Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'înmatriculare'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. va salut. am si eu o problema si nu am gasit nici o lamurire nicaeri. probloma arata cam asa; am achizitionat o masina il leasing prin societatea unde lucreaza sotia mea .acum o luna am terminat leasingul dar aici intervine problema adica eu mai am sa dau firmei o suma de bani reprezentand inchiderea leasingului pentru a putea sami faca act de vanzare cumparare. intrebare : eu pot circula cu acest autoturism pana imi va face actul pentru a putea sa il imatriculez pe numele meu? multumesc si sper ca ma poate ajuta cineva cu aceasta problema . mentionez nu am pe auto nr. de leasing are numere preferentiale.
 2. Procedura de restituire a certificatului de înmatriculare reţinut Certificatul de înmatriculare se restituie doar proprietarului sau în lipsa acestuia unei persoane desemnate prin procurră notarială la încetarea motivului pentru care documentul a fost reţinut. Pentru a reintra în posesia certificatului de înmatriculare reţinut, titularul acestuia trebuie să se prezinte la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere sau după caz Brigăzii Rutiere, la ghişeul de restituiri certificate, având asupra sa următoarele documente : Pentru persoane fizice: cartea de identitate; dovada de reţinere a certificatului de înmatriculare original; actul de identitate a delegatului original + copie, după caz; actul din care rezultă încetarea motivului reţinerii original + copie; Pentru persoane juridice: actul de identitate a delegatului original + copie; dovada de reţinere a certificatului de înmatriculare original; actul din care rezultă încetarea motivului reţinerii original + copie; delegaţie adresată Serviciului Poliţiei Rutiere sau după caz Brigăzii Rutiere (original) din partea societăţii deţinătoare, a societăţii de leasing sau a societăţii utilizatoare (este necesară şi o copie a contractului de leasing). Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorităţii competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de reţinere. Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judeţ decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege (15 zile) pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciului poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă vehiculul, autorităţii administraţiei publice locale emitente sau, după caz, autorităţii străine emitente. În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa investită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.
 3. TRANSCRIEREA dreptului de proprietate asupra unui vehicul Actualizat: mai 2023 Transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul în cazul vânzării-cumpărării unui vehicul, se realizează la SPCRPCIV din judeţul de domiciliu al cumpărătorului. Datele de contact ale SPCRPCIV se regăsesc pe prima pagină a site-ului DRPCIV - www.drpciv.ro. Paşii procedurali Prezentarea, de către solicitant, la ghişeu cu documentele necesare. Implementarea datelor în sistemul informatic, de către lucrătorul de la ghişeu. Eliberare dovadă înlocuitoare certificat (opţional) - se realizează pe loc. Certificatul de înmatriculare se transmite prin poştă, la domiciliul titularului certificatului de înmatriculare (Timp mediu de livrare - 5 zile). Plăcile de înmatriculare se ridică de la sediul SPCRPCIV. Pentru București și Ilfov, și certificatul de înmatriculare se ridică de la sediul SPCRPCIV. Documentele necesare pentru transcrierea dreptului de proprietate - (înmatricularea unui autovehicul înmatriculat anterior în România pe numele noului proprietar) Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, datele acesteia se vor înscrie în cuprinsul cererii; Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Aceasta constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire; Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare - 49 lei. Actul de identitate al solicitantului, în original. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora - Delegaţie; În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie. Procura specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia; Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local; În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie. În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie; Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia; Certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar; Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, inclusiv în situația în care combinația numărului de înmatriculare a fost păstrată de fostul proprietar. Acestea se restituie pe loc solicitantului, când se transferă automat noului proprietar, precum și în situația în care fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsura în care acesta intenționează atribuirea combinației păstrate, cu ocazia transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. Acestea se restituie pe loc solicitantului numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standardele în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționată conform legii. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, sau a cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior) Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 4. Buna seara. Am si eu o intrebare poate imi puteti raspunde. Am cumparat o masina...iar proprietarul nu detinea certificat fiscal. ( proprietarul ma refer la domnul de la care am cumparato) Asa pana aici toate bune am sperat ca daca iau legatura cu proprietarul din carte ma va ajuta...insa...nici domnul nu o are la fiscal pentru ca a vandit la randul lui autoturismul acum ceva timp...si a oferit fiscalul... Intrebarea mea este... pot obtine fiscalul cumva? De undeva? Vreau sa inmatriculez masina pe numele meu...am ibteles ca merge cumva prin notar...imi poate explica cineva?
 5. Salut. Sunt nelamurit la un aspect. Exista persoana X care a adus o masina din Austria si i-a scos primul set de numere rosii. Persoana X vinde masina catre persoana Y cu numere rosii. La randul ei, persoana Y, vinde masina catre persoana W, tot cu numere rosii, ele fiind inca valabile pe numele persoanei X. Intrebarea mea e... persoana W are nevoie de certificatul fiscal al persoanei X sau Y tinand cont ca de fapt nici unul din ei nu au luat-o in evidenta la primarie deoarece la primul set de numere nu se cere. In afara certificatului fiscal, in cazul in care, ii trebuie, are nevoie si de declaratia notariala in care persoana X declara cum a adus masina in tara? Daca pe roti sau pe platforma? Multam frumos.
 6. Prima înmatriculare a unui vehicul în România Documentele necesare înmatriculării unui vehicul în România cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale; cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, original şi copie; actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie; dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi; copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia; dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia; dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii; începând cu data de 14 martie 2013, dovada de plată a timbrului de mediu pentru autovehicule; dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare; certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice. În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. În cazul absenţei documentelor de înmatriculare eliberate de alt stat, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România. În lipsa plăcuței/plăcuțelor cu numărul de înmatriculare se reţine o declaraţie olografă din care să rezulte motivul absenţei acestora. Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie. TAXE Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv – 60 de lei; autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 de lei. Taxele se achită la organul fiscal al administraţiei publice locale pe a cărui raza de competenţă teritorială se află domiciliul/sediul solicitantului. Contravaloarea eliberării Certificatului de înmatriculare – 37 de lei. Plata contravalorii documentului eliberat se poate face la unităţile CEC BANK şi BCR. Contravaloarea plăcuțelor cu numere de înmatriculare: plăcuță tip A – formă dreptunghiulară 20 de lei; plăcuță tip B – formă pătrată 23 de lei; plăcuță tip C – pentru motociclete – 17 lei. Pentru atribuirea unui număr preferenţial se achită suplimentar tariful de 45 de lei. Pentru păstrarea unui număr atribuit anterior se achită tariful de 30 de lei. Contravaloarea plăcuțelor cu numere de înmatriculare se achită la ghişeu. TERMEN Pentru eliberarea certificatului de înmatriculare/dovada înlocuitoare, cărţii de identitate a vehiculului, plăcuțelor cu numărul de înmatriculare şi a permisului de conducere/dovada înlocuitoare, termenul este de aproximativ 2 ore.
 7. Papadox

