Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'cooperare poliţienească'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. Mandat european de arestare, pus în aplicare La data de 6 septembrie a.c., ca urmare a consultării Sistemului Informatic Schengen şi a schimbului suplimentar de informaţii prin intermediul Birourilor SIRENE – Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi Secţiei 5 Poliţie Rurală Petru Rareş – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bistriţa-Năsăud au depistat-o, pe raza localităţii Reteag, pe C. Teodora, de 21 ani. Împotriva acesteia, autorităţile judiciare din Italia au emis Mandat European de Arestare în vederea executării pedepsei de 4,6 ani închisoare pentru comiterea infracţiunilor de furt, vătămare corporală şi trafic de droguri. Tânăra a fost prezentată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care a dispus măsura reţinerii pentru 24 ore şi a emis pe numele acesteia mandat de arestare pe o perioadă de 5 zile. Cea în cauză a fost introdusă în arestul I.P.J. Bistriţa-Năsăud. I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice
 2. Republicarea 1 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 24.03.2014. Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil activităţii de cooperare dintre autorităţile publice române şi Europol. (2) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) Europol - Oficiul European de Poliţie, înfiinţat prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 121, din 15 mai 2009, denumită în continuare Decizia Europol; b) autoritate română competentă - autoritatea publică română cu atribuţii în prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor ori care desfăşoară activităţi specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională; c) ofiţeri de legătură la Europol - poliţiştii numiţi să reprezinte interesele Unităţii Naţionale Europol în cadrul Europol şi care constituie Biroul român de legătură la Europol; d) organism comun de supraveghere - organismul înfiinţat prin art. 34 din Decizia Europol; e) organism naţional de supraveghere - autoritatea publică română desemnată în această calitate, potrivit art. 33 din Decizia Europol; f) Unitatea Naţională Europol - structura de specialitate, fără personalitate juridică, organizată în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Centrul de cooperare poliţienească internaţională; g) infracţiuni de competenţa Europol - infracţiunile circumscrise competenţei Europol, astfel cum este stabilită la art. 4 din Decizia Europol; h) infracţiuni conexe - infracţiunile ce intră în competenţa Europol prin săvârşirea lor în unul dintre scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Decizia Europol; i) legislaţie din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale- legislaţia naţională, tratatele internaţionale la care România este parte şi instrumentele juridice ale Uniunii Europene relevante, aplicabile activităţilor specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională; j) stat membru - statul membru al Uniunii Europene. Art. 2. - (1) Se desemnează inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române ca reprezentant al României în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, iar şeful Centrului de cooperare poliţienească internaţională ca supleant al acestuia. (2) Autorităţile publice române detaşează experţi naţionali la Europol, în condiţiile legislaţiei aplicabile fiecărei categorii de personal şi ale normelor de punere în aplicare adoptate potrivit art. 39 alin. (5) din Decizia Europol. CAPITOLUL II Asistenţa Europol cu privire la anchetele penale SECŢIUNEA 1 Echipe comune de anchetă Art. 3. - (1) Autorităţile judiciare care constituie echipe comune de anchetă în condiţiile art. 182 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizei proprii sau la solicitarea Europol, propun autorităţilor celorlalte state participante ca în componenţa echipelor respective să fie inclus şi personal Europol, în măsura în care obiectul anchetelor priveşte infracţiuni de competenţa Europol. (2) Autorităţile judiciare prevăzute la alin. (1) transmit Europol solicitarea de participare în cadrul echipelor comune de anchetă, prin intermediul Unităţii Naţionale Europol, numai după obţinerea acordului autorităţilor celorlalte state participante. (3) Modalităţile administrative de participare a personalului Europol în cadrul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 6 din Decizia Europol. (4) Personalul Europol participă în cadrul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României în calitate de membri