Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'constitutia'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI TITLUL I - Principii generale ARTICOLUL 1 - Statul român ARTICOLUL 2 - Suveranitatea ARTICOLUL 3 - Teritoriul ARTICOLUL 4 - Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni ARTICOLUL 5 - Cetăţenia ARTICOLUL 6 - Dreptul la identitate ARTICOLUL 7 - Românii din străinătate ARTICOLUL 8 - Pluralismul şi partidele politice ARTICOLUL 9 - Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale ARTICOLUL 10 - Relaţii internaţionale ARTICOLUL 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern ARTICOLUL 12 - Simboluri naţionale ARTICOLUL 13 - Limba oficială ARTICOLUL 14 - Capitala TITLUL II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale CAPITOLUL I - Dispoziţii comune ARTICOLUL 15 - Universalitatea ARTICOLUL 16 - Egalitatea în drepturi ARTICOLUL 17 - Cetăţenii români în străinătate ARTICOLUL 18 - Cetăţenii străini şi apatrizii ARTICOLUL 19 - Extrădarea şi expulzarea ARTICOLUL 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului ARTICOLUL 21 - Accesul liber la justiţie CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale ARTICOLUL 22 - Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică ARTICOLUL 23 - Libertatea individuală ARTICOLUL 24 - Dreptul la apărare ARTICOLUL 25 - Libera circulaţie ARTICOLUL 26 - Viaţa intimă, familială şi privată ARTICOLUL 27 - Inviolabilitatea domiciliului ARTICOLUL 28 - Secretul corespondenţei ARTICOLUL 29 - Libertatea conştiinţei ARTICOLUL 30 - Libertatea de exprimare ARTICOLUL 31 - Dreptul la informaţie ARTICOLUL 32 - Dreptul la învăţătură ARTICOLUL 33 - Accesul la cultură ARTICOLUL 34 - Dreptul la ocrotirea sănătăţii ARTICOLUL 35 - Dreptul la mediu sănătos ARTICOLUL 36 - Dreptul de vot ARTICOLUL 37 - Dreptul de a fi ales ARTICOLUL 38 - Dreptul de a fi ales în Parlamentul European ARTICOLUL 39 - Libertatea întrunirilor ARTICOLUL 40 - Dreptul de asociere ARTICOLUL 41 - Munca şi protecţia socială a muncii ARTICOLUL 42 - Interzicerea muncii forţate ARTICOLUL 43 - Dreptul la grevă ARTICOLUL 44 - Dreptul de proprietate privată ARTICOLUL 45 - Libertatea economică ARTICOLUL 46 - Dreptul la moştenire ARTICOLUL 47 - Nivelul de trai ARTICOLUL 48 - Familia ARTICOLUL 49 - Protecţia copiilor şi a tinerilor ARTICOLUL 50 - Protecţia persoanelor cu handicap ARTICOLUL 51 - Dreptul de petiţionare ARTICOLUL 52 - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică ARTICOLUL 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi CAPITOLUL III - Îndatoririle fundamentale ARTICOLUL 54 - Fidelitatea faţă de ţară ARTICOLUL 55 - Apărarea ţării ARTICOLUL 56 - Contribuţii financiare ARTICOLUL 57 - Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor CAPITOLUL IV - Avocatul Poporului ARTICOLUL 58 - Numirea şi rolul ARTICOLUL 59 - Exercitarea atribuţiilor ARTICOLUL 60 - Raportul în faţa Parlamentului TITLUL III - Autorităţile publice CAPITOLUL I - Parlamentul SECŢIUNEA 1 - Organizare şi funcţionare ARTICOLUL 61 - Rolul şi structura ARTICOLUL 62 - Alegerea Camerelor ARTICOLUL 63 - Durata mandatului ARTICOLUL 64 - Organizarea internă ARTICOLUL 65 - Şedinţele Camerelor ARTICOLUL 66 - Sesiuni ARTICOLUL 67 - Actele juridice şi cvorumul legal ARTICOLUL 68 - Caracterul public al şedinţelor SECŢIUNEA a 2-a - Statutul deputaţilor şi al senatorilor ARTICOLUL 69 - Mandatul reprezentativ ARTICOLUL 70 - Mandatul deputaţilor şi al senatorilor ARTICOLUL 71 - Incompatibilităţi ARTICOLUL 72 - Imunitatea parlamentară SECŢIUNEA a 3-a - Legiferarea ARTICOLUL 73 - Categorii de legi ARTICOLUL 74 - Iniţiativa legislativă ARTICOLUL 75 - Sesizarea Camerelor ARTICOLUL 76 - Adoptarea legilor şi a hotărârilor ARTICOLUL 77 - Promulgarea legii ARTICOLUL 78 - Intrarea în vigoare a legii