Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'Investigaţii Criminale'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 5 results

 1. TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA recomandate la concursul de ocupare a posturilor de execuţie vacante prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor pentru specialitatea Investigaţii Criminale PREGĂTIRE DE SPECIALITATE DREPT PENAL - PARTEA GENERALĂ Infracţiunea Cauzele justificative Cauzele de neimputabilitate Tentativa Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni Autorul şi participanţii Regimul răspunderii penale a minorului Cauzele care înlătură răspunderea penală Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ Infracţiuni contra vieţii: art. 188-192; Infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii: art. 193-196 şi art. 198; Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199-200; Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205-207; Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220; Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224-225; Infracţiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 şi art. 248; Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253-256; Infracţiuni contra autorităţii: art. 257-258; Infracţiuni contra înfăpturii justiţiei: art. 266-270, art. 273, art. 279-283, art. 285-286; Infracţiuni de corupţie şi de serviciu: art. 289-292, art. 295-298, art. 308-309; Infracţiuni de fals: art. 320-323, art. 326-327; Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice: art. 371 şi art. 375; Infracţiuni contra familiei: art. 377-379. DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA GENERALĂ Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal Participanţii în procesul penal. Competenţa organelor judiciare Organele de urmărire penală şi competenţa acestora. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora; Inculpatul şi drepturile acestuia; Partea civilă şi drepturile acesteia; Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia; Avocatul. Asistenţă juridică şi reprezentarea; Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Audierea persoanelor Audierea suspectului sau inculpatului. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente. Audierea martorilor. Identificarea persoanelor şi a obiectelor; Metode speciale de supraveghere sau cercetare; Conservarea datelor informatice; Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri; Percheziţia domiciliară. Alte forme de percheziţie Expertiza şi constatarea Cercetarea locului faptei şi reconstituirea Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane; Mijloace materiale de probă; Înscrisurile Măsurile preventive şi alte măsuri măsuri procesuale. Reţinerea; Controlul judiciar; Controlul judiciar pe cauţiune; Arestul la domiciliu; Arestarea preventivă; Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive; Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor. Citarea, comunicarea actelor procedural şi mandatul de aducere. Termenele Cheltuielile judiciare; Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite; Nulităţile; Amenda judiciară. DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA SPECIALĂ Urmărirea penală. Sesizarea organelor de urmărire penală; Plângerea prealabilă; Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror Efectuarea urmăririi penale Desfăşurarea urmăririi penale; Suspendarea urmăririi penale; Clasarea şi renunţarea la urmărire penală; Terminarea urmăririi penale; Dispoziţii privind efetuarea urmăririi penale de către procuror; Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei; Reluarea urmăririi penale; Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. Proceduri speciale. Procedura dării în urmărire. BIBLIOGRAFIE: Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; PARTEA GENERALĂ Titlul II, Cap.I, Cap.II; Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap. VI, Titlul V Cap.I, Titlul VII, Titlul X; PARTEA SPECIALĂ - Infracţiuni contra vieţii; Infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii; Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie; Infracţiuni contra libertăţii persoanei; Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private; Infracţiuni contra patrimoniului; Distrugerea şi tulburarea de posesie; Infracţiuni contra autorităţii; Infracţiuni contra înfăpturii justiţiei; Infracţiuni de corupţie şi de serviciu; Infracţiuni de fals; Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice; Infracţiuni contra familiei. Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare; Partea Generală Titlul I, Titlul II, Titlul III, Cap.I; Cap.II Secţiunea a 5-a, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI., Cap.VII. Titlul IV, Cap.I, Cap. II, Sectiunea 1, Sectiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI, Sectiunea 1, Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a, Cap.VII, Cap.VIII, Cap.IX, Cap.X, Cap.XI, Titlul V. Cap.I. Secţiunea 1. Secţiunea a 2-a. Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Secţiunea a 5-a, Secţiunea a 6-a, Secţiunea a 7-a, Secţiunea a 8-a, Cap.III, Titlul VI, Cap.I, Cap.II, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI; Partea Specială Titlul I. Cap.I, Cap.II, Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a. Cap.III, Cap.IV, Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a. Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Secţiunea a 5-a, Cap.V, Cap.VI, Cap.VII, Titlul V, Cap.IV. PE LINIA ACTIVITĂŢILOR ÎN DOSARELE PENALE Înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror. Competenţele organelor de urmărire penală, pentru structura de investigaţii criminale. Cercetarea la faţa locului. Activităţi prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale. Activitatea formaţiunilor de investigaţii criminale pentru organizarea şi desfăşurarea sarcinilor specifice în prevenirea şi combaterea traficului şi furturilor de şi din autovehicule. Activitatea poliţiştilor cu atribuţii pentru organizarea şi desfăşurarea sarcinilor specifice de descoperire şi cercetare a infracţiunilor de înşelăciune. BIBLIOGRAFIE Ordinul comun M.A.I./P.I.C.C.J. nr. 56/12/10.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror. Ordinul comun M.A.I./P.I.C.C.J. nr. 1754/182/2009 privind procedura cercetării la faţa locului şi anexe. Ordinul comun nr. 140/2011 privind desfăşurarea activităţii prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 23/04.03.2015 privind specializarea poliţiştilor din Poliţia Română, in efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor de identificare a autorilor si de cercetare penală in raport de tipul infracţiunii şi modul de comitere a acestora, anexa 1 şi 2. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 125/12.12.2012 şi Metodologia de lucru, anexă la dispoziţie, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice formaţiunilor de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Române pentru prevenirea şi combaterea furturilor de autovehicule precum şi a traficului intern şi internaţional cu autovehicule furate. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 42/26.06.2014 şi Metodologia anexă la dispoziţie, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de înşelăciune. PE LINIE DE COOPERARE ŞI ASISTENŢĂ POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ Canalele de cooperare poliţienească internaţională Cererea de asistenţă poliţienească internaţională Comisia rogatorie internaţională Transferul de proceduri în materie penală Echipele comune de anchetă BIBLIOGRAFIE O.U.G. nr. 103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţională (publicată în monitorul oficial nr. 150 din 28 februarie 2014) – art. 6-7, art. 8-13 Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (publicată în monitorul oficial cu modificările aduse de Legea nr. 300/2013 şi Legea nr. 318/2015) – art. 173-176, art. 123-127, art. 182 Dispozitia I.G.P.R. nr. 55/24.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind activităţile specifice de combatere a criminalităţii itinerante/transfrontaliere, din competenţa materială a formaţiunilor de investigaţii criminale cu modificările aduse de prevederile art. 30 şi 32 din Ordinul comun PICCJ – MAI nr. 12/C/2014 – 56/10.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa unitară a sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror Dispoziţia I.G.P.R. nr. 1/14.01.2014 privind schimbul de informaţii cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură sau poliţiştii străini PE LINIA PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale (Titlul IV – Cap. I şi Cap. II – art. 36 - art. 48 inclusiv) Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice, contravenţii şi sancţiuni (Cap. III şi Cap. VII) Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional Deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale BIBLIOGRAFIE Legea nr. 182/25 octombrie 2000 (republicată) - privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil Legea nr. 422/18 iulie 2001 (republicată) - privind protejarea monumentelor istorice (actualizată până la data de 1 februarie 2016) Legea nr. 311/3 iulie 2003 (republicată) - muzeelor şi a colecţiilor publice Ordonanţa Guvernului nr. 43/30 ianuarie 2000 (republicată) - privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional (actualizată până la data de 1 februarie 2014*) Ordinul M.A.I. nr. 251/31 mai 2004 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale PE LINIA PERSOANELOR/BUNURILOR URMĂRITE ÎN TEMEIUL LEGII Darea in urmărire la nivel naţional - Bibliografie: Codul de procedura penala – Titlul IV, Cap.IV, art. 521-526. Urmărirea internaţională şi extrădarea persoanelor - Bibliografie: Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.224/2006, O.U.G. nr. 103/2006, Legea nr. 222/2008, Legea nr. 300/2013) – art. 18 - art. 83. Mandatul European de Arestare - Bibliografie – Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 224/2006, OUG nr. 103/2006, Legea nr. 222/2008 , Legea nr. 300/2013) – art. 84 – art. 122 Semnalările în Sistemul de Informaţii Schengen – SIS - Bibliografie: Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări (SINS) şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS), cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 187/2009) – Secţiunea 3, art. 6 – art. 20. şi Ordinul MAI nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitãţile autoritãţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalãrilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalãri sau Sistemul de Informaţii Schengen - cap. III – cap. VII, art. 15 – 57, Modul de acţiune al efectivelor de poliţie în cazurile de copii dispăruţi. - Bibliografie: Dispoziţia I.G.P.R. nr. 