mulţi ani de acum încolo. Istoria recentă a acestei instituţii demonstrează acest lucru.
 3. Având în vedere zvonul care se aude la nivelul instituţiei, cum ca s-ar intenţiona încadrarea a aprox. 5000 de oameni din sursă externă (fără carte, la apelul bocancilor), şi siderat de faptul că unii din liderii sindicatelor poliţiştilor susţin această inepţie, deoarece o consideră "o necesitate", o să încerc să fac o analiză scurtă a subectului. Din perspectiva mea, angajarea a 5000 de oameni (pentru cei care nu ştiu, cam 10% din personalul Poliţiei Române), la apelul bocancilor prezintă dezavantaje atât când vine vorba de calitatea resursei umane, cât şi din considerente economice (deşi în primă fază ar părea ca e mai ieftin aşa). Nu poţi să iei un om de pe stradă, să-l îmbraci în uniformă şi să-i spui: "de mâine eşti poliţist". Că tot e la modă comparaţia cu sistemul sanitar, dacă eu îmi iau un halat alb, îmi pun stetoscopul la gât şi intru într-un spital, înseamnă că sunt medic? Poliţiştii NU sunt forţă de muncă necalificată, nu îi iei să sape tarlaua din spatele Inspectoratelor de Poliţie, îi iei să aplice nişte acte normative, iar aplicarea acestora produce consecinţe juridice pentru cetăţeni. Pericolul încadrărilor directe, îl constituie în primul rând posibilitatea unor oameni "cu pile", de a accede direct în sistem, fără să fie trecuţi prin toate filtrele necesare. Acest aspect cauzeaza corupţie şi imagine negativă a instituţiei (poliţiştii "e" inculţi şi "nu are" scoală). De asemenea, având în vedere că angajarea se va face pe baza unui simplu examen sau cine ştie ce interviu, oamenii ăia, nu o să aibă noţiunile elementare necesare să facă munca de poliţie (şi posibil unii dintre ei nici capacitatea intelctuală), astfel că sunt şanse mari să aplice măsuri nelegale, care vor fi contestate în instanţă, să se împuşte accidental cu pistolul din dotare, că nu ştiu să-l folosească, să apară în media în cine ştie ce ipostaze hilare, lucru care va aduce din nou o imagine negativă a Poliţiei Române. Totodată, nu e deloc fair-play ca Gheorghe, care scuipa seminţe pe trepte la intrarea în scara blocului şi făcea vreun liceu la seral, când eu mă pregăteam pentru Academia de Poliţie, să ajungă, peste noapte angajat al Poliţiei Române, fără pic de pregătire de specialitate şi fără niciun sacrificiu. Din perspectiva mea, ca şi a multor colegi, a purta uniforma e un privilegiu, care se câştigă! Din cauza încadrărilor directe componenta de moral a angajaţilor actuali, cu studii, va scădea considerabil şi vor apărea inevitabil frustrări, în momentul în care o persoană fără studii este încadrată direct cu un grad şi o funcţie proporţională cu vârsta, mai mare decât a celui care are studii specifice şi care a învăţat să ajungă acolo. Ferească Dumnezeu ca unul dintre aceşti încadraţi direct (posibil prin "pile") să ajungă în vreo funcţie de conducere, de unde are posibilitatea să saboteze activitatea unei întregi structuri, compusă în mare parte din oameni capabili. Solutia pe care o vad eu, este să se şcolarizeze nişte promoţii de dimensiunea celor de acum caţiva ani. Când am terminat eu studiile, Şcoala de Agenţi Câmpina pregătea 1500 de elevi/promoţie, Clujul cam 500, iar Slatina are capacitate de aproximativ 1000 de oameni. Asta înseamnă 3000 agenţi/promoţie. De asemenea, Academia de Poliţie, în promoţia mea, ştiu că a avut 400 de ofiţeri la arma Poliţie, fiind capabilă, la nevoie de o promoţie şi mai mare. Şcoala aia de poliţie, bună, rea, te obligă să îţi însuşeşti un minim de cunoştinţe juridice şi tactică poliţienească. Stagiile de practică, în care eşti evaluat pentru felul în care munceşti, te fac să dobândeşti ceva