Jump to content
POLITISTI.ro

Clasament


Conţinut popular

Se afişează conţinutul cu cea mai bună reputaţie din 25.02.2019 în toate secţiunile

 1. 6 points
  Readuc la viaţă acest topic, cine ştie, poate mai sunt colegi interesaţi de acest subiect. De curând mi-am comandat de pe ebay o pereche de cătuşe. Am studiat puţin piaţa şi m-am hotărât să-mi iau o pereche de cătuşe Peerless 701C - Chain Link Handcuff - Black Oxide Finish M-am hotărât să-mi iau modelul negru din două motive, să diferite de cele ale colegilor, deci să le recunosc uşor şi să le pot purta ceva mai uşor la ţinuta civilă, întrucât nu ies aşa uşor în evidenţă ca cele convenţionale. Într-adevăr sunt mai mici sau cel puţin aşa par acum la prima vedere, în comparaţie cu mizeriile "MAI" pe care le primim în dotare, dar caitatea nu se compară şi mă şi avantajează dpdv al faptului că le voi folosi în ţinută civilă unde e bine să fie cât mai puţin remarcabile, cât mai uşoare, etc. Azi mi-a ajuns pachetul: Promit să vă ţin la curent cu modul cum se comportă, cu plusuri şi mai ales cu minusurile pe care le găsesc la ele. Cert este că dpdv al calităţii se vede că sunt ... altceva, încă de la prima vedere se observă altă calitate a fabricaţiei. Aaa ... mi-am mai comandat şi un port pentru ele, un model ce nu l-am găsit pe-aici prin Europa, din cauza asta o să ajungă ceva mai târziu. Este vorba de un port de cătuşe cu buzunare separate pentru fiecare cătuşă, astfel încât să nu facă zgomot. Un model de la Gould & Goodrich, destul de scumpicel, aproape cât au costat cătuşele, plus drumul ... cred că o să ajungă portul mai scump decât am dat pe cătuşe.
 2. 2 points
  Dacă ziceţi că e ilegală, devine brusc legală în cazul în care s-ar plăti? Sunt curios dacă în aceea perioadă când s-a plătit permaneţa asta vă mai puneaţi problema legalităţii întocmirii planificărilor? Îmi aduc aminte ce îngrămădeală era pe această permanenţă în perioada cât s-a plătit. Ce se mai certau colegi între ei, că ăla e băgat de mai multe ori şi aşa mai departe. Dacă se va reintroduce plata permanenţei vă veţi menţine această decizie a refuzului de a face permanenţă sau cum?
 3. 2 points
  Da, există posibilitatea găsirii telefonului și fără a fi activate datele mobile.
 4. 2 points
  Corectă şi utilă observaţia lui @Girochi, Mulţumim! Nu era actualizată complet Hotărârea 284. @Anaid, am modificat şi actualizat postarea de mai sus, cu privire la obligaţia stabilirii reşedinţei.
 5. 2 points
  Bună seara. Vreau să vin cu o precizare referitor la viza de reședință: lit. f) a art. 2, precum și lit. e) a art. 3 din HG 284/2005 au fost abrogate prin HG 953 din 7 dec. 2018. La momentul actual stabilirea reședinței la locuința închiriată nu mai este o cerință obligatorie. "Tot mai simplu...."😥
 6. 1 point
  Ceea ce am vrut să spun este ca in sistem sunt colectate date cu privire la persoane. Dacă o anumita persoana cu trecere vrea sa stie daca are dosar ea sau o alta persoana poate afla prin introducerea unui Cnp,de către o persoană care are acces la un anumit nivel fara sa lase prea multe urme.
 7. 1 point
  Procedura de restituire a certificatului de înmatriculare reţinut Certificatul de înmatriculare se restituie doar proprietarului sau în lipsa acestuia unei persoane desemnate prin procurră notarială la încetarea motivului pentru care documentul a fost reţinut. Pentru a reintra în posesia certificatului de înmatriculare reţinut, titularul acestuia trebuie să se prezinte la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere sau după caz Brigăzii Rutiere, la ghişeul de restituiri certificate, având asupra sa următoarele documente : Pentru persoane fizice: cartea de identitate; dovada de reţinere a certificatului de înmatriculare original; actul de identitate a delegatului original + copie, după caz; actul din care rezultă încetarea motivului reţinerii original + copie; Pentru persoane juridice: actul de identitate a delegatului original + copie; dovada de reţinere a certificatului de înmatriculare original; actul din care rezultă încetarea motivului reţinerii original + copie; delegaţie adresată Serviciului Poliţiei Rutiere sau după caz Brigăzii Rutiere (original) din partea societăţii deţinătoare, a societăţii de leasing sau a societăţii utilizatoare (este necesară şi o copie a contractului de leasing). Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorităţii competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de reţinere. Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judeţ decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege (15 zile) pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciului poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă vehiculul, autorităţii administraţiei publice locale emitente sau, după caz, autorităţii străine emitente. În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa investită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.