detaşaţi. (5) La solicitarea Europol, autorităţile publice române îşi exprimă acordul cu privire la includerea informaţiilor furnizate de acestea echipei comune de anchetă într-un sistem de prelucrare a informaţiilor de la nivelul Europol. (6) Prejudiciul cauzat de personalul Europol pe timpul participării în cadrul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României se repară în aceleaşi condiţii ca şi prejudiciul cauzat de membrii români ai echipei comune de anchetă. (7) Autorităţile publice române, după informarea Unităţii Naţionale Europol, solicită Europol rambursarea integrală a contravalorii sumelor de bani plătite de către acestea victimelor sau persoanelor îndreptăţite să le primească în numele acestora pentru repararea prejudiciului prevăzut la alin. (6), cu excepţia cazului în care prin dispoziţii convenite între statul român şi Europol se stabileşte altfel. (8) Litigiile cu privire la solicitările prevăzute la alin. (7) se soluţionează în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) ultima teză din Decizia Europol. SECŢIUNEA a 2-a Iniţierea de anchete penale Art. 4. - (1) Autorităţile române competente analizează cu prioritate solicitările Europol privind iniţierea, derularea şi coordonarea de anchete penale şi răspund la acestea, menţionând dacă anchetele solicitate vor fi iniţiate sau nu. (2) În cazul în care autorităţile române competente decid să nu dea curs unei solicitări a Europol, în cuprinsul răspunsului se menţionează şi motivele care au stat la baza acestei decizii, cu excepţia cazurilor în care aceste motive nu pot fi divulgate potrivit art. 7 alin. (3) din Decizia Europol. (3) Răspunsurile la solicitările Europol prevăzute la alin. (1), precum şi informaţiile furnizate Europol cu privire la rezultatele anchetelor sunt transmise prin intermediul Unităţii Naţionale Europol. CAPITOLUL III Canale de cooperare cu Europol SECŢIUNEA 1 Unitatea Naţională Europol Art. 5. - (1) Se desemnează Unitatea Naţională Europol ca punct unic de legătură cu Europol. (2) Autorităţile române competente pot coopera direct cu Europol numai în situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapidităţii schimbului de date şi informaţii sau a păstrării confidenţialităţii acţiunilor desfăşurate. (3) Orice comunicare directă cu Europol se desfăşoară cu informarea în prealabil a Unităţii Naţionale Europol. Art. 6. - (1) Unitatea Naţională Europol are următoarele atribuţii principale: a) furnizează Europol, din proprie iniţiativă, datele şi informaţiile operative pe care, în urma analizei proprii, le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Europol prevăzute la art. 5 din Decizia Europol; b) răspunde solicitărilor de date şi informaţii operative şi de consiliere primite de la Europol; c) actualizează datele şi informaţiile operative furnizate Europol; d) evaluează, la solicitarea autorităţilor române competente, date şi informaţii operative şi transmite acestora rezultatul evaluării; e) adresează Europol, din proprie iniţiativă sau la cererea unei autorităţi române competente, solicitări de consiliere, de date şi informaţii operative, precum şi de analiză; f) furnizează Europol informaţii în vederea stocării acestora în bazele sale de date; g) efectuează schimb de informaţii cu ofiţerii de legătură la Europol ai celorlalte state membre, inclusiv cu privire la infracţiuni care nu sunt de competenţa Europol, în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale; h) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind datele şi informaţiile operative vehiculate în cadrul activităţilor proprii de schimb de informaţii cu Europol sau cu ofiţerii de legătură la Europol ai celorlalte state membre. (2) Unitatea Naţională Europol nu furnizează Europol date şi informaţii operative dacă, în temeiul analizei proprii sau a elementelor furnizate de o altă autoritate română competentă, stabileşte că furnizarea de date şi informaţii operative către Europol în cazul respectiv determină apariţia uneia dintre consecinţele prevăzute la art. 8 alin. (5) din Decizia Europol. Art. 7. - Şeful Unităţii Naţionale Europol participă la întâlnirile periodice cu şefii unităţilor naţionale ale celorlalte state membre, organizate în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute la art. 8 alin. (7) din Decizia Europol. SECŢIUNEA a 2-a Ofiţerii de legătură la Europol Art. 8. - (1) Ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, numeşte ofiţerii de legătură la Europol. (2) Ofiţerii de legătură la Europol provin din rândul ofiţerilor de poliţie şi sunt trimişi în misiune permanentă în străinătate