Jump to content
POLITISTI.ro

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/10/2019 in all areas

  1. 1 point
    Revenind la proiectul de lege, pentru modificarea Legii nr. 295/2004 (http://www.cdep.ro/comisii/aparare/pdf/2019/rp734_18.pdf) , se pare ca acesta a trecut de Camera Deputatilor, cu amendamente prin care au fost eliminate cam toate aberațiile propuse inițial: 18. La articolul 14, alineatul (1), literele b), c), d), și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: ,,b) deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor; c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie; d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție;” Se renunță la excluderea pedepsei cu închisoare mai mare de un an, așa cum s-a vrut inițial și se repară o inechitate, în sensul că nu se acordă, sau se suspendă/anulează, după caz, persoanelor care sunt inculpate pentru faptele săvârșite cu intenție. În forma actuală a Legii pentru armele neletale se suspendă/anulează dreptul de a deține/purta și folosi arme neletale pentru persoanele care sunt inculpate pentru fapte săvârșite cu intenție, în timp ce pentru arme letale doar pentru anumite infracțiuni. Se realizează o Se elimină abrogarea lit. g) a art. 14 din Lege, cea referitoare la obligarea absolvirii unui curs de instruire teoretică și practică pe linia armelor și a munițiilor. Se elimină propunerea de a prelungi valabilitatea permisului de armă pentru o perioadă de 10 ani, rămânând în forma actuală, respectiv 5 ani. 22. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ,,(2) Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (l) la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare şi pază, care se pot regăsi asupra acestuia.” Sunt mai multe amendamente pozitive, zic eu, pe care le puteți citi în link-ul din postare sau căutând plx 734/2018 pe site-ul Camerei Deputaților.
This leaderboard is set to Bucharest/GMT+03:00
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.