 8. 1 point
  Cand se posteaza mesajele in acest topic? Intreb deoarece ieri un coleg a cerut acceptul de a fi confirmat ca fiind politist dar mesajul sau nu este vizibil inca!
 9. 1 point
  Deci, ai fost numit in prima functie ? Daca , da, beneficiezi !!
 10. 1 point
  Salutare! Va cer si eu ajutorul pentru problema compensatiei pentru chirie. 😊 După absolvirea școlii de poliție am fost repartizată la un post de poliție. De acolo m-am mutat, la cerere, în mun. Constanța. In 2016 am trecut in corpul ofițerilor prin examen (tco), pe un post tot in Constanța. Domiciliul il am in Mangalia. Pot beneficia de compensație de chirie? Mulțu'! 🤗
 11. 1 point
  ACORDAREA COMPENSAŢIEI PENTRU CHIRIE POLIŢIŞTILOR Condiţiile generale privind acordarea compensaţiei pentru chirie sunt prevăzute în art. 31 alin. (1) și alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, actualizat: Articolul 31 (1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul și care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază. (11) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul, dar care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensația lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însușite de către conducătorul unității din care face parte polițistul, la solicitarea acestuia. Condiţiile detaliate sunt prevăzute de art. 2 şi art. 3 din HG 284 din 2005 actualizată în decembrie 2018, act normativ în care este precizată întreaga procedură de acordare a compensaţiei pentru chirie poliţiştilor. Pentru cei interesaţi de întreaga procedură privind acordarea compensaţiei pt chirie, cum şi ce documente sunt necesare etc. trebuie studiată Hotârârea Guvernului 284, pe care o găsiţi în forma actualizată la link-ul de mai sus. Articolul 2 Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe: a) nu efectuează naveta la și de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu; b) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului; c) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător; d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului; e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. d); f) abrogată Articolul 3 (1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensație lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe: a) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuință proprietate personală în localitatea de domiciliu; b) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător; c) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu; d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. c); e) abrogată. f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că polițistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensație pentru chirie. (2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) lit. f) se efectuează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului administrației și internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are în vedere următoarele criterii: a) polițistul nu deține un spațiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu, în situația în care și-a stabilit reședința la adresa locuinței închiriate potrivit alin. (1) lit. d), ori nu deținea la adresa anterioară de domiciliu, în situația în care și-a stabilit domiciliul la adresa locuinței închiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau b) din motive neimputabile polițistului, acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu; sau c) domiciliul polițistului este stabilit într-un spațiu de locuit corespunzător, care este ocupat de acesta în baza unui contract de închiriere. (3) Rezultatul anchetei sociale se consemnează într-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane. Articolul 31 (1) Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinții polițistului ori ai soției/soțului acestuia/acesteia. DREPTUL UTILIZĂRII COMPENSAŢIEI PENTRU CHIRIE PENTRU ACHITAREA RATEI CREDITULUI IMOBILIAR/IPOTECAR Recenta modificare a Statutului din decembrie 2018, (Legea 288/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial - Partea I nr. 1036/2018), a instituit dreptul utilizării compensaţiei lunare de chirie pentru achitarea ratei/fracţiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, drept prevăzut tot în art. 31 din Statutul poliţistului actualizat la alin. (12), (13) şi (14) Articolul 31 [ ... ] (12) Polițistul care îndeplinește condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) și (11) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar. (13) În situația prevăzută la alin. (12), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (11) și pentru situația prevăzută la alin. (12), caz în care polițistul optează pentru una dintre aceste situații. (14) Pentru persoanele prevăzute la alin. (12), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe. Aceste prevederi referitoare la dreptul utilizării compensaţiei pentru chirie pentru achitarea ratei creditului imobiliar/ipotecar se aplică atât actualilor beneficiari ai compensaţiei pentru chirie cât şi potenţialilor beneficiari ai dreptului respectiv (poliţişti care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care vor solicita acest drept). În situaţia potenţialilor beneficiari, poliţiştii respectivi trebuie să parcurgă procedurile şi să depună toate documentele prevăzute Hotărârea Guvernului nr. 284 din 7 aprilie 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor actualizată, cu menţiunea că în cazul în care se solicită acordarea acestei compensaţii pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului imobiliar/ipotecar, în locul copiei contractului de închiriere