în funcţii asimilate ataşaţilor de afaceri interne, cu statut diplomatic. (3) Ofiţerii de legătură la Europol sunt instruiţi de către Unitatea Naţională Europol, înainte de începerea activităţii în cadrul Biroului român de legătură la Europol. (4) Aceştia reprezintă interesele Unităţii Naţionale Europol în cadrul Europol, în conformitate cu legislaţia română şi cu dispoziţiile aplicabile Europol. Art. 9. - (1) Ofiţerii de legătură la Europol au următoarele atribuţii principale: a) furnizează către Europol informaţii din partea Unităţii Naţionale Europol sau din partea autorităţilor române competente; b) furnizează Unităţii Naţionale Europol informaţii din partea Europol; c) cooperează cu personalul Europol în ceea ce priveşte comunicarea de informaţii şi consilierea; d) sprijină schimbul de informaţii între Unitatea Naţională Europol şi ofiţerii de legătură la Europol ai celorlalte state membre; e) efectuează schimb de informaţii cu unităţile naţionale Europol din celelalte state membre, inclusiv cu privire la infracţiuni care nu sunt de competenţa Europol, în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale; f) participă la activităţile grupurilor de analiză din care fac parte, constituite potrivit art. 14 alin. (2) din Decizia Europol. (2) Ofiţerii de legătură la Europol îşi exercită atribuţiile fără a prejudicia realizarea atribuţiilor Unităţii Naţionale Europol prevăzute la art. 6. Art. 10. - (1) În timpul activităţii în cadrul Biroului român de legătură la Europol şi după încetarea acestei activităţi, ofiţerii de legătură la Europol sunt ţinuţi de obligaţia de discreţie şi de confidenţialitate în condiţiile prevăzute la art. 41 din Decizia Europol. (2) Încălcarea de către ofiţerii de legătură la Europol a obligaţiei de discreţie şi de confidenţialitate prevăzută la art. 41 din Decizia Europol reprezintă o încălcare a îndatoririlor de serviciu şi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau, după caz, penală a acestora. Art. 11. - Ofiţerii de legătură la Europol, precum şi membrii familiilor lor care îi însoţesc în misiune beneficiază de privilegiile şi imunităţile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţii lor în cadrul Europol, stabilite în condiţiile art. 51 alin. (3) din Decizia Europol. CAPITOLUL IV Schimbul de informaţii cu Europol SECŢIUNEA 1 Sistemul informaţional Europol Art. 12. - Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin structurile de specialitate şi Unitatea Naţională Europol, răspunde pentru menţinerea legăturilor cu sistemul informaţional Europol, prevăzut la art. 11 din Decizia Europol. Art. 13. - Sistemul informaţional Europol este utilizat de Unitatea Naţională Europol şi de ofiţerii de legătură la Europol, din proprie iniţiativă sau la solicitarea autorităţilor române competente, pentru introducerea, extragerea, modificarea, completarea, corectarea ori ştergerea datelor necesare îndeplinirii sarcinilor Europol. Art. 14. - (1) În sistemul informaţional Europol se introduc, potrivit art. 13, date referitoare la: a) persoane cu privire la care se efectuează investigaţii poliţieneşti sau care sunt cercetate în cadrul unui proces penal, pentru săvârşirea ori participarea la săvârşirea unor infracţiuni de competenţa Europol, sau care au fost condamnate pentru o astfel de infracţiune; b) persoane cu privire la care există date sau indicii temeinice din care rezultă că acestea intenţionează să săvârşească o infracţiune de competenţa Europol. (2) Datele introduse în sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevăzute la alin. (1) pot cuprinde numai informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) din Decizia Europol. (3) Categoriile de date prevăzute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol se introduc în sistemul informaţional Europol chiar dacă nu conţin menţiuni referitoare la persoane. Art. 15. - (1) Unitatea Naţională Europol comunică unităţilor naţionale Europol ale celorlalte state membre sau Europol, la solicitarea acestora, orice alte informaţii pe care le deţine cu privire la persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1), în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale. (2) Unitatea Naţională Europol, din proprie iniţiativă sau la cererea autorităţilor române competente, solicită unităţilor naţionale Europol ale celorlalte state membre alte informaţii cu privire la persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1), în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale. (3) Unitatea Naţională Europol realizează schimbul de informaţii în condiţiile alin. (1) şi (2), inclusiv