deprinderi. Examenul de admitere triază agramaţii şi persoanele lipsite de capacităţi intelectuale şi fizice. Nu în ultimul rând, examenul de absolvire, unde gândul că ai putea să ajungi "unde se atârnă harta în cui", te motivează să înveţi materiile din programă. Pregătirea agenţilor de poliţie se făcea acum câţiva ani, în stil "suveică", structura şcolii fiind cam 6 luni şcoală/6 practică/6 şcoală/6 practică/examene finale. În felul ăsta, o promoţie era mereu în stradă, în practică, iar alta în şcoală, la studiu. Academia de Poliţie includea mai multă pregătire teoretică şi stagii de practică mai reduse ca timp. Încadrările directe nu sunt justificate de caracterul de "urgenţă". Până se organizează selecţiile şi înveţi încadratul direct să meargă pe stradă, trec cel puţin 6 luni. Dacă alegi să şcolarizezi un număr mai mare de agenţi (să zicem 3000), o sa îi ai în practică tot la 6 luni după admitere, dar cu noţiuni teoretice superioare! Din punct de vedere economic, din nou nu sunt justificate încadrările directe: Costurile şcolarizării, evaluate de MAI, sunt de aprox: 20.000 lei/agent de poliţie (cazare + mâncare+ studiu + echipament + bani pt stagiile de practică) 30.000 lei/ofiţer de poliţie (cazare + mâncare + studiu + echipament + bani pt stagiile de practică) O sa ma refer în continuare în special la agenţii de politie (elevi): Un astfel de elev nu îl plăteşti timp de 2 ani - îi asiguri solda (sub 100 de lei/lună când e în şcoală) iar cand e în practică îi dai normă de hrană, doar pntru zilele în care lucrează (undeva la 4-500 lei/lună). Este un mare avantaj să te poţi bucura, ca şi angajator, de 3000 de oameni în stradă, în procesul de instruire, pentru suma de 500 lei/agent! În antiteza, dacă îl iei pe Gheorghe şi îl încadrezi direct, îi plăteşti din prima zi salariul de agent de poliţie, aprox 2000 lei/lună şi eşti obligat să îi asiguri echipamentul necesar şi toate celelalte drepturi. Deci Gheorghe te costa în doi ani, ca şi angajator, aprox 48.000 lei salarii + costurile de echipament, în vreme ce un elev, pe care îl formezi pentru acel job, şi e net superior ca şi forţă de muncă unui încadrat direct, te costă 20.000 lei. La final, dupa 2 ani, te alegi cu 6000 de agenţi CALIFICAŢI, pe care i-ai plătit puţin spre deloc până atunci! În varianta încadrărilor directe, după 2 ani, te alegi tot cu 6000 de oameni (nu poliţişti, ci oameni îmbrăcaţi în albastru), dar forţă de muncă NECALIFICATĂ, cărora le-ai dat salarii întregi din prima zi de muncă! Având în vedere concurenţa de 7-8 oameni/ loc la şcolile de poliţie, ai de unde să triezi masa de candidaţi astfel încât să îţi intre în sistem doar cei care merită. Decizia de a încadra oameni din sursă externă (mai ales 5000 de oameni), prezintă un impact major pe termen lung, deoarece forţa asta de muncă, slab calificată şi slab dotată intelectual, o vei folosi până iese la pensie, aproximativ 25 de ani, timp în care vor provoca prejudicii de imagine şi o deprofesionalizare gravă a instituţiei. Abia s-au pensionat cei încadraţi direct la începutul anilor 90, timp în care imaginea Poliţiei Române s-a deteriorat considerabil. Chiar e nevoie "să ne împuşcăm încă o dată în picior", ca şi instituţie şi să angajăm un val nou, acum când lucrurile intră în oarecare măsură pe un fagaş normal? PS: Nu neg faptul că printre cei încadraţi direct sunt şi persoane capabile, dar pocentul acestora este atât de mic încât pot fi consideraţi excepţii. Datorită salariilor mici şi a dotărilor precare, persoanele încadrate direct care sunt peste medie ca şi intelect, aleg în general să părăsească sistemul, pentru a merge în domeniul privat, nefiiind ţinuţi de nimic în Poliţia Română, spre deosebire de absolvenţii şcolilor MAI, care, dacă vor să plece, trebuie să plătească şcolarizarea.