44/2007, pentru aprobarea „Manualului de bune practici privind modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi”; Secţiunea I – Etapele de reacţie. Urmărirea bunurilor - Bibliografie: Dispoziţia I.G.P.R. nr. 32/04.06.2008 pentru aprobarea metodologiei de lucru - aplicaţia Obiecte PE LINIA ASIGURĂRII MĂSURILOR PREVENTIVE Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţă de care organele judiciare au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu BIBLIOGRAFIE Codul de procedură penală - Art. 202-208, art. 211-222, art. 241 şi art. 242; Legea nr. 253/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Titlul VI, Cap.I, art. 82-84; Legea nr. 254/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal; Titlul IV, Cap.III, art.124-133; Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/10.02.2014 prin care a fost aprobată Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu. O.U.G. nr. 82/10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; O.U.G. nr. 24/30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; PREGĂTIRE GENERALĂ Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române. - Bibliografie: Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 republicată, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. - Bibliografie: Legea nr. 364 din 15 septembrie 2004 republicată, privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului; Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni; Întreruperea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului; - Bibliografie: Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului (Cap. 3, 4 şi 5); Hotărârea Guvernului nr. 725 din 2 septembrie 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor. Etica şi deontologia poliţienească. - Bibliografie: Hotărârea Guvernului nr. 991 din 5 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului. Categorii de informaţii clasificate; Clasificarea şi declasificarea informaţiilor; Modul de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate (protecţia juridică, protecţia prin măsuri procedurale, protecţia fizică, protecţia personalului). - Bibliografie: Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate; Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu; Ordinul ministrului de interne nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu in unităţile M.A.I. Garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. - Bibliografie: Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Fişa postului; Ocuparea posturilor vacante Recrutarea poliţiştilor şi cadrelor militare Acordarea gradelor profesionale şi a gradelor militare. Avansarea/înaintarea în gradul următor - Bibliografie: Ordinul M.A.I. nr. 665/28 noiembrie 2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (actualizat la 20 ianuarie 2016) – Cap. II, Cap. III, Cap. IV şi Cap. VII. Examinarea şi soluţionarea petiţiilor. - Bibliografie: Ordinul M.A.I. nr.190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţe în structurile M.A.I. (Cap. III). Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 08.02.2016.
 2. Grupare specializată în furturi de autovehicule, destructurată de Poliţia Capitalei În perioada decembrie 2011- februarie 2012, Poliţia Capitalei – Serviciului Furturi de Autovehicule, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, a documentat activitatea infracţională desfăşurată de membrii unei grupări cu preocupări pe linia furturilor de autoturisme marca Dacia, coordonată de N. M., de 32 de ani, din Bucureşti, comise pe raza Capitalei, îndeosebi din sectoarele 2, 3 şi 4, autoturismele furate fiind ulterior valorificate la centre de colectare de fier vechi neautorizate, de pe raza judeţelor Călăraşi, Giurgiu şi Ilfov. Autorii, cunoscuţi cu antecedente penale, acţionau cu precădere noaptea, la ore cu trafic auto si pietonal restrâns, deplasându-se apoi cu autoturismle furate pe raza judeţelor limitrofe Capitalei, unde erau valorificate pentru sume modice. În ziua de 22.02.2012, în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de Judecătoria Sectorului 3, poliţişti din cadrul Serviciului Furturi de Autovehicule, cu sprijinul Serviciului Special de Intervenţie Rapidă., sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au efectuat 9 percheziţii domiciliare pe raza Capitalei şi a judeţelor Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi, ocazie cu care au fost depistaţi si conduşi la sediul Serviciului Furturi de Autovehicule, 7 din membrii grupării, după cum urmează: N. M. de 32 de ani, din Bucureşti, N. V de 18 ani, din jud. Călăraşi, P. G. de 20 de ani din jud. Giurgiu, T. Ş. de 20 de ani, din jud. Giurgiu, C. M. de 25 de ani, din jud. Călăraşi, C. M., de 34 de ani, din jud. Călăraşi si P. D., de 55 de ani, din jud. Giurgiu. După administrarea probatoriului, în sarcina membrilor acestei grupări s-a reuşit probarea a 9 furturi de autoturisme marca DACIA, comise pe raza Capitalei în perioada decembrie 2011 - februarie 2012. Până în prezent au fost recuperate si restituite parţilor vătămate 6 din autoturismele sustrase. Au fost emise ordonanate de retinere pe numele a 4 dintre membrii gruparii – N. M., T.S, P. G. şi N. V., urmând a fi prezentati Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 si Judecătoriei Sectorului 3, cu propunere de arestare preventivă. Compartimentul Comunicare Publică - D.G.P.M.B.