se va depune direct copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei achiziţionate. Pe lângă documentele anexate raportului de acordare a compensaţiei pentru chirie (document prevăzut la art. 4 din HG 284 din 2005), poliţiştii respectivi trebuie să depună şi următoarele documente: a) copie după contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei încheiat în nume propriu sau împreună cu soţul/soţia; dreptul solicitat nu se acordă în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei a fost încheiat cu copiii/părinții polițistului ori ai soției/soțului acestuia/acesteia (art. 31 din HG 284 din 2005). locuinţa achiziţionată prin credit imobiliar/ipotecar trebuie să fie situată în localitatea în care solicitantul a fost numit în prima funcţie sau a fost mutat în interesul serviciului. în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei a fost încheiat împreună cu soţul/soţia care este poliţist sau cadru militar în activitate în instituţiile publice din sitemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dreptul se acordă unei singure persoane, şi anume titularului contractului de credit ipotecar/imobiliar. b) copie după contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe încheiat în nume propriu ori împreună cu soţul/soţia. Contractul de credit va avea anexat obligatoriu scadenţarul (graficul de rambursare a creditului) de plată a ratelor lunare; prin rată lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar se înţelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit conform scadenţarului de plată a ratelor lunare, mai puţin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare, precum şi costurile impuse de instituţia bancară (de ex. comision de schimb valutar) care nu se regăsesc în scadenţar. în situaţia în care contractul de credit ipotecar/imobiliar este încheiat în valută, conversia în lei se face la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valbil pentru ultima zi bancară din luna pentru care seface plata. în situaţia în care contractul de credit ipotecar/imobiliar este refinanţat printr-un alt credit, fără a i se schimba destinaţia iniţială, respectiv achiziţia respectivei locuinţe personale, solicitantul trebuie să depună copii după noile documente, indiferent dacă acest din urmă credit este contractat la aceeaşi instituţie bancară sau nu. c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi după caz a soţului/soţiei acestuia cu privire la istoricul situaţiei locative a acestora pe parcursul carierei profesionale a solicitantului; dreptul se acordă şi personalului care pe parcursul carierei a deţinut în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, locuinţă proprietate personală, se serviciu, de intervenţie sau din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei, iar ulterior în baza unor titluri executorii, a pierdut beneficiul folosirii acestor locuinţe. Acest drept se acordă şi în cazul pierderii beneficiului folosinţei acestor locuinţe prin partaj convenţional sau judiciar. d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi după caz a soţului/soţiei acestuia din care să reiasă faptul că în perioada în care beneficiază de compensaţia pentru chirie în scopul achitării ratei/fracţiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, locuinţa achiziţionată prin respectivul credit nu va fi închiriată unor terţe presoane fizice sau juridice; e) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbare intervenită în derularea contractul de credit ipotecar/imobiliar, inclusiv cele privind valoarea ratei din scadenţarului de plată menţionată la lit. b) pct. 1 de mai sus, sens în care la raportul scris se vor anexa noul scadenţar de plată şi/sau alte documente justificative; f) copii după orice alte documente la care se face referire în raportul personal sau care îi sunt solicitate de structura de resurse umane a unităţii de poliţie în care este încadrat solicitantul; Compensaţia pentru chirie acordată pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului imobiliar/ipotecar destinat achiziţionării unei locuinţe, se plăteşte pentru luna precedentă la data stabilită pentru plata drepturilor salariale, eventualele regularizări efectuate de structurile financiar-contabile urmând să se realizeze pe baza documentelor justificative gestionate sau depuse de persoana beneficiară. În cazul mutării în interesul serviciului într-o altă localitate, în situaţia în care în noua localitate sunt îndeplinite în continuare condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, poliţiştii care beneficiau de compensaţie pentru chirie în scopul achitării ratei/fracţiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, pot opta fie pentru plata în continuare a respectivului drept, fie pentru plata compensaţiei pentru chirie aferentă unei locuinţe închiriate în noua localitate. În situaţia în care se opteză pentru plata în continuare a ratei/fracţiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, stuctura financiar-contabilă a unităţii din care se mută poliţistul va transmite noii unităţi de poliţie întregul dosar de acordare a dreptului respectiv. În cazul în care se solicită compensaţia pentru chirie acordată pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului imobiliar/ipotecar destinat achiziţionării unei locuinţe, compensaţia se acordă începând cu data înregistrării raportului solicitantului la secretariatul unităţii de poliţie, dar nu mai devreme de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei achiziţionate, dacă sunt îndeplinite condiţiile de aordare a compensaţiei lunare pentru chirie, potrivit legii.