în cazurile în care acestea se referă la una sau mai multe infracţiuni conexe despre care există date în sistemul informaţional Europol. (4) Autorităţile române competente care au solicitat introducerea de date în sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1) transmit Unităţii Naţionale Europol sau ofiţerilor de legătură la Europol o solicitare privind ştergerea acestor date, în termen de 20 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de apariţia uneia dintre următoarele situaţii: a) în urma finalizării investigaţiei poliţieneşti nu s-a dispus începerea urmăririi penale; b) în cadrul procesului penal, cu privire la persoana în cauză, s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau încetarea procesului penal. (5) Unitatea Naţională Europol şi ofiţerii de legătură la Europol şterg datele pe care le-au introdus în sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1) de îndată ce au luat cunoştinţă de apariţia uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (4). Art. 16. - (1) Sistemul informaţional Europol poate fi consultat în mod direct şi de către autorităţile române competente prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Anexa poate fi modificată sau completată prin hotărâre a Guvernului. (2) Rezultatul consultării prevăzute la alin. (1) arată doar dacă datele solicitate sunt disponibile în sistemul informaţional Europol. (3) Unitatea Naţională Europol, la solicitarea autorităţilor române competente, extrage din sistemul informaţional Europol datele identificate ca urmare a consultării prevăzute la alin. (1) şi le pune la dispoziţia acestora. (4) Unitatea Naţională Europol realizează demersurile necesare pentru transmiterea la Secretariatul general al Consiliului a informaţiilor privind autorităţile române competente prevăzute în anexă, inclusiv modificările ulterioare ale acesteia. Art. 17. - (1) Unitatea Naţională Europol şi ofiţerii de legătură la Europol examinează de îndată informaţiile primite de la autorităţile române competente sau de la autorităţile competente ale celorlalte state membre privind acurateţea datelor din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care le-au introdus în sistemul informaţional Europol şi, atunci când este necesar, le modifică, le completează, le corectează ori le şterg. (2) Autorităţile române competente transmit, prin intermediul Unităţii Naţionale Europol, autorităţilor competente ale celorlalte state membre informaţii din care rezultă că datele din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care acestea din urmă le-au introdus în sistemul informaţional Europol nu sunt corecte ori necesită a fi completate. (3) În situaţia în care sistemul informaţional Europol cuprinde date din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol cu privire la o anumită persoană, Unitatea Naţională Europol sau ofiţerii de legătură la Europol pot să introducă date suplimentare din aceleaşi categorii şi cu privire la aceeaşi persoană fără verificarea incidenţei cazurilor prevăzute la art. 14 alin. (1). (4) În cazul în care apar contradicţii între datele introduse potrivit alin. (3) şi datele deja existente în sistemul informaţional Europol, Unitatea Naţională Europol sau ofiţerii de legătură la Europol, după caz, realizează demersurile necesare pentru consultarea autorităţilor competente ale statelor membre care au introdus datele respective, în vederea stabilirii actualităţii şi realităţii acestora. (5) În cazul în care Unitatea Naţională Europol sau ofiţerii de legătură la Europol stabilesc necesitatea ştergerii tuturor datelor din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol, pe care le-au introdus în sistemul informaţional Europol cu privire la o anumită persoană, informează despre aceasta autorităţile competente ale statelor membre care au introdus ulterior, cu privire la aceeaşi persoană, date din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol. (6) De la data primirii comunicării privind decizia autorităţii competente dintr-un alt stat membru de a şterge toate datele din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care aceasta le-a introdus în sistemul informaţional Europol cu privire la o anumită persoană, Unitatea Naţională Europol sau ofiţerul de legătură la Europol, atunci când au introdus ulterior, din proprie iniţiativă, cu privire la aceeaşi persoană, date din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol, ori autoritatea română competentă care a solicitat introducerea unor asemenea date preia răspunderea cu privire la protecţia datelor ce urmau a fi şterse, precum şi dreptul