 4. Avand in vedere zvonul care se aude la nivelul institutiei, cum ca s-ar incadra aprox. 5000 de oameni din sursa externa(fara carte, la apelul bocancilor), si siderat de faptul ca unii din liderii sindicatelor Politiei sustin aceasta ineptie, deoarece o considera "o necesitate", o sa incerc sa fac o analiza scurta a subectului. Din perspectiva mea, angajarea a 5000 de oameni(pentru cei care nu stiu, cam 10% din persoanlul Politiei Romane), la apelul bocancilor prezinta dezavantaje atat cand vine vorba de calitatea resursei umane cat si din considerente economice(desi in prima faza ar parea ca e mai ieftin asa). Nu poti sa iei un om de pe strada, sa il imbraci in uniforma si sa ii spui "de maine esti politist". Ca tot e la moda comparatia cu sistemul sanitar, daca eu imi iau halat alb, imi pun stetoscopul la gat si intru intr-un spital, inseamana ca sunt medic? Politistii nu sunt forta de munca necalificata, nu ii iei sa sape tarlaua din spatele Inspectoratelor de Politie, ii iei sa aplice niste acte normative, iar aplicarea acestora produce consecinte juridice pentru cetateni. Pericolul incadrarilor directe, il constituie in primul rand posibilitatea unor oameni "cu pile", de a accede direct in sistem, fara sa fie trecuti prin toate filtrele necesare. Acest aspect cauzeaza coruptie si imagine negativa a institutiei(politistii "e" inculti si "nu are" scoala). De asemena, avand in vedere ca angajarea se va face pe baza unui simplu examen sau cine stie ce interviu, oamenii aia, nu o sa aiba notiunile elementare necesare sa faca munca de politie(si posibil unii dintre ei nici capacitatea intelctuala), astfel ca sunt sanse mari ia masuri nelegale, care vor fi contestate in instanta, sa se impuste accidental cu pistolul din dotare, ca nu stiu sa il foloseasca, sa apara in media in cine stie ce ipostaze hilare, lucru care va duce din nou la imagine negativa a Politiei Romane. Totodata, nu e deloc fair-play ca Gheorghe, care scuipa seminte pe trepte la intrarea in scara blocului si facea vreun liceu la seral cand eu ma pregateam pentru Academia de Politie, sa ajunga, peste noapte angajat al Politiei Romane, fara pic de pregatire juridica si fara niciun sacrificiu. Din perspectiva mea, ca si a multor colegi, a purta uniforma e un privilegiu, care se castiga! Din cauza incadrarilor directe componenta de moral a angajatilor actuali, cu studii, va scadea considerabil si vor aparea frustrari in momentul in care o persoana fara studii este incadrata direct cu un grad si o functie proportionala cu varsta, mai mare decat a celui care are pregatire specifica si care a invatat sa ajunga acolo. Fereasca Dumnezeu ca unul dintre acesti incadrati direct(posibil prin "pile") sa ajunga in vreo functie de conducere, de unde are posibilitatea sa saboteze activitatea unei intregi structuri, compusa in mare parte din oameni capabili. Solutia pe care o vad eu, este sa se scolarizeze niste promotii de dimensiunea celor de acum cativa ani. Cand am terminat eu studiile, Scoala de Agenti Campina pregatea 1500 de elevi/promotie, Clujul cam 500 iar Slatina,are capacitate de aproximativ 1000 de oameni. Asta inseamna 3000 agenti/promotie. De asemenea, Academia de Politie, in promotia mea, stiu ca a avut 400 de ofiteri la arma Politie, fiind capabila, la nevoie de o promotie si mai mare. Scoala aia de politie, buna, rea, te obliga sa iti insusesti un minim de cunostinte juridice si tactica politieneasca. Stagiile de practica, in care esti evaluat pentru felul in care muncesti, te fac sa dobandesti ceva deprinderi. Examenul de admitere triaza agramatii si