Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'Carte identitate'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. GridLine

  Eliberare buletin de identitate

  Buna ziua, Sunt din Buzau, dar in ultimul an am stat mai mult prin bucuresti. Domiciliul il am in Buzau. Permisul de conducere tot acolo, asa ca atunci cand am facut 24 de ani si a trebuit sa-mi schimb buletinul l-am facut tot acolo, ca sa evit sa schimb si alte alea... Mi-au spus sa ma duc in zece zile. Ceea ce am si facut, dupa fix 10... Nu era gata. Trec peste asta, desi vad ca prin Capitala sunt gata buletinele in 3-4 zile. Intamplarea a fost ca mi-a si trebuit buletinul zilele astea, dar trec SI PESTE ASTA, am dat copie dupa permis in loc... Intrebarea e urmatoarea: pot suna la Buzau sa intreb daca e sosit buletinul, evitand astfel drumul pe care nici timp, nici chef si nici rost nu-i prea vad a-l face? Sau e posibil sa se duca cineva sa intrebe, apoi sa ma anunte? Sa nu ma mai duc degeaba. Buletinele se tiparesc la Bucuresti? Daca pot suna, aveti un numar la care?
 2. Ordonanta de urgenta 97 din 14 iulie 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani Publicat in Monitorul Oficial 719 din 12 octombrie 2011 CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul care reglementeaza evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, prin care se asigura realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice si institutiile statului de drept. Art. 2. (1) Evidenta cetatenilor romani reprezinta un sistem national de inregistrare si actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii si furnizarii de date in interesul cetatenilor, al statului si al institutiilor publice. (2) Evidenta cetatenilor romani cu domiciliul in Romania se tine dupa principiul locului de domiciliu al acestora de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., impreuna cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor organizate potrivit legii. (3) Pentru cetatenii romani care au domiciliul in strainatate, evidenta acestora se tine dupa principiul ultimului domiciliu avut in tara si dupa resedinta declarata in Romania. (4) Activitatea de evidenta a cetatenilor romani, precum si cea privind eliberarea actelor de identitate ale cetatenilor romani se realizeaza in mod unitar si sunt coordonate de D.E.P.A.B.D., la nivel central, si de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, la nivel judetean. Art. 3. (1) Integrarea si administrarea bazelor de date privind evidenta persoanelor, a actelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate provizorii, a cartilor de alegator si a celorlalte documente necesare persoanei in relatiile cu statul se realizeaza de D.E.P.A.B.D. (2) D.E.P.A.B.D. administreaza Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor, denumit in continuare S.N.I.E.P. (3) S.N.I.E.P. reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, emiterea si evidenta actelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate provizorii, a cartilor de alegator si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu statul. Art. 4. - abrogat - prin OUG 82 din 4 decembrie 2012 Art. 5. - abrogat - prin OUG 82 din 4 decembrie 2012 Art. 6. (1) In vederea realizarii evidentei cetatenilor romani, fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepand de la nastere, un cod numeric personal, denumit in continuare C.N.P., care se inscrie in actele si certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum si in Registrul national de evidenta a persoanelor, denumit in continuare R.N.E.P. (2) C.N.P. reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza in mod unic o persoana fizica si constituie un instrument de verificare a datelor de stare civila ale acesteia si de identificare in anumite sisteme informatice de catre persoanele autorizate. (3) C.N.P. sunt generate si administrate prin mijloace informatice de D.E.P.A.B.D., care emite si distribuie anual catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Bucuresti si Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe listele continand codurile numerice personale precalculate pentru anul in curs. (4) Pentru situatii de exceptie, la solicitarea institutiilor publice prevazute la alin. (3), D.E.P.A.B.D. genereaza C.N.P. suplimentare. (5) Atribuirea C.N.P. se face, in tara, de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor sau, acolo unde acestea nu exista ori nu functioneaza, de autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale, iar in strainatate, de Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, in baza listelor prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, alin. (4). (6) Gestionarea si verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, sub coordonarea D.E.P.A.B.D. CAPITOLUL II Organizarea si administrarea R.N.E.P. Art. 7. (1) R.N.E.P. este componenta principala a S.N.I.E.P. si reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor romani, rezultate in urma prelucrarii automate, intr-o conceptie unitara, pentru scopurile prevazute la art. 2 alin. (1). (2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, judetean si local - si functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica. (3) Componenta informatizata a R.N.E.P. este organizata pe un singur nivel - central. (4) Continutul R.N.E.P. se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. Art. 8. - abrogat - prin OUG 82 din 4 decembrie 2012 Art. 9. (1) Cetatenii romani sunt inregistrati in R.N.E.P. pe baza datelor de stare civila din actele de nastere. (2) Introducerea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din R.N.E.P. se realizeaza de D.E.P.A.B.D. si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor. (3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizeaza pe baza documentelor prezentate de persoana interesata sau comunicate de autoritati, potrivit atributiilor ce le revin, in situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. (4) Autoritatile prevazute la alin. (3) sunt: a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civila intervenite in strainatate; b) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, pentru cei care dobandesc sau pierd cetatenia romana; c) organele judiciare, pentru persoanele fata de care s-a dispus interzicerea exercitarii drepturilor electorale, interzicerea prezentei sau parasirii localitatii, precum si pentru persoanele puse sub interdictie; d) instantele judecatoresti, notarii publici si ofiterii de stare civila, pentru modificari intervenite ca urmare a divortului; e) Directia Generala de Pasapoarte, pentru cei care dobandesc sau detin statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate. Art. 10. (1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea speciala si nu pot fi prelucrate decat in conditiile prevazute de aceasta. (2) Beneficiarii datelor cu caracter personal furnizate din R.N.E.P. sunt obligati sa utilizeze aceste date numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii. Art. 11. (1) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, in conditiile stabilite de lege. (2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face in conditiile stabilite de lege, in cadrul unor actiuni de interes public sau in vederea indeplinirii unor obligatii legale, cu plata corespunzatoare a taxelor prevazute de lege, in baza unui contract incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si beneficiar. (3) De la plata taxelor prevazute la alin. (2) se excepteaza furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. solicitata de: a) institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei; b) institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege; c) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii; d) Ministerul Sanatatii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si spitalele judetene, municipale, orasenesti si comunale; e) Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; f) Ministerul Afacerilor Externe si structurile subordonate acestuia; g) institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor; h) politia locala; i) alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege. (4) In situatia prevazuta la alin. (3), furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal se face in baza unui protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si persoanele juridice enumerate. (5) Contractul prevazut la alin. (2) si protocolul prevazut la alin. (4) trebuie sa contina in mod obligatoriu destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege. (6) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se realizeaza de: a) D.E.P.A.B.D. sau de structurile sale teritoriale, la solicitarea scrisa adresata acestora; b) serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, la solicitarea scrisa adresata acestora, atunci cand datele cu caracter personal servesc indeplinirii obligatiilor legale ce revin autoritatilor administratiei publice locale. CAPITOLUL III Actele de identitate Art. 12. (1) Incepand cu varsta de 14 ani, cetatenilor romani li se elibereaza acte de identitate. (2) In termen de 15 zile de la implinirea varstei prevazute la alin. (1), cetatenii romani trebuie sa solicite eliberarea actului de identitate. (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate. Art. 13. (1) Actul de identitate face dovada identitatii, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta. (2) In conditiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, cartea de identitate si cartea electronica de identitate constituie document de calatorie in statele membre ale Uniunii Europene. (3) Cartea electronica de identitate permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Administratiei si Internelor sau sisteme terte, precum si utilizarea semnaturii electronice calificate, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale prezentei ordonante de urgenta. (4) In cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identitatii se face cu certificatul de nastere. Dovada cetateniei acestuia se face cu certificatul de nastere insotit de actul de identitate sau pasaportul unuia dintre parinti. Art. 14. (1) Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului sau legal. (2) Cetatenii romani cu domiciliul in Romania aflati temporar in strainatate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate: a) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, in cazul in care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta, cu exceptia cererii pentru eliberarea cartii de identitate provizorie; b) la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, prin imputernicit, pe baza de procura speciala autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara respectiva, cu exceptia cererii pentru eliberarea cartii electronice de identitate prevazute la art. 17 alin. (6) lit. a). (3) Primul act de identitate nu se elibereaza pe baza de procura speciala. (4) In cazul minorului care la implinirea varstei de 14 ani se afla, in conditiile legii, in centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenta sociala, actul de identitate se elibereaza, prin grija acestor servicii, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenta. (5) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament. (6) Pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum si pentru sprijinirea activitatii specifice a structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, actele de identitate se elibereaza si de catre D.E.P.A.B.D., de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti. Art. 15. (1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezinta un formular-tip care contine datele cu caracter personal ale solicitantului si informatiile stabilite de lege pentru constituirea si actualizarea