 12. 1 point
  Păi tocmai că atât cei de la ucai/utai cât şi cei ce administrează aceea bază de date, n-au nicio treabă cu acele date şi nu trebuie să aibă acces la ele. Nu are nicio relevanţă ce atribuţii şi-au dat ei, dacă legea zice că doar eu şi procurorul trebuie să am acces la acele date. Numai faptul că au acces la ele e ilegal, se încalcă prevederile legale. Din cauza unor birocraţi ca ăştia, care n-au obiectul muncii, ci doar fac situaţii, analize şi tot felul de statistici, ne pomenim că parchetele vor să rupă poliţia asta în bucăţi. Pentru că tot felul de neavenţi îşi bagă nasul pe unde nu le fierbe oala. Uită-te la denumirea aplicaţiei, ... raportarea incidentelor ... păi dosarele penale sunt incidente? Da, sunt de acord că în principiu ar fi trebuit să fie o aplicaţie utilă. Dar ar fi trebuit să fie utilă pentru poliţistul operativ, nu pentru utai/ucai sau te miri cine. Ar fi fost utilă dacă îmi dădea posibilitatea să-i stabilesc unui infractor anturajul, cu cine umbă, ce auto foloseşte, etc ... de unde, o băşină, am limitată perioada de căutare pentru doar un an. Deci nu mă ajută cu nimic. Pentru că ideea a fost mutilată de fel şi fel de interese. Vor ei să ştie şi să-şi bage nasul unde nu le fierbe oala. Din cauza asta e şi o mizerie de aplicaţie, super-stufoasă, ce ruleză greu şi aşa mai departe. Dacă vrei o aplicaţie în care să implementezi legitimările şi controalele auto, fă una dedicată, dar care să fie uşor de folosit şi să ruleze brici, nu un mastodont în care să bagi toate rahaturile şi care să nu meargă cum trebuie.
 13. 1 point
 14. 1 point
  Pe lânga faptul ca vei susține admiterea pe locurile special destinate celor de etnie (locuri care nu ar trebui să existe), tu vrei să-ți spunem cât de greu e să faci o „manevră” și să sari gardul de la o armă la alta. Cam insolent, nu crezi? „No hate”...Pregătește-te bine și intră pe ușa din față.
 15. 1 point
  Bună ziua. Aș dori confirmarea ca aparținând unui polițist, a contului asociat cu adresa *****.******@cv.politiaromana.ro. Mulțumesc anticipat!
 16. 1 point
  Am asociat adresa de e-mail *****.******@hd.politiaromana.ro Pt confirmare ?
 17. 1 point
  Permanenta la domiciliu, neplatita este ilegala. Baza legala: Art.3 indice 1 din Legea 115/2017 -rezulta ca activitatea de permanenta la domiciliu este o activitate care se desfasoara in afara programului de munca. Art. 42 din OMAI S/108/2011 - rezulta ca doar functionarii la comanda unitatii pot face permanenta la domiciliu si ca functionarii de executie executa permanenta doar la locul de munca. Art. 39 din Legea 360/2002 potrivit caruia durata programului de lucru al politistului este de 8 ore /zi si 5 zile pe saptamana, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă. Art. 2 alin 2 din OMAI 577/2008 (2) Acordarea zilelor de odihnă săptămânală ce se cuvin poliţistului, în zile consecutive, poate fi amânată, în mod excepţional, numai dacă interesele serviciului o impun, cel mult de două ori într-o lună, fără a depăşi 30 de zile de la data la care persoana a fost la program.
 18. 1 point
  Bună ziua, am asociat adresa de webmail cu acest cont pentru confirmare. Mulțumesc.
 19. 1 point
  Buna seara, am asociat adresa de email. Doresc confirmare. Mulțumesc !
 20. 1 point
  Buna seara. Va rog daca ma puteți ajuta cu un sfat. Sunt in situatia in care am achizitionat o locuinta printr.un credit ipotecar. Contractul de vanzare cumparare l-am incheiat in data de 21.02.2019. Am fost sa depun raportul pentru solicitatea compensatiei pentru plata ratei, insa colegii de la sru nu stiu sa ma indrume. Sunt prima persoana din judetul meu care solicita si nu stiu nici ei exact cum trebuie procedat avand in vedere ca dmru nu are un punct de vedere cu privire la aceasta modificare legislativa. Stiti sa fie cineva careia sa ii fi fost aprobat raportul? Mie mi.au cerut sa imi schimb domiciliul la adresa din contract..lucru care mi se pare exagerat, mai ales ca nici macar viza de flotant nu mai e necesara..
 21. 1 point
  La finalul unei astfel de hotarari sunt mentionate persoanele care pot constata si aplica sanctiuni la astfel de contraventii, prevazute de hotararea respectiva. Se pare ca in cazul de care amintesti tu, sunt si politistii. Am intalnit si eu, cand lucram la un post de politie, am cerut la Primarie sa imi comunice care este hotararea care reglementeaza programul de functionare al societatilor de pe raza comunei..... Si eram si noi mentionati, astfel ca am aplicat sanctiune ca societatea nu solicitase la Primarie avizarea programului de functionare (era un bar unde tot se strangeau betivii etc.)