  Schimbare culoare autoturism

  Buna ziua, Am achizitionat un autoturism si sunt in proces de inmatriculare. Vechiul proprietar tocmai schimbase culoarea masinii din rosie a facuto neagra. El a mers la R.A.R si a trecut acest lucru in cartea tehnica a masinii dar nu a mai ajuns sa schimbe talonul (in talon a ramas rosie). Intrebarea mea este daca este legal sa circul cu masina in aceste 30 de zile. Mentionez ca sunt trecut pe talon la sectiunea instrainat, iar masina are itp si rca valabile. Va multumesc anticipat!
 8. Buna ziua, Cat de legala este o polita RCA "in vederea inmatricularii" inchieiata pe o perioada de o luna pentru o masina care este deja inmatriculata (definitiv) in romania? Din cate stiu eu acele asigurari sunt valabile doar pentru auto cu numere rosii, dar cei de la firmele care incheie asigurari sustin contrariul. Multumesc
 9. Buna ziua ! Se poate sa înmatriculez și să conduc legal o mașină care a fost trimisa la fier vechi? Sunt dispus sa cumpăr o masina de la fier vechi care nu are acte , și sunt dispus sa bag bani in aceasta pentru a fi restaurata si pusa in functiune . Daca masina se prezinta ok , fără rugină , complet funcțională in toți parametrii , efectiv ca o mașină nouă , se poate să o înmatriculez ? Nu îmi pasă cât de greu va fi , vreau doar să știu sigur că se poate face acest lucru . Vă mulțumesc !
 10. Buna ziua, ar putea sa ma lamureasca cineva in urmatoarea situatie? Am vandut acum o luna doua masini, cu acte de vanzare-cumparare in regula, am scris in talon "se instraineaza catre...", am fost la fisc de unde am primit adeverinte ca nu am datorii pe care le-am dat noilor proprietari si m-am scos cu masinile din evidentele fiscale, deci n-o sa mai platesc impozit pe ele. Pana aici totul in regula. Intrebarea mea este: sunt obligat sa mai verific eu in continuare in vreun fel daca noii proprietari au inmatriculat masinile sau daca circula cu ele tot pe talonul vechi si cu numerele mele? Ce se intampla daca in cazul in care circula asa noii proprietari vor lua vreo amenda de lipsa rovinieta sau altceva? Curiozitatea mea are o justificare. La una dintre masini proprietarul nu parea prea incantat de existenta timbrului de mediu si se gandea la inmatricularea in Bulgaria sau alte solutii iar in celalalt caz am vazut masina parcata acum cateva zile tot cu numerele vechi, deci au trecut 30 de zile de vanzare si inca nu a inmatriculat-o. Ar trebui sa mai anunt eu la politie ca am instrainat masinile? E suficient ca am scris pe talon ca le-am instrainat? Mai am vreo obligatie in povestea asta? Multumesc mult pentru orice informatie care m-ar putea lamuri.
 11. Documentele necesare eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, pentru un autovehicul care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania cererea solicitantului; dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia; dovada de plată a taxei de autorizare provizorie a circulaţiei; copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului; actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie sau, în cazul persoanei juridice, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie; dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu; dovada de plată a contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie; copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.
 12. Salutare! Pe tema asta se contrazice multa lume. Stie cineva raspunsul? Cumperi o masina second hand cu toate actele in regula, insa, vrei sa iti pui alte numere de inmatriculare. Fostul proprietar avea platita taxa de inmatriculare si taxa de mediu. In aceasta situatie, se plateste doar taxa noilor numere de inmatriculare sau trebuie platita din nou taxa de mediu (sau care trebuie platita), in valoare de cateva sute de euro, in functie de modelel si anul masinii, ca la prima inmatriculare?
 13. tcosmin1