R.N.E.P. (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se semneaza de solicitant in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, al reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular si trebuie sa fie insotita de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie si a prenumelui, datei de nastere, starii civile, cetateniei romane, adresei de domiciliu si, dupa caz, adresei de resedinta. (3) Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie insotite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta, cu exceptia situatiei in care: a) au intervenit modificari ale datelor privind numele de familie si prenumele, data de nastere, starea civila si cetatenia romana, cand se prezinta si documentele care atesta aceste modificari; b) solicitantul este titular al unei carti de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, cand se prezinta toate documentele prevazute la alin. (2). (4) In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorarii actelor de identitate, solicitantul trebuie sa prezinte un alt document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii. Atunci cand persoana nu detine un astfel de document ori in situatia in care se constata diferente intre fizionomia solicitantului si documentele prezentate sau informatiile din R.N.E.P., se solicita verificarea identitatii de catre structura teritoriala a politiei. (5) Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor. Art. 16. (1) Cartea de identitate se elibereaza: a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani; b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani; c) cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 25 de ani; d) cu valabilitate nelimitata, dupa implinirea varstei de 55 de ani. (2) De la data punerii in circulatie a cartii electronice de identitate, cartea de identitate si cartea electronica de identitate se elibereaza: a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani; b) cu valabilitate de 5 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani. Art. 17. (1) Cartea de identitate contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnologie laser, precum si elemente de particularizare si de siguranta. (2) Datele cu caracter personal inscrise in cartea de identitate sunt: a) numele si prenumele titularului; b) sexul; c) cetatenia titularului; d) data si locul nasterii titularului; e) semnatura olografa a titularului; f) fotografia titularului; g) C.N.P.; h) adresa de domiciliu a titularului. (3) In cazul incapabililor si al persoanelor infirme sau analfabete, semnatura olografa a titularului poate lipsi din continutul cartii de identitate. (4) Cartea electronica de identitate este de tip smart card si contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnologie laser si in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta. (5) Datele cu caracter personal care se inscriu in cartea electronica de identitate sunt cele prevazute la alin. (2), cu aplicarea, dupa caz, a prevederilor alin. (3). In format electronic se inscriu: a) datele din formatul tiparit, cu exceptia semnaturii olografe a titularului; b) prenumele parintilor titularului; c) certificate digitale; d) date biometrice ale titularului, constand in imaginea faciala si imaginile impresiunilor papilare a doua degete. (6) La cererea solicitantului, cartea electronica de identitate se elibereaza: a) cu toate datele prevazute la alin. (5); sau b) cu datele prevazute la alin. (5), cu exceptia imaginii impresiunilor papilare. Art. 171. (1) Certificatele digitale se emit si se inscriu dupa cum urmeaza: a) certificat digital, de Ministerul Administratiei si Internelor; b) certificat digital calificat, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. (2) Pentru autentificarea in sistemele informatice ale Ministerului Administratiei si Internelor, nivelul de aplicabilitate si conditiile de utilizare a certificatelor digitale prevazute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) Certificatul digital calificat se inscrie in cartea electronica de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul digital calificat se poate elibera doar persoanelor avand capacitate deplina de exercitiu. Art. 172. (1) Imaginile impresiunilor papilare se colecteaza numai cu acordul expres al solicitantului cartii electronice de identitate sau, in cazul minorilor si al incapabililor, numai cu acordul expres al parintilor sau, dupa caz, parintelui care exercita autoritatea parinteasca ori al reprezentantului legal. (2) Datele biometrice se colecteaza pentru a fi inscrise in cartea electronica de identitate, in scopul verificarii autenticitatii acesteia si identitatii titularului. (3) Verificarea identitatii titularului cartii electronice de identitate se stabileste prin compararea directa a datelor biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificarii, si a datelor inscrise in cartea electronica de identitate. (4) Dupa personalizarea cartii electronice de identitate, respectiv a cartii de identitate si transmiterea acestora la autoritatea competenta sa le elibereze, toate datele stocate in bazele de date de productie se sterg prin procedura automata. (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate cu ocazia depunerii cererii de eliberare a cartii electronice de identitate se sterg prin procedura automata imediat dupa personalizarea cartii electronice de identitate. (6) Procedurile de preluare a datelor biometrice pentru emiterea cartii electronice de identitate se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Art. 18. (1) Orice modificari, adaugari sau mentiuni, altele decat cele prevazute de lege, inscrise in actul de identitate sunt interzise si atrag nulitatea acestuia. (2) In situatiile prevazute la alin. (1), nulitatea se constata de catre lucratorii de politie sau de catre lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, dupa caz. (3) Politistul care constata una