de a le modifica, completa, corecta sau şterge. (7) Unitatea Naţională Europol sau ofiţerii de legătură la Europol, după caz, răspund pentru exactitatea şi actualitatea datelor pe care le introduc din proprie iniţiativă în sistemul informaţional Europol, precum şi pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Deciziei Europol la introducerea, extragerea ori modificarea datelor din sistemul informaţional Europol. (8) Autorităţile române competente răspund pentru exactitatea şi actualitatea datelor introduse în sistemul informaţional Europol la solicitarea lor, precum şi pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Deciziei Europol la solicitarea introducerii, extragerii sau modificării datelor din sistemul informaţional Europol. SECŢIUNEA a 2-a Fişierele de lucru pentru analiză constituite la nivelul Europol Art. 18. - (1) La cererea Europol sau din proprie iniţiativă, Unitatea Naţională Europol comunică Europol toate informaţiile necesare în cadrul unui anumit fişier de lucru pentru analiză, constituit potrivit art. 14-16 din Decizia Europol. Prevederile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (2) În temeiul alin. (1) se comunică numai acele informaţii care pot fi utilizate, în condiţiile legii, de către autorităţile române competente în scopul prevenirii, descoperirii sau cercetării infracţiunilor. (3) Autorităţile române competente prevăzute în anexă pot comunica direct Europol informaţii în condiţiile alin. (1) şi (2), cu informarea prealabilă a Unităţii Naţionale Europol, în cazurile în care Europol solicită transmiterea acestora fără întârziere ori atunci când autoritatea română competentă în cauză stabileşte că transmiterea fără întârziere este esenţială pentru realizarea activităţilor în cadrul fişierului de lucru pentru analiză. (4) Autorităţile române competente care au comunicat Europol informaţii în condiţiile alin. (1)-(3) decid cu privire la condiţiile de utilizare a informaţiilor respective atunci când această utilizare presupune dezvăluirea către terţi. (5) Ofiţerii de legătură la Europol şi personalul din cadrul Unităţii Naţionale Europol desemnat prin dispoziţia inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române au dreptul de a consulta sistemul de index creat de Europol pentru datele stocate în fişierele de lucru pentru analiză potrivit art. 15 din Decizia Europol. Art. 19. - (1) Ofiţerii de legătură la Europol sunt autorizaţi să solicite informări cu privire la rezultatele analizelor de natură generală şi strategică realizate în cadrul fişierelor de lucru pentru analiză. (2) Ofiţerii de legătură la Europol solicită să fie informaţi cu privire la analiza realizată de grupurile de analiză la care nu participă reprezentanţi ai autorităţilor române competente, dacă în urma consultării sistemului de index se constată că analiza are legătură cu una sau mai multe investigaţii poliţieneşti ori anchete penale desfăşurate la nivelul autorităţilor române competente. (3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se transmite tuturor membrilor respectivului grup de analiză, în scris, cuprinzând motivele pe care se întemeiază, după obţinerea aprobării şefului Unităţii Naţionale Europol. (4) Obiecţiile ridicate în cadrul grupului de analiză cu privire la participarea unui ofiţer de legătură la Europol la analiza aflată în desfăşurare, ca urmare a transmiterii unei solicitări în condiţiile alin. (2) şi (3), se soluţionează în cadrul procedurii de conciliere prevăzută la art. 14 alin. (5) din Decizia Europol. Reprezentantul României în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, şeful Unităţii Naţionale Europol sau ofiţerul de legătură la Europol care a transmis solicitarea, cu acordul prealabil al şefului Unităţii Naţionale Europol, poate renunţa la participare numai dacă, în urma examinării informaţiilor puse la dispoziţie, stabileşte că analiza nu este utilă investigaţiei ori anchetei avute în vedere la momentul solicitării. (5) Ofiţerii de legătură la Europol care participă în cadrul unui grup de analiză ca urmare a transmiterii unei solicitări în condiţiile alin. (2) şi (3) sunt obligaţi să obţină acordul statelor membre implicate iniţial în respectiva analiză, înainte de a utiliza informaţiile din fişierul de lucru pentru analiză, dacă această utilizare presupune dezvăluirea către terţi. CAPITOLUL V Reguli privind prelucrarea datelor în cadrul cooperării cu Europol Art. 20. - Unitatea Naţională Europol şi ofiţerii de legătură la Europol solicită Europol comunicarea informaţiilor deţinute de acesta referitoare la statul român, date privind