Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'cetățeni romăni'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. Legitimarea şi stabilirea identităţii unei persoane sunt măsuri poliţieneşti cu caracter preventiv, ce constau în solicitarea şi verificarea actului de identitate al acesteia, pentru a i se cunoaşte datele de stare civilă, cetăţenia, domiciliul ori reşedinţa. Poliţistul ia măsura legitimării atunci când: a) persoanele încalcă dispoziţiile legale; b ) există indicii temeinice că persoanele pregătesc sau au comis o faptă ilegală; c) persoanele sunt suspecte (după comportament, bagaje, îmbrăcăminte, locul unde se află, creează suspiciuni în rândul poliţiştilor aflaţi în misiune); d) persoanele pot da lămuriri în legătură cu fapte sau alte aspecte care prezintă interes pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu de către poliţişti; e) persoana solicită intrarea într-un perimetru legal restricţionat. f) persoana legitimata este folosita ca martor asistent in procesul penal. În vederea legitimării şi stabilirii identităţii persoanelor, se foloseşte unul din următoarele procedee: a) verificarea actelor de identitate ale persoanelor; b ) verificarea altui document emis de instituţii sau autorităţi publice (paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ), cu fotografie de dată recentă; c) stabilirea datelor de identitate ale persoanei cu ajutorul altor cetăţeni cunoscuţi şi demni de încredere, care au fost legitimaţi anterior; d) efectuarea verificărilor în evidenţele poliţiei. Regulile ce trebuie respectate în vederea legitimării unei persoane : Se intercep­tează persoana Se solicită actul de identitate, folosind formula: „BUNĂ ZIUA (SEARA)! SUNT (OFIȚERUL) AGENTUL DE POLIŢIE (numele) DE LA (unitatea de poliţie) , VĂ ROG SĂ – MI PREZENTAŢI ACTUL DE IDENTITATE”. Când legitimarea se efectuează de către doi poliţişti, şeful echipei verifică actul de identitate, iar partenerul supraveghează comportamentul celui legitimat, postându-se la 2-3 paşi de acesta, către înapoi şi lateral. După caz, poliţistul care supraveghează persoana legitimată va avea pregătite mijloacele din dotare pentru intervenţie. Actul de identitate se ţine la o înălţime corespunzătoare, care să permită atât supravegherea permanentă şi atentă a comportării persoanei, cât şi verificarea şi citirea conţinutului acestuia. Întrebările cu privire la datele de identitate ale persoanei se adresează într-o altă ordine decât cea în care sunt trecute în act. Se verifică dacă actul prezentat: a) este emis de autoritatea competentă; b ) corespunde ca formă şi conţinut; c) aparţine sau nu persoanei, în sensul că fotografia din act corespunde cu fizionomia posesorului şi dacă datele de stare civilă corespund cu cele declarate de persoana în cauză; d) are expirat termenul de valabilitate pentru care a fost eliberat; e) prezintă urme de falsificare, are ştersături, modificări, corecturi, adăugiri ori conţine menţiuni nepermise, scrise ori ştampilate; f) este păstrat în condiţii corespunzătoare, nu este deteriorat şi dacă persoana a luat măsuri pentru prevenirea deteriorării ori a distrugerii acestuia; În cazul legitimării unui grup de persoane acestea sunt aşezate în linie, se strâng actele de la fiecare, iar partenerul supraveghează comportamentul celor legitimaţi. Actele de identitate sunt restituite după identificarea tuturor persoanelor. În situaţia în care actul de identitate verificat este în regulă şi per­soanei legitimate nu i se poate reproşa nimic, poliţistul îi înmânează actul, îi mulţumeşte şi îşi continuă serviciul. Se evită, pe cât posibil, legitimările în locuri aglomerate, unde această măsură nu poate fi efectuată în bune condiţii din cauza curiozităţii persoanelor din jur ori a intervenţiei nedorite a unora dintre acestea sau în locuri întunecoase. În cazuri deo­sebite, când situaţia nu suferă amânare, legitimarea se execută şi în aceste locuri. Dacă persoana refuză să se legitimeze ori să dea relaţii cu privire la identitatea sa, i se atrage atenţia pe un ton ferm şi autoritar că fapta sa constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii. Dacă persoana refuză în continuare să prezinte actul de identitate, poliţistul efectuează controlul corporal, iar în situaţia în care găseşte actul, după stabilirea identităţii îi aplică sancţiunea contravenţională. În cazul în care în urma efectuării controlului persoanei, actul de identitate nu se găseşte asupra persoanei, poliţistul încearcă să stabilească identitatea prin celelalte procedee de identificare. Dacă nu se poate stabili identitatea persoanei, aceasta este condusă la sediul poliţiei; Legitimarea se execută numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, iar datele obţinute sunt confidenţiale. Dacă măsura legitimării este executată asupra unui cetăţean străin, faţă de care există suspiciuni, se realizează un control amănunţit asupra documentelor personale cu precădere a actelor de trecere a frontierei, pentru a verifica legalitatea intrării şi şederii pe teritoriul României. Poliţistul trebuie sa fie in măsura ca la ieşirea din serviciu să fie în măsură să menţioneze în raport datele de identitate ale persoanelor legitimate şi măsurile dispuse. Acte ce pot fi eliberate cetățenilor români și care pot folosi la legitimare: permisul sau legitimația de serviciu carnetul de marinar care este eliberat marinarilor îmbarcați pe navele românești pașaportul licența de zbor care se eliberează personalului îmbarcat pe aeronavele românești dovada provizorie de legitimare care se eliberează de către Poliția de Frontieră pentru cetățenii români expulzați din alte state cu care nu există acorduri încheiate în acest sens și care nu au acte de identitate asupra lor Cetățenii străini aflați pe teritoriul României se pot legitima cu unul din următoarele documente : [*]pașaportul sau orice alt document legal de trecere a frontierei [*]cartea de rezidență pentru străini care se eliberează cetățenilor străini de către autoritățile române și care au primit permisiunea să își stabilească domiciliul în România [*]documentul temporar de identitate [*]documentul temporar de identitate care se eliberează de către autoritățile române solicitanților statutului de refugiat [*]legitimația de ședere temporară [*]titlul de călătorie [*]pașaportul pentru persoanele fără cetățenie
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.