dintre situatiile prevazute la alin. (1) este obligat sa retina actul de identitate si sa il depuna la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, in termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care sa rezulte imprejurarile si motivul retinerii. Art. 19. (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor elibereaza un nou act de identitate in urmatoarele cazuri: a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat; b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nasterii, iar in cazul titularului unei carti electronice de identitate, si prenumele parintilor; c) in cazul schimbarii domiciliului; d) in cazul schimbarii denumirii sau rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor; e) in cazul atribuirii unui nou C.N.P.; f) in cazul deteriorarii actului de identitate; g) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; h) cand fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; i) in cazul schimbarii sexului; j) in cazul anularii; k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile. (2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite eliberarea unui nou act de identitate, in conditiile art. 15 si 16, dupa cum urmeaza: a) cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a); b) in termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-j); c) oricand, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. k). (3) Actul de identitate valabil ramane in posesia titularului pana la data inmanarii noului document. Art. 20. (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza in urmatoarele cazuri: a) cand solicitantul nu prezinta toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate sau a cartii electronice de identitate; b) cand, temporar, nu se poate realiza procedura preluarii datelor biometrice; c) in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania; d) cand se solicita eliberarea unei carti electronice de identitate sau a unei carti de identitate, in unul din cazurile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e)-j). (2) Termenul de valabilitate a cartii de identitate provizorie este diferentiat dupa cum urmeaza: a) de la o luna la un an, pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c); b) 45 de zile, pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. d). (3) Prevederile art. 15 si 16 se aplica in mod corespunzator. Art. 21. - abrogat - prin OUG 82 din 4 decembrie 2012 Art. 22. (1) Actul de identitate al persoanei fizice retinute, arestate preventiv sau care executa pedeapsa inchisorii se pastreaza de catre administratia aresturilor ori a penitenciarelor si se restituie la punerea in libertate a titularului acestuia. (2) Actul de identitate al persoanei fizice internate in institutii de reeducare si de protectie sociala se pastreaza pe durata internarii de catre administratia acestor institutii. (3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se primeste si se solutioneaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala functioneaza institutiile respective. Art. 23. (1) Titularii actelor de identitate, precum si autoritatile publice prevazute la art. 22 sunt obligati sa ia masuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora. (2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de catre persoanele fizice si autoritatile publice mentionate in alin. (1) la unitatea de politie pe raza careia s-a produs, in termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta. (3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept. Art. 24. (1) Persoana care a gasit sau a intrat in mod fortuit in posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligata sa il depuna ori sa il trimita, in termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor sau la cea mai apropiata unitate de politie. (2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior gasit de titular, trebuie predat in termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor unde a fost declarat evenimentul. Art. 25. (1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi retinut in afara cazurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. (2) Este interzisa darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru incredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau in alte scopuri, de catre persoanele neautorizate. CAPITOLUL IV Domiciliul si resedinta Art. 26. (1) Cetatenii romani au dreptul sa isi stabileasca sau sa isi schimbe, in mod liber, domiciliul ori resedinta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege. (2) Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat un singur domiciliu si/sau o singura resedinta. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele. Art. 27. (1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declara ca are locuinta principala. (2) Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, dupa caz, la reprezentantul sau legal sau la persoana fizica ori juridica la care este incredintat in plasament. (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul persoanei fizice puse sub interdictie. (4) In situatia in care parintii minorului aflat, in conditiile legii, in centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenta sociala nu sunt cunoscuti sau nu pot fi identificati, domiciliul minorului este la adresa centrului respectiv. Art. 28. (1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu: a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ; b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau persoana juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a) sau, dupa caz, la lit. d); c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil cu destinatie de locuinta si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); d) documentul eliberat de autoritatea administratiei publice locale, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, cu imobil cu destinatie de