ARTICOLUL 79 - Consiliul Legislativ CAPITOLUL II - Preşedintele României ARTICOLUL 80 - Rolul Preşedintelui ARTICOLUL 81 - Alegerea Preşedintelui ARTICOLUL 82 - Validarea mandatului şi depunerea jurământului ARTICOLUL 83 - Durata mandatului ARTICOLUL 84 - Incompatibilităţi şi imunităţi ARTICOLUL 85 - Numirea Guvernului ARTICOLUL 86 - Consultarea Guvernului ARTICOLUL 87 - Participarea la şedinţele Guvernului ARTICOLUL 88 - Mesaje ARTICOLUL 89 - Dizolvarea Parlamentului ARTICOLUL 90 - Referendumul ARTICOLUL 91 - Atribuţii în domeniul politicii externe ARTICOLUL 92 - Atribuţii în domeniul apărării ARTICOLUL 93 - Măsuri excepţionale ARTICOLUL 94 - Alte atribuţii ARTICOLUL 95 - Suspendarea din funcţie ARTICOLUL 96 - Punerea sub acuzare ARTICOLUL 97 - Vacanţa funcţiei ARTICOLUL 98 - Interimatul funcţiei ARTICOLUL 99 - Răspunderea preşedintelui interimar ARTICOLUL 100 - Actele Preşedintelui ARTICOLUL 101 - Indemnizaţia şi celelalte drepturi CAPITOLUL III - Guvernul ARTICOLUL 102 - Rolul şi structura ARTICOLUL 103 - Investitura ARTICOLUL 104 - Jurământul de credinţă ARTICOLUL 105 - Incompatibilităţi ARTICOLUL 106 - Încetarea funcţiei de membru ARTICOLUL 107 - Primul-ministru ARTICOLUL 108 - Actele Guvernului ARTICOLUL 109 - Răspunderea membrilor Guvernului ARTICOLUL 110 - Încetarea mandatului CAPITOLUL IV - Raporturile Parlamentului cu Guvernul ARTICOLUL 111 - Informarea Parlamentului ARTICOLUL 112 - Întrebări, interpelări şi moţiuni simple ARTICOLUL 113 - Moţiunea de cenzură ARTICOLUL 114 - Angajarea răspunderii Guvernului ARTICOLUL 115 - Delegarea legislativă CAPITOLUL V - Administraţia publică SECŢIUNEA 1 - Administraţia publică centrală de specialitate ARTICOLUL 116 - Structura ARTICOLUL 117 - Înfiinţarea ARTICOLUL 118 - Forţele armate ARTICOLUL 119 - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării SECŢIUNEA a 2-a - Administraţia publică locală ARTICOLUL 120 - Principii de bază ARTICOLUL 121 - Autorităţi comunale şi orăşeneşti ARTICOLUL 122 - Consiliul judeţean ARTICOLUL 123 - Prefectul CAPITOLUL VI - Autoritatea judecătorească SECŢIUNEA 1 - Instanţele judecătoreşti ARTICOLUL 124 - Înfăptuirea justiţiei ARTICOLUL 125 - Statutul judecătorilor ARTICOLUL 126 - Instanţele judecătoreşti ARTICOLUL 127 - Caracterul public al dezbaterilor ARTICOLUL 128 - Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie ARTICOLUL 129 - Folosirea căilor de atac ARTICOLUL 130 - Poliţia instanţelor SECŢIUNEA a 2-a - Ministerul Public ARTICOLUL 131 - Rolul Ministerului Public ARTICOLUL 132 - Statutul procurorilor SECŢIUNEA a 3-a - Consiliul Superior al Magistraturii ARTICOLUL 133 - Rolul şi structura ARTICOLUL 134 - Atribuţii TITLUL IV - Economia şi finanţele publice ARTICOLUL 135 - Economia ARTICOLUL 136 - Proprietatea ARTICOLUL 137 - Sistemul financiar ARTICOLUL 138 - Bugetul public naţional ARTICOLUL 139 - Impozite, taxe şi alte contribuţii ARTICOLUL 140 - Curtea de Conturi ARTICOLUL 141 - Consiliul Economic şi Social TITLUL V - Curtea Constituţională ARTICOLUL 142 - Structura ARTICOLUL 143 - Condiţii pentru numire ARTICOLUL 144 - Incompatibilităţi ARTICOLUL 145 - Independenţa şi inamovibilitatea ARTICOLUL 146 - Atribuţii ARTICOLUL 147 - Deciziile Curţii Constituţionale TITLUL VI - Integrarea euroatlantică ARTICOLUL 148 - Integrarea în Uniunea Europeană ARTICOLUL 149 - Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord TITLUL VII - Revizuirea Constituţiei ARTICOLUL 150 - Iniţiativa revizuirii ARTICOLUL 151 - Procedura de revizuire ARTICOLUL 152 - Limitele revizuirii TITLUL VIII - Dispoziţii finale şi tranzitorii ARTICOLUL 153 - Intrarea în vigoare ARTICOLUL 154 - Conflictul temporal de legi ARTICOLUL 155 - Dispoziţii tranzitorii ARTICOLUL 156 - Republicarea Constituţiei
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.