 3. Autovehicule sustrase, recuperate de poliţişti În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii structurilor de investigaţii criminale, sub coordonarea Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R., în primele şase luni ale acestui an au fost recuperate peste 800 de autovehicule sesizate ca fiind sustrase. La nivel naţional, în semestrul I 2012 au fost furate 1.244 autovehicule, faţă de 1.653 în semestrul I 2011, ceea ce reprezintă o scădere cu peste 400 de autovehicule, respectiv 24,75%. Dintre acestea, poliţiştii au recuperat 802 autovehicule. În această categorie de autovehicule intră: autoturisme, moto, cvadricicluri (ATV), vehicule grele (autobuze, tractor, cap TIR, autocare) şi utilaje (buldozere, excavatoare, etc). Totodată, în ceea ce priveşte doar furturile de autoturisme, la nivel naţional, în semestrul I din anul 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, se înregistrează o scădere cu 377 a autoturismelor furate. Astfel, la nivel naţional, în semestrul I din anul 2012 au fost furate 1.055 autoturisme, faţă de 1.432 autoturisme furate în aceeaşi perioadă a anului 2011, ceea ce reprezintă o scădere cu 26,33%. Dintre acestea, au fost recuperate 683 autoturisme. De asemenea, în urma schimbului de date şi informaţii cu autorităţile străine, în semestrul I din anul 2012 au fost identificate, pe teritoriul României, 154 autovehicule căutate de către autorităţile statelor membre Schengen. Recomandări: Pentru a preveni furturile de autoturisme: La coborârea din autoturism, scoateţi cheia din contact, chiar daca veţi lipsi pentru un timp foarte scurt. Furtul unui autoturism cu cheile lăsate în contact durează doar câteva SECUNDE; Dacă obişnuiţi să parcaţi autoturismul în curte sau garaj, nu lăsaţi cheile în contact atunci când coborâţi pentru deschiderea porţilor; Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate ale autoturismului NU trebuie păstrate în acesta. În cazul unui furt, asigurătorul CASCO nu vă despăgubeşte dacă nu prezentaţi cele două documente în original şi ambele chei ale autoturismului; Parcaţi autoturismul astfel încât sa fie vizibil din locuinţa dumneavoastră şi pe cât posibil în locuri iluminate şi cât mai circulate; Montaţi un sistem de alarmă antifurt, de cele mai multe ori costă mai puţin decât paguba suferită în urma unui furt. Schimbaţi imediat sistemele de siguranţă ale autoturismului, dacă aţi pierdut sau v-au fost sustrase cheile acestuia; Anunţaţi imediat Poliţia dacă v-au dispărut plăcuţele cu numărul de inmatriculare ale vehiculului; La autoturismele prevăzute din fabricaţie cu sisteme electronice de siguranţă, este recomandat să montaţi un sistem alternativ care să blocheze funcţionarea autoturismului. Acest sistem suplimentar trebuie sa NU FIE CONTROLAT de computerul de bord. Montarea unui sistem GPS în locuri ascunse din autoturism poate ajuta la localizarea maşinii în cazul în care aceasta este sustrasă. Sistemul trebuie să fie monitorizat de o firmă de specialitate, iar în cazul în care autoturismul a fost sustras apelaţi la Poliţia pentru localizare şi deplasarea în zona în care se află acesta; Utilizarea marcajelor permanente de tip lac ultraviolet şi gravura în sticlă descurajează hoţii. Acestea se pot face atât la vedere, pe geamuri şi portiere, dar şi în locuri ascunse, cunoscute doar de proprietar; În situaţia în care aţi devenit victima unui furt de auto, iar autorii v-au contactat cu propunerea de a plăti o sumă de bani în schimbul recuperării, nu vă angajaţi în acest schimb pe cont propriu. Apelaţi la poliţiştii specializaţi, care vor acţiona profesionist pentru recuperarea autoturismului şi prinderea autorilor. În caz contrar, riscaţi atât pierderea banilor, cât şi să nu recuperaţi autoturismul. Reamintim faptul că, în perioada iulie - septembrie 2012, la nivel naţional se desfăşoară campania de prevenire a furturilor de şi din autoturisme „NU-ŢI LĂSA MAŞINA LA ÎNDEMÂNA HOŢILOR!”