locuinta; e) actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului sau legal ori actul de incredintare, insotit, dupa caz, de unul din actele prevazute la lit. a)-d), in cazul minorilor care solicita eliberarea unui act de identitate. (2) Declaratia de primire in spatiu a gazduitorului prevazuta la alin. (1) lit. b) poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei. (3) In cazul minorului si al persoanei puse sub interdictie, declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) lit. c) se da si se semneaza de catre parintele sau, dupa caz, parintii care exercita autoritatea parinteasca sau de catre reprezentantii lor legali. Art. 29. (1) Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla ultimul domiciliu inscris in actul de identitate al solicitantului este obligat sa comunice la cererea cetatenilor romani, in termen de 10 zile, datele referitoare la domiciliile avute de catre persoana respectiva in Romania si orice mentiune privind starea civila, aflate in evidenta acestuia, incepand cu data de 1 ianuarie 2000. (2) Pentru datele prevazute la alin. (1), referitoare la perioada anterioara anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile. Art. 30. Resedinta este acolo unde persoana fizica declara ca are locuinta secundara, alta decat cea de domiciliu. Art. 31. (1) Mentiunea privind stabilirea resedintei se inscrie la cererea persoanei fizice care locuieste mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinta secundara. (2) Mentiunea privind stabilirea resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarata ca resedinta. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni privind stabilirea resedintei. Art. 32. (1) Pentru inscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o va depune impreuna cu actul sau de identitate si cu unul dintre documentele prevazute la art. 28. (2) De la obligatia prevazuta la alin. (1), de a depune unul din documentele prevazute la art. 28, sunt exceptate: a) persoana care locuieste la o alta adresa decat cea de domiciliu, in interesul serviciului sau in scop turistic; b) persoana internata intr-o unitate sanitara/medicala. Art. 33. Mentiunea privind resedinta se inscrie pe un document, denumit dovada de resedinta, care va insoti cartea de identitate sau cartea electronica de identitate, ori direct pe cartea de identitate provizorie. Art. 34. (1) Persoanelor fizice care nu poseda act de identitate si sunt internate sau primite spre ingrijire ori gazduire in unitati de ocrotire si de protectie sociala, in scoli de reeducare sau in alte institutii li se pot elibera acte de identitate in care se inscrie domiciliul sau resedinta la adresa institutiei respective. (2) In situatia in care, din motive obiective, nu poate fi stabilita identitatea persoanelor fizice prevazute la alin. (1), institutiile respective sunt obligate sa anunte imediat unitatea de politie pe raza careia isi desfasoara activitatea, care colaboreaza cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in vederea stabilirii identitatii lor. Art. 35. (1) In cazul in care mentiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a resedintei s-a efectuat in baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat ca era nul, fals ori falsificat, aceasta mentiune este nula de drept. (2) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea mentiunii comunica serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor situatia intervenita. (3) Nulitatea mentiunii poate fi constatata de instanta de judecata, din oficiu ori ca urmare a sesizarii D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ori a persoanelor interesate. Art. 36. Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, pe o perioada mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a), are obligatia de a anunta politia sau serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul. Art. 37. (1) Evidenta locatarilor prin cartea de imobil se tine in urmatoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unitati locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: a) destinate cazarii in comun; b) care servesc total sau partial ca locuinta. (2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate in incinta unitatilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare sau locuintelor destinate exclusiv personalului acestora, precum si, dupa caz, membrilor familiilor si persoanelor aflate in ingrijirea acestora. Art. 38. (1) Organizarea activitatii de tinere a evidentei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administratiei si Internelor, prin unitatile de politie. (2) Cartea de imobil se intocmeste si se actualizeaza de catre persoana anume desemnata, cu acordul acesteia, de catre proprietarul imobilului sau de asociatia de proprietari; in cazul asociatiei de proprietari, responsabilul cartii de imobil este, de regula, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociatiei. (3) Pastrarea, actualizarea si utilizarea datelor din cartea de imobil de catre persoana desemnata in acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. (4) Responsabilul cartii de imobil are obligatia sa inscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliaza sau au resedinta in imobilul respectiv si sa o prezinte, la cerere, politistilor sau lucratorilor serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor. (5) Cartea de imobil se intocmeste intr-un singur exemplar, care se pastreaza la responsabilul cartii de imobil. Art. 39. (1) Persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sunt obligate sa ceara inscrierea in cartea de imobil la noua locuinta in termen de 15 zile de la mutare. (2) Persoanele care locuiesc in imobil sunt obligate sa prezinte actul de identitate responsabilului cartii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cartii de imobil. Art. 40. La hoteluri si in alte locuri de cazare in comun, inscrierea in cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, dupa