 22. 1 point
  Art. 208 alin. 2 Cod Penal Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. (3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
 23. 1 point
  Mi se pare lipsa de respect pentru cetatean, dupa ce este lasat in mijlocul campului cu masina imobilizata, obligat sa plateasca o amenda usturatoare , transportul pe platforma a masinii, atat in localitatea unde locuieste cat si la rar, achitarea inspectiei la RAR ca mai apoi sa fie trimis sa isi recupereze numerele din localitatea in care a fost sanctionat. Drept urmare daca locuiesti in Constanta va trebui sa te deplasezi pe banii proprii, in conditiile in care nu mai detii un autoturism, pana la Timisoara unde ai fost sanctionat pentru a ridica cele necesare. Din punctul meu de vedere ar trebui sa le restituiti la fel de repede pe cat le-ati luat. Daca Politia Romana nu este in stare sa faca acest lucru atunci sa nu mai ridice placute. Nu vreau sa fac alte comentarii jignitoare pentru ca nu imi sta in caracter. Daca dvs ca si organ de politie considerati ca aveti in vreun fel dreptate as fi interesat sa aflu care sunt punctele de vedere. Precizez ca ceateanul a intrat in legalitate in momentul in care si-a indreptat greseala (efectuarea inspectiei si plata amenzii) din acel punct inainte i se ingradeste dreptul la circulatie in mod abuziv prin aceasta procedura.
 24. 1 point
  Vă rog să nu-mi mai trimiteţi mesaje private în legătură cu necesitatea descărcării acestor fişiere. Vă asigur că doar vă pierdeţi vremea. Nu mă interesează deloc cât demult vă trebuie şi cât de recunoscători îmi veţi fi. Aceste fişiere nu sunt pentru cei ce doar "au nevoie" şi intră pe acest website numai să-şi rezolve o problemă, ci se adresează celor ce intră aici şi pentru a-şi ajuta un coleg. Pentru cei cărora le este lene să citească toată descrierea, mai pun aici şi partea care ar trebui să vă intereseze: Deşi nici toţi membri ce au contul de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist nu merită, dacă aşa s-a stabilit, vă asigur că aşa rămâne. Aici regulile se respectă, deci vă asigur că nu le trimit nimănui, indiferent cine este sau ce poveste lacrimogenă mi-ar spune. Pentru a vă confirma contul de membru, trebuie să urmaţi ca toţi ceilalţi paşii precizaţi mai jos:
 25. 1 point
  Sfatul meu, ia-l pe cel care-ţi place ţie mai mult, indiferent de motivele/detaliile care te fac să-l preferi. Pentru că în privinţa performanţelor te asigur că nu diferenţele nu snt atât de mari încât să-ţi afecteze rezultatele tale pe ţintă. Cea mai bună armă pentru cineva este aceea cu care a tras mai mult, este cea cu care s-a obişnuit şi s-a antrenat îndeajuns încât să deprindă memoria aceea musculară astfel încât să o poată manipula în condiţii de siguranţă şi eficienţă maxime, fără efort şi din reflex. Ca să înţelegi mai bine la ce mă refer o să-ţi povestesc care a fost senzaţia mea când am fost la un poligon al cărui proprietar este reperezentatul sau dealer oficial de HK în România. Omul mi-a prezentat un pistol HK (modelul nu l-am reţinut) şi mi l-a lăudat foarte mult, comparându-l cu Glock-ul (ştia că sunt deţinător de Glock). Mai mult decât atât am şi tras cu el, iar rezultatele pe ţintă au fost neaşteptat de bune, am avut o grupare mai bună ... ce să zic, pistolul e mişto. Dar asta în cazul unei trageri statice, pentru precizie, grupare şi alte amănunte de acest gen, pentru că dacă se schimbă datele problemei şi vorbim de o tragere rapidă, din mişcare, în condiţii de stres, efort, etc ... eu trăgând de atâţia ani cu Glock-ul şi fiind obişnuit cu el, cu siguranţă nu ar mai fi vb de aceleaşi rezultate, precizie, grupare, manipularea armei în siguranţă, fără ezitări şi alte asemenea aspecte. În concluzie, oricât de şmekeră ar fi arma, mult mai important este cât de mult ai tras cu ea şi cât de mult o cunoşti, diferenţele performanţelor sunt foarte mici şi nu afectează rezultatele unui trăgător normal. Dacă vei ajunge un trăgător de eltă care partcipă pe la concursuri internaţionale de ipsc, idpa, etc atunci vei avea cunoştiinţele necesare să-ţi alegi singur o armă în funcţie micile diferenţe de performanţe existente în realitate. Poveştile ălea ale celor ce trag pentru prima dată cu o armă şi spun că arma respectivă nu trage bine ori că e "dereglată", ca şi cum mâna lor ar fi un fel de menghină cu precizie de ceas elveţian, sunt doar poveşti de amatori. Dacă îţi place un anume model, ascultă-mă şi ia-l, pentru că ulterior vei regreta dacă n-o faci şi vei rămâne tot timpul cu gândul la el întrebându-te cum ar fi fost dacă-l luai.