. Campania „NU-ŢI LĂSA MAŞINA LA ÎNDEMÂNA HOŢILOR!” are ca şi scop informarea populaţiei cu privire la modalităţile de prevenire a furturilor de şi din autoturisme. Activităţile circumscrise campanie vizează transmiterea de recomandări cu caracter preventiv şi distribuirea unor materiale informativ-preventive. Pentru diseminarea mesajelor destinate prevenirii furturilor de şi din autoturisme vor fi desfăşurate întâlniri cu grupuri ţintă (asociaţii de proprietari, asociaţii profesionale, angajaţi ai unor instituţii sau societăţi de transport) şi se vor organiza concursuri tematice cu premii, inclusiv la posturile locale de radio şi televiziune, pentru ca mesajul campaniei să ajungă la cât mai multe persoane. Pe parcursul întâlnirilor, specialiştii din cadrul structurilor Poliţiei Române le vor prezenta cetăţenilor aspecte de interes privind furturile de şi din autoturisme. Astfel, cei prezenţi vor afla cum acţionează hoţii şi care sunt măsurile de protecţie pe care le pot lua pentru a nu fi victime ale unor astfel de infracţiuni. Organizatorii vor distribui 500.000 de flyere cu sfaturi preventive în cadrul întâlnirilor cu grupurile ţintă, care se vor desfăşura în locuri publice, în staţiuni turistice – în judeţele în care există astfel de zone. De asemenea, poliţiştii vor distribui obiecte promoţionale, iar la avizierele asociaţiilor de proprietari, la intrările în centrele comerciale şi în alte locuri publice vor fi expuse mii de afişe cu mesajul campaniei. I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice
 4. O tânără, angajată ca bonă de o familie din Târgu-Jiu, este suspectată că a sustras din casa în care lucra, bijuterii în valoare de 40.000 de lei. La data de 3 martie a.c., în jurul orei 14.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târgu-Jiu au fost sesizaţi direct de către o femeie, despre faptul că tânăra pe care o angajase ca bonă, i-a sustras bijuterii în valoare de 40.000 lei. În urma cercetărilor, suspecta G.G., de 29 ani, din municipiul Târgu-Jiu, a fost depistată de raza localităţii de domiciliu de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale, fiind condusă la sediul poliţiei pentru continuarea anchetei. Pe parcursul administrării probatoriului, poliţiştii au stabilit că în luna august 2011, suspecta a fost angajată ca bonă de către partea vătămată. În perioada octombrie 2011-martie 2012, suspecta a sustras în mod repetat, din bijuteriile părţii vătămate, bijuterii pe care le-a valorificat la diferite case de amanet din municipiul Târgu-Jiu, sumele de bani obţinute folosindu-le în interes personal. Poliţiştii au emis pe numele suspectei ordonanţă de reţinere, iar la data de 4 martie a.c., fiind prezentată cu propunere de arestare preventivă Parchetului, respectiv Judecătoriei Târgu-Jiu, instanţa de judecată a dispus faţă de aceasta, măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt, stabilirea răspunderii judiciare a suspectei. I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 5. Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, din cadrul I.P.J. Mehedinţi, în urma desfăşurării unor investigaţii, au reuşit identificarea şi reţinerea unui bărbat, care era suspectat că a sustras dintr-o locuinţă 16.500 euro, 5000 lei, 100 gr. bijuterii aur şi un pistol neletal. La data de 2 martie a.c., poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale - Biroul Urmăriri, au desfăşurat o serie de activităţi specifice pe linia identificării persoanelor urmărite în temeiul legii, iar în urma acestora l-au identificat şi reţinut pe D. C., de 22 ani, din municipiul Drobeta Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, care avea emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani şi 6 luni, emis de Judecătoria Drobeta Tr. Severin, la data de 20 februarie a.c. Bărbatul este suspectat că, în noaptea de 05/06 februarie 2011, în jurul orei 01.30, a pătruns prin efracţie într-o locuinţa din comuna Devesel, judeţul Mehedinţi, de unde a sustras o casetă metalică de valori, în care se afla suma de 16.500 euro, 5000 lei, 100 gr. bijuterii aur şi un pistol neletal. Suspectul a fost încarcerat în arestul I.P.J. Mehedinţi, urmând a fi transferat în penitenciar în vederea executării pedepsei. I.G.P.R.- CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.