conexiunile constatate între infracţiunile de competenţa Europol, precum şi furnizarea datelor şi informaţiilor operative referitoare la alte infracţiuni grave pe care Europol le-a constatat în decursul îndeplinirii sarcinilor sale. Art. 21. - Autorităţile române competente cooperează cu Europol în vederea stabilirii mecanismelor de control al extragerilor de date din fişierele automatizate de date ale Europol utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile art. 18 din Decizia Europol. Art. 22. - (1) Datele cu caracter personal obţinute din fişierele de date ale Europol sau comunicate de Europol prin orice alt mijloc sunt transmise sau utilizate exclusiv de către autorităţile române competente în scopul prevenirii, descoperirii şi cercetării infracţiunilor de competenţa Europol şi a altor infracţiuni grave. (2) Autorităţile române competente care transmit sau solicită transmiterea de date către Europol precizează cazurile în care, potrivit legislaţiei române, utilizarea acestora este supusă unor condiţii restrictive şi comunică, la solicitarea autorităţilor din celelalte state membre, puncte de vedere cu privire la intenţia acestora de a utiliza datele în cazurile de excepţie prevăzute la art. 19 alin. (2) din Decizia Europol. (3) Autorităţile române competente utilizează datele prevăzute la alin. (1) cu respectarea restricţiilor precizate de statul membru, statul terţ sau organismul terţ de la care provin datele respective. Se poate face excepţie numai după consultarea autorităţilor competente ale statului membru de la care provin datele şi cu luarea în considerare a punctului de vedere al acestora. (4) Datele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (1) sau de către alte autorităţi decât cele prevăzute la alin. (1) numai cu acordul autorităţilor competente ale statului membru de la care provin datele respective. (5) Autorităţile române competente care transmit sau solicită transmiterea de date către Europol comunică, la solicitarea autorităţilor din celelalte state membre, acordul cu privire la utilizarea datelor respective în alte scopuri şi de către alte autorităţi decât cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Decizia Europol, dacă acest lucru nu este interzis de legislaţia română. Art. 23. - (1) Datele introduse în fişierele de date ale Europol sunt păstrate numai pentru perioada necesară îndeplinirii sarcinilor Europol. (2) Unitatea Naţională Europol examinează, în termen de cel mult 3 ani de la introducere, necesitatea continuării stocării datelor introduse de către aceasta sau de către ofiţerii de legătură la Europol în sistemul informaţional Europol. (3) În cursul procesului de reexaminare, Unitatea Naţională Europol decide continuarea stocării datelor până la următoarea reexaminare care va avea loc după o nouă perioadă de 3 ani, în cazul în care aceste date sunt încă necesare în vederea realizării sarcinilor Europol. (4) În cazul în care nu se ia nicio decizie cu privire la continuarea stocării datelor, datele respective sunt şterse în mod automat. (5) Autorităţile române competente informează Europol cu privire la ştergerea din bazele de date naţionale a datelor comunicate către Europol şi stocate în alte fişiere de date ale Europol. Art. 24. - (1) Autorităţile române competente care au transmis sau, după caz, au solicitat transmiterea de date către Europol comunică, la solicitarea Europol, acordul cu privire la transmiterea de către Europol a datelor respective către entităţile prevăzute la art. 22 alin. (1) şi la art. 23 alin. (1) din Decizia Europol. (2) Acordul prevăzut la alin. (1) poate fi exprimat fără rezerve sau sub rezerva unor condiţii speciale şi poate fi retras oricând de către autorităţile române competente care l-au acordat. Art. 25. - Unitatea Naţională Europol transmite Europol date cu caracter personal provenind de la persoane fizice sau de la persoane juridice de drept privat numai dacă se stabileşte că acestea au o legătură directă cu date aflate deja la dispoziţia Europol. Art. 26. - (1) Autorităţile române competente răspund pentru: a) legalitatea culegerii datelor, a transmiterii acestora către Europol, a introducerii, respectiv a solicitării de introducere a lor în sistemul Europol, pentru exactitatea şi actualitatea acestora, precum şi pentru verificarea termenelor de stocare; b) protecţia datelor care au fost transmise către Europol, dar care nu au fost încă incluse în unul dintre fişierele sale de date. (2) Autorităţile române competente, din proprie iniţiativă sau la sesizarea Europol, solicită Unităţii Naţionale Europol modificarea, corectarea