 26. 1 point
  In primul rand spune pentru ce il folosesti. In functie de asta stabilesti calibrul, marimea si alte criterii. Daca vrei poligon, un 9 mm e ok, daca nu mergi des la poligon, cauta un calibru mai mare, ca oricum dupa legea noastra stupida ai voie la maxim 12 cartuse in el si nu conteaza capacitatea magaziei, deci poti compensa prin calibru mai mare. Pentru aparare ambele sunt bune, de fapt majoritatea de la calibrul 9mm in sus, facute de firme cu traditie sunt suficiente. Cred ca e vorba de gusturi mai mult. Eu am un Grand Power si mi se pare bijuterie pe langa Glock, altii prefera simplitatea si robustetea Glockului. De asemenea trebuie sa iei in calcul ca accesorii gasesti cel mai usor pentru Glock.
 27. 1 point

  Versiune

  290 descărcări

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în august 2017. Este vorba de o arhivă, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf. IMPORTANT! Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist. De asemenea, NU distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.
 28. 1 point
  Da, şi eu sunt poliţist, sau gabor aşa cum vă place unora să ne spuneţi ... Da, şi eu sunt ca Marian Godină, căci despre el este vorba - poliţistul acela de la Braşov care a reuşit să spulbere multe din miturile negative la adresa poliţiştilor şi care a reuşit să demonstreze că pentru a deveni poliţist, trebuie să fii inteligent, cinstit, curajos şi să dai dovadă de abnegaţie. Da, şi eu sunt poliţist, nu miliţian şi cred că avem multe de arătat şi demonstrat, generaţiile ăstea din care fac parte eu, Marian şi alţii, pentru că dragă cetăţeanule, să ştii că suntem mulţi ca el. Sunt poliţist şi mă mândresc cu asta! Pentru mine este o onoare să fac parte din Poliţia Română şi să îmbrac cu cinste uniforma. Am jurat că voi face tot ce depinde de mine să te apăr pe tine cetăţene! Da, şi mie îmi place să merg la sală, exact cum îi place lui Marian, şi la fel ca şi el şi eu îi filmez când le dau amenda şi devin recalcitranţi. Şi tot ca şi el, nici eu nu "am pus mâna pe bani" şi nu o voi face. Suntem o nouă generaţie de poliţişti, gata să te apărăm, dar să te şi sancţionăm atunci când greşeşti, pentru că asta ne e menirea. Nu ne-am născut poliţişti, ci ne-am născut pentru a fi poliţişti şi ne-am urmat calea. Nu o să dăm înapoi vreodată indiferent dacă în faţa noastră e vreun politician care ne "avertizează" că a doua zi ne mută cine ştie pe unde sau vreun interlop cu ceafa lată ne ameninţă că ne dezbracă, ori vreo persoană influentă care prin telefon încearcă să ne determine să nu ne facem datoria, pentru că ştim că dacă ne "facem treaba" legal şi cinstit, nimeni nu are ce să ne facă, cu dreptatea în mână mergem până la capăt şi dincolo, dacă e nevoie. Avem nevoie de tot sprijinul cetăţenilor de bună-credinţă, care sunt sigur că sunt mulţi, de sprijinul colegilor, al şefilor şi al clasei politice. Astăzi drag coleg Marian, ai demonstrat că existăm, că suntem mulţi şi că avem ceva de spus. Nici nu îţi dai seama, dar e posibil să fi pus punctul pe "i" şi să fi dat naştere unei noi generaţii, care de fapt există, dar care parcă nu era lăsată să se facă remarcată. De astăzi e posibil să se fi schimbat multe, să ne îndreptăm în direcţia în care ne dorim de atât timp. E posibil ca cetaţenii să fi înţeles că avem tot dreptul să îi oprim fără "ordine de serviciu" sau că e posibil să fie încătuşaţi dacă refuză legitimarea, e posibil ca unii să fi înţeles că imixtiunea în activitatea altor poliţişti le este interzisă şi mai e posibil ca unii poliţişti să fi înţeles cu adevarat care e rolul lor în societate, şi astea datorită ţie, Marian! E posibil să rămâi în istorie ... Şi pentru asta îţi mulţumim, agent şef-adjunct Marian Godină şi nu uita că nu eşti singur! Suntem o mare familie, de peste 50.000 de curajoşi, o familie ce se numeşte Poliţia Română! RESPECT MARIAN GODINĂ! "Şi eu sunt Marian"
 29. 1 point
  Să nu-l uităm pe cel mai agramat ministru din istoria MAI. Acest individ care abia a reușit să termine un amărât de liceu pe la 23 de ani a fost cel care a distrus zeci de mii de destine. "Branconerul" a susținut că sunt prea mulți angajați la mia de locuitori față de media europeană și a cerut să se facă disponibilzări de personal. După aproape cinci ani, MAI face reîncadrări de personal, pe motiv că nu sunt suficienți angajați. Poate garanta cineva că următorul guvern din care e posibil să facă parte și acest agramat, nu va trece din nou la disponibilizări ? Cred că nenorocitul ăsta ar trebui tras la răspundere pentru tot răul pe care l-a făcut MAI și lucrătorilor acestui minister. Cel mai deranjant lucru e faptul că acesta, după ce a dat afară 10.000 de oameni din minister, are nesimțirea să mai apară în public și să ne dea lecții la televizor în loc să dea declarații pe la parchet pentru distrugerea atâtor mii de familii. Am postat asta aici pentru a vă da posibilitatea să îl mai înjurați încă o dată și, de ce nu, să-i aruncați chiar un scuipat, fie el și virtual.