  Certificat de inmatriculare barat

  Buna seara, Am achizitionat recent o masina cumparata de un cetatean roman din Franta de la o licitatie de pe alcopa. Certificatul de inmatriculare (carte grise) este barat si scrie vendu si data. El a adus-o pe roti din Franta si are asigurare (tot din Franta) si itp valabile. Numerele de Franta mai sunt valabile? Pot sa circul cu ele sau trebuie sa scot numere provizorii? Multumesc!
 14. Buna seara, Va rog frumos sa ma ajutati cu raspunsul la urmatoarea ipoteza: Sa presupunem ca noul proprietar nu a transcris dreptul de proprietate la DRPCIV in termenul legal de 30 de zile si ii este retinut certificatul de inmatriculare din cauza acestei neregului. Noul proprietar poate inmatricula autoturismul pe numele sau folosindu-se de dovada eliberata in momentul retinerii, fara sa mai fie nevoie sa contacteze proprietarul din talon pentru recuperarea acestuia? Multumesc mult!
 15. Salut, Am si eu o intrebare, pentru care v-as fi mai mult decat recunoscator daca mi-ati putea raspunde. De curand am cumparat o masina deja inmatriculata pe Bulgaria. Am primit toate actele masinii, inclusiv procura pentru a circula (dar care nu este pe numele meu). Problema este ca eu am cumparat-o de la un cetatean roman (oarecum o cunostiinta), dar care mi-a spus ca nu putem face act de vanzare-cumparare, pentru ca practic masina este inmatriculata pe Bulgaria. Intrebarea mea este...eu daca vreau sa o inmatriculez pe Romania, cum trebuie sa procedez? Multumesc mult, si sper sa imi trimiteti va rog un raspuns.
 16. Buna ziua, Astazi am achizitionat un automobil SH, detin toate actele, si maine doresc sa il integistrez la financiar si sa il inmatriculez. Nu vreau sa schimb numerele, si stiu ca trebuie RCA valabil 6 luni pe numele noului proprietar (Eu). Actualul proprietar mai are RCA valabil pana la 15.03 anul curent (8 zile). Intrebarea mea este: pot sa fac RCA ul pe numele meu incepand cu data expirarii fostului proprietar, 16.03.2018? Daca nu, ,cu ce data trebuie incheiata asigurarea RCA, avand in vedere ca ma prezint pentru inmatriculare in data de 08.03. Multumesc anticipat.
 17. Mi-am cumparat de la Cluj acum 3 saptamani o masina adusa din germania cu numere provizorii de germania care au expirat acuma cateva zile. Am cumparat masina de la un baiat care nu era proprietarul masinii, mi-a dat toate actele (Brief-ul mare/mic, asigurarea, talon de circulatie provizorie), si am facut actul de vanzare-cumparare (Kaufvertrag) de pe numele germanului pe numele meu, ca sa evit treaba cu fiscalul. Am fost sa-mi inmatriculez masina in Suceava si nu pot, imi trebuie un act de vanzare cumparare intre persoana care a cumparat masina din germania si mine + fiscalul, nu pot sa dau de persoana respectiva, baiatul de la care am cumparat masina tot ma amana de pe o zi pe alta, ba e plecat din germania, ba nu a avut timp, ba era inchis la primarie si fel de fel de povesti de genul. El sustine ca pot sa matriculez masina in cluj cu actele care le am. Este adevarat!? Ce pot sa fac in aceasta situatie!?
 18. Buna ziua, Va rog sa ma informati daca se poate inmatricula o motocicleta de 125 cc pe numele unui minor de 17 ani, care are permis de categorie A1. Dorim sa fie cu numere alb-negru, nu galben-negru (adica pe Primarie). Cu multumiri, Fry
 19. Buna ziua domnilor! Am cumparat o tricicleta micuta (exact ca cea din imaginea atasata) bunicului. Va rog sa ma ajutati cu precizarea incadrarii ei fiindca nu stiu daca trebuie s-o inmatriculez sau bunicul o sa aiba nevoie de orice fel de permis pentru conducerea. Precizez ca are motor electric de 250w si viteza limitata la 25km/h. Multumesc pentru ajutorul!
 20. georgearon