sau ştergerea datelor incorecte transmise Europol. Art. 27. - (1) Unitatea Naţională Europol primeşte cereri privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol, potrivit art. 30 din Decizia Europol, pe care le transmite la Europol de îndată sau cel târziu în termen de o lună de la data primirii acestora. (2) Autorităţile române competente cooperează cu Europol, în condiţiile art. 30 alin. (4) din Decizia Europol, în vederea formulării răspunsurilor la cererile privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol, comunicând inclusiv argumentele lor cu privire la incidenţa cazurilor de excepţie de la comunicare de informaţii, prevăzute la art. 30 alin. (5) din Decizia Europol. Autorităţile române competente răspund în termen de 30 de zile de la data primirii solicitărilor Europol. (3) În cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către autorităţile române competente prin intermediul sistemelor de evidenţă proprii, în cadrul cooperării cu Europol, exercitarea drepturilor persoanelor vizate se asigură în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată. Art. 28. - Se desemnează Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca organism naţional de supraveghere în sensul art. 33 din Decizia Europol şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă. Art. 29. - Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal desemnează cel mult 2 reprezentanţi şi supleanţii acestora în cadrul organismului comun de supraveghere. Art. 30. - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cooperează cu organismul comun de supraveghere, atunci când este necesar, în vederea sporirii coerenţei aplicării normelor şi procedurilor în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv în vederea soluţionării căilor de atac prevăzute de art. 32 din Decizia Europol. Art. 31. - Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 28, 29 şi 30 se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute anual în bugetul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Art. 32. - Autorităţile române competente, individual sau în cooperare cu Europol, pun în aplicare măsuri vizând prelucrarea automatizată a datelor de către Europol menite: a) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal; b) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date în mod neautorizat; c) să împiedice introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate; d) să împiedice utilizarea sistemelor de prelucrare automatizată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor; e) să se asigure că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automatizată a datelor au acces numai la datele pentru care sunt autorizate; f) să se asigure că este posibilă verificarea şi stabilirea organismelor cărora le pot fi comunicate sau le-au fost comunicate date cu caracter personal prin intermediul echipamentelor de comunicaţii; g) să asigure posibilitatea de a verifica şi de a stabili ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele automatizate de prelucrare a datelor, precum şi când şi cine a introdus datele respective; h) să împiedice consultarea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal pe parcursul transferurilor de date personale sau pe parcursul transportului suporturilor de date; i) să se asigure că funcţionarea sistemelor instalate poate fi imediat remediată după producerea unei întreruperi; j) să asigure funcţionarea fără defecţiuni a sistemului, raportarea imediată a defecţiunilor de funcţionare şi să se asigure că datele stocate nu sunt afectate de funcţionarea defectuoasă a sistemului. Art. 33. - (1) Autorităţile române competente iau toate măsurile necesare pentru protejarea informaţiilor supuse regimului de confidenţialitate stabilit potrivit art. 40 din Decizia Europol sau, după caz, regimului juridic aferent informaţiilor clasificate, furnizate de Europol. (2) Autorităţile române competente efectuează potrivit legii române, la solicitarea Europol formulată în condiţiile art. 40 alin. (2) din Decizia Europol, verificări de securitate asupra cetăţenilor români şi acordă celorlalte state membre asistenţă în acest sens. (3) Autorităţile române competente permit accesul la informaţiile clasificate prevăzute la alin. (1), potrivit nivelului de acces, numai acelor persoane care posedă o autorizaţie de acces la informaţii clasificate. Art. 34. - (1) Autorităţile publice române răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciul cauzat unei persoane prin utilizarea de date eronate provenind din fişierele Europol sau prin utilizarea de date care au fost stocate ori