 30. 1 point
  Un poliţist german a fost înjunghiat mortal în gara oraşului Herborn (landul Hessa, Germania) de către un tânăr în Ajunul Crăciunului. De asemenea, colegul acestuia a fost rănit în urma atacului. Autorul a fost împuşcat, dar este în afara oricărui pericol. Cei doi poliţişti au fost atacaţi după ce au încercat să legitimeze un tânăr de 27 de ani într-o staţie de tren în oraşul german Herborn. Poliţistul decedat avea 46 de ani şi a fost înjunghiat de şapte ori, cu lovituri în gât şi umăr. Atacatorul a fost împuşcat, dar este în stare stabilă. Se pare că tânărul se manifesta agresiv, fapt care a determinat personalul gării să cheme poliţia. În urma incidentului, sindicatele din poliţie au atras atenţia asupra creşterii nivelului de violenţă îndreptată împotriva poliţiştilor ce se manifestă în ultima perioadă. Preşedintele principalului sindicat al poliţiştilor germani, Rainer Wendt a declarat într-un interviu pentru publicaţia Focus Online că:"Violenţa împotriva reprezentanţilor statului a scăpat de sub control". sursa | Deutsche Welle
 31. 1 point
  La cum te exprimi, inca mai esti sub influenta lor. Mai bine anulat si puscarie vreo 6 luni..
 32. 1 point
 33. 1 point
  Serhente Garcia, sunt de acord cu tine, la nivel de teorie! Insa practica este alta. Apropos, cine este "comisia de omologare"? Pe de alta parte, firmele serioase si-au scos toate avizele necesare ca produsele vandute de ei sa fie "agreate" de MAI, pentru ca altfel nu ar fi putut sa participe la licitatii. Asa ca in caz ca intreaba cineva de ce a folosit catusele cumparate de la magazinul X, sa le arate chitanta si sa le transmita ca sunt produse "agreate" de catre institutie. Mergand mai departe cu logica, daca ii aplici cuiva o lovitura cu o pereche de bocanci, iti da NUP daca incaltamintea ti-a dat-o la magazie si te trimite in judecata daca i-ai cumparat de la magazinul X?
 34. 1 point
  Dreptul politistilor la libera asociere este limitat si nu interzis, respectiv politistii nu au voie sa se asocieze/sa faca parte din partide sau formatiuni politice ori asociatii cu caracter politic. Legea speciala (statutul politistului ) detaliaza formele de asociere, dupa cum le-a precizat si Marius mai sus. In ceea ce priveste o asociatie pe care eu o conduc, vreau sa va spun ca acestea exista in judetul Suceava, la fiecare politie municipala si au ca scop intrajutorarea politistilor si membrilor si apararea drepturilor lor. In cadrul acestei asociatii fiecare politist contribuie lunar cu 20-30 lei cat stabilieste adunarea generala si se acorda ajutoare pentru : deces titular, sot/sotie, copii, parinti, socri, probleme medicale grave titular/sotie/copii , calamitati naturale si dezastre (inundatii, incendii, cutremure, etc. ) alte situatii deosebite si evenimente neprevazute. Intrucat asociatia este la inceput si nu are un buget mare cuantumul ajutoarelor a fost stabilit la 2.500 lei deces titular, 2000 lei deces parinte, 1500 lei dece socru, pana la 1500 lei calamitati naturale, etc., 300 lei cadou iesire la pensie. Pe viitor ne propunem sa majoram aceste ajutoare in functii de disponibil si sa le diversificam : cadou la nasterea unui copil, organizarea de activitati cultural distractive, profesionale de gen, ziua politiei, premiu politistul anului , tiparirea de carti,manuale, etc. Cei care doresc sa infiinteze acest gen de asociatii , le stau la dispozitie cu orice informatie pe care-i intereseaza.