persoanele lipsite de capacitati intelectuale si fizice. Nu in ultimul rand, examenul de absolvire, gandul ca ai putea sa ajungi "unde se atarna harta in cui", te motiveaza sa inveti materiile din programa. Pregatirea agentilor se facea acum cativa ani, in stil "suveica", structura scolii fiind cam 6 luni scoala/6 practica/6 scoala/6 practica/examene finale. In felul asta, o promotie era mereu pe teren, in practica, iar alta in scoala, la studiu. Academia de Politie includea mai multa pregatire teoretica si stagii de practica mai reduse ca timp. Incadrarile directe nu sunt justificate de caracterul de "urgenta". Pana se organizeaza selectiile si inveti incadratul direct sa mearga pe strada, trec aproximativ 6 luni. Daca alegi sa scolarizezi un numar mai mare de agenti(sa zicem 3000), o sa ii ai in practica tot la 6 luni dupa admitere, dar cu notiuni teoretice superioare! Din punct de vedere economic, din nou nu sunt justificate incadrarile directe Costurile scolarizarii, evaluate de MAI, sunt de aprox: 20.000 lei/agent de politie(cazare+mancare+studiu+echipament+bani pt stagii de practica) 30.000 lei/ofiter de politie(cazare+mancare+studiu+echipament+bani pt stagii de practica) O sa ma refer in continuare in special la agentii de politie(elevi): Un astfel de elev nu il platesti timp de 2 ani - ii asiguri solda(sub 100 de lei/luna cand e in scoala) iar cand e in practica ii dai norma de hrana, doar pe zilele in care lucreaza(undeva la 4-500 lei/luna). Este un mare avantaj sa te poti bucura, ca si angajator, de 3000 de oameni in strada, in procesul de instruire, pentru suma de 500 lei/agent! In antiteza, daca il iei pe Gheorghe si il incadrezi direct, ii platesti din ziua 1 salariul de agent, aprox 2000 lei/luna, si esti obligat sa ii asiguri echipamentul necesar. Deci Gheorghe te costa in 2 ani, ca si angajator, aprox 48.000 lei salarii + costurile de echipament, in vreme ce un elev, pe care il formezi pentru acel job, si e net superior ca si forta de munca unui incadrat direct, te costa 20.000 lei La final, dupa 2 ani, te alegi cu 6000 de agenti CALIFICATI, pe care i-ai platit putin spre deloc pana atunci! In varianta incadrarilor directe, dupa 2 ani, te alegi cu tot cu 6000 de oameni(nu politisti, oameni imbracati in albastru), dar forta de munca NECALIFICATA, carora le-ai dat salarii intregi din prima zi de munca! Avand in vedere concurenta de 7-8 oameni/ loc la scolile de politie, ai de unde sa triezi masa de candidati astfel incat sa iti intre in sistem doar cei care merita. Decizia de a incadra oameni din sursa externa(mai ales 5000 de oameni), prezinta un impact major pe termen lung, deoarece forta asta de munca, slab calificata si slab dotata intelectual, o vei folosi pana iese la pensie, aproximativ 25 de ani, timp in care vor provoca prejudicii de imagine si o deprofesionalizare grava a institutiei. Abia s-au pensionat cei incadrati direct la inceputul anilor 90, timp in care imaginea Politiei Romane s-a deteriorat considerabil. Chiar e nevoie "sa ne impuscam inca o data in picior", ca si institutie, si sa angajam un val nou, acum cand lucrurile intra in oarecare masura pe un fagas bun? PS: Nu neg faptul ca printre cei incadrati direct sunt si persoane capabile, dar pocentul acestora este atat de mic incat pot fi considerati exceptii. Datorita salariilor mici si a dotarilor precare, persoanele incadrate direct care sunt peste medie ca si intelect aleg sa paraseasca sistemul, pentru a merge in domeniul privat, nefiiind tinuti de nimic in Politia Romana, spre deosebire de absolventii scolilor MAI, care, daca vor sa plece, trebuie sa plateasca scolarizarea.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.