prelucrate în fişierele Europol cu nerespectarea dispoziţiilor Deciziei Europol. (2) Autorităţile publice române solicită autorităţilor celorlalte state membre sau Europol, în condiţiile art. 52 alin. (2) din Decizia Europol, rambursarea sumelor plătite pentru repararea prejudiciului prevăzut la alin. (1). (3) Autorităţile române competente rambursează din bugetul propriu, în condiţiile art. 52 alin. (2) din Decizia Europol, sumele de bani plătite de autorităţile celorlalte state membre pentru repararea unui prejudiciu. (4) Litigiile cu privire la solicitările prevăzute la alin. (2) şi (3) se soluţionează în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, potrivit art. 52 alin. (3) din Decizia Europol. CAPITOLUL VI Asigurarea financiară Art. 35. - (1) Cheltuielile efectuate de către Unitatea Naţională Europol în cadrul procesului de comunicare cu Europol sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. (2) Unitatea Naţională Europol solicită Europol rambursarea cheltuielilor de conectare. Art. 36. - Cheltuielile legate de trimiterea în misiune a ofiţerilor de legătură la Europol, cu excepţia celor suportate de Europol, sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Art. 37. - (1) Contravaloarea în lei a contribuţiei financiare a României stabilite potrivit art. 58 alin. (4) din Decizia Europol se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. (2) Sumele rambursate de Europol potrivit art. 58 alin. (5) din Decizia Europol constituie venit la bugetul de stat. CAPITOLUL VII Dispoziţii finale Art. 38. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 329/2007, se abrogă. ANEXĂ AUTORITĂŢILE ROMÂNE COMPETENTE care au dreptul de a consulta în mod direct sistemul informaţional Europol I. Ministerul Afacerilor Interne, prin: 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile subordonate; 2. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi unităţile subordonate; 3. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă; 4. Inspectoratul General pentru Imigrări şi unităţile subordonate; 5. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi unităţile subordonate. II. Ministerul Finanţelor Publice, prin: - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. III. Serviciul Român de Informaţii, prin: - Direcţia generală prevenire şi combatere terorism. IV. Ministerul Public V. Instanţele judecătoreşti VI. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor VII. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin: - Garda Naţională de Mediu. VIII. Ministerul Justiţiei, prin: - Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni.
 3. Poliţiştii români aflaţi în misiune pe teritoriul Franţei, felicitaţi de ministrul francez de interne, Claude GUEANT În cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la Paris, luni 5 decembrie a.c., cei 25 de poliţişti români aflaţi în misiune de patrulare, precum şi cei opt ofiţeri de legătură români detaşaţi la Prefectura de Poliţie din Paris au fost felicitaţi pentru rezultatele obţinute de ministrul francez de interne, Claude GUEANT. În context, oficialul francez a subliniat buna cooperare între autorităţile poliţieneşti române şi franceze, precizând că, în numai 10 zile de la sosirea celor 25 de poliţişti români în Franţa, activitatea acestora a dat rezultate, concretizându-se în peste 250 de semnalări raportate. De asemenea, ministrul Claude GUEANT i-a felicitat şi pe cei opt ofiţeri de legătură români pentru contribuţia la identificarea reţelelor criminale ce activează în regiunea pariziană, menţionând că delicvenţa în rândul cetăţenilor români a scăzut în luna octombrie, pentru prima oară în ultimii patru ani. În final, oficialul francez a precizat că bunele rezultatele obţinute, până în prezent, demonstrează necesitatea continuării colaborării între cele două ministere. Misiunea poliţiştilor români are rolul de a consolida buna cooperare poliţienească româno-franceză în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii şi este desfăşurată ca urmare a solicitării părţii franceze. Poliţiştii români sunt specializaţi în combaterea infracţiunilor judiciare şi de crimă organizată, au experienţă în domeniul activităţii poliţieneşti de prevenire şi combatere a criminalităţii şi sunt cunoscători ai limbii franceze. Menţionăm că, în vederea consolidării dispozitivului comun româno-francez ce acţionează la Paris, în perioada sărbătorilor de iarnă, 25 de poliţişti români s-au deplasat, la data de 25 noiembrie a.c., în Franţa unde îşi vor desfăşura activitatea până pe 15 ianuarie 2012.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.