 35. 1 point
  Îmi dau seama că întrebarea poate părea penibilă şi stârneşte uneori râsul, dar de câteva zile încoace se trezesc nişte deştepţi să hărţuiască un amarât care dintr-o nenorocire a rămas numai cu maşina şi doarme în parcare. I-am luat apărarea şi ce să vezi dom'le că nu e permis de lege să dormi în maşină. După principiul ,ce legea nu interzice e permis, le-am explicat că nu e nicio problemă şi să lase omu în pace. Văzând că aceşti nea' tot insistă, am zis na să mă documentez că poate oi fi greşit eu. Cât despre "nebunii" domnule Cristi, recunosc că e amuzant să găseşti un puştan cu pantalonii în vine, dar din fericire nu sunt unul dintre ei.
 36. 1 point
  In masina ta poti sa si dormi numai sa nu o faci in timp ce conduci......
 37. 1 point
  vezi ca eu am fix 0 ore de pregatire sportiva in timpul serviciului, si sunt operativ. Nu m-ai suparat, dar asta e parerea mea despre functii ca cea pe care o ocupi. Despre raspunsul tau cu scoala, te las sa iti dai seama singur ce prostie ai spus...Daca tu iti doresti un lucru, nu inseamna ca il doresc toti, iar despre ocuparea posturilor acestea nu are rost sa mai comentam, ca nu suntem din alta lume... Si la "razboi" nu am vazut sa vina cineva din vreun birou langa mine...
 38. 1 point
  Draga Rusy, pentru ca nu stiu carui sex apartii, in nicio lege ,ordin sau dispozitie nu se prevede ordinea turelor. Insa eu care am lucrat si lucrez la ordine publica m-am lovit de grobianismul si nesimtirea caporalilor de schimb care isi spun ofiteri de politie. Pentru politistii de la ordine publica este mai bine ca din schimbul 1 sa intre schimbul 3 ,deoarece au liberul mai lung intre cele doua schimburi. Dar de unde nu este, nici Dumnezeu nu cere! Domni politisti care intocmesc aceste grafice ,cred ca fac niste favoruri oamenilor din subordine daca acestia au un liber mai lung. Insa matematica este o stiinta fixa, pentru acest liber ei platesc cu doua libere mai scurte la intrarea din schimbul 3 in 2 si din schimbul 2 in 1. Acest grafic se poate intocmi in folosul oamenilor. Politistii multumiti muncesc mai bine. Din pacate pentru noi cei care ajung sefi sunt angajati direct , sunt agronomi sau ingineri, iar treaba asta cu hotii, ture de noapte, frig, zapada este o limba extraterestra pentru ei.
 39. -1 points
  Ba kraft dute tati de aici si lasa-ma ok?!!! Dute si vorbeste cu altcineva de cs si lasa-ma, esti zeu esti tare da lasa-ma. Eu am pus o intrebare, am platit ceva si nu am primit, am dovada ca am platit si am dovada ca nu am primit, nu am intrebat eu altceva. Si pentru cunostinta ta generala am peste 20 de ani si joc cs de peste 8 ani, si am avut o gramada de servere, u ai zis ca ai serverul ala pgl.pss-live.ro, ia frumos si intreabal pe ca1ne cu cine a deschis comunitatea pss-live acum 2-3 ani. Si inca ceva sa iti demonstrez ca esti pe langa """cele mai bune dropuri sunt cele de la setti..de la jucausii"""" Stii ce e ala Setmaster (Mastere Setti)? eu iti garantez ca nu. Si ca sa iti faci o idee cum face el dropurile iti explic, are dedicat cu banda de 1 gb am impresia ca e a lui personal, daca nu o fi inchiriat, a bagat redirecte la greu pe el si toate redirectionarile i le face pe un ip si anume ip-ul lui 89..... pe care are platforma care redirectioneaza jucatorii si se fac repartizarile de ?% ... cam asta e ..... In fine nu ma intereseaza ce si cum, doar sa primesc raspuns la intrebarea care am pus-o atat, oricum o sa merg maine la politie sa intreb si acolo dupa care o sa consult un avocat.
 40. -1 points
  Care-i logica acestei schimbări? Luminile de pe autovehicule au culorile pe care le au pentru că acestea înseamnă ceva. Galbenul pentru semnalizare, albul pentru faruri, roșul pentru stopuri. Schimbându-le ordinea, induci în eroare ceilalți participanți. Da! Se reține talonul pentru asta. Lumini de altă culoare decât cele omologate.
 41. -1 points
 42. -2 points
  Dl Catalin, sunt politist la o sectie rurala deci, cred ca as avea raspunsuri la majoritatea intrebarilor de pe acest site dar nu sunt eu de vina ca nu am timp sa stau toata ziua pe internet pentru a castiga permisiunea de a descarca acest fisier, Sper sa putem descarca acest fisier cat mai multi membrii. Stima...
Acest clasament este setat la Bucharest/GMT+02:00
×
×
 • Create New...

Informaţii importante

Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Mai multe informaţii în Politica de confidenţialitate.