  Inmatriculare auto

  Buna ziua, Am deschis un topic nou referitor la certificatul fiscal (parerile pe itnernet gasit sunt foarte impartite si nu stiu procedura exacta). Am achizitionat un autovehicul in luna octombrie 2013 - a fost radiata fiscal de la cumparator, iar in 8 zile am fost la mine la primarie sa fie luata in evidenta. Din mai multe motive insa nu am fost apoi la politie sa schimb si numerele, iar intrebarea mea este: Fostul proprietar mai este nevoit sa imi scoata un nou certificat fiscal pentru a putea schimba schimba numerele? Mentionez faptul ca masina este cumparata din Romania, are toate actele in regula singura problema ar mai fi acest certificat fiscal. Multumesc.
 21. Buna ziua! In septembrie 2016 am cumpărat o mașină ,am inregistrat-o la financiar pe numele meu, i-am plătit toate taxele cu privire la înmatriculare (mai puțin rca),după care a trebuit sa plec cu serviciul in afara tarii fara a finaliza procedura de înmatriculare. Nelamurirea este daca pot întâmpina probleme la inmatriculari din cauza ca a trecut acest timp,si am înțeles ca fiscalul ar fi valabil doar 30 de zile... Îmi puteți spune va rog ce probleme pot întâmpina ? Va mulțumesc!
 22. Buna ziua!!!Doresc sa achizitionez un autoturism adus in tara din Olanda,Belgia si Franta, am vazut ca sunt la preturi mai accesibile,problema este ca nu cunosc exact ce acte imi trebuie sa sa primesc de la vanzator ca sa o pot inmatricula in tara?Daca vanzatorul mi-a a fost scos nr rosu (provizoriu) pot sa am certitudine ca nu o sa am probleme la inmatriculare?ca sunt toate actele in regula?ca a fost radiata masina din tara respectiva ,s-au NU?Eu am mai avut masini cumparate doar din Germania .
 23. "Masina de tiparit nr.de inmatriculare e inghetata !" asta e raspunsul primit de la serv.inmatriculari auto. Acum na , circula daca poti ! Ce e de facut ?
 24. mircifer

  Schimbare proprietar autovehicul

  Salut, Am cumparat un autovehicul rulat in Romania si trebuie schimbat proprietarul in talon dar pastrez numerele vechi. De la politie am inteles ca iti opreste talonul si il trimite in 10 zile prin posta pe cel nou. Pot circula cu masina fara talon in perioada aceasta ? Daca da, cum demonstrez unui politist care ma opreste ca am talonul la Ploiesti pentru preschimbare ?
 25. Mi s-au furat nr de inmatriculare de la masina.Am declarat la politie ,mi-am desenat alte numere pana vin cele autorizate.Inrebare: ce risc daca ies cu numerele de carton din municipiu? In afara de amenda se pot lua si actele masinii?Ce legi sunt pentru cazul acesta?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.