caz. Art. 41. (1) In cazul in care, in conditiile legii, se schimba denumirea unor unitati administrativ-teritoriale sau se aproba reorganizarea ori trecerea in alt rang a unei unitati administrativteritoriale, precum si in situatia in care se schimba denumirea strazilor sau se renumeroteaza imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate si a celorlalte documente prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale respective. (2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor retinute, arestate sau care executa o pedeapsa privativa de libertate in temeiul unei hotarari judecatoresti de condamnare, care nu poseda asemenea documente si care nu dispun de mijloace financiare, precum si persoanelor cu handicap si celor fara venituri, seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate. (3) Se excepteaza de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamitatilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre si care declara pe propria raspundere, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza teritoriala domiciliaza ori isi au resedinta, faptul ca actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situatii. CAPITOLUL V Sanctiuni Art. 42. Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate. Art. 43. Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 si art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei; b) nerespectarea dispozitiilor art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 39 si 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei; c) nerespectarea dispozitiilor art. 25, art. 34 alin. (2) si art. 36, cu amenda de la 75 lei la 150 lei. Art. 44. Constatarea contraventiilor prevazute la art. 43 lit. a)-c) si aplicarea sanctiunii contraventionale se fac de catre persoane imputernicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si de catre politisti. Art. 45. Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL VI Dispozitii finale Art. 46. Evidenta manuala a cetatenilor romani constituita pentru perioada 15 iulie 1949 - 1 iulie 2000, pe baza de fise si registre, aflata in conservare la D.E.P.A.B.D., se exploateaza si se utilizeaza in continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, precum si a institutiilor interesate, in conditiile legii. Art. 47. (1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se completeaza olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinate semnaturii, care trebuie completata numai olograf de catre solicitantul actului de identitate. (2) In cazul in care semnarea cererii de catre solicitant nu este posibila, se face mentiune despre aceasta in cerere de catre lucratorul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor care primeste cererea. Art. 48. Forma si continutul actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Art. 49. - abrogat - prin OUG 82 din 4 decembrie 2012 Art. 50. (1) Resursele financiare pentru asigurarea materialelor necesare producerii documentelor prevazute la art. 3 alin. (1) se prevad de Ministerul Administratiei si Internelor, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al D.E.P.A.B.D., cu exceptia situatiei cand prin lege se dispune altfel. (2) Resursele financiare necesare achizitionarii echipamentelor de calcul si programelor software licentiate, utilizate pentru producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, precum si pentru incheierea si derularea contractelor de service la aceste echipamente, se prevad de Ministerul Administratiei si Internelor, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al D.E.P.A.B.D., cu exceptia situatiei cand prin lege se dispune altfel. (3) Dotarea D.E.P.A.B.D. cu materialele necesare indeplinirii atributiilor legale se realizeaza, prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia interna si din import, cu exceptia situatiei cand prin lege se dispune altfel. Art. 51. (1) D.E.P.A.B.D., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunica directiilor judetene de statistica sau, dupa caz, Directiei regionale de statistica a municipiului Bucuresti datele necesare pentru statistica demografica, referitoare la persoanele fizice care isi schimba domiciliul ori resedinta dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritoriala in alta. (2) Schimbarile intervenite in denumirea unor unitati administrativ-teritoriale, precum si situatiile de reorganizare sau de trecere in alt rang a unei unitati administrativ-teritoriale sunt comunicate D.E.P.A.B.D. de catre structura de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica. (3) Schimbarile prevazute la alin. (1) si (2) se comunica in sistem informatic, periodicitatea si circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administratiei si Internelor de comun acord cu Institutul National de Statistica. (4) Infiintarea, desfiintarea sau schimbarea denumirii strazilor, facuta in conditiile legii, este comunicata birourilor judetene de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor sau, dupa caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti, de catre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. (5) Datele prevazute la alin. (4) se comunica in scris, anexandu-se copia hotararii prin care s-a infiintat, s-a desfiintat sau s-a schimbat denumirea strazilor. Art. 52. Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, norme metodologice de aplicare unitara a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului*). Art. 53. In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul adopta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care sa asigure actualizarea R.N.E.P. Art. 54. Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Text actualizat conf. Ordonanta de urgenta 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania Publicat in Monitorul Oficial 838 din 12 decembrie 2012
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.